Biografi af Ludvig Alfred Otto Reventlow

Gå tilbage til personvisning

Greve, cand. jur. og fuldmægtig, f. 16.2.

1916 i Århus, d. 6.4.1945 i Ryvangen.

F.: Greve Otto Carl Ferdinand Reventlow,

f. 14.12.1887, d. 2.3.1929, og hustru, grevinde

Adda Jessie Howard Reventlow, f.

24.8.1891.

 

Tilknyttet Studenternes Efterretningstjeneste.

Skolegang på Herlufsholm Kostskole og

Ordrup Gymnasium. Studentereksamen fra

Ordrup Gymnasium 1935. Cand. jur. 1943.

September 1943 til september 1944 dommerfuldmægtig

i Kolding. December 1944

fuldmægtig hos statsadvokaten i København.

Allerede under sin tid som dommerfuldmægtig

i Kolding deltog grev Reventlow

i illegalt arbejde. Han havde således

kontakt med grev Lennart Ahlefeldt og Jørgen

Winther. Da Ludvig Reventlow flyttede

til København, forsøgte han og Jørgen Winther

at få Ahlefeldt til ligeledes at komme til

København, for at de i fællesskab kunne

fortsætte det illegale arbejde dér. Ludvig

Reventlow var tilknyttet Information, Nordisk

Nyhedstjeneste og havde igennem Jørgen

Winther kontakt til Morgenbladet. Gennem

sin deltagelse i det illegale bladarbejde

kom Ludvig Reventlow i forbindelse med

de grupper inden for Studenternes Efterretningstjeneste,

der arbejdede med de illegale

transportruter til Sverige. I begyndelsen benyttede

Studenternes Efterretningstjeneste sig

af de illegale ruter, der stod til disposition

gennem Dansk-Svensk Flygtningetjeneste.

Da Dansk-Svensk Flygtningetjenestes kontor

blev stormet, og organisationen trævlet

op, var en af medarbejderne, Peter Fyhn,

der ligeledes var tilknyttet Studenternes E fterretningstjeneste,

ved at opbygge et selvstændigt

rutenet. Grev Reventlow knyttedes

til en gruppe i dette arbejde, ledet af Jørgen

Winther. I denne gruppe var ligeledes

Kim Malthe-Bruun og Svend Lind. Winthers

gruppe havde især med våbentransporter

fra Sverige at gøre. Den medvirkede desuden

ved løsningen af en række forskelligartede

opgaver, såsom biografaktioner og fjernelse

af generalstabskort fra Geodætisk Institut.

Dan 26.2.1945 kl. 12 blev grev Reventlows

mor, hendes husstand og to af hans

brødre arresteret for illegal virksomhed. Få

dage efter, den 5.3.1945, blev han selv arresteret

som følge af en angivelse. Sammen

med Jørgen Winther, Peter Fyhn og Kim

Malthe-Bruun henrettedes Ludvig Reventlow

den 6.4.1945 for at have deltaget i illegale

postforsendelser og våbentransporter.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 2.628

CK., 1.839,51.532

UFF., 947

Rigsarkivet: Ludvig Reventlows arkiv.

Litteratur:

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-

45, s. 110-111

De fem lange Aar, II, s. 950

Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour),

III, s. 43

De sidste Timer, s. 190 (foto)

Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 477

Juridisk og Statsvidenskabelig Stat, 1946

Aarhus under Besættelsen, s. 328

Under jorden i Borgergade, s. 67-68

Men aldrig kan et Folk forgå, s. 212

Konow, Hans: Stamtavle over Etatsraad A. N.

Hansens efterkommere, Munksgaard 1947

Jørgen Trolle: Syv Maaneder uden Politi, Kbh.

1945, s. 181

Bobé, Louis: Stamtavle over Slægten Reventlow,

Danmarks Adels Årbog 1938

Berner Schilden Holsten, Hans, og Fabritius,

Albert: Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holstens

Slægtsbøger: Louis de Tuxen og Charlotte

Elisabeth Klingfeldt. Kbh. 1953 (nr. 307)

Anonym: M. E. Grøn og Hustrus Familielegat

I og II.

Tidsskrifter:

Danskeren, 13.4.1945, nr. 18

Danmarksposten, 1945, nr. 2-3

Billedbladet, 1945, nr. 35

Herlovianeren, 23. årg., nr. 3, s. 23

Gestapofangen, 1958, nr. 3, s. 3

Information, 6.3.1945, nr. 426, 7.4.1945, nr.

450, 4.5.1945, nr. 472

F.V.-bladet, 1960, nr. 7

Ugeskrift for Retsvæsen, afd. B (register), 1946,

s. 48

Meddelelser fra Dansk Adelsforbund, 15.6.

1945, nr. 154

Ordrupperbladet, 1945, nr. 4 (foto), 1946, nr. 1

Ordrup Gymnasium, 1946

Økonomi og Politik, 1945, nr. 19-20.

Avisstof:

Demokraten, 30.8.1945

Information, 29.8.1945

Børsen, 5.5.1945

Kristeligt Dagblad, 7.9.1945

Næstved Tidende, 19.6.1945

Politiken* 8.4.1945.

Monumenter:

Mindeplade, Ordrup Gymnasium

Mindeplade, Herlufsholm Kirke

Mindesten, Reventlow-parkens sydøstlige del,

Vesterborg sogn

Mindesten, familien Reventlows gravsted, Tillitse

Kirkegård

Mindeplade, Skovshoved Kirke

Mindeplade, Skytteforeningslejren, Høje Sandbjerg.

Andet:

Begravet i Ryvangen.

Se biografier over Lennart Ahlefeldt, Peter Wessel

Fyhn, Kim Malthe-Bruun og Jørgen Winther.


Udviklet af ditmer a/s