Carl Marius Madsen

Dæknavn(e): Mads
Født 29.05.1903
Død 08.06.1978
Landsretssagfører, Advokat, Jurist, Cand. jur., Sagfører, advokat, Jurist, Landsretssagfører
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Jurist i arrestationsudvalget, Juridisk rådgiver

Adresser

C F Richs Vej, Frederiksberg
Enghave Plads 20, København V
Vestre Fængsel, København
Horserød lejren
Horserødlejren
København
Modepalæet


Notater

Fra 09.1944, Frihedsrådet nedsatte et arrestationsudvalg hvor Carl Madsen var det juridiske medlem.
Gift med Leni, født London
Fra 23-06-1941 til 22-08-1941: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 22-08-1941 til 11-06-1942: Fange i Horserødlejren
Fra 11-06-1942: Fange i Vestre Fængsel, København
Til 29-08-1943: Fange i Horserødlejren
Anholdt 23. juni 1941. Indsat i Vestre Fængsel, senere interneret i Horserød-lejren.
Arresteret d. 23. juni 1941. Interneret i Vestre Fængsel og Horserødlejren. Flygtede 29. august 1943.
1944 til 1945, Arresteret 23. juni 1941 som kommunist, flygter fra Hørserød 29. august 1943, udarbejdede det såkaldte "stikkerkartotek"

Organisationstilknytning

DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Frihedsrådets Juridiske Udvalg
Frit Danmark

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Fange i Horserød fra 1941, flygtet derfra aug. 43
Administration - leder af landskartotek
Administration - Registrering af stikkere og landsforæddere
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Medlem af div udvalg under FR
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - Medl. af arrestationsudvalget som samlede oplysninger om personer der efter krigen skulle arresteres.
Andet - Var medlem af Frihedsrådets arrestationsudv. samt det juridiske udv.
Andet (fængslet) - Horserød
Andet (fængslet) - I Horserødlejren. Flygtede august 1943 sammen med 107 andre internerede.
Andet (fængslet) - Interneret i Horserød-lejren. Flygtede 29. august 1943
Andet (fængslet) - kommunist
Andet (fængslet) - kommunistisk virksomhed
Organisation
Organisation - Bliver i sommeren 1944 medlem af Frihedsrådets Juridiske udvalg
Organisation - Sommeren 1944 medlem af Frihedsrådets juridiske udvalg
Organisation - Udarbejdelse af "Når Danmark atter er frit"

Litteraturhenvisninger

Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 8, 9, 31, 38, 41, 63, 198
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 78
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 63
Carl Madsen, en glad kommunist. (Henning Hartmann-Petersen, 1993), 9, 46-47, 58, 60-61, 63, 72
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 708
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 736
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), cf.
Det skete for 50 år siden (Knud Erik Nielsen, 1995), Holstebro Museum. Årsskrift 1995, 89
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 147,284.
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 100,101
Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret) (Tage Revsgård Andersen, 1972), 14, 38, 47
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 233
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 39, 120
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 8,155
I tysk fangenskab (Anders Georg , 1945), 16
I. M. Thielesvej Revisited - Kontakten med BOPA og offensiven mod stikkerne. (Peter Edelberg, 2005), Venner af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Årsskrift 2005, 66
Interneringskartoteket (Jens Ege m.fl., 2005), 14
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 241
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 24
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 70
Min mors historie (Morten Thing, 2009), 54, 73, 80-83, 113, 137
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 39, 55, 103, 490, 494-497
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1518, 1525
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 85,86,87,88,150,151
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 20
Om illegal modstand uden helte (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog, 112
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 312-313, 330, 332, 337
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 106, 379
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 176,209
Thor Vang (Kjeld Pedersen, 1985), Bornholmske Samlinger 1985, 163
Udleveret til fjenden (Christian Poulsen, 2011), 78,87

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 08E-14953
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-1315

Udskriften er baseret på 39 registreringer

Carl Madsen, landsretssagfører, jurist i arrestationsudvalget
Andet - Medl. af arrestationsudvalget som samlede oplysninger om personer der efter krigen skulle arresteres.
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) 14
Carl Madsen, landsretssagfører
Administration - Fange i Horserød fra 1941, flygtet derfra aug. 43
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "I tysk fangenskab" (Anders Georg , 1945), 16
Carl Madsen, advokat
Administration
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 8, 9, 31, 38, 41, 63, 198
Carl Madsen, jurist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,155
Carl Madsen, landsretssagfører, juridisk rådgiver
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 78
Carl Madsen, landsretssagfører
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Juridiske Udvalg
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 147,284.
Carl Madsen, landsretssagfører
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Juridiske Udvalg
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 147,284.
Carl Madsen, advokat
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Min mors historie" (Morten Thing, 2009) 54, 73, 80-83, 113, 137
Carl Madsen, landsretssagfører
Almen illegal aktivitet - Medlem af div udvalg under FR
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 24
Carl Marius Madsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Carl Marius Madsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Carl Marius Madsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Carl Marius Madsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Carl Marius Madsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Carl Madsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Carl Madsen, advokat
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det skete for 50 år siden" (Knud Erik Nielsen, 1995), Holstebro Museum. Årsskrift 1995 89
Carl Madsen, advokat
Administration - leder af landskartotek
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om illegal modstand uden helte" (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog 112
Carl Madsen, cand. jur.
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 70
Carl Madsen, landsretssagfører
Andet (Fængslet) - kommunistisk virksomhed

Litteratur
1) "Udleveret til fjenden" (Christian Poulsen, 2011) 78,87
Carl Madsen
Andet (Fængslet) - Horserød
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Thor Vang" (Kjeld Pedersen, 1985), Bornholmske Samlinger 1985 163
Carl Madsen, advokat
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 312-313, 330, 332, 337
Carl Madsen, sagfører
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Carl Madsen, en glad kommunist." (Henning Hartmann-Petersen, 1993) 9, 46-47, 58, 60-61, 63, 72
Carl Madsen, sagfører
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 100,101
Carl Marius Madsen, advokat
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, Frihedsrådets Juridiske Udvalg, Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) cf.
Carl Marius Madsen, sagfører
Andet (Fængslet) - Interneret i Horserød-lejren. Flygtede 29. august 1943
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 106, 379
Carl Madsen, landsretssagfører
Administration - Registrering af stikkere og landsforæddere
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 14, 38, 47
Mads, landsretssagfører
Administration - Registrering af stikkere og landsforæddere
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 14, 38, 47
Carl Madsen, advokat
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I. M. Thielesvej Revisited - Kontakten med BOPA og offensiven mod stikkerne." (Peter Edelberg, 2005), Venner af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Årsskrift 2005 66
Carl Madsen
Andet (Fængslet) - kommunist

Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 63
Carl Madsen, landsretssagfører
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 176,209
Carl Madsen, landsretssagfører
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 736
Carl Madsen, landsretssagfører
Andet (Fængslet) - I Horserødlejren. Flygtede august 1943 sammen med 107 andre internerede.
Region V (Sjælland)
DKP
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 39, 55, 103, 490, 494-497
Carl Madsen, jurist, landsretssagfører
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg, Frihedsrådets Juridiske Udvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1518, 1525
Carl Madsen, landsretssagfører
Organisation - Udarbejdelse af "Når Danmark atter er frit"

Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 708
Carl Madsen, landsretssagfører
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Juridiske Udvalg
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 241
Carl Madsen, landsretssagfører
Andet - Var medlem af Frihedsrådets arrestationsudv. samt det juridiske udv.
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg, Frihedsrådets Juridiske Udvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 39, 120
Carl Madsen, landsretssagfører
Organisation - Sommeren 1944 medlem af Frihedsrådets juridiske udvalg
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 20
Carl Madsen, landsretssagfører
Organisation - Bliver i sommeren 1944 medlem af Frihedsrådets Juridiske udvalg
Region VI (København)
Frihedsrådets Juridiske Udvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 233
Carl Madsen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 85,86,87,88,150,151

Udviklet af ditmer a/s