Biografi af Niels Nielsen Kjær

Gå tilbage til personvisning
Radioforhandler, f. 2.4.1903 i Gassum sogn,
d. 29.6.1944 i Ryvangen.
F.: Landmand Jens Christian Nielsen Kjær,
f. 16.3.1860 i Dyrby, d. 30.8.1938 i Hvidsten,
og hustru Johanne Petrea Christensen,
f. 11.10.1863 i Thylstrup, d. 12.8.1935 i
Hvidsten.
 
Medlem af Hvidstengruppen.
Radiomekaniker med selvstændig virksom-
hed i Hvidsten. Da kroejer Marius Fiil i
marts 1943 organiserede en modtagegrup-
pe i Hvidsten, blev Kjær medlem af denne.
Han deltog i gruppens arbejde med modtag-
else af faldskærmsfolk, våben og sprængstof
på nedkastningspladsen, Allestrupgaards
plantage. I efteråret 1943 (sandsynligvis
i oktober måned), da gruppen var ude
på modtagelse, skete et alvorligt uheld. Ved
en fejltagelse sendte man lys til en tysk ma-
skine, som man antog for engelsk. Hvidsten-
gruppen måtte efter denne episode stoppe
modtagearbejdet. Foruden modtagearbejdet
deltog Hvidstengruppen også i flygtningear-
bejdet. I december 1943 blev der arresteret
tre faldskærmsfolk i Århus. Denne arrestati-
on fik konsekvens for de modstandsgrupper,
de havde været i kontakt med. Dette
gjaldt også Hvidstengruppen. På trods af
de mange arrestationer, som satte ind over
Jylland, valgte gruppen at forblive på sin
post og man forberedte sig på at genoptage
modtagearbejdet. Den 10.3.1944 skulle der
have været nedkastning igen, men radiomeld-
ingen fra England udeblev. Allerede dagen
efter ankom Gestapo fra Århus og arresterede
en del af gruppen. Kjær var ikke blandt
de arresterede, og sammen med de tilovers-
blevne af gruppen besluttede han at blive,
men fjernede kompromitterende materiale.
Den 17.3.1944 blev resten af gruppen, deri-
blandt Niels Nielsen Kjær arresteret. Det
lykkedes kun to medlemmer af gruppen at
flygte. Den 26.6.1944 blev Kjær sammen
med syv af gruppens medlemmer dømt til
døden i København ved tysk krigsret. Dette
skete samtidig med den begyndende uro i
København, som i løbet af få dage skulle
kulminere i folkestrejken.
Den 29.6.1944 blev Kjær sammen med de
øvrige dødsdømte skudt i Ryvangen.
Efter befrielsen blev deres lig fundet og
ført til Hvidsten og begravet i en mindelund
dér den 16.6.1945.
 
KILDER:
Arkivstof:
UFF., 550.
Litteratur:
Den fortsatte Frihedskamp, s. 159
De fem lange Aar, II, s. 772
Hvidstengruppen (foto)
Ingen tænder et Lys, s. 164-165
Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 232-234
4. Maj Kollegiets Mindebog i København.
Tidsskrifter:
Danmarksposten, 1945, nr. 7-9
Billedbladet, 1945, nr. 22
Information, 1.3.1945, nr. 422
Pigtråd, 1956, nr. 7—8.
Avisstof:
Berlingske Tidende, 3.6., 17.7.1945
Fyens Stiftstidende, 5.5.1945
lydske Tidende, 15.6.1945
Jyllands-Posten, 8.6., 15.7.1945
Politiken, 7.5., 29.6., 30.6., 4.7.1945
Randers Amtsavis, 19.5.(foto), 17.7.1945
Randers Dagblad, 7.5., 11.5., 16.5., 19.5. (foto),
14.6., 17.7.1945
Social-Demokraten, 11.7.1945
Sydvestjylland, 15.5.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945
Aalborg Stiftstidende, 12.8.1945.
Andet:
Se biografier over øvrige gruppemedlemmer:
Henning Andersen, Marius og Niels Fiil, Johan
Kjær Hansen, Albert Carlo Iversen, Søren Peter
Kristensen og Peter Bergenhammer Sørensen

Udviklet af ditmer a/s