Anker Jørgensen

Egentligt navn(e): Anker Henrik Jørgensen
Født 13.07.1922
Død 20.03.2016
Gardehusar, Lager- og pakhusarbejder
Region VI (København)

Adresser

Øresundsvej 110, København S
Næstved/København

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro) , P.6, P.6.F


Notater

09.1943 til 04.05.1945, Anker Jørgensen var soldat på GHR-kasernen under det tyske angreb 29/8 43.

Modstandsaktivitet

Andet - Udsmugler under interneringen en pistol til modstandsbevægelsen i KBH.
Militærgruppe
Militærgruppe - Indgår i modstandsbevægelsen i KBH efter interneringen
Modtagegruppe - Deltog i våbendistribution

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med A. Jørgensen
Rigsarkivet, 0990, , Pk. 144
Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste [14/5-20/5], Pk. 144
Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste [5/5-13/5], Pk. 144

Litteraturhenvisninger

Fra Christianshavn til Christiansborg (Anker Jørgensen, 1994), 81-93
Fra Christianshavn til Christiansborg (Anker Jørgensen, 1994), 81f
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 196-198, 209, 514

Udskriften er baseret på 6 registreringer

Anker Jørgensen, gardehusar
Andet - Udsmugler under interneringen en pistol til modstandsbevægelsen i KBH.
Militærgruppe - Indgår i modstandsbevægelsen i KBH efter interneringen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 196-198, 209, 514
Anker Jørgensen
Militærgruppe
Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro)
P.6, P.6.F
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste [5/5-13/5], Pk. 144
2) Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste [14/5-20/5], Pk. 144
3) Rigsarkivet, 0990, , Pk. 144
Anker Jørgensen
Militærgruppe
Modtagegruppe - Deltog i våbendistribution
Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro)
P.6, P.6.F
Litteratur
1) "Fra Christianshavn til Christiansborg" (Anker Jørgensen, 1994) 81f
Anker Henrik Jørgensen

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR Opslag
Anker Jørgensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med A. Jørgensen
Anker Jørgensen, lager- og pakhusarbejder
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Christianshavn til Christiansborg" (Anker Jørgensen, 1994) 81-93

Udviklet af ditmer a/s