Biografi af Bent Faurschou-Hviid

Gå tilbage til personvisning

 

Inspektør, f. 7.1.1921 i Melby, d. 18.10.1944

på Strandvejen 184 i Hellerup.

F.: Hotelejer Vilhelm Faurschou-Hviid, f.

12.9.1884 i Kattrup, d. 17.7.1945 i Hillerød,

og hustru Marie Louise Dider ikke f.

Larsen, 24.8.1895 i Randers, d. 12.1.1945 i

Asserbo.

 

Fremtrædende medlem af modstandsorganisationen

Holger Danske. Dæknavn „Flamme“.

Student fra Bagsværd Kostskole. Bent

Faurschou-Hviid blev uddannet som forretnings-

og hotelmand. Han interesserede sig

meget for skydning og opøvede på et tidligt

tidspunkt en betydelig skydefærdighed. Sit

had til nazismen fik Bent Faurschou-Hviid

under et ophold i Tyskland før krigen. Da

det var meningen, at han engang skulle

overtage sin fars hotel, kom han til Thüringen

kurhotel i Tyskland. Bekendtskabet

med et østrigsk søskendepar, der var glødende

antinazister, gav ham et indblik i Hitlers

politik. Under besættelsen blev trykning

af illegale blade m.v. hurtigt for utilfredsstillende

for ham, og da jødeforfølgelserne

begyndte, gik han med liv og sjæl ind i det

store hjælpearbejde. I oktober 1943 mødte

han „John“ (Svend Otto Nielsen). Denne

modstandsmand blev det store forbillede for

ham. Under „John“s ledelse kom han hurtigt

i gang med stadigt større opgaver. I december

var han således med et rejsehold fra

Holger Danske i Jylland under ledelse af

„John“ , den såkaldte gruppe 2, for at sabotere

Varde Stålværk. Det snævre samarbejde

mellem „Flamme“ og „John“ blev

imidlertid hurtigt afbrudt, da „John“ , efter

at være blevet angivet, i såret tilstand blev

taget til fange af Gestapo. For at imødegå

den dødelige trussel imod modstandsbevægelsen,

som stikkerne udgjorde, gennemførtes

fra Holger Danskes side en lang række aktioner

mod disse. „Flamme“ var et stort aktiv

i dette bydende nødvendige arbejde.

Hårdt såret foråret 1944 under likvideringsaktion.

Deltog bl. a. i aktionerne mod B & W 

(15.1.1944), Riffelsyndikatet og angrebet

på Frimurerlogen.

Adskillige gange under sin illegalitet var

„Flamme“ i Sverige med forskellige opgaver.

En tid lang var han i Jylland. Kort efter

sin hjemkomst herfra til København ville

uheldet, at tyskerne gennemførte en aktion

imod en villa, Strandvejen 184, hvor Flamme

tilfældigvis var på besøg. Tyskerne anede

ikke at han opholdt sig i huset. Da flugt

var umulig tømte han sin giftampul.

 

KILDER:

Arkivstof:

U. K. J., A 16.853

UFF., 402.

Litteratur:

De illegale, mange steder

Da Danmark kaldte, s. 148-50, 169-70

Danmarks Frihedskamp, s. 572, 697, 711

Danmarks Historie, XIV, s. 205

Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 480

Danmarks besættelse, s. 108-16

Sådan narrede vi Gestapo, s. 17-18, 71-73,

74-75, 116, 120-23, 143-44, 152, 153, 159

Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 404—405

Fem Aar i Lænker, s. 360

Den hvide Brigade, s. 219

Danmark under besættelsen (Bjamason), s. 162

-63

De fem lange Aar, II, s. 859-60

Men aldrig kan, s. 38, 56

Fem Aar, II, s. 382-84

Sabotage, s. 160,187-89 (foto)

Gå til Modstand, s. 135-36

Holger Danske vågner, s. 38, 144ff, 175ff, 220

-21

Sabotørskolen, s. 36, 65, 220-21

4. Maj Kollegiets Mindebog i København.

Tidsskrifter:

Billedbladet, nr. 29, 1945, nr. 35, 1945

Nationalt Værn, nr. 1, s. 14, 1945

Frit Danmark, nr. 5, 1945

Information, nr. 332, 13.11.1944

Fri Presse, nr. 14, 24.11.1944

Avisstof:

Information, 1.6., 4.7., 7.7., 9.7., 11.7., 29.8.

1945

Nationaltidende, 5.5., 7.6., 3.7., 11.7.1945

Jyllands-Posten, 12.5.1945

Social-Demokraten, 11.7.1945

Vestjyden, 28.6.1945

Horsens Folkeblad, 7.5.1945

Frederiksborg Amts Avis, 23.5.1945

Ekstra Bladet 6.8., 7.8., 9.8., 10.8.1945

Monumenter:

Mindesten på Bagsværd Kostskole

Mindesten i Asserbo

Mindesten på hjørnet af Nyvej og Privatvej i

Melby.

Andet:

Begravet i Ryvangen.

Se biografier over: Gunnar Bomhoff, Svend

Otto Nielsen og Jørgen Haagen Schmidt.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 110-111.


Udviklet af ditmer a/s