Biografi af Johan Kjær Hansen

Gå tilbage til personvisning

Hansen, Johan Kjær

Mekaniker, f. 7.4.1907 i Hjørring, d. 29.6. 1944 i Ryvangen.
F.: cykelhandler Hans christian Johan Andreas Hansen, f. 2.3.1878 i Gassum sogn, d. 13.12.1906, og hustru, jordemoder Ane Elsebeth Nielsen f. Kjær, 2.3.1878 i Gassum sogn, d. 18.4.1955 i Bindslev. Gift 11.3.1934 med husejer Rigmor Marie Andersen, f. 1.3.1912 i Randers. (B.: D, 20.10.1931, D. 20.7 .1934, D. 27.1.1938).

Medlem af Hvidstengruppen.
     Johan Hansen havde eget mekanikerværksted i Hvidsten.
     I marts 1943 blev han medlem af den modtagegruppe, som kroejer Marius Fiil dannede i Hvidsten. Han deltog i gruppens arbejde på nedkastningspiadsen, Allestrupgårds plantage med modtagelse al faldskærmsfolk, våben og sprængstof fra engelske maskiner til hen på efteråret 1943 (antagelig i oktober måned), hvor pladsen kompromitteredes, fordi man ved en fejltagelse sendte lys til en tysk flyvemaskine. Foruden modtagearbejdet deltog Hvidstengruppen også i flygtningearbejdet.
     Da modtagearbejdet i efteråret 1943 efter uheldet ophørte, tog Johan Kjær Hansen med vennen og gruppemedlemmet Niels Fiil til Ålborg en kort tid for at lære at lave håndgranater.
     I december 1943 blev der i Århus arresteret tre faldskærmsfolk, hvilket fik konsekvenser for de modstandsgrupper, de havde været i forbindelse med. Dette gjaldt også for Hvidstengruppen. På trods af de mange arrestationer, som da satte ind over Jylland, valgte gruppen at forblive på sin post, og man forberedte sig på at genoptage modtagearbejdet. Den 10.3.1944 skulle der have været nedkastning igen, men radiomeldingen fra England udeblev. Allerede dagen derpå ankom Gestapo fra Århus og arresterede en del af gruppens medlemmer. Johan Hansen blev dog ikke arresteret, og besluttede sammen med resten af Hvidstengruppen at blive. Den 17.3.1944 blev resten af gruppen imidlertid arresteret - kun to medlemmer havde held til at flygte.
     Den 26.6.1944 blev Johan Kjær Hansen sammen med syv af gruppens medlemmer dømt til døden ved tysk krigsret i København. Dette skete samtidig med den begyndende uro i København, som i løbet af få dage skulle kulminere i folkestrejken. Den 29.6.1944 blev Johan Kjær Hansen skudt i Ryvangen sammen med de øvrige dødsdømte fra Hvidstengruppen.
     Efter befrielsen blev deres lig fundet og ført til Hvidsten og den 16.6.1945 begravet i Mindelunden dér.
 

KILDER:
Arkivstof:
Erstatningsrådet, 15.940 (Rigsarkivet)
Direktoratet for Ulykkesforsikring, 30.025/44 (Rigsarkivet)
Udvalget for Frihedskampens Faldne, 329 (frihedsmuseet)
Litteratur:
De fem lange Aar, II, s. 772
Den fortsatte Frihedskamp, s. 159
Hvidstengruppen (foto)
Ingen tænder et Lys, s. 164-165
Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 23 2-234
4. Maj Kollegiets Mindebog i København.
Tidsskrifter:
Danmarksposten, 1945, nr. 7-9
Billedbladet, 1945, nr. 22
Information, 1.3.1945, nr. 422
Jagt og Fiskeri, 1945, nr. 11
Pigtråd, 1945, nr. 7-8.
Avisstof:
Berlingske Tidende, 3.6. (interview med Gudrun Fiil og hendes døtre ved Carsten Nielsen), 17.7.1945
Fyens Stiftstidende, 5.5.1945
Jydske Tidende, 15.6.1945
Jyllands-Posten, 8.6,, 15.7.1945
Politiken, 30.6.1944, 7.5., 29.6., 4.7.1945
Randers Amtsavis, 19.5. (foto), 17.7.1945
Randers Dagblad, 7.5., 11.5., 16.5., 19.5. (foto), 14.6., 17.7.1945
Social-Demokraten, 11.7.1945
Aalborg Amtstidende, 3 1.5.1945
Aalborg Stiftstidende, 12.8.1945
Monumenter:
Mindeplade i Ryvangen.
Andet:
Se biografler over: Henning Andersen, Marius og Niels Fifi, Albert Carlo Iversen, Niels Nielsen Kjær, Søren Peter Kristensen og Peter Bergenhamnier Sørensen.

Biografi fra: Faldne i Danmarks frihedskamp (1970), red. Ib Damgaard Petersen, s. 156-157.

 


Udviklet af ditmer a/s