Biografi af Søren Peter Kristensen

Gå tilbage til personvisning
Karetmager, f. 20.8.1887 i Ousted, Taaning
sogn, d. 29.6.1944 i Ryvangen.
F.: Husmand Johannes Kristensen, f. 2.3.
1840 i Riis pr. Skanderborg, d. 21.2.1923 i
Riis, og hustru Karen Marie f. Nielsen, 27.9.
1844 i Floes, d. 1.1.1939 i Riis.
Gift 6.3.1920 med husassistent Agnes Kir-
stine Thomassen, f. 23.12.1894 i Grenå.
(B.: P. 2.4.1923, P. 8.3.1929).
 
Medlem af Hvidstengruppen.
Udlært som karetmager. I 1929 købte
han sin egen karetmagerforretning i Hvid-
sten. Da Marius Fiil i marts 1943 organisere-
de en modtagegruppe i Hvidsten, indtrådte
Kristensen i den. I begyndelsen var det me-
ningen, at han fra sit værksted, hvor han altid
arbejdede sent, skulle udføre en slags vagttje-
neste, når gruppen arbejdede på nedkast-
ningspladsen, Allestrupgaards plantage. Det
var meningen, at han skulle advare kroman-
den, hvis politiet opdagede nedkastningsplad-
sen. Men denne forholdsregel viste sig
snart unødvendig, og fra maj måned var
Kristensen med på nedkastningspladsen. Kris-
tensens hus anvendtes af gruppen til oplagring
af nogle af de våben og sprængstoffer,
som man modtog fra de engelske flyvemaskin-
er på nedkastningspladsen. I efteråret
1943 (sandsynligvis i oktober måned)
kom gruppen ud for et alvorligt uheld, da
man var ude på en modtagelse. Ved en fejltag-
else sendte man lys til en tysk maskine,
som man antog for en engelsk. Hvidstengrup-
pen måtte efter denne episode stoppe
modtagearbejdet.
I december 1943 blev der arresteret tre
faldskærmsfolk i Århus. Denne arrestation
fik konsekvenser for de modstandsgrupper,
de havde været i kontakt med. Dette gjaldt
også Hvidstengruppen. På trods af de mange
arrestationer, som satte ind over Jylland,
valgte gruppen at forblive på sine poster, og
man forberedte sig på at genoptage modtage-
arbejdet. Den 10.3.1944 skulle der have
været nedkastning igen, men radiomeldingen
fra England udeblev. Allerede næste
dag ankom Gestapo fra Århus og arresterede
en del af gruppen. Kristensen var ikke
blandt de arresterede, og sammen med de til-
oversblevne af gruppen besluttede han at
blive og fjerne kompromitterende materiale.
Men den 17.3.1944 blev resten af gruppen,
deriblandt Kristensen, arresteret. (Det lykkedes
kun to medlemmer af gruppen at flygte).
Den 26.6.1944 blev Søren Kristensen og
syv af gruppens øvrige medlemmer dømt til
døden ved tysk krigsret i København. Dette
skete samtidig med den begyndende uro i
København, som i løbet af få dage skulle
kulminere i folkestrejken. Den 29.6.1944
blev Kristensen sammen med de øvrige
dødsdømte skudt i Ryvangen. Efter befrielsen
blev deres lig fundet og ført til Hvidsten
og begravet i en mindelund der den 16.6.
1945.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 16.013
UFF., 572 A
D.f.U., 30.241/44.
Litteratur:
De sidste Timer, s. 88 (foto)
De fem lange Aar, II, s. 772
Hvidstengruppen
Ingen tænder et Lys, s. 164-165
Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 232-234
4. Maj Kollegiets Mindebog i København.
Avisstof:
Berlingske Tidende, 3.6. (interview ved Carsten
Nielsen med Gudrun Fiil og hendes døtre), 17.7.
1945
Jydske Tidende, 15.6.1945
Jyllands-Posten, 8.6., 15.7.1945
Randers Amtsavis, 19.5. (foto), 17.7.1945
Randers Dagblad, 7.5., 11.5., 16.5., 19.5. (foto),
14.6., 17.7.1945
Social-Demokraten, 11.7.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945
Aarhuus Stiftstidende, 12.8.1945 (interview med
Gudrun Fiil).
Andet:
Se biografier over øvrige gruppemedlemmer:
Henning Andersen, Marius og Niels Fiil, Johan
Kjær Hansen, Albert Carlo Iversen, Niels
Nielsen Kjær og Peter Bergenhammer Sørensen.
 
Biografi efter: Faldne i Danmarks frihedskamp,
2. udgave, 2010, s. 345 f. Fødselsår korrigeret.

Udviklet af ditmer a/s