Biografi af Christian Ulrik Hansen

Gå tilbage til personvisning
Stud. theol., kornet, f. 26.5.1921 i Farsø, d.
23.6.1944 i Ryvangen.
F.: Gårdejer Arthur Jenning Hansen, f.
1897 i Amerika, d. 1960 i Hvornum, og
hustru Kirstine Marie f. Nielsen, 1898 i
Vannerup, Farsø sogn.
 
Gruppeleder i Holger Danske. Organisator
af modtagegrupper i Nordjylland fra november
1943 til marts 1944.
I 1938 blev Christian Ulrik Hansen elev
på Katedralskolen i Viborg. I de første gymnasieår
søgte han gennem en omfattende læsning
at finde et politisk og åndeligt ståsted.
I vinteren 1940-41 fandt han dette ved en
tilslutning til Dansk Samling, „hvis forkyndelse
af en kristen danskhed, der krævede
ubetinget indsats af den enkelte, uddybede
hans bevidsthed om at handle i en politisk og
åndelig fornyelsestjeneste. Med ildhu og alvor
gik han op i det mangeartede arbejde for
Dansk Samling“ (Besættelsens Hvem-Hvad-
Hvor, s. 413). I gymnasietiden deltog Christian
Ulrik Hansen i terrænsport. Han og
hans kammerater fik en militær træning hos
den stedlige garnisons officerer. I 1942 blev
han student. Gennem sin tilslutning til Dansk
Samling var han kommet i kontakt med forstander
Robert Stærmose på Støvring Højskole,
og da Stærmose som kontaktmand
for faldskærmsmanden Chr. Michael Rottbøll
(se denne) deltog i planlæggelsen af
den første våbenmodtagelse i landet, valgte
han studenterne Erik Nyemann (se denne)
og Christian Ulrik Hansen som hjælpere.
Modtagelsen fandt sted natten til lørdag den
1.8.1942 på en hedestrækning vest for Farsø.
Da en del af det nedkastede materiel
kom i politiets besiddelse, rejste Christian
Ulrik Hansen som kurér for Stærmose til
København for at give Rottbøll oplysninger
om politiets efterforskning. I efteråret 1942
var han nogle måneder lærer hos Stærmose
og blev så begejstret for højskolen, at han
tænkte på at blive højskolelærer; imidlertid
immatrikulerede han sig som stud. theol. på
Århus Universitet på Stærmoses råd, men
han opgav at studere, og lagde i stedet planer
for en uddannelse som højskolelærer.
Christian Ulrik Hansen blev da indkaldt
som værnepligtig, først i Odense, men senere
kom han på kometskole i Næstved, og
her blev han den 29.8.1943 interneret. Før
interneringen deltog han i udsendelse af det
illegale blad „Dannevirke - et værn mod
vold fra syd“ . Der udkom dog kun et
nummer i juli. Christian Ulrik Hansen skrev
de ledende artikler. Under interneringen
dannede han sammen med kometkammerater
en sabotagegruppe, og det lykkedes
denne gruppe at udsmugle våben fra kasernen.
Da interneringen ophørte i oktober
1943, tog denne gruppe til København, og
med Christian Ulrik Hansen som gruppeleder,
tilsluttede man sig Holger Danske.
Gruppens første aktion fandt sted i samarbejde
med „ John“ og „Flammen“ mod et
autoværksted. I tiden indtil nytår udfoldede
denne gruppe (nr. 4) stor aktivitet. Ved siden
af sabotagearbejdet skrev Christian Ulrik
Hansen til illegale blade, men hans væsentligste
indsats i modstandskampen blev
hans organisering af modtagegrupper i Nordjylland.
Allerede fra november 1943 rejste
han i perioder til Jylland, uden at hans gruppekammerater
vidste, hvad han foretog sig.
Han udnyttede sine kontakter i Dansk Samling
til organisering af modtagegrupper. Efter
arrestationen i december 1943 af tre
faldskærmsfolk i Århus og den deraf følgende
oprulning af modstandsarbejdet, blev
han godsejer Flemming Junckers nærmeste
medarbejder. I den korte tid, han virkede,
fik han arrangeret tre-fire modtagelser, hvor
der blev nedkastet to faldskærmsmænd og et
antal containers. I slutningen af februar måned
skete en række arrestationer i Nordjylland
blandt de grupper, han havde organiseret.
Christian Ulrik Hansen, som på dette
tidspunkt var i København, rejste straks til
Ålborg for at søge at redde stumperne. Her
blev han den 29.2.1944 arresteret på banegården
under et illegalt møde med Poul Ib
Gjessing (se denne). Da hans gruppekammerater
i Holger Danske hørte om hans arrestation,
rejste de til Ålborg for at befri ham
fra arresten i Kong Hans Gade, men han
afslog. Forklaringen på hans afslag finder
man i et illegalt brev, som han skrev i Vestre
Fængsel:
- Derfor måtte jeg blive, ... - jeg var
bundet af min Pligt imod de Mennesker,
der sad i samme Sag. Denne Pligt blev jeg
først befriet fra ved Dommen igår. Jeg kunne
blive med så meget desto større Ro, som
jeg på daværende Tidspunkt var klar over,
at Gestapo ikke kunde få mig til at tale ved
Brug af deres særlige Metoder. Men Tak
for jeres Troskab — og undskyld“ . (Den illegale
presse 1940-45, s. 474). Dette og andre
illegale breve, som han skrev i sit fangenskab,
blev efter hans død udsendt på illegale
forlag. Den 19.6.1944 blev der ved den
tyske krigsret i København afsagt dødsdom
over ham, fem medlemmer af Aarsgruppen
samt to modstandsfolk fra Aalborg, Poul Ib
Gjessing og Hans Jørgen Henriksen. Den
23.6.1944 blev de otte henrettet i Ryvangen.
Disse henrettelser - det første større
antal henrettelser indtil da - var tyskernes
repressalie for én af de største sabotageaktioner
under krigen: BOPA’s sabotage den
22.6.1944 mod „Riffelsyndikatet“. Efter befrielsen
blev Christian Ulrik Hansens lig fundet
i Ryvangen, og den 9.7.1945 bisat fra
Domkirken i København sammen med „de
elleve“ fra Shellhuset. Fem af „de elleve“
var hans gamle gruppekammerater fra Holger
Danske. Den 29.8.1945 blev han begravet
i Ryvangen.
 
KILDER:
Arkivstof:
Rigsarkivet: Toldstrups arkiv: Korrespondance
med England 1944-45, korrespondance mellem
Toldstrups hovedkvarter og Mandarinen.
Else Gjessings beretning, Per Jepsens beretning,
Mogens Staffeldts beretning.
Litteratur:
Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 179, 230,
376, 413
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-
45, s. 53, 175, 180, 190
Da Danmark kaldte, s. 152-154, 197-200
Danmarks Historie, XIV, s. 212, 215
Danmark under Jorden, s. 54
Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour),
III, s. 62-64 (foto)
Aarhus under Besættelsen, s. 277, 328
De fem lange Aar, II , s. 764
De sidste Breve, s. 39-40
Den illegale presse, s. 474—475
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 476
Hemmelig Alliance, I, s. 22, 157, 282-285, 295
De sidste Timer, s. 55-57 (foto)
Danmarks Frihedskamp, s. 183, 482, 626, 956
Hvidstengruppen, s. 89-95 (foto)
Kontakt med England, s. 162-163, 262
Håndbog for Hæren, 1946
Niels Jydes Breve, s. 147-149
Uden Kamp - Ingen Sejr, s. 45-50, 139
Vor Vej til 5. Maj. Nordjylland gennem fem
Krigsaar i Tekst og Billeder, s. 10, 303-304
46 Navne, (foto)
Den danske Kirke under Besættelsen, s. 229
Robert Stærmose: Christian Ulrik Hansen
Rottbøll, s. 74-76
De illegale, 1. del, mange steder
Danmarks besættelse, s. 219ff.
Modstandsbevægelsen i Viborg, s. 179-80
Gruppe Nr. 4.
Alfred Saabye: Himmerlands Søn. Løgstør, 1946
En sidste Hilsen fra en dansk Patriot
Støvring Højskoles Årsskrift, 1945
Brande Efterskoles Årsskrift, 1945.
Tidsskrifter:
Friheden, 1944, nr. 9
Frit Danmark, 1945, 4. årg. nr. 7
Menighedsbladet, 1945, 19.8. nr. 33
Indre Missions Tidende, 1945, nr. 42
Danskeren, 1945, 7. årg. nr. 9
Dansk Politik, 16.2.1946, 6.4.1946
Pigtråd, 1954, nr. 7
Catolica, 1946, 3. årg., s. 136-138, 159
Dansk Ungdom, 1945, nr. 44
Det tredje Standpunkt, 1946, nr. 1
Præsteforeningens Blad, 1946, nr. 18
Nationalt Værn, 1945, nr. 7
De unges Blad, 1945, nr. 16
Centrum, 1945, nr. 5-6
Nær og Fjern, 1945, nr. 13
Information, nr. 207, 24.6.1944
Fri Presse, 6.8.1944, nr. 6
Avisstof:
Demokraten, 29.8., 30.8.1945
Information, 16.6., 7.7., 9.7., 29.8.1945
Jyllands-Posten, 30.8.1945
Morgenbladet, 17.6., 23.6., 5.7.1945
Nationaltidende, 17.6.1945
Social-Demokraten, 6.7.1945
Viborg Stifts Folkeblad, 8.5., 11.5., 16.7.,
21.8.1945
Aalborg Amtstidende, 28.5., 31.5.1945
Aalborg Stiftstidende, 5.5., 13.5., 26.8.1945.
Monumenter:
Mindeplade på Odense Kaserne
Mindeplade, Sergentskolen, Kronborg
Mindeplade, Århus Universitet
Mindesten på Hylkedam pr. Gelsted, Fyn
Mindeanlæg i Farsø
Mindeplade i Klejtrup Kirke.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
Se biografier over: Holger Danske-folk:
Preben Hagelin, Erik Nyemann, Eduard Frederik
Sommer, Per Sonne, Kaj Holger Schiøth.
Aarsgruppen: Emil Balslev, Jens Peter Funch
Lind, Børge Johannes Lauritzen, Michael Westergaard
Jensen og Jørgen Rydder.
Poul Ib Gjessing og Christian Michael Rottbøll.

Udviklet af ditmer a/s