Biografi af Christian Michael Rottbøll

Gå tilbage til personvisning

Kaptajn i S.O.E., f. 8.6.1917 i Børglum

sogn, Hjørring amt, d. 26.9.1942 i København.

F.: Godsejer Henning Rottbøll, f. 15.7.

1887, og hustru Gudrun Elisabeth f. Muller,

1.4.1890, d. 12.11.1954.

 

Chef for S.O.E. i Danmark, april 1942 til

september 1942.

Studentereksamen 1935 fra Hjørring

Gymnasium. Aftjente sin værnepligt ved

Livgarden. Kursus på Ollerup Gymnastikhøjskole.

Efter et fire måneders kursus på

en idrætsskole i Berlin rejste han i februar

1939 til Argentina, hvor han arbejdede

på en farm og som gymnastiklærer i

Buenos Aires. Ved Finlandskrigens udbrud

meldte han sig til den danske frivillige styrke.

Efter denne krigs ophør meldte Rottbøll

sig til fortsat frivillig tjeneste og deltog

som sergent i grænsebevogtningen mellem

Finland og Rusland. Efter den 9. april tog

han sin afsked og rejste hjem. Efter hjemkomsten

stod det ham klart, at han måtte

til England. I juli 1941 opnåede han, under

foregivende af at ville melde sig som frivillig

i Finland, udrejsetilladelse til Sverige, og i

Stockholm meldte han sig i Det britiske Gesandtskab.

Han blev fløjet til England, hvor

han indtrådte i S.O.E. og uddannedes som

faldskærmsmand og i organisation af spionage

og modstandskamp, blandt andet på skolen

i Haythrop Castle og Thames Fort. Efter

Carl Johan Bruhns død (se denne) blev

Rottbøll udpeget til at overtage hvervet som

S.O.E.’s leder i Danmark. Efter ikke mindre

end 6 mislykkede forsøg fra begyndelsen af

februar lykkedes det den 17.4.1942 at gennemføre

nedkastningen af Rottbøll og to

telegrafister. Nedkastningen skete ved Jyderup.

Rottbøll nåede samme dag til København

og forenedes med kammeraterne. I et

møde den 23.4.1942 sluttedes kontakt med

Christmas Møller og Frit Danmark. Rottbølls

instrukser fra London var ret vage og

lød på, at han skulle benytte den relative ro

og orden i Danmark til a t organisere, slutte

kontakter og lægge til rette. Dette stod i

modsætning til hans eget ønske om aktiv

modstand. Arbejdsvilkårene var meget vanskelige,

fordi man stod uden materiel og

uden erfaring i organisationsarbejdet. Yderligere

gav S.O.E.’s ledelse kort efter, efter henstilling

fra de danske efterretningsofficerer,

ordre til, at han og hans kammerater måtte

afstå fra enhver aktivitet, der ikke var godkendt

af officererne, og disse var principielt

imod iværksættelse af øjeblikkelig sabotage.

Denne instruks fra S.O.E. var dikteret

af taktiske hensyn, da efterretningsarbejdet

ansås for meget vigtigt. Rottbøll så det

som sin hovedopgave at skabe forbindelse til

efterretningsofficereme og om muligt forsøge

at ændre deres indstilling til sabotage.

På et møde i sommeren kom forbindelsen i

stand, men uden resultater. Ligeledes uden

praktiske resultater blev Rottbølls kontakt

med kommunistiske modstandsfolk. Af større

betydning blev hans kontakt med Dansk

Samling. I samarbejde med denne organisation

havde Rottbøll til hensigt, under en af

Rottbøll-holdets telegrafisters ledelse, at få

sabotagen i gang. Mulighederne herfor syntes

også gunstigere, da S.O.E.-ledelsen i London

ud på sommeren ændrede holdning og

godkendte en plan om sabotage af dansksvenske

færgeforbindelser. Den 1.8.1942

lykkedes det Rottbøll sammen med nogle

Dansk Samling-folk, blandt andet Christian

Ulrik Hansen og Erik Nyemann (se disse), at

få gennemført en modtagelse ved Farsø af

tre faldskærmsfolk. Det nødvendige materiel

gik dog tabt, og sabotageplanen måtte udsættes.

Kort efter ramte ulykkerne organisationen.

Efter telegrafist Poul Johannesens død

(se denne) måtte organisationen lægges om,

og dækadresser og kontakter ændres. Der

blev gennem mellem mænd truffet en aftale

mellem S.O.E.-folkene og det danske politi

om, at de to parter ikke måtte skyde på hinanden.

Fra tysk side havde man fået kendskab

til Rottbølls opholdssted og krævede

razzia af dansk politi. Den 26.9.1942 trængte

politifolk, som ikke havde fået meddelelse

om den indgåede aftale, ind i lejligheden,

bankede på til Rottbølls værelse, og da

han iført pyjamas åbnede døren, sprang en

politimand ind på ham og greb ham i armen.

Rottbølls revolver gik af, ramte politimandens

bæltespænde uden dog at såre ham,

og dette udløste på nært hold en dræbende

skudserie på 12 skud fra de to politifolk.

(I hovedtræk efter Besættelsens Hvem-Hvad-

Hvor og Kontakt med England).

 

KILDER:

Arkivstof:

UFF., 954

Rigsarkivet: Arkiver fra besættelsestiden, Per

Jepsens beretning, Max Mikkelsens beretning,

Mogens Fogs beretning, Duus Hansens beretning,

Børge Houmanns beretning.

Anklageskrift af 4.1.1943 fra Københavns Byrets

afdeling 10 A.

Litteratur:

46 Navne, s. 41-42 (foto)

Vor Vej til 5. Maj, s. 10, 81-84

Fem Aar, II, s. 229

Kontakt med England, s. 93, 133, 137-142,

146, 148-150, 155, 157-158, 160-168, 170-

177, 179, 182-84, 197, 200, 230, 260

Hilsen til Vera, s. 17

Hemmelig Alliance, I, s. 76, 282

Besættelsestidens historie, s. 121-124, 126, 137,

163

Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 70, 71, 74,

178, 300, 335, 344, 456-^57

Den hvide Brigade, s. 51

Danmark under besættelsen (Bjamason), s. 91-

98, 100

Danmark under Besættelsen (Vilh, la Cour),

III, s. 62, 100, 236, 247-248

De fem lange Aar, III, s. 1499

Da Danmark kaldte, s. 88-89, 218

Den illegale presse, s. 272-273

Rottbøll

Politikens Danmarkshistorie, XIV, s. 134

Mange er kaldede, s. 147

Danmarks Frihedskamp, s. 393, 451, 531, 626

-641

Frit Danmarks Hvidbog II, s. 474.

Tidsskrifter:

Jydske Samlinger, ny række, nr. 5 (1959-61),

s. 357, 368, 372-374, 378-395, 399-404

Nationalt Værn, 1945, nr. 1 1947, nr. 1

Garderbladet, 1946, nr. 4

Pigtråd, 1955, nr. 8-9

Danmarksposten, 1946, nr. 3, 4, 5, 6

Hjørring Gymnasium, Årsskrift, 1945—46

„De frie Danske“, 1943, nr. 2, 4.

Avisstof:

Berlingske Tidende, 7.8.1945

Land og Folk, 9.7.1945

Information, 19.6., 20.6., 21.6., 26.6., 27.6.,

3.7., 9.7.1945

Morgenbladet, 17.6., 23.6.1945

Nationaltidende, 12.7.1945

B.T., 26.8.1967.

Monumenter:

Mindeplade, Børglum Klosterkirke

Mindeplade, Sergentskolen, Kronborg

Mindeplade, Sakskøbing Kirke

Mindeplade, Vordingborggade 19, København

0 .

Andet:

Begravet ved Børglum Klosterkirkes østre gavl.

Se biografier over Christian Ulrik Hansen,

Poul Herman Johannesen og Erik Nyemann.


Udviklet af ditmer a/s