Biografi af Eigil Bruno Wendell de Neergaard

Gå tilbage til personvisning
Stationsleder, f. 7.7.1913 i Smidstrup, d.
29.3.1945 i Ryvangen.
F.: Stationsleder Carl Ernst de Neergaard,
f. 14.7.1884 i Oelstrup, d. 3.11.1943 i Skelskør,
og hustru Doris f. Wendell, 27.1.1886
i Ringsted, d. 26.4.1963 i Skelskør.
Gift med lotterikollektrice Ellen Therese
Elisabeth Vejlø, f. 7.8.1918 på Frederiksberg.
(B.: P. 7.6.1937, D. 20.7.1941).
 
Byleder i Slagelse. Dæknavn „montør Erik
Møller“ .
Skolegang på Fredericia Gymnasium.
Medlem af Det danske Spejderkorps. 1941
medlem af, 1943 kansler i Sct. Georgs Gilde
i Slagelse. Ansat ved Falcks Redningskorps
i Hillerød og Roskilde. 1940 stationsleder
i Slagelse. Medlem af Motorordonnanskorpset
med flere udmærkelser. Finlandsfrivillig
i Vinterkrigen som ambulancefører
med flere udmærkelser. De hjemvendte
finlandsfrivillige dannede allerede i 1940
en slags „Hjemmeværnskorps“, der i tilfælde
af et åbent brud med besættelsesmagten
kunne stilles til disposition for den danske
hær. Dette korps søgtes gennem etableringen
af „Nationalt Værn“ udvidet til at omfatte
op til 50.000 mand, formeret i et
halvmilitært korps på legalt grundlag. Dette
ambitiøse mål var imidlertid ganske urealistisk,
og organisationsarbejdet blev slået i
stykker efter 29.8.1943. Mange af medlemmerne
af Nationalt Værn søgte imidlertid
ind i eller organiserede sig i den illegale modstandsbevægelse,
hvor en række medlemmer
kom til at spille en betydelig rolle, således
Bruno de Neergaard. Kernen i det illegale
arbejde i Slagelse blev Falck-stationen. Allerede
fra 1941 havde Bruno de Neergaard
forbindelse med det illegale bladarbejde inden
for De frie Danske og Studenternes Efterretningstjeneste.
Arbejdet lettedes af
Falck-folkenes mulighed for at bevæge sig
frit og derfor gennemføre en række illegale
transporter, således flugtarrangementer for
nedstyrtede allierede flyvere og flygtende
jøder eller transport af faldskærmsfolk. Slagelsegruppen
havde forbindelse med Holger
Danske, hvis første leder, Tom Søndergaard,
var tidligere gruppefører i Nationalt Værn.
Forbindelsen varetoges blandt andet gennem
Leif Bruhn Petersen (se denne), tidligere
finlandsfrivillig og medlem af Nationalt
Værn. I løbet af 1944 voksede tilslutningen
til militærgrupperne i Slagelse, særligt
i løbet af efteråret. Bruno de Neergaard
blev byleder. Grupperne forsynedes gennem
nedkastning fra luften. Ved hjælp af stikkere
lykkedes det det tyske politi i efteråret at
rette en række alvorlige slag imod modstandsarbejdet
i Slagelse, som en kort tid
var uden kontakt med Frihedsrådet. Under
et forsøg på at retablere kontakten gennem
„Holger Danske“ opsøgte de Neergaard afdelingsleder
„Herman“ på dennes illegale
bopæl i en villa på Frederiksberg. Villaen
blev d. 19.12.1944 stormet af det tyske sikkerhedspoliti,
som havde fået meddelelse
om, at en militær ventegruppe havde våbendepot
der, og Bruno de Neergaard blev
arresteret. Henrettet den 29.3.1945 i Ryvangen
efter tysk krigsretsdom sammen med
sin medarbejder Ole Bay Andersen (se denne)
og et andet medlem af Nationalt Værn.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 15.993
D.f.U., 30.071/43
UFF., 710.
Litteratur:
Da Danmark kaldte, s. 180-181
De fem lange Aar, II, s. 925
De sidste Timer, s. 170-172 (foto)
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 477
Kvinder i Modstandskampen, s. 41
De illegale, s. 198 f. (arrestationen).
Tidsskrifter:
Danmarksposten, 1945, nr. 2-3
Friheden, 1945, nr. 14
Information, 3.11.1944, nr. 239, 3.4.1945, nr.
446
M.O.F. Posten, 1945, nr. 1
Nationalt Værn, 1945, nr. 1 (foto)
Sct. Georg, 1945, nr. 5, 9
Økonomi og Politik, 1945, nr. 19-20
Meddelelser fra Dansk Adelsforbund, 15.6.
1945, nr. 154.
Avisstof:
Berlingske Aftenavis, 20.6.1945
Børsen, 5.5.1945
Fyns Tidende, 3.7.1945
Politiken, 4.4., 20.6., 21.6.1945
Social-Demokraten, 21.6., 3.8.1945
Sorø Amts Dagblad, 12.5., 20.6.1945
Sorø Amts Tidende, 9.5., 11.5., 19.5. (interview
med Ejvind Dinesen om Bruno de Neergaards
periode „under jorden“), 24.5. (interview med
Johan Christensen om de Neergaards fængselsophold),
4.6., 8.6., 20.6., 21.6., 23.6. (artikel af
Waldemar Petersen om det tidlige modstandsarbejde
i Slagelse), 26.6., 2.7., 30.8.1945
Vestsjællands Socialdemokrat, 20.6., 23.6., 9.7.,
6.8.1945.
Monumenter:
Mindeplade, Fredericia Gymnasium
Mindeplade, Falck-stationen, Slagelse
Mindeplade, pladsen foran Sct. Mikkels Kirke,
Slagelse
Mindeplade i Ryvangen.
Andet:
Begravet, Kongsted Kirkegård, afd. 2, nr. 51.
Finske Frihedsmedalje, Finske Krigsmedalje.
Se biografier over: Ole Bay Andersen, Finn
Rasmussen, Henning Erl. Hansen og Leif Bruhn
Petersen. (Grosserer Josef Christian Søndergaard
med dæknavnet „Tom“ døde 5.2.1946.
Se biografi i Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor).

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 306-07.


Udviklet af ditmer a/s