Biografi af Jørgen Staffeldt

Gå tilbage til personvisning

Direktør, f. 30.12.1912 i Hellerup, d.

25.12.1944 i Porta Westfalica.

F.: Overretssagfører Carl Bernhard Staffeldt,

f. 29.12.1875 i København, d. 24.12.1945 i

Gentofte, og hustru Laura Johanne f. Rindom,

28.3.1878 i København, d. 21.2.1966

i Gentofte.

Gift 26.10.1937 med Jessie Gerda Brinkmann,

f. 4.1.1916 i K©™benhavn. (B.: D. 2.8.

1938, P. 2.3.1940, P. 16.9.1942).

 

Fremtrædende medlem af modstandsorganisationen

Holger Danske.

Jørgen Staffeldt voksede op i et hjem,

præget af en stærkt religiøs livsholdning.

Skolegang på Ordrup Gymnasium. Assistent

i Bikuben. Overtog 1942 direktørposten

ved partiet Dansk Samlings forlag, „Samleren“

. Dette forlag beskæftigede sig fra

1943 mest med illegale udgivelser. Dansk

Samling var stiftet i 1936 med forfatteren

Arne Sørensen som formand. Partiets appel

om personlig, demokratisk ansvar fandt

imidlertid ikke udpræget genklang i befolkningen.

Efter april 1940 ændredes partiets

situation imidlertid, og begivenhederne førte

til en opblomstring af partiet. Jørgen Staffeldt

var fra februar 1940 medlem af Dansk

Samlings forretningsudvalg. Han deltog i

partiets arbejde med a t skabe en national

og demokratisk bevægelse i landet, var med

til at organisere de store nationale møder

og ved udgivelse af partiets pjecer. Han tog

aktivt del i jødeevakueringen, hvor hans

bror, Mogens Staffeldts boghandel fungerede

som et af de vigtigste opsamlingssteder.

Deltog i Frihedsrådets konstituerende møde

den 16.9.1943 efter forinden at have deltaget

i de indledende forhandlinger om rådets

dannelse. I Frihedsrådet optrådte han

som Dansk Samlings repræsentant. Var senere

aktiv i Frihedsrådets M-udvalg og med

til at opstille de første planer for hvervningen

af de såkaldte civile „ventegrupper“ .

Gennem Mogens Staffeldt opnåede Jørgen

Staffeldt kontakt med Jens Lillelund og

kom hermed ind i Holger Danskes arbejde.

Hans energi rettedes imod organiseringen

af nye sabotagegrupper, ligesom han varetog

Holger Danskes forbindelse til Frihedsrådet,

og sammen med broderen, Mogens,

formidledes kontakt mellem Holger

Danske og faldskærmsfolkene. Efter begivenhedeme

den 9.12.1943, hvor Svend Otto

Nielsen arresteredes, og Jens Lillelund måtte

flygte til Sverige, overtog Jørgen Staffeldt

ledelsen af Holger Danske. Efter et par større

aktioner i begyndelsen af januar, således

sprængningen af Burmeister & Wains montagehal

og blokværksted, måtte sabotagen

imidlertid for størstedelen indstilles på grund

af det af Frihedsrådet dekreterede sabotagestop.

I begyndelsen af februar 1944 ramtes

Holger Danske af svære tab. Gruppe

nr. 2 blev oprullet ved aktionen i Åbenrå

den 5-6.2.1944, og allerede den 16.2.1944

arresteredes både Jørgen og Mogens Staffeldt

ved Nordisk Boghandel på Kgs. Nytorv.

De førtes til Dagmarhus og derfra

til Vestre Fængsel. Mogens Staffeldt blev

frigivet efter 8 måneders forløb. Jørgen

Staffeldt blev den 23.8.1944 overført til

Frøslev og kort tid efter, 15.9. deporteret

til Neuengamme. Herfra sendtes han på udkommando

til Porta Westfalica, hvor han

arbejdede i skiferbjergene og ved udbedringen

af udbombede jembaneanlæg. Han

blev angrebet af tuberkulose og døde den

25.12.1944.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 15.282

UFF., 1008.

Rigsarkivet: Jens Lillelunds og H. E. Teglers beretning

om Holger Danske. Mogens Staffeldts

arkiv og beretning, Jens Lillelunds arkiv. Bjarne

Larsens arkiv og beretning. (Jørgen Staffeldt

er nævnt et større antal steder i ovennævnte

arkiver. Liste herover i UFF., 1.008).

Litteratur:

Beretninger fra modstandskampen, s. 23-24, 45

Danmarks besættelse, s. 101

Daglige Beretninger, s. 20

De illegale, mange steder (bl. a. s. 21, 119, 134)

Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour), II,

s. 688, 727

De fem lange Aar, II, s. 683-684, 904, III, s.

1505

Da Danmark kaldte, s. 151

Danmarks Historie XIV, s. 156, 185-186

Danmarks Frihedskamp, s. 538, 551, 552

5 års kamp for friheden, bd. 4, s. 134, 156

Helvede har mange navne, s. 164

Holger Danske vågner, s. 69, 148

Hemmelig Alliance, I, s. 48-51, 147-149, 243,

II, s. 223

In Memoriam, s. 32 (foto)

Kontakt med England, s. 283

Kvinder i Modstandskampen, s. 111

Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 462

På det tyske slavemarked, s. 56-57

Sabotage, s. 161

4. Maj Kollegiets Mindebog i København

Elsebeth Kieler: Den fortsatte Frihedskamp, s.

159.

Niels Jydes Breve

Tidsskrifter:

F.V.-bladet, 1959, nr. 4 (om en planlagt befrielsesaktion)

Danmark, 1947, nr. 23-24

Frit Danmark, marts 1944, nr. 3, s. 14

Danskeren, 9.2.1945, nr. 9

Gestapofangen, 1952, nr. 6-7, s. 7

Ordrupperbladet, 1945, nr. 2-4, 1946, nr. 1

Ordrup Gymnasium, 1946

Hjemmefronten, 20.2.1944, nr. 6

Morgenbladet, 2.2.1945

Fri Presse, 8.2.1945.

Avisstof:

Morgenbladet, 12.5.1945

Nationaltidende, 22.6.1945.

Monumenter:

Mindeplade, Ordrup Gymnasium.

Andet:

Begravet i Ryvangen.

 


Udviklet af ditmer a/s