Biografi af Arne Henry Kristian Jensen

Gå tilbage til personvisning
(„HENRY HEDE“), fisker, f. 14.2.1905 i
Skive, d. 31.12.1944 i Versen bei Meppen.
F.: Fisker Jens Jensen, f. 1877 i Knudby, d.
1949 i Skive, og hustru Bodil Marie, f. 1879
i Bovbjerg, d. 1964 i Skive.
 
Tilknyttet modtage- og sabotagegrupper i
Skive. Medlem af Danmarks kommunistiske
Parti.
Tjente som dreng på forskellige gårde. Se-
nere fisker og arbejdsmand. Aftjente sin
værnepligt i Viborg og udnævntes til korpo-
ral. Bestyrelsesmedlem i DKP’s Skive-afde-
ling. Under krigen ledende i partiets illegale
bladarbejde. I slutningen af 1943 tilknyttet
en nedkastningsgruppe. Aktiv deltager
i sabotage. Opbyggede selvstændig
sabotagegruppe og instruerede i våbenbrug
og behandlingen af sprængstoffer.
Arresteret i juni 1944 som en udløber af
oprulningen af partiets illegale bladgruppe i
Århus sammen med sin kammerat, Frits
Nielsen (se denne). (Det lykkedes begge at
skjule deres deltagelse i sabotage- og ned-
kastningsarbejdet, således at dette kunne
fortsætte indtil modtageholdet 9.1.1945 blev
angivet og halvdelen af gruppen arresteret).
Indsat i arresthuset i Høegh Guldbergsgade
i Århus og senere ført til Frøslevlejren,
hvorfra han deporteredes til koncentrations-
lejren Neuengamme. Herfra på udkomman-
do til arbejdslejren Versen bei Meppen ved
den hollandske grænse, hvor han døde af
dysenteri og almindelig svækkelse.
Hans lig blev efter kapitulationen hjemført
og bisat på Skive Kirkegård.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 15.778
D.f.U., 30.208/44
UFF., 437.
Avisstof:
Skive Folkeblad, 5.5., 9.5.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945.
Monumenter:
Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København.
Andet:
Begravet, Skive Kirkegård, litra F.-340.
Se biografi over Frits Nielsen.

Udviklet af ditmer a/s