Biografi af Erik Nyemann

Gå tilbage til personvisning
Under uddannelse som kunstmaler, f. 6.4.
1922 i Østermarie på Bornholm, d. 9.8.1944
i Lauringe Mose ved Roskilde Landevej.
F.: Læge Knud Kristian Nyemann, f. 4.10.
1889 i Århus, og hustru sygeplejerske, fysioterapeut
Gerda Kirstine, f. Bjergmark,
1889 i København, d. 1944 i Skive.
 
Tilknyttet Holger Danske.
Skolegang i Åkirkeby og St. Heddinge.
Realeksamen 1934 fra Skive Realskole. Student
1942 fra Viborg Katedralskole. Uddannelse
ved Bizzi Høyers malerskole i København.
Medlem af Dansk Samling, Det
danske Spejderkorps og terrænsportsforening
i Skive. Tilknyttet det illegale blad,
Nordisk Front. Rottbølls første modtagelse
af faldskærmsfolk organiseredes i Farsø med
støtte fra hans kontakter inden for Dansk
Samling, således Robert Stærmose fra Støvring
Højskole og dyrlæge Aksel Sonne fra
Farsø. Som medhjælpere valgte de Erik
Nyemann og Christian Ulrik Hansen, der
var kammerater fra Katedralskolen. 31.7.
1942 om natten modtog man tre faldskærmsfolk
i Farsø. Som en udløber af en
stikkeraffære i Frederikshavn arresteredes
Erik Nyemann i sommeren 1943, men blev
atter løsladt. Christian Ulrik Hansen, der på
dette tidspunkt gennemgik kornetskolen i
Næstved, havde her organiseret en modstandsgruppe,
der i efteråret tilsluttede sig
Holger Danske (som gruppe nr. 4). Kort
efter tilknyttedes Erik Nyemann og Aksel
Sonnes søn, Per Sonne, gruppen, der indtil
maj 1944 gennemførte en række sabotager,
således mod fabrikkerne Alvin, Hero, Absalon
og en fabrik i Sejrøgade. I januar
1944 overlod Christian Ulrik Hansen ledelsen
af gruppen til Preben Hagelin og gik
selv helt over til at deltage i modtagearbejdet
i Jylland. 18. og 19.5.1944 arresteredes
resten af gruppen i København. De indsattes
i Vestre Fængsel og sendtes 9.8.1944 alle
med den transport på i alt 11 BOPA- og Holger
Danske-folk, der myrdedes af tyskerne,
angiveligt under „flugtforsøg“ i Lauringe
Mose på landevejen mellem Roskilde og
Ringsted. Mordene gav anledning til en 24
timers proteststrejke, der blev effektiv i
København og i en lang række provinsbyer.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 16.562
D.f.U., 30.534/44
UFF., 795.
Litteratur:
De illegale, s. 80 f., 83, 101
Fra Viborg Amt, 1965, s. 179-181
De sidste Timer, s. 234-235 (foto)
Gruppe nr. 4 (foto)
Kontakt med England, s. 162-163, 206, 262
Rottbøll, s. 74-76
Toldstrup, s. 21-22
Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour),
m, s. 62
Pro Patria, s. 12
De fem lange Aar, II, s. 809
Den illegale presse, s. 468-69
Danmarks Frihedskamp, s. 626
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 478
Viborg Katedralskoles Elevforening, Minerva,
1860-1960.
Tidsskrifter:
Frit Danmark, 1945, nr. 7, s. 12
Gestapofangen, 1954, nr. 8, s. 3
Information, 13.8.1944, nr. 249
Dansk Politik, 6.4.1946
Dansk Idræt, 1945, nr. 10
„1944“, 22.8.1944.
Avisstof:
Information, 7.7., 9.7.1945
Land og Folk, 6.7., 9.7.1945
Ekstra Bladet, 9.7.1945
Fyens Stiftstidende, 5.5.1945
Morgenbladet, 17.6., 23.6.1945
Nationaltidende, 22.6., 23.6., 25.6., 16.7.1945
Demokraten, 30.8.1945
Jyllands-Posten, 30.8.1945
Politiken, 15.8.1944
Social-Demokraten, 6.7.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945
Aalborg Stiftstidende, 26.8.1945
Viborg Stifts Folkeblad, 8.5.1945
Viborg Stiftstidende, 26.5.1945.
Monumenter:
Mindesten ved landevejen i Osted mellem Roskilde
og Ringsted
Mindeplade, Viborg Katedralskole
Mindeplade, Det tekniske Selskabs Skoler.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
Se biografier over Preben Hagelin, Christian
Ulrik Hansen, Kaj Holger Schiøth, Eduard Frederik
Sommer og Per Sonne.
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 335-36.

 


Udviklet af ditmer a/s