Biografi af Knud Hjalmar Andersen

Gå tilbage til personvisning

 

Pressesvend, CB-instruktør, f. 3.7.1916 i

Roskilde, d. 5.5.1945 ved Sorø p. landevejen.

F.: Anders Andersen, f. 23.5.1881, d. 18.2.

1951, og hustru Anna Louise f. Hansen, 30.

1.1883, d. 1.10.1942.

Gift 10.6.1939 med Anna Margrethe Jacobine

Svendsen, f. 6.1.1918. (B.: P. 7.12.

1943).

 

Medlem af modtagegruppe i Roskilde.

Igennem flere år ansat i familiens renseri

i Roskilde. Trak frinummer til soldatertjenesten,

men blev taget som CB’er ved

krigens begyndelse. Medlem af Socialdemokratiet.

Inden for luftværnet erhvervede han

gennem en flerårig uddannelse til en befalingsmandsgrad

som gruppefører i CBpolitiet

et udpræget kendskab til organisationsarbejde,

der kom ham til gode i modstandsbevægelsen.

Som betroet mand inden

for luftværnet havde han adgang til luftværnets

biler og depoter. Herigennem kunne

han forsyne modstandsbevægelsen og stille

materiel til rådighed, da han i efteråret

1943 trådte ind i en modstandsgruppe, der

beskæftigede sig med modtagelse af våben

ved nedkastning fra luften. Den 5.5.1945

var Knud Hjalmar Andersen tillige med tre

andre frihedskæmpere på vej i en kurérbil

fra København, da de ved Albertistøtten på

hovedvej 1, kort før Sorø, stødte på en automobilspærring.

De blev her fejlagtigt antaget

for at være Hipofolk af de frihedskæmpere,

der bevogtede vejspærringen, og

disse åbnede ild mod bilen, hvorved Knud

Hjalmar Andersen og to af hans kammerater

dræbtes på stedet, mens en fjerde kammerat

hårdt såret blev ført til sygehuset

og døde kort efter indlæggelsen.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 15.971

D.f.U., 30.660/45

UFF., 50.

Tidsskrifter:

Fodboldspilleren, Medlemsblad for Roskilde

Boldklub, nr. 12, 2. årg.

Avisstof:

Roskilde Tidende, 7.5.1945 (foto), 11.5.,

28.5.1945

Roskilde Dagblad, 7.5.1945

Ringsted Folketidende, 7.5.1945

Social-Demokraten, 20.8.1945.

Monumenter:

Mindesten ved Albertistøtten i Sorø

Monument på Rådhustorvet i Roskilde.

Andet:

Begravet, Himmelev Kirkegård, litra D, rk.

7, nr. 3.

Se biografi over: Erik Andersen, Jens Clausen

og Børge Olesen.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 37.


Udviklet af ditmer a/s