Biografi af Jørgen Essemann

Gå tilbage til personvisning

 

Styrmandselev, f. 8.5.1918 i Århus, d. omkring

1.10.1944 i Tyskland.

F.: Inspektør Carl Essemann, f. 1891 i Lemvig,

d. 1949 i Vejle, og hustru, damefrisør

Lilian Grace f. Street, 1898 i New York.

 

Tilknyttet „Vædderen“, „Frie Danske“ og

„Holger Danske“ . Dæknavn „Krølle“.

Sejlede fra sit 15. år først med DFDS,

senere med skoleskibet „Danmark“ på dets

første togt. Han manglede et halvt år i at

færdiggøre sin uddannelse til styrmand, da

han opslugtes af modstandsarbejdet. Den 9.

april om aftenen mødtes en gruppe folk hos

maleren Gilbert Nielsen og enedes om at

stifte en lejrsportsklub, der skulle dække

over modstandsarbejde. Kort efter gav de

den navnet „Vædderen“. Gruppen rekrutteredes

fra foreningen af løjtnanter og kornetter,

blandt CB-folk og blandt medlemmer af

Konservativ Ungdom. Herved var spiren

lagt til de senere illegale organisationer, De

frie Danske, Holger Danske og Korps Aagesen.

Blandt pionererne var Jørgen Essemann.

Nogle af medlemmerne gik ud ret

tidligt og andre fortsatte i alle grene af illegalt

arbejde. Den første Frie Danske-gruppe

blev rullet op af dansk politi, efter tysk

forlangende, på grundlag af stikkerhenvendelser

i oktober 1942. I marts 1943 medvirkede

Jørgen Essemann ved minestrygeren

„Søridderen“s flugt til Sverige. Fra Sverige

vendte han senere tilbage sammen med

„Flammen“, efter et af dennes besøg i Sverige.

Under falsk navn gik han herefter ind i

modstandsarbejdet igen. Deltog i sabotage,

våbenmodtagelse og efterretningsarbejde. I

efteråret 1943 arresteredes han. Det lykkedes

ham imidlertid at opretholde sin falske

identitet, og under denne deporteredes han

til Tyskland, hvor han under en jernbanetransport

i nærheden af Neumunster antages

at være blevet dræbt af det tyske vagtmandskab.

 

KILDER:

Arkivstof:

UFF., 233.

Litteratur:

Danmark under Besættelsen, (Vilh. la Cour) HI,

s. 16, 18

Flåden gennem 450 år, København 1961, s. 172.

Monumenter:

Mindeplade, Vognmandsmarkens Skole, København

Mindeplade i Ryvangen.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 109-110.


Udviklet af ditmer a/s