Biografi af Ib Mogens Gundelach

Gå tilbage til personvisning

 

Officersaspirant, f. 9.12.1923 i Viby, d. 6.5.

1945 på Skodsborg Bakke ved Skodsborg

Sanatorium.

F.: Oberst Cai Henning Gundelach, f. 5.2.

1891, d. 11.4.1954, og hustru Ettie, f. 19.4.

1891.

 

Tilknyttet militærgrupperne under afsnit 2.

Skolegang på Ordrup Gymnasium 1940-

41. Denne skole måtte han forlade, da hans

far, der var regimentschef, forflyttedes til

Randers. I Randers tog han studentereksamen

fra Randers Statsskole i 1943. Medlem

af Det danske Spejderkorps.

En meget dygtig og dristig væddeløbsrytter,

der vandt flere løb på banerne. Efter

studentereksamen tog han adgangseksamen

til Officersskolen. Da forholdene her i landet

imidlertid bevirkede, at han ikke kunne

aftjene sin værnepligt og heller ikke indtræde

på Officersskolen, søgte han over i frivillig

tjeneste i CBU-korpset. I efteråret

1944 var han på undergruppeførerskole på

Bernstorff Slot sammen med officersaspiranter

af sin årgang. Der foregik på undergruppeførerskolen

illegal våbeninstruktion

og militær træning. Heri deltog Ib Gundelach.

Efter at have gjort tjeneste på Fyn,

kom Ib Gundelach til København kort før

kapitulationen og søgte her straks forbindelse

med de kammerater, der var blevet tilbage

på Bernstorff Slot, og tilsluttedes deres

gruppe under afsnit 2, 3. kompagni. Natten

mellem den 5. og 6. maj blev kompagniet

kaldt til Skodsborg. Under udrykningen hertil 

dræbtes Ib Gundelach ved en skudepisode

på Skodsborg Bakke.

 

KILDER:

Arkivstof:

Justitsministeriets 6. kontor, 3.038/46

UFF., 282

Litteratur:

Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 480.

Tidsskrifter:

Statsskolen i Randers, 1945, s. 53

Statsskolen i Randers, 1946, s. 54

Garderhusaren, 1945, nr. 10

Ryttervægten, 1945, nr. 6

Sportsrideklubbens meddelelser, 1945, nr. 6,

s. 107 (foto)

Danskeren, nr. 22, 18.5.1945, s. 8

Ordrupperbladet, 1946, nr. 1, nr. 6 (foto)

Ordrup Gymnasium, 1946.

Avisstof:

Aftenbladet, 11.5.1945

Aarhuus Stiftstidende, 11.5.1945

Nationaltidende, 7.5.1945

Social-Demokraten, 7.5.1945.

Monumenter:

Mindeplade, Randers Statsskole

Mindeplade, Ordrup Gymnasium

Mindeplade, Århus Universitet

Mindeplade, Maglegårdsskolen

Mindeplade i gærdet ved Strandvejen ud for

Skodsborg Sanatoriums have.

Andet:

Begravet, Garnisons Kirkegård, P-23.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 135-136.


Udviklet af ditmer a/s