Christian Ulrik Hansen

Dæknavn(e): Christian U'ha , Christian UHA , Christian U
Født 26.05.1921
Død 23.06.1944
Stud. Theol., Kornetelev, Stud. Theol., Kornet, Teologistuderende, Forfatter, Kornet, Stud.theol., kornet, stud.theol., Stud. theol., Stud. theol., Kornet, Stud.theol., Student, Stud. teol., Gymnasieelev, Soldat, Gymnasiast, Timelærer. Støvring Højskole, Stud.theol, Kornetelev, stud theol.
Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland), Region VI (København), Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland), Region IV (Fyn)
Gruppeleder (Holger Danske), gruppeleder, Gruppeleder, Leder, Næstkommanderende under Juncker, Leder af modtagegrupper Region 1, Gruppeleder, næstkommanderende for nedkastning., Gruppeleder, næstkommanderende for nedkastning, Næstkommanderende

Adresser

GHR-kasernen, Næstved
Kong Hans Fængslet, tysk afd., Aalborg
Kornetskolen, Næstved
Løvel, Farsø
Løvel, Viborg
Vestre Fængsel, København
Viborg, København o.a. steder
Farsø
Hele Jylland
København
Nordjylland
Næstved
Odense
Skive
Støvring Højskole
Vanløse
Vestre Fængsel
Viborg
Aalborg
Års
Aars

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland) , Jyllandsledelsen

Biografi

En biografi af Christian Ulrik Hansen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Notater

Fra 23.06.1944, Arresteret 29.2.1944 og henrettet 23.6.1944 i Ryvangen
08.1942 til 1944, Kornetelev på GHR-kasernen maj 43 og aktiv i DS. Arresteres i 44 og henrettes i Ryvangen 23/6 44.
Organiserede modtagehold, og deltog også selv ved nedkastninger. Blev arresteret 29-2-44, og henrettet 4 mdr senere
Fra 29.03.1944, Arresteret og forsøgt befriet - men afslog. Henrettet 23.6.44 i Ryvangen
Til 29.02.1944, Arresteret 29. februar 1944 på Ålborg banegård.
Til 06.1944, Henrettet
Til 27.02.1944, CUH Blev arresteret 27.2.44 på banegården i Ålborg. Sad i Horserød og Vestre Fægnsel. Henrettet 23.6.44 i Ryvangen
Arresteret på Aalborg banegård, senere henrettet af tyskerne 23 juni 1944
Arresteret af Gestapo i Ålborg den 29. februar 1944
Var Junckers chef for modtagearbejdet i Nordjylland; blev henrettet 23. juni 1944.
Blev henrettet af tyskerne.
Ingen konkret angivelse af tidsperiode.
01.08.1942 til 23.06.1944, Arresteret 29/2 44 (datoen 19/2 44 angivet p 160), henrettet i Ryvangen 23/6
Til 06.1944, Arresteret og indsat i Vestre Fængsels tyske afdeling. Henrettet juni 44
Til 02.1944, anholdt ved slutdato
1942 til 26.06.1944, Christian Ulrik Hansen blev henrettet af tyskerne d. 26/6 1944 i Ryvangen
Fra 1943, Henrettet 23.6.44.
1941 til 23.06.1944, Medlem af Dansk Ungdoms Viborg afdeling. Arresteret ult. feb. 1944, via Horserød til Vestre Fængsel. 19.6. dødsdømt og henrettet 23.6. i Ryvangen.
Fra 1943, I en periode leder af en sabotagegruppe i Holger Danske.
1943 til 02.1944, Leder af modtagevirksomheden i Jylland. Dødsdømt, henrettet.
Fra 1942, Medlem af Dansk Samling. Medlem af Holger Danske. Arresteret ultimo jan. 44 i Ålborg og tortureret. Dødsdømt 19.6.44 og henrettet 23.6.44 i Ryvangen.
11.1943 til 02.1944, Arresteret af tyskerne
Fra 21.06.1942, Opfordring til fysisk modstand
1943 til 1944, Nytårstid 1943-44
21.06.1942 til 1944, Opfordring til fysisk modstand
Fra 11.04.1943, Opfordring til fysisk modstand
Fra 21.06.1942, Opfordring til fysisk modstand
Fra 1943, Leder af modstandsbevægelsen i Jylland efter Flemming Juncker
Fra 02.1944, Arresteret af tyskerne
Fra 1944, Henrettet af tyskerne.
Fra 1944, Henrettet af tyskerne.
Henrettet af tyskerne
Fra 1944, Arresteret 19. februar 1944.
1943 til 1944, Anført som Fabers (Flemming Junckers) højre hånd
Fra 12.1943, Arresteret 27.2.44
Fra 1943, Arresteret 27. februar 1944, dømt til døden og henrettet i København 23.6.1944.
27.02.1944 til 20.06.1944, Arresteret - Dødsdømt
Til 12.1943, Taget af tyskerne og henrettet
Fra 10.1943, Arresteret primo 1944 sammen med Hvidsten-gruppen
arresteret 27 feb 44 - henrettet 23 jun 44
Fra 19.06.1944, Krigsretsdom
henrettet 23 jun 44 Ryvangen
Fra 1943, Næstkommanderen for nedkastningschefen i Jylland, Flemming Junckers
Henrettet i Ryvangen
arrest 27 feb 44 - henrettet 23 jun 44 og fundet i Ryvangen
29.08.1943 til 23.06.1944, Henrettet
1943 til 1944, Gruppeleder i Holger Danske, senere leder i Himmerland.

Lokalitet

Aalborg

Organisationstilknytning

Dannevirke
Dansk Samling
Holger Danske
Nordisk Front
SOE
Aarsgruppen

Modstandsaktivitet

Administration - nedkastningschef for Jylland
Administration - Næstkommanderende under Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Anføres at han havde "Specielle Opgaver".
Almen illegal aktivitet - Blev henrettet af tyskerne.
Almen illegal aktivitet - Fange i Kong Hans Gades Arrest, Aalborg. Henrettet i Ryvangen, København 23. juni 1944
Almen illegal aktivitet - Han var modstandsleder i Jylland før Juncker
Almen illegal aktivitet - Medlem af Holger Danske fra oktober 1943
Almen illegal aktivitet - smugling af våben under internering på Næstved Kaserne
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret og henrettet
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret under besøg i Aalborg. Sct. Hans Arrest, Aalborg, Vestre Fængsel. Henrettet Ryvangen 23. juni 1944
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fange i Vestre Fængsel i København. Henrettet juni 1944.
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Medfange i Vestre Fængsel. Henrettet
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Aarsgruppen
Andet
Andet - mange aktiviteter - 1942 soldat i Odense
Andet (fængslet)
Illegal presse
Illegal presse - Skrev artikler til "Dannevirke" fra juil 43.
Illegal presse (fængslet)
Industrisabotage
Kurer
Likvidering
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Assistent for Flemming Juncker ved organiseringen af jyske modtagegrupper
Modtagegruppe - CUH blev i dec. 43 Flemming Junckers nærmeste medarbejder
Modtagegruppe - Deltog i første våbenmodtagelse ved Farsø 1/8 42.
Modtagegruppe - Flemming Junckers højre hånd, nov 1943
Modtagegruppe - Gruppen havde hjemme i Aars og havde 1. drop 6/2 44. Tidl med ved drop i august 42
Modtagegruppe - Hjælper for Juncker
Modtagegruppe - Hjælper til Christian Michale Rottbøll ved nedkastning over Trend, Jylland
Modtagegruppe - Modtog sammen med Rottbøll 3 faldskærmsofficerer på Trend Hede ved Farsø
Modtagegruppe - Nedkastning ved Tanderuo Hede nær Farsø
Modtagegruppe - oprettede våbenmodtagehold i hele Jylland
Modtagegruppe - Organiserede modtagegrupper i Nordjylland fra november 1943 til marts 1944
Modtagegruppe - organiserer flere grupper
Modtagegruppe - Trend Skov 1.8.42.
Modtagegruppe - Ved Farsø 31. juli 1942
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Henrettet af tyskerne
Modtagegruppe (situationsbetinget)
Organisation
Organisation - Flemming Junckers højre hånd
Organisation - Genopbygning af det jyske modtagenet primo 1944
Organisation - Hjælp i ledelsen af modstandsarbejdet i Jylland. Arresteret februar 1944. Henrettet 23.06.1944.
Organisation - Leder af det jyske modtagearb. til arrest. 1944.
Organisation - Leder af modtagearbejdet i Jylland fra jan. 44 sammen med Flemming Juncker. Arresteret i Ålborg 27.2.44
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, leder af modtagearbejdet jan-feb 1944
Organisation - Modstandsorganisator
Organisation - Opstilling af modtagegrupper
Organisation - Organisator af modtagegrupper i Nordjylland nov. 43.
Organisation - Organisator af modtagegrupper i Nordjylland.
Organisation - Udsendt for at organisere våben nedtagelse i region I
Organisation (fængslet)
Organisation (fængslet) - Arresteret 1944
Organisation (fængslet) - Arresteret marts 1944 og indsat i Aalborg arrest, oerført til Vestre fængsel. Henrettet i Ryvangen 23. juni 1944
Organisation (fængslet) - Arresteret Aalborg Banegård, februar 1944. Henrettet i Ryvangen 23. juni 1944
Organisation (fængslet) - Arresteret. Vestre Fængsel, København
Organisation (fængslet) - Henrettet
Radiosending - Modtog ved årsskiftet 1943/44 den første Eureka, der kom til landet.
Sabotage
Sabotage - Dannede sammen med kornetkammerater sabotagegruppe under Holger Danske
Sabotage - Danner under interneringen på GHR-kasernen i sept. 43 en Holger Danske-gruppe, der udsmugler våben og senere saboterer
Sabotage - medlem af gruppe 4 i Kbhv i eftråret 43 indtil december mdr.
Sabotage - Okt. 1943 leder af Holger Danske Gruppe.
Sabotage (fængslet)
Sabotage (fængslet) - Henrettet i Ryvangen 1944

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Beretning fra bent Foltmann
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske

Litteraturhenvisninger

Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive. (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000, 146
Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945. (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995, 27
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 392
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 210
Christian Michael Rottbøll - manden bag myten (Gert Jensen, 2007), 44
Christian Michael Rottbøll (Børge Eriksen, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 1., 299
Danmark under jorden (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944), 54
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 256
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 277
Danmarks modstandskamp (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn, 22-26
Danmarks modstandskamp (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn, 22-27
Danmarks modstandskamp (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn, 26-27
Danmarks modstandskamp (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn, 27
Dansk Samling og "de rette mænd" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie, 56,60
Dansk Samlings modstandsorganisation (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 217,218
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 8, 55-57,118
De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 13-15,33, 49,50,61, 75-81, 90-93, 231,
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 743
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 30,41
Det begyndte med et kærlighedsdigt (Claudia ESpegaard, 2009), Modstandskvinder, 129, 130
Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 30
Det nordjyske hovedkvarter (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III, 62-64
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 73,79,82,83
En filosof på vej (Poul Bjerre, 2001), Barn af Himmerland, XI, 12, 13
En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004, 78
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 191
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 18,22, noter 7, skema 1
Erindringer (Regin Prenter, 1985), s. 121 f
Erindringsbilleder fra dyrlægegården i Farsø under besættelsen (Bent Sonne, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog, bd. 39, 2001, 48, 50, 52, 53, 55
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 20, 24, 25
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 147
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 147-149
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 147-149.
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 147-148
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 24
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008)
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 43,72,138-140,146-147,160
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.203-204. s.206. s.209. s.212-213. s.215. s.219
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 151
Fra Ulfborg til Ribe - under besættelsen, erindringer tilegnet mine børn (Rita Lauridsen, 2008), 60, 62, 66, 76
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 549.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 130f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 185
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 47
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), side 9
Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk) (Ejvind Jacobsen, 1993), 3, 19, 20, 26, 29, 42
Gruppe Nr. 4. Holger Danske. (Bob Ramsing, 1945), 3, 5-7, 9-14, 17-18, 20-21, 26, 28-30, 32-35, 38
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 22, 157, 282-285, 295
Hilsen til Borghild (Svend Erik Christensen, 1990), 21, 76
Hobro under besættelsen (H. Morell Jørgensen, 1985), s. 63
Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 74, 142ff, 147, 150ff, 161f, 176
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 63, 66-76, 79
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 58-59
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 171, 5
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 89 f, 93 ff
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 51-54, 58-59
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 121
I krig fra 9. april 1940 lige til den 5. maj 1945 (Erik Haimann Olsen, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 156, 1999., 17
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 71, 170
John. Frihedskæmper og charmør. (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013), 52f.
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 119, 180, 190, 207-208
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 162-163, 262
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 98-100, 102, 104-106, 108, 157, 166
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 150, 152, 153
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 36 ff
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 126.
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 10f
København kampklar - Københavnsledelsen og den illegale hær 1943-45 (Jørgen H. Barfod, 1988), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1988, s. 99 f.
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 603
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 117
Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44 (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp, 3
Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44 (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp, 3, 6
Mit illegale arbejde under 2. verdenskrig (Ejnar Vestergaard, 2008), Barn af Himmerland, XV, 2008, 47-51,60,64
Modstand i svøb. Et mini-arkiv. (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt , 168
Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983, 82,83,84,86,91
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 70, 93, 102, 130, 240, 242, 300-301, 307, 365, 470, 504, 514
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 179
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 28,36,37
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s. 89
Modstandsgruppes kamp i Thorsted (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981., 70, 71
Modstandskampen - det bedste job jeg har haft (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder, 86
Modstandskampen på Struer-egnen (Erik Rørbæk Madsen, 1983), Hardsyssels Årbog, s. 12
Modstandsmand og digter (Bent Rolighed, 2009), Han Herred Bogen 2009, 120
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 199
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 269
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 253
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 291 f.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 306 ff.
Overgaard (, 1997), 193
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 59
Pressen om Holger Danske (, 1947), 47-49,52-54,56,66
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 336
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13,130.
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 13,21
Reservepolitibetjent i modstandskampen (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 26, 29, 35, 39
Stadil. Sognet og menneskene. (Kristian Sand, 2013), 371+372
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 337, 349, 427-428, 435-436, 436 b, 448, 454-455, 457, 461-462
Statsskolen i Lyngby 1920-1970 (, 1970), 55,56
Student 1941 (Elith Møller Olesen, 2000), 900 år. Viborg Katedralskoles jubilæumsskrift., s. 77-79
Student i fyrrerne (Poul Kjeldgaard, 1995), 52
Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 114, 122
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 20-23, 25-27, 472-480, 586
Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen. (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995., 11, 21-23, 25, 31, 53
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 79-84
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 77
Træk fra modstandskampen 1940-1945 (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956), 20
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 45 - 47 - 50
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151-2
Var det dét værd? (Martin Evald Jensen, 1980), 122
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 32, 52, 60, 65, 91, 260, 409
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 39, 47
Viborgensisk modstandsmand og frontfigur i Horsens (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie, 120, 126-128
Viborgensisk modstandsmand og frontfigur i Horsens (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie, 126-128
Viborgs historie, bd. 3: 1940-1997: Besættelsestiden (Henning Poulsen, 1997), 20-37
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 10, 83, 157
Øjenvidnet: Sabotørens hverdag (Bob Ramsing, 1977), 55,60,64,66-70
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 58, 73-75

Frihedsmuseets arkiv

: , Afskrift af afskedsbrev fra Christian Ulrik Hansen, dateret Vestre Fængsel d. 23/6 - 1944. Indledes med: Kære Allesammen! Det bliver saa mit sidste Brev til jer. - 36F-25255-1
Arkivskaber: Bob Ramsing - 36F-15832
Arkivskaber: Bob Ramsing, Diverse avisudklip med tilknytning til Christian Ulrik Hansen - 36F-15832-7
Arkivskaber: Bob Ramsing, Meddelelse fra Modstandsbevægelsens Pressekontor vedr. Christians Ulrik Hansen og hans gruppes bisættelse og virke under Besættelsen - 36F-15832-9
Arkivskaber: Christian Ulrik Hansen - 36F-16589
Arkivskaber: Christian Ulrik Hansen - 36F-18366
Arkivskaber: Erik Emil Parup, "Farfars krig." Erik Emil Parups erindringer om deltagelse i modstandskampen i København (Region VI). Print med spiralryg. 51 s., side 25 - 07B-13903-1
Arkivskaber: Hans Kvist - 36F-15763
Arkivskaber: Hans Kvist, Afskedsbrev fra Christian Ulrik Hansen skrevet i Vestre Fængsel 23/6 1944 - 36F-15763-1
Arkivskaber: Hans Kvist, Brev skrevet af Christian Ulrik Hansen i Vestre Fængsel 21/6 1944 - 36F-15763-2
Arkivskaber: Hans Kvist, Redegørelse for Christian Ulrik Hansens brev af 21/6 1944 - 36F-15763-3
Arkivskaber: Helge Severinsen - 07B-13898
Arkivskaber: Peter Bang Nielsen - 36F-15770
Arkivskaber: Signe Prytz - 36F-15796

Udskriften er baseret på 137 registreringer

Christian Ulrik Hansen, stud. theol., gruppeleder (holger danske)
Modtagegruppe - Organiserede modtagegrupper i Nordjylland fra november 1943 til marts 1944
Almen illegal aktivitet - Medlem af Holger Danske fra oktober 1943
Region I (Nordjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 147-148
2) "Hobro under besættelsen" (H. Morell Jørgensen, 1985) s. 63
3) "Modstandskampen på Struer-egnen" (Erik Rørbæk Madsen, 1983), Hardsyssels Årbog s. 12
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 71, 170
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 147
3) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 130f
Christian Ulrik Hansen
Kurer

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Christian U'ha
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Christian Ulrik Hansen, kornetelev, gruppeleder
Modtagegruppe - Deltog i første våbenmodtagelse ved Farsø 1/8 42.
Illegal presse - Skrev artikler til "Dannevirke" fra juil 43.
Sabotage - Danner under interneringen på GHR-kasernen i sept. 43 en Holger Danske-gruppe, der udsmugler våben og senere saboterer
Region V (Sjælland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 119, 180, 190, 207-208
Christian Ulrik Hansen, stud. theol., kornet
Andet - mange aktiviteter - 1942 soldat i Odense

Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 253
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 147
Christian Ulrik Hansen
Kurer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 185
Christian Ulrik Hansen, stud. theol., gruppeleder (holger danske)
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, leder af modtagearbejdet jan-feb 1944
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Holger Danske, Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 210
Christian Ulrik Hansen
Sabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13
Christian Ulrik Hansen, teologistuderende
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 73,79,82,83
Christian Ulrik Hansen, forfatter
Almen illegal aktivitet - Han var modstandsleder i Jylland før Juncker

Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 10f
Christian UHA
Militærgruppe

Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 10f
Christian Ulrik Hansen, kornet, gruppeleder
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Modtagegruppe
Illegal presse
Region VI (København)
Dannevirke, Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 74, 142ff, 147, 150ff, 161f, 176
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske,
Christian Ulrik Hansen, stud.theol., kornet, gruppeleder
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 126.
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 147-149.
Christian Ulrik Hansen, teologistuderende
Andet (Fængslet)

Litteratur
1) "Danmark under jorden" (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944) 54
Christian Ulrik Hansen, gruppeleder
Modtagegruppe - CUH blev i dec. 43 Flemming Junckers nærmeste medarbejder
Kurer
Region III (Sydjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 336
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 392
Christian Ulrik Hansen, aalborg
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Holger Danske, Aarsgruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s. 89
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Kurer
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Illegal presse

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 39, 47
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Illegal presse
Kurer

Holger Danske, Dansk Samling
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 20-23, 25-27, 472-480, 586
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 147-149
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe - organiserer flere grupper

Dansk Samling
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 291 f.
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 306 ff.
Christian Ulrik Hansen, leder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 256
Christian U. Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 277
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 59
Christian U. Hansen, stud.theol., leder
Modtagegruppe
Organisation - Leder af det jyske modtagearb. til arrest. 1944.
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,130.
Christian Ulrik Hansen, gruppeleder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 549.
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 147-149
Christian Ulrik Hansen, stud. theol., gruppeleder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 45 - 47 - 50
Christian Ulrik Hansen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 55,60,64,66-70
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 117
Christian U, stud. theol., gruppeleder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 45 - 47 - 50
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Christian Ulrik Hansen, stud. theol., kornet
Modtagegruppe - Gruppen havde hjemme i Aars og havde 1. drop 6/2 44. Tidl med ved drop i august 42
Administration - nedkastningschef for Jylland
Sabotage - medlem af gruppe 4 i Kbhv i eftråret 43 indtil december mdr.
Region I (Nordjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 43,72,138-140,146-147,160
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Beretning fra bent Foltmann
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe - Assistent for Flemming Juncker ved organiseringen af jyske modtagegrupper
Sabotage - Dannede sammen med kornetkammerater sabotagegruppe under Holger Danske

Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 337, 349, 427-428, 435-436, 436 b, 448, 454-455, 457, 461-462
Christian Ulrik Hansen, stud.theol.
Andet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Christian Ulrik Hansen, næstkommanderende under juncker
Administration - Næstkommanderende under Flemming Juncker
Modtagegruppe - oprettede våbenmodtagehold i hele Jylland
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 13,21
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet - smugling af våben under internering på Næstved Kaserne
Region V (Sjælland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "København kampklar - Københavnsledelsen og den illegale hær 1943-45" (Jørgen H. Barfod, 1988), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1988 s. 99 f.
Christian Ulrik Hansen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, , side 25
Christian Ulrik Hansen

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 89 f, 93 ff
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 51-54, 58-59
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Reservepolitibetjent i modstandskampen" (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen

Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christian Ulrik Hansen
Sabotage

Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 191
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers." (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983 82,83,84,86,91
Christian Ulrik Hansen
Organisation - Leder af modtagearbejdet i Jylland fra jan. 44 sammen med Flemming Juncker. Arresteret i Ålborg 27.2.44
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 30,41
Christian Ulrik Hansen, student
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 10, 83, 157
Chr.Ulrik Hansen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 179
Christian Ulrik Hansen

Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 36 ff
Christian Ulrik Hansen, student
Modtagegruppe - Trend Skov 1.8.42.
Sabotage - Okt. 1943 leder af Holger Danske Gruppe.
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Dansk Samling og "de rette mænd"" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie 56,60
2) "Viborgensisk modstandsmand og frontfigur i Horsens" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie 120, 126-128
Christian Ulrik Hansen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand i svøb. Et mini-arkiv." (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt 168
Christian Ulrik Hansen, student
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Viborgs historie, bd. 3: 1940-1997: Besættelsestiden" (Henning Poulsen, 1997) 20-37
Christian U. Hansen
Almen illegal aktivitet - Blev henrettet af tyskerne.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 20
Christian Ulrik Hansen
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 11, 21-23, 25, 31, 53
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Organisation (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 11, 21-23, 25, 31, 53
Christian Ulrik Hansen, stud. teol.
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 150, 152, 153
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Sabotage
Modtagegruppe
Organisation - Organisator af modtagegrupper i Nordjylland nov. 43.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Viborgensisk modstandsmand og frontfigur i Horsens" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie 126-128
Christian Ulrik Hansen
Organisation - Udsendt for at organisere våben nedtagelse i region I
Modtagegruppe (Situationsbetinget)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive." (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000 146
Chr. Ulrik Hansen, student
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-64
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945." (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995 27
Christian Ulrik Hansen, gymnasieelev
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 22-26
Christian Ulrik Hansen, soldat
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 26-27
Christian Ulrik Hansen
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 27
Christian Ulrik Hansen
Organisation - Hjælp i ledelsen af modstandsarbejdet i Jylland. Arresteret februar 1944. Henrettet 23.06.1944.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 27
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 22-27
Christian Ulrik Hansen
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 27
Christian Ulrik Hansen, soldat
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 26-27
Christian Ulrik Hansen, gymnasiast
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 22-26
Chr. Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede" (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004 78
Christian Ulrik Hansen
Organisation (Fængslet) - Arresteret. Vestre Fængsel, København
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 171, 5
Christian Ulrik Hansen, leder af modtagegrupper region 1
Organisation (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 77
Chr. Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Aarsgruppen

Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 47
Christian Ulrik Hansen
Organisation (Fængslet) - Henrettet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En filosof på vej" (Poul Bjerre, 2001), Barn af Himmerland, XI 12, 13
Christian Ulrik Hansen, student
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Erindringsbilleder fra dyrlægegården i Farsø under besættelsen" (Bent Sonne, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog, bd. 39, 2001 48, 50, 52, 53, 55
Christian Ulrik Hansen, student, gruppeleder, næstkommanderende for nedkastning.
Sabotage (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Erindringsbilleder fra dyrlægegården i Farsø under besættelsen" (Bent Sonne, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog, bd. 39, 2001 48, 50, 52, 53, 55
Christian Ulrik Hansen, student, gruppeleder, næstkommanderende for nedkastning
Sabotage (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Erindringsbilleder fra dyrlægegården i Farsø under besættelsen" (Bent Sonne, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog, bd. 39, 2001 48, 50, 52, 53, 55
Christian Ulrik Hansen

Litteratur
1) "Student 1941" (Elith Møller Olesen, 2000), 900 år. Viborg Katedralskoles jubilæumsskrift. s. 77-79
Chr. Ulrik Hansen, student
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 3
Chr. Ulrik Hansen, student
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 3, 6
Christian Ulrik Hansen
Organisation - Flemming Junckers højre hånd
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampen - det bedste job jeg har haft" (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder 86
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsmand og digter" (Bent Rolighed, 2009), Han Herred Bogen 2009 120
Chr. Ulrik Hansen
Modtagegruppe (Fængslet)
Illegal presse (Fængslet)

Litteratur
1) "Mit illegale arbejde under 2. verdenskrig" (Ejnar Vestergaard, 2008), Barn af Himmerland, XV, 2008 47-51,60,64
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Medfange i Vestre Fængsel. Henrettet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 58-59
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fange i Vestre Fængsel i København. Henrettet juni 1944.

Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 114, 122
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet - Fange i Kong Hans Gades Arrest, Aalborg. Henrettet i Ryvangen, København 23. juni 1944
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det begyndte med et kærlighedsdigt" (Claudia ESpegaard, 2009), Modstandskvinder 129, 130
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 20, 24, 25
Christian Ulrik Hansen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 32, 52, 60, 65, 91, 260, 409
Christian Ulrik Hansen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 3, 19, 20, 26, 29, 42
Chr. Ulrik Hansen
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 30
Christian Ulrik Hansen
Organisation
Organisation (Fængslet) - Arresteret 1944
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 70, 71
Christian Ulrik Hansen
Organisation - Genopbygning af det jyske modtagenet primo 1944
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 28,36,37
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Organisation - Organisator af modtagegrupper i Nordjylland.
Radiosending - Modtog ved årsskiftet 1943/44 den første Eureka, der kom til landet.
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Borghild" (Svend Erik Christensen, 1990), 21, 76
Chr. Ulrik Hansen, næstkommanderende
Modtagegruppe - Flemming Junckers højre hånd, nov 1943
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 79-84
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Organisation (Fængslet) - Arresteret Aalborg Banegård, februar 1944. Henrettet i Ryvangen 23. juni 1944
Region I (Nordjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 98-100, 102, 104-106, 108, 157, 166
Chr. Ulrik Hansen
Organisation - Modstandsorganisator
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Stadil. Sognet og menneskene." (Kristian Sand, 2013) 371+372
Christian Ulrik Hansen

Litteratur
1) "Erindringer" (Regin Prenter, 1985) s. 121 f
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151-2
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 193
Christian Ulrik Hansen
Kurer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fra Ulfborg til Ribe - under besættelsen, erindringer tilegnet mine børn" (Rita Lauridsen, 2008) 60, 62, 66, 76
Christian Ulrik Hansen
Organisation - Opstilling af modtagegrupper
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 58, 73-75
Christian Ulrik Hansen
Sabotage
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 18,22, noter 7, skema 1
Chr. Ulrik Hansen, timelærer. støvring højskole
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.203-204. s.206. s.209. s.212-213. s.215. s.219
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe - Nedkastning ved Tanderuo Hede nær Farsø
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Christian Michael Rottbøll - manden bag myten" (Gert Jensen, 2007) 44
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Var det dét værd?" (Martin Evald Jensen, 1980) 122
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Student i fyrrerne" (Poul Kjeldgaard, 1995) 52
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Aarsgruppen
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 121
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Statsskolen i Lyngby 1920-1970" (, 1970) 55,56
Christian Ulrik Hansen, stud.theol
Sabotage
Modtagegruppe
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk Samling
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 199
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 199
Christian Ulrik Hansen
Sabotage

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 269
Chr. Ulrik Hansen, gruppeleder
Sabotage
Modtagegruppe
Organisation
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk Samling
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 26, 29, 35, 39
Christian Ulrik Hansen, stud.theol.
Modtagegruppe - Ved Farsø 31. juli 1942
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske, SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 63, 66-76, 79
Christian Ulrik Hansen, stud.theol
Modtagegruppe (Fængslet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 47-49,52-54,56,66
Christian Ulrik Hansen, stud. theol.
Sabotage
Modtagegruppe
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske, Nordisk Front, Dannevirke
Litteratur
1) "Gruppe Nr. 4. Holger Danske." (Bob Ramsing, 1945) 3, 5-7, 9-14, 17-18, 20-21, 26, 28-30, 32-35, 38
Christian U. Hansen, stud. theol., gruppeleder
Modtagegruppe
Sabotage
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret under besøg i Aalborg. Sct. Hans Arrest, Aalborg, Vestre Fængsel. Henrettet Ryvangen 23. juni 1944
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 8, 55-57,118
Christian Ulrik Hansen, stud. theol., gruppeleder
Almen illegal aktivitet
Sabotage (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen 1944
Region I (Nordjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) 52f.
Christian Ulrik Hansen, kornetelev, stud theol., gruppeleder
Modtagegruppe
Sabotage
Organisation
Organisation (Fængslet) - Arresteret marts 1944 og indsat i Aalborg arrest, oerført til Vestre fængsel. Henrettet i Ryvangen 23. juni 1944
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 13-15,33, 49,50,61, 75-81, 90-93, 231,
Christian Ulrik Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Chr. Ulrik Hansen
Modtagegruppe - Hjælper for Juncker
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 743
Christian Ulrik Hansen, stud.theol.
Modtagegruppe
Kurer
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 70, 93, 102, 130, 240, 242, 300-301, 307, 365, 470, 504, 514
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe - Modtog sammen med Rottbøll 3 faldskærmsofficerer på Trend Hede ved Farsø
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 24
Christian Ulrik Hansen, stud.theol.
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 162-163, 262
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Christian Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet - Anføres at han havde "Specielle Opgaver".
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret og henrettet

Dansk Samling
Litteratur
1) "Dansk Samlings modstandsorganisation" (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 217,218
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 603
Christian U. Hansen
Modtagegruppe - Hjælper til Christian Michale Rottbøll ved nedkastning over Trend, Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Christian Michael Rottbøll" (Børge Eriksen, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 1. 299
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe (Fængslet) - Henrettet af tyskerne

Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 151
Chr. Ulrik Hansen
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "I krig fra 9. april 1940 lige til den 5. maj 1945" (Erik Haimann Olsen, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 156, 1999. 17
Christian Ulrik Hansen
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 22, 157, 282-285, 295

Udviklet af ditmer a/s