Biografi af Niels Hieronymus Haae Laub

Gå tilbage til personvisning
Student, f. 23.1.1924 på St. Thomas, V.I.,
U.S.A., d. 28.3.1945 i Hamburg.
F.: Havnedirektør, kommandørkaptajn Frederik
Wilhelm Haae Laub, f. 24.9.1887 i
København, d. 16.2.1945 i Hellerup, og hustru
Gerda f. Hansen. 25.7.1890 i København,
d. 5.3.1968 i Hellerup.
 
Tilknyttet den militære efterretningstjeneste,
Studenternes Efterretningstjeneste og illegal
bladvirksomhed.
Niels Laub var skoleelev i Maglegårds
Skole, tog realeksamen fra Øregård Gymnasium,
Hellerup, 1940 og studentereksamen
fra Akademisk Kursus, København, i 1943.
Påbegyndte derefter uddannelse i rederivirksomhed.
Han var aktiv spejder, medlem af Akademisk
Skytteforening og Danske Studenters
Roklub.
Han tilknyttedes i foråret 1944 den militære
efterretningstjeneste, blandt andet med
den særlige opgave at fotografere tyske militære
anlæg, ligesom han deltog i sabotageaktioner
som fotograf, blandt andet ved
sprængningen af Riffelsyndikatet i juni
1944. Igennem dette arbejde knyttedes også
forbindelsen til nyhedstjenesten inden for
Studenternes Efterretningstjeneste. I efteråret
1944 fik Laub den opgave at fotografere
Shellhuset til brug for forberedelser til
det senere RAF-angreb. I forbindelse hermed
blev han arresteret af Gestapo den
14.10.1944 uden for det tyske hovedkvarter,
og efter filmens fremkaldelse og påfølgende
husundersøgelse i hans hjem blev afsløret
en forbindelse til den illegale bladvirksomhed,
idet Laub var blevet bedt om at tage
nogle billeder af bladet „Danskerens“ trykkevirksomhed,
blandt andet i forbindelse
med udgivelse af en illegal bog. Villaen i
Gentofte, hvor bladet holdt til, blev dog
evakueret inden Gestapo ankom.
Niels Laub sad arresteret i Vestre Fængsel
indtil 12.1.1945, hvorefter han deporteredes
til den tyske koncentrationslejr Neuengamme.
Kom herfra på udkommando til
Dessauer Ufer. Overført til Bullenhuser
Damm i Hamburg, hvor han døde den 28.3.
1945.
 
KILDER:
Arkivstof:
UFF., 609
Frihedsmuseets arkiv, nr. 1/62, Jørgen Holms
beretning.
Litteratur:
Gjentofte Kommune under Besættelsen, s. 275-
276
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-
45, s. 54-55
4. Maj Kollegiets Mindebog i København.
Tidsskrifter:
„Danskeren“, 20.4.1945
Information, 17.10.1944, nr. 309
Danske Studenters Roklub, 1945, nr. 6
Øregårdssamfundet, 1945, nr. 66.
Monumenter:
Mindesten på Hellerup Kirkegård, afd. 22 -
5499
Mindesten i Ryvangen
Mindeplade på Øregård Gymnasium
Mindeplade, Maglegårds Skole
Mindeplade, Høje Sandbjerg
Mindeplade, Danske Studenters Roklub
1’ Ordrup Trops lejrhus, „Kettingehøj“ i Nordsjælland
er bygget til minde om Niels Laub.
Andet:
Niels Laubs far, havnedirektør Laub blev den
16.2.1945 skudt i sit hjem af den tysk-danske
terrorbande kaldet „Petergruppen“, formentlig
som en hævnakt for sabotageforsøg i Frihavnen
mod den tyske krydser „Nürnberg“. Hans onkel,
ingeniør Georg Christian Haae Laub, der
var major i „Johore Volunteer Engineers“ faldt
i Malaya 19.12.1941.
Se biografi over Johannes Frederik Floor Clausen.
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 263.

Udviklet af ditmer a/s