Harald Sandbæk

Dæknavn(e): Maler Hans Hansen , Hans Hansen, HH , H.H. , Hans Hansen
Født 06.01.1904
Død 06.11.1986
Sognepræst, Pastor, Præst, præst, Provst, pastor, Sognepræst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup, Landbrugskandidat
Region I (Nordjylland), Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland), Region VI (København), Region IV (Fyn)
Instruktør, Feltpræst, Grp.-leder, Holdleder, gruppeleder

Adresser

Bjerregrav Præstegård, Bjerregrav
Hadsten Højskole, Hadsten
Hersom, Århus
Kommune Hospitalet, Århus
Præstegaarden, Hersom, Viborg
Studenterkollegiet, Aarhus
Århus Universitet, Århus
England
Gestapo i Århus
Hersom
Hersum
Hobro
Karlby
København
Ronneby Brunn
Sparkær
Sverige
Sønderjylland
Viborg
Åbyhøj/Århus
Ålborg
Århus
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade, 3. Bataillon

Biografi

En biografi af Harald Sandbæk er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Den danske kirke under besættelsen s 129/Stig Sumborg

Notater

Fra 15.09.1944, Arresteret af Gestapo, men undslap ved angrebet på Gestapohovdkvarteret 31. oktober og kom til Sverige
Anholdt sep 44 - befriet 31 okt 44 ved RAF angreb på Århus Universitet
Arresteret 11. oktober 1944
Slap fri fra Gestapo, da RAF bombede Gestapohovedkvarteret i Århus.
Var tidligt aktiv i modstanden mod tyskerne; blev arresteret september 1944.
Til 11.09.1944, anholdt ved slutdato, undsluppet fra Gestapos hovedkvarter i Ålborg 31.10.944, gået under jorden
Fra 01.03.1945, Mødt ved Brigaden
Fra 1943, Gået under jorden jan. 1944. Arresteret 15.9.44 og tortureret af Gestapo. Begravet under bombardementet af Universitetet i Århus, gravet fri og indlagt på sygehus med kraniebrud. Sejlet til Sverige, returnerede med Den Danke Briga e5.5.45.
I ledelsen af modstandsbevægelsen i Aarhus.
Til 31.10.1944, Fængslet af Gestapo i Århus. Befriet efter RAF bombning af Universitetet
31.10.1944 til 14.11.1944, Skjult efter befrielse fra Universitetet
Fra 1944, Arresteret i Hadsten, torteret i Gestapohovedkvarteret i Aarhus, undslap da englænderne bombede Universitetet.
Betitlet "Rejsesekretær"
Fra 31.10.1944, Arresteret af Gestapo, reddet ud af Gestapohovedkvarteret i Århus efter RAF bombardement, kørt til Grenå og sejlet til Sverige.
Undslap fra Gestapo - og søgte tilflugt i Sverige
undslap ved RAF angreb 31 okt 44
Blev fanget.
arrest 14 sep 1944 i Hadsten

Lokalitet

Hobro

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Information
Kirkens Front (illegalt blad)
Nordisk nyhedstjeneste
Regionsledelsen (Region 1)
Ringen
Sandbæk-gruppen

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Arresteret og tortureret
Almen illegal aktivitet - Dannede 10.9.43 præstegruppen "Viborgudvalget" som et kirkeligt oprør mod besættelsesmagten
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Almen illegal aktivitet (flygtet) - Anføres, at Sandbæk flygtede til Sverige
Almen illegal aktivitet (flygtet) - Flygtet til Sverige
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Anført som leder af sabotørskolen, Hadsten Højskole sammen med Gunnar Thomsen og Thorkild Klausen
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Det anføres, at Sandbæk sad arresteret i Shellhuset
Andet
Andet - Den Danske Brigade -feltpræst Ronneby forlægningen
Andet - var tilstede ved hjemsendelsen af modstandsfolkene i Ringkøbing
Andet (flygtet) - Efter befrielse fra Studenterkollegiet i Aarhus flygtet til Sverige
Andet (fængslet)
Andet (fængslet) - Dødsdømt af tyskerne, men befriet ved engelsk bombning af Studenterkollegiet
Flugthjælp
Illegal presse
Illegal presse - Flugt fra tysk fangenskab i Gestapos hovedkvarter på studenterkollegierne i Aarhus 31. oktober 1943. Flygtede til Sverige.
Illegal presse - Tegnede abonnementer for Nordisk Nyhedstjeneste og for Information rundt ilandet
Illegal presse (flygtet)
Illegal presse (fængslet)
Kurer
Likvidering
Likvidering - Likviderede sammen med 5 andre to danske stikkere
Likvidering - Med i likvideringsgruppe
Likvidering (flygtet)
Likvidering (fængslet)
Logivært
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe (fængslet)
Organisation
Organisation - Leder af"Sommerlejren", en sabotærskole i Hvidemose i 1944
Organisation (flygtet)
Organisation (fængslet)
Sabotage
Sabotage - 'Sabotørhøjskole'
Sabotage - Sommerlejr på højskolen
Sabotage - udførte og ledede sabotagen ved Hørup Klint i august 1944
Sabotage (flygtet)
Sabotage (fængslet)
Sabotage (fængslet) - Arresteret af Gestapo

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Brigaden, G-105
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-76

Litteraturhenvisninger

Allingåbro på kryds og tværs (Sigrid Friis, 2000), 152, 153
Als og Sundeved 1940-45 (Henrik Skov Kristensen & Inge Adriansen, 2005), 124,,,,,157,183,186.
Besættelsestiden i Hjørring - som jeg husker den (Børge Christensen, 2011), 33
Bogen om Als (, 1956), 321
Brede sogn under besættelsen (Jens Holdt, 1995), Sønderjyske Årbøger , 388
Brigaden (Knud J. V. Jespersen, 1993), 182
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 152
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 183,184,186
De "krigeriske" Viborgpræster (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie, 65,66
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 34
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 201, 209, 210
Den kirkelige illegale presse (, 1945), Den danske kirke under besættelsen, 117
Den lange vej til glæden (Ole Møller Jensen og Mogens Bendixsen, 1986), 101, 103
En by i krig. Stilling-Gram (, 2011), 51
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 36 f, 50 ff, 54, 162.
En modstandsmand fra Sandbækgruppen fortæller (Jens Chr. Finsen m.fl., 1992), Årsskrift. Møldrup Kommunes lokalhistoriske arkiv , 98
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 29
Erik Jessen (Bare han får sin vilje, 1997), 119
Erindringer (Regin Prenter, 1985), s. 127
Erindringer (Viggo Aidt, 2001), 114, 220
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 28
Fra Hersom Bjerregrav og Klejstrup sogn til Holmens provsti (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede... Nogle få udvalgte beretninger fra besættelsestiden, 115,116
Fra mit livs protokol (Jens Wulff, 2003), 233
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 14
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 313f
Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005, 24+25
Hadsten under besættelsen (, 1982), 29,33,56
Harald Sandbæk - sabotør med mere (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie, 45-54
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 282
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 305
Henning Røge (Per Thomsen, 2002), Sundsholmeren, 76, 16
Hilsen til Borghild (Svend Erik Christensen, 1990), 17
Hobro under besættelsen (H. Morell Jørgensen, 1985), s. 85
Horsens går til modstand - bind 2 (Chr. Rimestad, 1999), 97,105
Hvordan det gik til, da jeg blev taget (Vagn Fynbo, 1950), Gestapofangen, nr. 1, 1950, s. 4
I anden række. Et tidsbillede. (W. F. Hellner, 1971), 152
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 41-48,50
I tysk fangenskab (Anders Georg , 1945), 142
Jeg har båret lærkens vinge ... Johanne Hansens eventyrlige liv. (Peter Achton, 1975), 76/77 - 84
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 161
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 59
Kvinder i modstandskampen (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., s.250
Med Gestapo i hælene (G. Sparring-Petersen, 1945), 61
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 106
Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982 (Georg Andrésen, 1982), 48
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 123, 159, 344-346, 444
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 165, 175, 211
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 186
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 166
Pressen om Holger Danske (, 1947), 13,18
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 140.
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 34,35
Ringkjøbing under besættelsen 1940-45 (J.I. Bøgner, 2009), 132
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 172
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 113,267
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 267
Set fra Smallegade (N. J. Rald, 1956), 107
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 341-342, 456, 460 m.fl.
Stikker-likvidation (Harald Sandbæk, 1945), Den danske Kirke under Besættelsen, 217-221
Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 97, 130-131
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 529
Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen. (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995., 31
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 82-83
Ulvetider (Margrethe Møller Pedersen, 1980), Pigtraad_Gestapofangen, 1980:4, 99
Ung under besættelsen. I. Spredehagl. (Sigurd Enggård Poulsen, 2010), 164
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 534
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 93
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 212
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 198,215,216
Øster Velling præstgård i 'frontlinien' (Kristian Sletten, 2006), Langå Lokalhistorisk Årbig 2006, s. 11
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 89, 303, 304, 374 - 379
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 180-1, 319

Frihedsmuseets arkiv

: - 15E-15939
Arkivskaber: - 11D-15131
Arkivskaber: - 40L-23923
Arkivskaber: Harald Sandbæk - 07B-21076
Arkivskaber: Harald Sandbæk - 03A-22031
Arkivskaber: Harald Sandbæk - 05K-24450

Udskriften er baseret på 92 registreringer

Harald Sandbæk, sognepræst, hobro
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hobro under besættelsen" (H. Morell Jørgensen, 1985) s. 85
2) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 180-1, 319
3) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 313f
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 29
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "I tysk fangenskab" (Anders Georg , 1945), 142
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 165, 175, 211
Harald Sandbæk, præst
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 36 f, 50 ff, 54, 162.
Maler Hans Hansen
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 36 f, 50 ff, 54, 162.
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 2" (Chr. Rimestad, 1999) 97,105
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Den lange vej til glæden" (Ole Møller Jensen og Mogens Bendixsen, 1986) 101, 103
Hans Hansen, præst
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 2" (Chr. Rimestad, 1999) 97,105
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet - Arresteret og tortureret

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 529
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 28
Harald Sandbæk
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 93
Sandbæk, præst
Andet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 166
Harald Sandbæk, pastor
Sabotage - udførte og ledede sabotagen ved Hørup Klint i august 1944
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Als og Sundeved 1940-45" (Henrik Skov Kristensen & Inge Adriansen, 2005), 124,,,,,157,183,186.
Harald Sandbæk, præst
Andet - var tilstede ved hjemsendelsen af modstandsfolkene i Ringkøbing
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ringkjøbing under besættelsen 1940-45" (J.I. Bøgner, 2009) 132
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 152
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 183,184,186
Harald Sandbæk, præst, instruktør
Likvidering
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 41-48,50
HH, præst, instruktør
Likvidering
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 41-48,50
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 140.
Harald Sandbæk, pastor
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 82-83
Harald Sandbæk, præst
Andet - Den Danske Brigade -feltpræst Ronneby forlægningen

Litteratur
1) "Brigaden" (Knud J. V. Jespersen, 1993) 182
Harald Sandbæk, præst
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 341-342, 456, 460 m.fl.
Harald Sandbæk, pastor, feltpræst
Militærgruppe

Den Danske Brigade, 3. Bataillon
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Brigaden, G-105
2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-76
Harald Sandbæk

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Harald Sandbæk

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Harald Sandbæk

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Harald Sandbæk, præst
Sabotage
Likvidering
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Jeg har båret lærkens vinge ... Johanne Hansens eventyrlige liv." (Peter Achton, 1975), 76/77 - 84
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Brede sogn under besættelsen" (Jens Holdt, 1995), Sønderjyske Årbøger 388
Harald Sandbæk

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Bogen om Als" (, 1956) 321
Harald Sandbæk

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Harald Sandbæk

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
H.H., pastor
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 82-83
Harald Sandbæk, provst
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 161
Harald Sandbæk, sognepræst
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Anført som leder af sabotørskolen, Hadsten Højskole sammen med Gunnar Thomsen og Thorkild Klausen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hadsten under besættelsen" (, 1982) 29,33,56
Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 212
Harald Sandbæk, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 186
Harald Sandbæk, sognepræst i hersom, bjerregrav og klejtrup
Modtagegruppe
Illegal presse
Almen illegal aktivitet - Dannede 10.9.43 præstegruppen "Viborgudvalget" som et kirkeligt oprør mod besættelsesmagten
Organisation - Leder af"Sommerlejren", en sabotærskole i Hvidemose i 1944
Likvidering - Likviderede sammen med 5 andre to danske stikkere
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Harald Sandbæk - sabotør med mere" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie 45-54
2) "De "krigeriske" Viborgpræster" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie 65,66
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvordan det gik til, da jeg blev taget" (Vagn Fynbo, 1950), Gestapofangen, nr. 1, 1950 s. 4
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 31
Harald Sandbæk, præst
Andet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Hjørring - som jeg husker den" (Børge Christensen, 2011) 33
Harald Sandbæk, præst
Administration
Region I (Nordjylland)
Sandbæk-gruppen
Litteratur
1) "En modstandsmand fra Sandbækgruppen fortæller" (Jens Chr. Finsen m.fl., 1992), Årsskrift. Møldrup Kommunes lokalhistoriske arkiv 98
Harald Sandbæk, pastor
Kurer
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 198,215,216
Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Allingåbro på kryds og tværs" (Sigrid Friis, 2000) 152, 153
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra Hersom Bjerregrav og Klejstrup sogn til Holmens provsti" (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede... Nogle få udvalgte beretninger fra besættelsestiden 115,116
Hans Hansen, landbrugskandidat
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra Hersom Bjerregrav og Klejstrup sogn til Holmens provsti" (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede... Nogle få udvalgte beretninger fra besættelsestiden 115,116
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet (Flygtet) - Flygtet til Sverige
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ulvetider" (Margrethe Møller Pedersen, 1980), Pigtraad_Gestapofangen, 1980:4 99
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Logivært
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard" (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005 24+25
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Henning Røge" (Per Thomsen, 2002), Sundsholmeren, 76 16
Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra mit livs protokol" (Jens Wulff, 2003), 233
Harald Sandbæk
Illegal presse - Flugt fra tysk fangenskab i Gestapos hovedkvarter på studenterkollegierne i Aarhus 31. oktober 1943. Flygtede til Sverige.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 97, 130-131
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse
Organisation
Sabotage
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse (Fængslet)
Organisation (Fængslet)
Sabotage (Fængslet)
Likvidering (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)

Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)

Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)

Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Hans Hansen, præst
Illegal presse (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)

Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 56. s. 65. s.68 - 71. s. 75 - 76. s. 87 - 112
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 534
Harald Sandbæk, pastor
Andet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 48
Harald Sandbæk, pastor
Andet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 48
Harald Sandbæk, pastor
Likvidering - Med i likvideringsgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Erik Jessen" (Bare han får sin vilje, 1997) 119
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Borghild" (Svend Erik Christensen, 1990), 17
Harald Sandbæk, sognepræst
Flugthjælp
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Det anføres, at Sandbæk sad arresteret i Shellhuset
Almen illegal aktivitet (Flygtet) - Anføres, at Sandbæk flygtede til Sverige
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Erindringer" (Viggo Aidt, 2001) 114, 220
Harald Sandbæk, sognepræst
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 106
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ung under besættelsen. I. Spredehagl." (Sigurd Enggård Poulsen, 2010) 164
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 59
Sandbæk, pastor
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Øster Velling præstgård i 'frontlinien'" (Kristian Sletten, 2006), Langå Lokalhistorisk Årbig 2006 s. 11
Harald Sandbæk

Litteratur
1) "Erindringer" (Regin Prenter, 1985) s. 127
Harald Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 201, 209, 210
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "En by i krig. Stilling-Gram" (, 2011) 51
Harald Sandbæk, pastor
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 89, 303, 304, 374 - 379
Harald Sandbæk, sognepræst
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "I anden række. Et tidsbillede." (W. F. Hellner, 1971) 152
Harald Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Set fra Smallegade" (N. J. Rald, 1956) 107
Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 13,18
Sandbæk, præst, grp.-leder
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Sandbæk-gruppen
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. s.250
Harald Sandbæk, pastor
Illegal presse
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Sandbæk-gruppen, Nordisk nyhedstjeneste
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 123, 159, 344-346, 444
Harald Sandbæk, præst
Illegal presse
Region VI (København)
Kirkens Front (illegalt blad)
Litteratur
1) "Den kirkelige illegale presse" (, 1945), Den danske kirke under besættelsen 117
Sandbæk, præst
Illegal presse - Tegnede abonnementer for Nordisk Nyhedstjeneste og for Information rundt ilandet
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste, Information
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 34
Sandbæk, pastor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 305
Harald Sandbæk, præst, holdleder
Sabotage - Sommerlejr på højskolen
Sabotage (Fængslet) - Arresteret af Gestapo
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 113,267
Harald Sandbæk, præst
Sabotage (Fængslet)
Modtagegruppe (Fængslet)
Andet (Fængslet) - Dødsdømt af tyskerne, men befriet ved engelsk bombning af Studenterkollegiet

Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 267
Harald Sandbæk, præst
Andet (Flygtet) - Efter befrielse fra Studenterkollegiet i Aarhus flygtet til Sverige
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 113,267
Sandbæk, pastor
Sabotage - 'Sabotørhøjskole'
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 172
Harald H. Sandbæk, præst
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Med Gestapo i hælene" (G. Sparring-Petersen, 1945) 61
Harald Sandbæk, præst
Flugthjælp
Sabotage

Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 14
Harald Sandbæk, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 282
Harald Sandbæk, provst
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 34,35
Harald Sandbæk, sognepræst, gruppeleder
Sabotage

Dansk Samling
Litteratur
1) "Stikker-likvidation" (Harald Sandbæk, 1945), Den danske Kirke under Besættelsen 217-221

Udviklet af ditmer a/s