Otto Adolph Melchior

Født 10.06.1904
Død 16.02.1945
Fuldmægtig, Sekretær, Cand. Polit., Stud. polit. Tjenestemand., Tjenestemand
Region VI (København), Region V (Sjælland), Region I (Nordjylland)
Gruppemedlem

Adresser

Horserødlejren
København
Stutthof

Biografi

En biografi af Otto Adolph Melchior er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Ole Secher - Hvis et folk vil leve s 48/Stig Sumborg

Notater

Fra 22.03.1941, Arresteret ifbm. kommunistinterneringerne, først Horserød, siden Stutthof, hvor han døde
1941 til 1945, Anklaget i "Frederikshavsagen, men frifundet, i Horserød og derfra til Stutthof i 43. Døde under "Dødsmarchen)
1940 til 1945, Død af tyfus under hjemtransport fra Stutthof.
Fra 22-03-1941 til 05-10-1943: Fange i Horserødlejren
Fra 05-10-1943 til 16-02-1945: Fange i Stutthof
Interneret i Horserød-lejren og Vestre Fængsel, senere deporteret til kz-lejr Stuffhof. Omkom.

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

DKP

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fængslet i marts 1941. Interneret i koncentrationslejren Stutthof. Døde i februar 1945 under dødsmarch.
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Vestre Fængsel deporteret til Stutthof , død på marchen fra Stutthof
Sabotage
Sabotage - Skibssabotage i Frederikshavn.Arrest.1940 og overf. til Horserød og senere

Litteraturhenvisninger

Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 74, 91, 97-98, 107, 116, 317, 319, 321-322
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 20,30,31,32,34,36-38,42,83.
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 289
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 38
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 48 - 50
I livets brænding (Ragnhild Andersen & Torben Bjerg Clausen, 1986), 96,
I tysk fangenskab (Anders Georg , 1945), 28
Sundby under besættelsen (*, 1995), 26

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Otto Adolph Melchior - 36F-18562
Arkivskaber: Otto Melchior - 30C-10490
Arkivskaber: Otto Melchior, Avisudklip vedr. hjemtransport af Otto Melchiors kiste - 30C-10490-1
Arkivskaber: Otto Melchior, Mindeord om Otto Melchior, der døde under dødsmarch fra Stutthof, bragt i Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbunds klubavis for Direktoratet for Vareforsyning december 1946 (5. årgang). - 30C8-16608-2

Udskriften er baseret på 13 registreringer

Otto Adolph Melchior, fuldmægtig, københavn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 289
Otto Adolph Melchior, sekretær, cand. polit.
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
DKP
Litteratur
1) "I tysk fangenskab" (Anders Georg , 1945), 28
Otto Melchior, stud. polit. tjenestemand., gruppemedlem
Sabotage - Skibssabotage i Frederikshavn.Arrest.1940 og overf. til Horserød og senere
Region I (Nordjylland)
DKP
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 20,30,31,32,34,36-38,42,83.
Otto Melchior
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Otto Melchior
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Otto Melchior

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Otto Adolph Melchior, fuldmægtig
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fængslet i marts 1941. Interneret i koncentrationslejren Stutthof. Døde i februar 1945 under dødsmarch.

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Otto Adolph Melchior, fuldmægtig
Region VI (København)
DKP
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Otto Melchior, tjenestemand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 74, 91, 97-98, 107, 116, 317, 319, 321-322
Otto Melchior
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Vestre Fængsel deporteret til Stutthof , død på marchen fra Stutthof

Litteratur
1) "I livets brænding" (Ragnhild Andersen & Torben Bjerg Clausen, 1986) 96,
Otto Melchior
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Sundby under besættelsen" (*, 1995) 26
Otto Adolph melchior
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 48 - 50
Otto Melchio
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 38

Udviklet af ditmer a/s