Biografi af Svend Vinding Dorph

Gå tilbage til personvisning

 

Tandlæge, f. 13.8.1914 i København, d. 3.3.

1945 p. Politigården i København.

F.: Cand. phil. Johannes Christian Dorph, f.

6.5.1868 i København, d. 16.5.1947 smst.,

og hustru, tandlæge Ingeborg Ostenfeld f.

Christiansen.

Gift 13.11.1942 med Gerda Hasforth-Larsen,

f. 2.4.1922 i Stubbekøbing. (B.: D. 9.11.

1943, P. 1.6.1945).

 

Tilknyttet Holger Danske. Delingsfører og

instruktør for afsnit 2, Nordre Birk. Dæknavn

„Søren Denker“.

Student fra Ordrup Gymnasium 1932.

Tandlægeeksamen i 1935. Opnåede jus practicandi

29.9.1937. I en årrække assistent i

sin mors, fru Ingeborg Dorphs, praksis i

Charlottenlund. Overtog ved hendes død i

1940 denne praksis. Stærkt interesseret i social

tandpleje. For at hellige sig forskning opgav

han i 1944 sin privatpraksis og blev assistent

på Tandlægehøjskolen.

Ivrig sportsmand, medlem af Det frie protestantiske

Kirkesamfund.

Ud fra en stillingtagen, der på en gang

var national og kristelig, gik Svend Dorph

ind i modstandsbevægelsen. Han deltog her

i bladarbejde, knyttedes til H. D., afdeling

Hermann, men deltog desuden i organiseringen

af de militære ventegrupper. Ledede

14.9.1944 befrielsen af 2 sabotører fra H.

D. på Bernstorffvejens politistation. Svend

Dorph blev arresteret af tyskerne sammen

med to kammerater i februar 1945 under et

instruktionsmøde i Hellerup. Han blev udsat

for svær tortur, men røbede intet om sine

illegale forbindelser. Den 3.3.1945 af gik han

ved døden på Politigården under interneringen,

ifølge tysk dødsattest på grund af „innere

Verblutung“.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 430

CK., 8.904

D.f.U., 30.474/45

UFF., 217.

Litteratur:

Danske Tandlæger, 1931-44, s. 81 (foto).

De illegale s. 165, 210-11

Tidsskrifter:

Protestantisk Tidende, 13-14, 1945, s. 184-85

Tandlægebladet, 1945, s. 171-72, 230, 390

Ordrupbladet, nr. 3—4, 1945, nr. 1, 1946

Ordrup Gymnasium, 1946.

Avisstof:

Berlingske Tidende, 24.6.1945

Social-Demokraten, 22.6.1945 (foto).

Monumenter:

Tandlæge Svend Dorphs Mindefond

Mindeplade på Ordrup Gymnasium

Mindeplade i Ryvangen.

Mindeplade, Tandlægehøjskolen, København

Andet:

Begravet, Ordrup Kirkegård, afsnit O, nr. 33.

Afhandling: „Caries-forekomst hos børnehjemsbørn“,

Tandlægebladet, november 1942.

Se biografi over Jørgen Buntzen.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 104.


Udviklet af ditmer a/s