Biografi af Henrik Wessel Platou

Gå tilbage til personvisning

Politibetjent, f. 31.1.1918 i St. Heddinge,

d. 10.3.1945 i Ryvangen.

F.: Politimester Villy Platou, f. 9.2.1890 i

København og hustru Erna Gudrun Mathilde

f. Oswald, 4.10.1896.

Gift 27.9.1941 med Gerda Nicoline, f.

28.1.1919. (B.: D. 20.5.1943).

 

Tilknyttet sabotagegruppe i Århus og L-

gruppe direkte under Jyllandsledelsen.

Dæknavn „Knud“ .

Tog 1933 realeksamen og blev herefter

landvæsenselev. 1938 hovmestermath i

DFDS. Lå 9.4.1940 som rekrut ved pionererne

i Tønder. Ansat som politibetjent i

Århus den 10.10.1940. Medlem af spejderbevægelsen.

Det gjorde et stærkt indtryk på ham, at

hans afdeling ikke fik tilladelse til kamp

mod den indtrængende fjende. I Århus politistyrke

sluttede han et nært venskab med

Ejner Sørensen, der ligesom han selv var

indstillet på at påbegynde et modstandsarbejde.

Gennem en kommunistisk gruppe

skaffede de sig sprængstof, og efter at være

blevet overført til havnepolitiet gennemførte

de igennem en periode en række vellykkede

sabotager i havneområdet. I januar 1944

blev begge vennerne kompromitteret i forbindelse

med en aktion for at befri en såret

frihedskæmper. Efter ordre tog de til

Sverige, men ankom efter nogle måneders

forløb på ny til Danmark for at fortsætte arbejdet.

De fungerede som instruktører for

den vestlige del af region II med station i

Silkeborg. De deltog desuden i arbejdet med

fordeling af våben og sprængstoffer. Fra oktober

1944 centraliseredes bekæmpelsen af

stikkere i Jyllandsområdet. De to kammerater

dannede et rejsehold, der stod til rådighed

for Jyllandsledelsen ved særligt vanskelige

opgaver. I efteråret deltes gruppen i

to, således at Ejner Sørensen overtog Århus,

medens Henrik Platou ledede en gruppe i

Ålborg. Den 14.2.1945 såredes Henrik

Platou alvorligt under en aktion og få dage

senere blev den villa, hvori han var under lægetilsyn,

stormet, og han selv arresteret. Fra

Skt. Hansgades arrest i Ålborg førtes han til

København, hvor han henrettedes i Ryvangen

den 10.3.1945.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 15.947

D.f.U., 30.224/45

UFF., 894

Rigsarkivet: Toldstrups arkiv: Korrespondance

med overordnede instanser, diverse breve.

Litteratur:

De fem lange Aar, II, s. 925

Da Danmark kaldte, s. 229-230

Danmarks Frihedskamp, s. 527, 614-621

De sidste Timer, s. 115-116 (foto)

Bogen om Leif

Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 477

Politiets Mindeblad, s. 44

46 Navne, s. 15-16 (foto)

Sabotage, s. 171 (foto)

Toldstrup. s. 203-204

Aarhus under Besættelsen, s. 268, 317-319,

320, 328.

Tidsskrifter:

Danmarksposten, 1945, nr. 2-3

Friheden, 1945, nr. 11

Kriminalpolitibladet, 1946, nr. 3

Politibladet, 1945, nr. 9, 1946, nr. 2

Gestapofangen, 1954, nr. 1

Tidsskrift for Politivæsen, 1945, nr. 18

Store-Heddinge Skoles årsberetning 1946-47

Økonomi og Politik, 1945, nr. 19-20.

Avisstof:

Børsen, 5.5.1945

Information, 27.8., 29.8.1945

Jyllands-Posten, 17.5.1945

Frederikshavns Avis, 7.5., 30.8.1945

Demokraten, 17.5., 30.8.1945

Næstved Tidende, 30.8.1945

Politiken, 16.3.1945

Randers Dagblad, 6.6.1945

Vendsyssel Tidende, 20.6., 30.8.1945

Silkeborg Avis, 6.6.1945

Aalborg Amtstidende, 14.5., 31.5., 12.6., 23.6.

1945

Aalborg Stiftstidende, 5.5., 13.5., 17.5., 10.6.,

18.8., 26.8., 29.8.1945.

Monumenter:

Mindeplade, Fladstrand Kirke, Frederikshavn

Mindeplade, Politigården, København

Mindeværelse, 4. Maj Kollegiet, Ålborg

Mindeplade, Tønder Kaserne

Mindeplade, Store-Heddinge Kommuneskole.

Andet:

Begravet i Ryvangen.

Se biografi over Ejner Sørensen.


Udviklet af ditmer a/s