Erik Briand Clausen

Født 24.01.1901
Død 29.03.1945
Gårdejer, landbrugskandidat, Proprietær
Region V (Sjælland)

Adresser

Vernersminde, Hvalsø
Hvalsø
Vernersminde

Biografi

En biografi af Erik Briand Clausen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Notater

Fra 08.03.1945, Arresteret og efterfølgende henrettet i Ryvangen

Lokalitet

Slagelse
Hvalsø

Organisationstilknytning

Borup-holdet

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Brian Clausens svoger, Vitus Berg, fortæller, at Brian Clausen er henrettet for deltagelse i våbennedkastninger
Modtagegruppe - En af pionererne i det midtsjællandske modtagearbejde. Under jorden efter oprulning efterår 44. Deltog i våbenmodtagelse 6/3 45 ved Valborup Skovridergård og arresteret 2 dg. efter. Henrettet 29/3 45.
Modtagegruppe - Tilknyttet modtagegruppe i Slagelse

Litteraturhenvisninger

Arresteret af Gestapo (Iven Reventlow, 2002), 57
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 10, 12, 15, 45, 46
Brev til mine efterkommere (Niels Aage Skov, 2000)
Brev til mine efterkommere (Niels Aage Skov, 2000), 182
De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 177
Erik Briand-Clausen (K. P. Lauridsen, 1945), Nøsgaards-Bogen, s. 80-83
Erik Briand-Clausen i det illegale arbejde (Gert Blædel, 1945), Næsgaardbogen, s. 83-84
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 95
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 338
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 59,80

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Erik Briand Clausen - 36F-16384

Udskriften er baseret på 10 registreringer

Erik Briand Clausen, gårdejer, slagelse
Modtagegruppe - Tilknyttet modtagegruppe i Slagelse
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 95
Brian Clausen
Modtagegruppe - Brian Clausens svoger, Vitus Berg, fortæller, at Brian Clausen er henrettet for deltagelse i våbennedkastninger

Litteratur
1) "Arresteret af Gestapo" (Iven Reventlow, 2002) 57
Erik Briand Clausen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 59,80
Erik Briand Clausen, gårdejer
Modtagegruppe - En af pionererne i det midtsjællandske modtagearbejde. Under jorden efter oprulning efterår 44. Deltog i våbenmodtagelse 6/3 45 ved Valborup Skovridergård og arresteret 2 dg. efter. Henrettet 29/3 45.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 338
Brian Clausen
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000) 182
2) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000)
Erik Briand Clausen, gårdejer, hvalsø
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 177
Erik Briand Clausen, landbrugskandidat, hvalsø
Region V (Sjælland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Erik Briand-Clausen
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Erik Briand-Clausen i det illegale arbejde" (Gert Blædel, 1945), Næsgaardbogen s. 83-84
Erik Briand-Clausen, gårdejer

Litteratur
1) "Erik Briand-Clausen" (K. P. Lauridsen, 1945), Nøsgaards-Bogen s. 80-83
Briand Clausen, proprietær
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Borup-holdet
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 10, 12, 15, 45, 46

Udviklet af ditmer a/s