Biografi af Verner Emil Sørensen

Gå tilbage til personvisning

Chauffør, f. 22.9.1917 i Middelfart, d. 29.8.
1944 i Høje Taastrup.
F.: Maskinarbejder Anders Peter Sørensen, f.
15.5.1889 i Vissenbjerg sogn, Odense amt,
og hustru Mette Louise Kirstine f. Larsen,
24.3.1885 i Asperup sogn, Odense amt, d.
13.10.1958.
Gift med Emma Schmidt, f. 15.7.1918 i
Svenstrup. (B.: D. 10.7.1937, D. 30.9.1939).

Medlem af modstandsorganisationen BOPA.
Dæknavn „Erik“ . Medlem af Danmarks
kommunistiske Parti. Verner Emil Sørensen
begyndte med at fungere som chauffør for
en gruppe. Hans energi og medfødte lederegenskaber
gjorde ham imidlertid hurtigt til
gruppens førstemand.
Et af BOPA’s største problemer var at
fremskaffe våben og sprængstoffer. Problemet
med at fremskaffe våben blev aldrig løst
tilfredsstillende, men våbenkup, blandt andet
på Riffelsyndikatet samt oprettelse af
en illegal våbenfabrik, der fremstillede maskinpistoler,
sikrede en nødtørftig bevæbning.
Den 29.8.1944 forsøgte man at standse
og erobre et tysk ammunitionstog ved Høje
Taastrup. Frihedskæmperne besatte Kraghave
Blokpost og standsede herfra med
signal det kommende tog. De besatte lokomotivet
og kørte den medfølgende passagervogn,
hvori det tyske bevogtningsmandskab
var, et stykke frem, således at den kom
under ild fra frihedskæmperne. Under den
påfølgende ildkamp blev det klart, at der i
sidste øjeblik før togets afgang fra København
var sket en betydelig forstærkning af
vagtmandskabet. Situationen var ved at blive
kritisk. To sabotører kravlede op ad
banelegemet og ind under vognene for
at kaste håndgranater op i kupeerne, men tyskerne
skød igennem gulvet i vognen. Da sabotørerne
mærkede, at overmagten var for
stor, blev togstammen dirigeret tilbage, for
at man kunne afbryde træfningen. I det samme
sprang en tysker ned fra toget med en
maskinpistol og dræbte den ene sabotør under
vognene, Verner Emil Sørensen.

KILDER:
Arkivstof:
ER., 113
D.f.U., 30.177/44
CK, 3.960
UFF., 1.057 (heri beretning af Martin J. Nielsen).
Litteratur:
BOPA, Mindebogen (foto).
Tidsskrifter:
Danskeren, september 1944.
Avisstof:
Land og Folk, 29.8.1945
Roskilde Tidende, 4.8.1951
Roskilde Dagblad, 4.8.1951.
Monumenter:
Mindesten 50 meter øst for blokposten i Kraghave,
Høje Taastrup
Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København.
Andet:
Begravet, Bispebjerg Kirkegård, afd. 10, rk.
16, nr. 158-159.


Udviklet af ditmer a/s