Cuno Conrad Christian Odde

Født 19.11.1923
Død 24.02.1945
Kontorassistent, kontorassistent
Region VI (København)

Adresser

Hyltebjerg Alle 90, Vanløse
Hvidovre

Biografi

En biografi af Cuno Conrad Christian Odde er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Notater

Fra 23.02.1945, Arresteret og dræbt, sandsynligvis som clearindrab
Til 23.02.1945, Anholdt 19/2 45, dræbt af tyskerne 23/2 45
Fundet dræbt d. 23.2.45

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Illegal presse
Illegal presse - "Dybbølsposten"
Illegal presse (fængslet)

Litteraturhenvisninger

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 69
En af de allerbedste (Ole Gamborg Nielsen, 2010), 86
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 337
Vanløse under krigen (Lise Bostrup, 2007), 90

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Cuno Christian Conrad Odde - 36F-19055

Udskriften er baseret på 5 registreringer

Cuno Conrad Christian Odde, kontorassistent, københavn
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 337
Kuno Odde
Illegal presse - "Dybbølsposten"

Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 69
Cuno Conrad Christian Odde

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Cuno Odde, kontorassistent
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "En af de allerbedste" (Ole Gamborg Nielsen, 2010) 86
Kuno Odde
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vanløse under krigen" (Lise Bostrup, 2007) 90

Udviklet af ditmer a/s