Biografi af Erik Hagens

Gå tilbage til personvisning
Reservelæge, f. 1.5.1909 i Nykøbing F., d.
6.6.1944 i Herlev.
F.: Læge Gunnar Vilhelm Hagens, f.
14.11.1873, d. 1953, og hustru Marie f.
Hansted, 17.1.1886, d. 1953.
 
Tilknyttet modstandsorganisationen BOPA.
Medarbejder ved det illegale blad „Dansk
Månedspost“ .
Student i 1927 fra Nykøbing Falsters
Statsskole, cand. med. 1934. Studierejse til
London i 1938. Læge ved en lang række hospitaler,
således Øresundshospitalet i 1940,
Militærhospitalet samme år og fra september
1941 2. reservelæge på Bispebjerg Hospitals
medicinske afdeling. Han var den
første læge, der blev knyttet til BOPA. Foruden
at yde hjælp til sårede (bl. a. Varinka
Muus), underviste han grupperne i skadebehandling
og i anvendelsen af de forbindingstasker,
som de medbragte under aktionerne.
"Fra sommeren 1944 begyndte BOPA at
anvende en ny angrebsteknik. Baggrunden
var den, at man nu forsøgte at angribe de
relativt få store virksomheder, hvis produktion
havde tyskernes særlige interesse. Disse
virksomheder var meget vanskeligt tilgængelige,
da de beskyttedes af et større
antal særligt kvalificerede vagter og af et
omfattende sikringssystem. Den traditionelle
angrebsteknik slog ikke til her. Den 6.6.
1944 prøvede BOPA at ramme en fabrik
af denne kategori, „Globus“ i Glostrup, ved
et åbent partisanangreb. Denne angrebsform
krævede en stor styrke, gennemført disciplin
og organisation og en minutiøs planlægning.
Angrebet mod „Globus“ blev en succes. Efter
en voldsom ildkamp blev vagterne nedkæmpet,
hvorefter en stor sprængladning
kunne anbringes“ (Besættelsens Hvem-Hvad-
Hvor, side 170).
Da aktionen mod „Globus“ blev planlagt,
regnede alle med, at den ikke kunne gennemføres
uden tab. Hagens krævede derfor
selv at komme med for at kunne tage sårede
under behandling med det samme. Endvidere
fik han oprettet et slags lazaret med
6-7 senge, hvortil alvorligt sårede kunne
bringes. Hagens var under aktionen tilknyttet
dækningsgruppen, der lededes af „Martin“.
Det viste sig imidlertid, at den vogn,
der skulle bruges til hjemturen, ikke kunne
køre, da den havde fået et skud igennem
benzintanken. Man tog da en af statsbanernes
rutebiler, som holdt i nærheden. Hagens
satte sig ved rattet, og de andre steg op
bagi. Da gruppen var på vej ind imod byen
ad Roskildevejen, kom den under beskydning
af Sommer-folk ved maskinfabrikken
„Carltorp“ . Under gruppens forsøg på at
skyde sig igennem, dræbtes Hagens af et
skud i nakken.
 
KILDER:
Arkiv stof:
ER., 7.904
D.f.U., 30.263/44
CK., 53.536
UFF., 287.
Litteratur:
4. Maj Kollegiets Mindebog i København
BOPA, Mindebogen (foto)
Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour),
III, s. 196—198 (foto)
De fem lange Aar, II, s. 758
Den hvide Brigade, s. 165-167
Fem Aar, II, s. 296-304
Børge Brandt: Sabotage, s. 135
Den danske Lægestand (1949)
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-
45, s. 57
Ingen tænder et Lys, s. 167
Danmarks Frihedskamp, s. 713
Gylling Mortensen: Danske Partisaner, København
1955, s. 35
Tidsskrifter:
Militærlægen, 1945, nr. 1, s. 3-4
Frit Danmark, 1945, nr. 30, s. 3
Information, 8.6.1944, nr. 193, 9.12.1944, nr.
356
Danske Studenters Roklub, 1945, nr. 6
Ugeskrift for Læger, særtryk, 1945
Tidsskrift for danske Sygehuse, 1945, nr. 9-10.
Avisstof:
Land og Folk, 16.5.1945
Lolland-Falsters Folketidende, 8.5.1945
Jyllands-Posten, 5.5.1945
Vendsyssel Tidende, 19.5.1945.
Monumenter:
Mindeplade på Nykøbing F. Katedralskole
Mindeplade på Bispebjerg Hospital
Mindeplade i Skytteforeningslejren, Høje Sandbjerg
Mindeplade i Holmens Kirke.
Andet:
Begravet, Nykøbing F. Kirkegård, umehaven,
nr. 345-46, Østre Kirkegård.
Erik Hagens medforfatter til:
Farmakologi i Grundtræk (1934)
Medicinsk Kompendium (1935).
Digteren Morten Nielsen var ligeledes medarbejder
ved „Dansk Månedspost“ (se denne).

Udviklet af ditmer a/s