Biografi af Knud Nørlem Andersen

Gå tilbage til personvisning

 

Kommunelærer, f. 7.7.1914 i Nibe, d. 5.6.

1945 p. sygehuset i Sønderborg.

F.: Skræddermester Ejnar Christian Nørlem

Andersen, f. 22.3.1882, d. 2.4.1942, og hustru

Bodil Marie Nielsen, f. 15.1.1886.

 

Byleder i Skive.

Tog i 1936 eksamen fra seminariet i Ranum.

Vikar i Skive. Medlem af Det danske

Spejderkorps. Besad store musikalske evner

og fungerede som korleder. 1938 indkaldt

til militærtjeneste i Viborg. Gennemgik kornetskolen

og oplevede herunder den tyske

besættelse, hvilket synes at have haft betydning

i forbindelse med hans senere arbejde i

modstandsbevægelsen. Gennem starten af en

terrænsportsforening var han med til uddannelsen

af en lille illegal gruppe og ledende

ved de første nedkastninger af våben på

Skive-egnen. Han led af basedow, og denne

sygdom forværredes under hans meget aktive

modstandsarbejde som byleder.

Det var besluttet, at han skulle indlægges,

da Gestapo den 9.1.1945 foretog en omfattende

razzia i Skive. Knud Nørlem Andersen

anholdtes og førtes til Århus. Herfra

kom han til Frøslev, hvor han på grund af

sygdommens forværrelse indlagdes på Sønderborgs

statshospital. Herfra organiseredes

en vellykket flugt, men 21.4.1945 blev han

på ny pågrebet. Han sendtes tilbage til

Frøslev, og indlagdes ved befrielsen på

statshospitalet, hvor han døde efter en operation

den 5.6.1945.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 15.986

D.f.U., 30.624/45

UFF., 51

Rigsarkivet: J. A. Toldstrups arkiv: Korrespondance

vedr. de enkelte distrikter 1944-45,

korrespondance mellem Toldstrup og distrikt

Skive. (6 breve)

Samme, korrespondance med overordnede:

Breve fra Vagn Bennike til Toldstrup.

Litteratur:

De faldt for Fædrelandet, side 132-135 (foto)

46 Navne, side 65-66 (foto)

Medens vi ventede, side 78-79 (foto)

Vor Vej til 5. Maj, side 237.

Tidsskrifter:

Arbejdersangeren, nr, 6, 1945

Danskeren, nr. 6, 1945

Håndbog for Hæren, 1946, Hærens faldne

Folkeskolen, nr. 25 og 26, 1945

Ranum Seminarium, Elevforeningens medlemsblad,

nr. 2, 1945

Spejdersport, nr. 9, 1945

Spejdernes Magasin, nr. 9, 1945

Garderbladet, nr. 1, 1946.

Avisstof:

Nationaltidende, 6.6.1945

Skive Folkeblad, 9.5., 6.6., 7.6., 9.6. og 11.6.

1945

Aalborg Amtstidende, 6.6. og 11.6.1945

Aalborg Stiftstidende, 6.6.1945.

Monumenter:

Mindesten, Hylkedam pr. Gelsted, Fyn

Mindeplade, Ranum Seminarium

Mindeplade, Sergentskolen på Kronborg

Mindeplade, Viborg Kaserne

Mindeplade, Skive Sdr. Skole.

Andet:

Begravet, Nibe Kirkegård, nr. 718-4.

(Hos Knud Nørlem Andersens familie opbevares

et omfattende kildemateriale fra besættelsestiden).

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 37-38.


Udviklet af ditmer a/s