Biografi af Aage Søndergaard

Gå tilbage til personvisning

Seminarieelev, f. 9.10.1922 i Randers, d.

13.3.1945 i Ryvangen.

F.: Kommunelærer Niels Peder Søndergaard,

f. 1897, og hustru Edel Helga f. Andersen,

8.8.1892.

 

Tilknyttet nedkastningsgruppe i Silkeborg.

Realeksamen 1939 fra Randers Kommunale

Mellem- og Realskole. Vinteren 1940-

41 på Ollerup Gymnastikhøjskole. Elev på

Silkeborg Seminarium. Første del af lærereksamen

1943. Medlem af spejderbevægelsen.

Da en klassekammerat, der havde deltaget

i illegalt bladarbejde, måtte „gå under

jorden“, overtog han dennes arbejde. Herigennem

kom han i 1944 ind i sabotagegruppe

„Vest“ i Silkeborg og deltog i en

række aktioner. Flere andre seminarieelever

var deltagere i samme gruppe, d r ligeledes

talte skovfogedaspirant Leif Dines Pedersen

og skovfogedelev Poul Mackeprang Nielsen.

De to sidste deltog sammen med et udvalgt

rejsehold fra Århus i sabotagen mod Darr’s

automobilfabrik i Silkeborg. Efter den vellykkede sabotage, der var planlagt af Dines

Pedersen, forsøgte en af Silkeborg-sabotørerne

at tage billeder af ødelæggelserne, men

blev herunder anholdt. Aage Søndergaard og

to andre gruppemedlemmer anholdtes ligeledes.

De fire anholdte blev overført til København,

hvor de dømtes til døden ved tysk

krigsret og henrettedes den 13.3.1945.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 15.572

D.f.U., 31.247/45

UFF., 1.033

Rigsarkivet: A. Toldstrups arkiv, pakke indeholdende

korrespondance med overordnede instanser.

Diverse papirer vedrørende presseforhold,

rapport fra journalist N. A. Ejgenbroth om forholdene

i Silkeborg.

Litteratur:

Derfor måtte vi sejre, s. 112, 148

De sidste Timer, s. 128-131 (foto)

De fem lange Aar, II, s. 925

Medens vi ventede, s. 101.

Tidsskrifter:

De danske Ungdomsforeninger, 1944—45, s.

34-36

Gymnastikhøjskolen Ollerups Årsskrift 1945, s.

45-48 (foto)

Gestapofangen, 1955, nr. 4

Silkeborg Seminariums Samfund, 1945, s. 76-

78 (foto)

Danskeren, 23.3.1945, nr. 15

Danmarksposten, 1945, nr. 2-3

Friheden, 1945, nr. 12, s. 2

Spejdernes Magasin, 1945, nr. 9

Roning, 1945, nr. 6, s. 70

Økonomi og Politik, 1945, nr. 19-20.

Avisstof:

Børsen, 5.5.1945

Politiken, 20.3.1945

Randers Amtsavis, 16.6., 21.6.1945

Randers Dagblad, 7.5., 8.6., 16.6., 18.6., 21.6.

1945

Silkeborg Avis, 17.5., 16.6., 18.6., 19.6., 20.6,

21.6., 23.6.1945

Silkeborg Socialdemokrat, 5.5., 16.6.1945

1945

Aalborg Amtstidende, 31.5.1945.

Monumenter:

Mindesten, Hylkedam pr. Gelsted, Fyn

Mindeplade, Hobrovejens Skole, Randers

Mindesten, Silkeborg ny Kirkegård

Mindeplade i Ryvangen.

Andet:

Begravet, Mindelunden, Randers Nordre Kirkegård,

litra B, 840-A.

Se biografier over Bent Jensen, Poul Mackeprang

Nielsen og Leif Dines Pedersen.

 


Udviklet af ditmer a/s