Biografi af Jørgen Henrik Pagh Barfod

Gå tilbage til personvisning

Barfod, Jørgen H. (f. 2.3.1918).

Stud,mag., modstandsmand, senere leder af Frihedsmuseet. Bror til Egil Barfod.
     Barfod indmeldte sig i 1938 i Dansk Samling og deltog under besættelsen i partiets halvillegale distribution af Vilh. La Cours pjecer mv. samt i studenterdemonstrationerne i nov. 1941 imod Danmarks tilslutning til Antikominternpagten. Den 29. august 1943 indgik han som værnepligtig kornet i en vagtstyrke, der kom under tysk beskydning. I nov. 1943 blev han tilknyttet sabotageorganisationen Holger Danskes gruppe 5. Fra begyndelsen af 1944 gled han over i militærgruppearbejde i Gentofte. Han blev arresteret 5. dec. og deporteret til koncentrationslejren Neuengamme, hvorfra han hjemførtes med de hvide busser.
     I efterkrigstiden arbejdede Barfod som marinehistoriker og gymnasielærer i historie. Han var aktiv i Hjemmeværnet 1945-61, fra 1950 som flotillechef i marinehjemmeværnet. Barfod var medstifter af Neuengammeforeningen og 1963-68 formand for Landsforeningen Gerstapofangerne, der i sin oprindelse gik tilbage til de tidligere Frøslevfanger. I 1967 lykkedes det i kraft af samarbejde med Stutthofforeningens formand, Svend Wagner, at overvinde de politiske modsætninger mellem kommunister og ikke-kommunister, som tidligere havde ført til splittelse af Foreningen af Besættelsestidens Politiske Fanger, og stifte Sammenslutningen af Danske Fanger fra Frihedskampen, som Barfod var formand for til 1974. Fra 2001 har han været formand for Frihedskampens Veteraner.
     Fra 1971 til 1987 var Barfod leder af Frihedsmuseet. Med sin baggrund som aktiv i modstandskampen, historiker og hjemmeværnsmand måtte han fremstå som ideel til posten i en tid, hvor den NATO-orienterede del af veteranmiljøet udgjorde museets ideologiske bagland med “Aldrig mere en 9. april” ideologien som det underliggende budskab. Barfods indsats betød dog også en professionalisering af Frihedsmuseet, sådan at det ved hans tilbagetræden fremstod som et respekteret fagligt miljø frem for blot som et mindested.
     Beretning: 1. kompagnis 2. deling 1944 (FM 5K-21 og RA Håndskriftsamlingen IV.T.38.A). Spørgeskema 1976/77 til Frihedsmuseets Dansk Samling-projekt (FM 5K-21). Spørgeskema og beretninger vedr. KZ-ophold (FM 30C-10.052). Levnedsberetning (FM 42-12.563).
 

(Henrik Lundbak, 2004)
 


Udviklet af ditmer a/s