Biografi af Eigil Bahnson Theodor Jensen

Gå tilbage til personvisning
Direktør, f. 2.9.1914 i København, d. 29.12.
1944 på Åbenrå Sygehus.
F.: Grosserer Theodor Peter Jensen f. 1868
i København, d. 1939 smst. og hustru Elisa-
beth f. 1876 i København.
Gift 29.2.1937 med Vibeke Lillian Thiele
Andersen, f. 4.1.1915 i København. (B P .
30.12.1939, D. 31.3.1944).
 
Gruppeleder i „Dannevirke“ .
Realeksamen fra Ordrup Gymnasium
1930. Handelseksamen fra Niels Brocks
Handelsskole 1933. Efteruddannelse i Eng-
land 1933-35. Indkaldt til hæren, sekondløjt-
nant 1939. Indtrådt i faderens importfirma
som direktør efter endt militærtjeneste.
Knyttet til de illegale transportruter.
Sluttede sig senere til „Dannevirke“ ,
hvor han fungerede som gruppeleder. Op-
bevarede våben og deltog i flere aktioner.
7.12.1943 arresteret tillige med Dannevir-
kes chef og indsat i Vestre Fængsel. Derfra
overført til Horserød og på ny til Vestre
Fængsel, hvorfra han sendtes til Frøslev. De-
porteret 20.10.1944 til Neuengamme. Efter
et ophold her på udkommando til Versen bei
Meppen. Bragtes dødssyg tilbage til Neuen-
gamme og overførtes derfra sammen med
nogle få andre til Frøslevlejren 17.12.1944.
Indlagt på Åbenrå Sygehus. Død 29.12.1944
som følge af en dobbeltsidig lungebetændel-
se.
 
KILDER:
Arkiv stof:
ER., 8.319
D.f.U., 31.485/44
UFF., 448.
Litteratur:
De faldt for Fædrelandet, s. 78-79 (foto)
Håndbog for Hæren, 1946, Hærens faldne
Håndbog for Hæren, 1943, s. 164.
Tidsskrifter:
Information, nr. 414, 20.2.1945, nr. 374, 4.1.
1945
Morgenbladet, nr. 35, 21, 12.1944
Garderbladet, nr. 1, 1946
Ordrupperbladet, nr. 2-4, 1945, nr. 1, 1946.
Monumenter:
Mindeplade, Købmandsskolen i København
Mindeplade, Ordrup Gymnasium
Mindeplade, Sjælsmarks Kaserne.
Andet:
Begravet, Vestre Kirkegård, A., rk. 3, nr. 7.
Se kundgørelse fra hæren nr. 18/45.
Se biografi over Eleonora Johanne Petersen.

Udviklet af ditmer a/s