Flemming B. Muus

Dæknavn(e): Top , Table Top , Hr. Møller , Hr. Holm , Mikkelsen , Jørgen , Møller , Mandarin , Julep , MØLLER , Jørgen Møller , "Hr. Møller" , JAM , Josef , Jam , Jam - Gossip - Jørgen Møller , Table Gossip. Jam. Jørgen Møller. , Table Gossip, Jam, Mint, Jørgen Møller , Table Gossip. Jam , Mint, Møller, Juleb, 22 , Table Top. , Table talk, Carl Møller , hr. Møller, Jørgen
Født 21.11.1907
Død 23.09.1982
Forfatter, Major (SOE), SOE-leder (Danmark), Major i SOE, Major, Plantagebestyrer, Faldskærmschef, Kaptajn, Muus, SOE faldskærmschef, Chef for faldskærmsjægerne, Faldskærmsofficer, Officer. Major., Faldskærmscheef, Major (Special Forces)
Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region VI (København), Region V (Sjælland), Region IV (Fyn), Region I (Nordjylland)
chef, Major (SOE), leder, Major, Faldskærmschef, SOE-chef i Danmark, major, Leder af SOE i Danmark., Faldskærmschef S.O.E., Nedkastningschef, Chef, SOE repræsentant i Danmark, Leder af undergundshæren, Leder, Leder af SOE i hele Danmark, Chefagent for Danmark, Chef S.O.E., Faldskærmschef i Danmark, Faldskærmsmand. Chef for SOE i DK. Medl. af Frihed, Major/faldskærmschef, Faldskærms folkenes Landschef, SOE leder for Østdanmark, SOE-chef i DK, Leder af SOE i DK., Chef SOE, Danmark, Leder SOE Danmark, Landsleder, SOE/OSS, Chef for faldskærmsagenterne i Danmark

Adresser

1: Damehotellet ; 2: JM Thieles Vej 13; 3: Strandvejen 4N., København
London, England
København


Billedkilde: Frihedsmuseet 42M0000181

Notater

Blev hjulpet til Sverige sammen med jødiske flygtninge natten mellem den 7. og 8. oktober 1943
Fra 1944, Omtalt som SOE's leder i Danmark
1942 til 1945, SOE's chef i Danmark marts 1943 til december 1944
Fra 12.1944, Evakueret til Sverige
Fra 11.03.1943, Nedkastet ved Hornung Sø, kaldt til London i okt. 1943 og retur til Danmark 11.12.1943, derefter til Sverige i dec. 1944
1943 til 1944, Aktiv i denne periode
Fra 12.03.1943, Nedkastet ved Hornum Sø v. Støvring. Ingen konkret dato om slut i bogen.
Faldskærmschef
11.03.1943 til 12.1944, nedkastet ved Nibe på startdato, flygtet til London over Sverige ved slutdato.
11.03.1943 til 11.1944, nedkastet 11/3 43 ved Hornum Hede. Til Sverige og England nov 44
1942 til 05.05.1945, Flemming B. Muus var faldskærmschef
SOE-mand nedkastet 12.3.43 ved Hornum Sø. Tog til London (dato?), hvor han ved møder forsøgte at opbygge en undergrundshær i Danmark. Vendte tilbage 11.12.43.
Fra 1943, SOE's leder i Danmark
Faldskærmschef
Fra 12.03.1943, Nedkastet (SOE) 12. marts 43 ved Hornum
Fra 11.03.1943, Landet i Hornum Sø
1943 til 12.04.1945, Optræder i det meste af bogen under dæknavnet. Gift med Varinka Corina Wichfeldt 1944
Fra 03.1943, Faldskærmschef
Fra 03.1943, Nedkastet ved Hornum sø vest for Støvring
Havde hovedkvarter i København, men opererede over hele landet.
Flygtede til Stockholm sommeren 1943. Kaldt til London 29. marts 1943.
Boede hos Bjørne Møller i ½ år
Kom til Liverpool 1. april 1942. Herefter via Patric School til SOE.
01.11.1944 til 11.12.1944, Gik under jorden på Korsør-egnen.
Eftersøgt af Gestapo
1943 til 1944, Med fra starten af Frihedsrådet oprettelse 1943, forlader DK december 1944

Organisationstilknytning

De frie Danske
Frihedsrådet
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Frihedsrådets Kontaktudvalg
K-udvalget
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Chef for SOE-Danmark
Administration - SOE-leder for Danmark
Administration - SOE's repræsentant i Danmark
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Chef for S.O.E. Danmark
Almen illegal aktivitet - faldskærmschef
Almen illegal aktivitet - Flemming B.Muus blev i København kontaktet af Johnn M. Böge under dennes flugt fra Reg. III til Sverig
Almen illegal aktivitet - Modstandstype faldskærmsagent afvises af systemet
Almen illegal aktivitet - SOE-chef i Danmark 1943-44
Andet
Andet - Etablerede radioforbindelse København - London
Andet - Etablerede radioforbindelse København - London.
Andet - Leder af SOE i Danmark.
Andet - Repræsentant for De frie Danske i Frihedsrådet fra sep. 1943
Andet (flygtet) - Etablerede radioforbindelse København - London.
Efterretning
Efterretning - Kontakt til officerernes efterretningssektion.
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent - Chef for faldskærmsjægerne
Faldskærmsagent - chef faldskærmsfolk
Faldskærmsagent - Chef for "Special Forces" Danmark
Faldskærmsagent - Chef for Faldskærmsagenterne
Faldskærmsagent - Chef for faldskærmsfolkene
Faldskærmsagent - Faldskærmschef
Faldskærmsagent - Faldskærmschef i Danmark
Faldskærmsagent - Faldskærmschef.
Faldskærmsagent - Faldskærmschef. Nedkastet 11. marts 1943 ved Hornum Sø, Himmerland.
Faldskærmsagent - Faldskærmschef. Nedkastet ved Hornum 12. maj 1943. Forlod landet midlertid 7. oktober 1943.
Faldskærmsagent - Fungerede som faldskærmschef i Danmark
Faldskærmsagent - Landede ved Nibe natten til 12/3 43 og herefter til KBH som SOE chef i DK. Medlem af Frihedsrådet. 7/10 43 retur til England via Sverige og tilbage igen 11/12 43. Medlem af K-udvalget som all. repr.
Faldskærmsagent - Leder af "Danske faldskærmsagenter", De frie danske i udlandet
Faldskærmsagent - Leder af faldskærmsfolkene i Danmark, nedkastet ved Støvring 12. marts 1943.
Faldskærmsagent - Nedkastet forår 1943
Faldskærmsagent - Nedkastet i Jylland marts 1943.
Faldskærmsagent - Nedkastet over Sjælland
Faldskærmsagent - SOE chef
Faldskærmsagent - SOE London 1942 til marts 1943, dernæst DK
Faldskærmsagent - SOE´s leder i Danmark
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark (marts 1943 - december 1944)
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark 1943-44
Faldskærmsagent - SOE-chef i danmark 1943-44, observatør i FR
Faldskærmsagent - SOE's første faldskærmschef
Faldskærmsagent - SOEs repræsentant i Danmark
Faldskærmsagent (flygtet)
Flugthjælp
Likvidering - Hvis ikke Muus selv likviderede faldskærmsagenten Hans Henrik Larsen, var han den ansvarlige i DK for handlingen
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Koordination
Modtagegruppe - Nedkastet 11.3.43 ved Mariager, Chef for SOE's faldskærmsorganisation
Organisation
Organisation - "Table Top" fra april 1943.
Organisation - Akitiv i etableringen af modstandsregionerne i Danmark
Organisation - Anføres som chef for faldskærmsagenterne i Danmark
Organisation - Chef for faldskærnsfolkene i Danmark.
Organisation - chef for SOE Danmark, medlem af Frihedsrådet fra start 16/9 43
Organisation - Chef SOE-Danmark. Leder i marken.
Organisation - Englændernes repræsentant i Frihedsrådet
Organisation - Faldskærmschef
Organisation - Faldskærmschef i Jylland
Organisation - Instruktions- og forbindelsesofficer for efterretningstjeneste og sabotører.
Organisation - Kontakt fra SOE til hæren, flåden, politiet og modstandsgrupper.
Organisation - Landschef for faldskærmsfolkene
Organisation - Leder af Special Forces i Danmark
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet for Faldskærmsfolkene til marts 1945
Organisation - Nedkastningschef
Organisation - Oktober 1943-12.december 1943 ophold i England, kaldt til England igen 11. december 1944 og taget ud af tjenesten
Organisation - S.O.E`s leder i Danmark
Organisation - SOE chef for Danmark
Organisation - SOE ledelse, planlægge decentraliserede militærgrupper og ventegrupper i Jylland. Sept. i London. Nedkastet 12.12.43 over Sjælland. Jan. 1944 flygtet til København.
Organisation - SOE leder i Danmark, medlem af Frihedsrådet 1943-1944
Organisation - SOE leder i DK
Organisation - SOE-chef i Danmark
Organisation - SOE-leder i Danmark
Organisation - SOE's førstemand i Danmark
Organisation - SOE's regionsleder i Danmark
Organisation - SOEs repræsentant i Danmark
Organisation - Sørgede for materiel også til den kommunistiske modstandsbevægelse
Organisation (flygtet)
Sabotage
Sabotage - 8.4.44 tilladelse fra London til iværksættelse af jyske M-gruppers sabotage af en række sabotagemål.
Sabotage - Koordination
Sabotage - Optrappede sabotagen i Danmark i august 43.

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Flemming B. Muus er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Litteraturhenvisninger

13 gode historier (Jørgen Toubro, 1999), 30, 34
Andy og Grethe (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen, 41, 44-48, 51
Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 94
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 322,323
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 10 - 12, 25
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 66
Da bomben sprang på Frederiksberg mellem hænderne på frihedskæmperne (Erik Heimann Olsen, 2007), FV. Frihedskampens Veteraner, 188, 2007., 24
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 19
Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944. (Michael Kjeldsen, 1984), 21
Danmarks Frihedsraad (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2., 220, 223
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 689,700,706,713,718
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 54, 66-68, 105, 129-131
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 726, 732, 739
Dem skylder vi vor frihed (S. N. Holck, 1946), 30
Den hemmelige tjeneste (Bob Ramsing, 1980), 74
Den længste luftalarm i Aarhus - og nogle andre tildragelser i 1944 (Niels Anker Thorn, 1995), Dansk Medicinhistorisk Årbog 1995, 107
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 15,16,25,26,28,33,34,35
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 112,115,119
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 19,359
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 95,103-105,141,147,148,154,
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 59,64,65,66,72,73,74,76,81,82,85,89,107,115,116,136,143,152,155
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 21-36
En bog om Mogens Fog (, 1991), 76-106
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 103f, 109, 11, 128, 153, 179ff, 187, 195f, 198, 200, 211, 216, 219ff, 225f
En læges dagbogsblade under besættelsestiden (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5, 39
En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004, 80
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 190-191
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 29,39, noter 4, Barfod brev 1,4,5,6,7, Muus brev
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 56.
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 12
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 98
Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm. (Jørgen H. Barfod, 1976), 93
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 12,131-133,165,210-212,214-216,218-227,230,231,286,287,292,293,415,556,571
Et håndtryk i en fodgængerovergang (Anders Bjørnvad, 2001), s. 21, 58
Et vigitigt 'kodeord'. (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 31
Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 66
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 60
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 43, 45 (Billede), 46-53, 55-58, 61,65,66,69-72, 76-81, 83-87, 89, 90,92-94, 96, 111, 116
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 67,118,120,157,186,206
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 206
Fem år - der varede længe (Jørgen Nielsen, 2007), 91
For anstændighedens skyld. Modstandsbevægelsens sundruter fra Snekkersten og Espergærde (Birger Mikkelsen, 1994), 24,25
For flaget og flåden - om marinens personel og dets virke 1943-45 (Søren Laub, Svend Kieler, Hans Chr. Berg, 1995), 47,73,96
Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger, 273
Forsvundet på dødsmarch. En ung modstandsmands skæbne. (Ann Ammons, 2010), Odensebogen 2010, 83
Fox, Tiger og Lion - om de allierede standardleverancer til modstandsbevægelsen (Peter Birkelund & Henrik Dethlefsen, 1985), Nationalmuseets Arbejdsmark 1985, 95
Fra maskinpistol til symaskine (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964, 39, 41
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 105ff.
Fredelig radiotekniker var tyskernes farlige fjende (Peter Lerche, 1955), Pigtraad, 10, 1955., 229
Fredericia - besættelse og modstand (Sven Lundberg, 1990), 35
Frey besøgte sine hjælpere (Erik Sinding, 1985), FV-Bladet, s. 51-53
Frihedskampen på Lolland-Falster (Palle Mørch, 1995), Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog 1995, 67
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221, 222
Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 97+124
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 259f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), Bogen
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13, 61f, 102
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 94-95
Hele Fyn irriterede fjenden efter bedste evne (Poul Jung-Jensen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogen om modstandsbevægelsen skrevet af aktivister., 246
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 8 - 311)
Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen. (Jørgen Nielsen, 2017), 95
Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen. (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7, 8
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 82-85, 89, 104, 117, 124, 157-161, 167, 239, 262, 382, 481
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 49, 52, 60, 222-223, 240, 245, 247, 251, 260, 263, 395
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 16, 24 51, 72, 74, 76, 88, 239, 240, 311
Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister., 174
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 36
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 40
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 189, 190, 241, 242, 244-246, 283, 304, 361, 362, 388-394
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 16, 259, 260
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 8,9,14,16,20,22,26,48,82,87,121,122,
I sabotagearbejde (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade, 53
I. M. Thielesvej Revisited - Kontakten med BOPA og offensiven mod stikkerne. (Peter Edelberg, 2005), Venner af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Årsskrift 2005, 59
Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943. (Robert Stærmose, 1979), 1-32
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 200 steder
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 11-14, 19, 21, 29, 34
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 571,572,573,574,579,580,581,582,584,585,586,592,593,594,595,596
Jeg ville i krig med tyskerne (Erling Læbel Madsen, 2003), Det gamle Løjt, 23, 104
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 13
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 73
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 245,248
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), ff
Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-45. (Henning Bjørn Larsen, 2008), Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2008., 19
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 100, 106
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 113
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 87, 224
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 46,69,73,75,80,126,132,142,173.
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 5, 11f, 16f, 19, 22, 27ff, 32, 49, 51f, 54f, 58, 68, 74, 82f, 86, 91f, 100, 112, 131
Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943. (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2., cf.
Linz - en sabotageepisode (Jørgen Hæstrup, 1956), Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren rigsarkivar, dr. pil. Axel Linvald, 163
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 176
Med fup og faldskærm (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede, 145-155-158
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 76
Mennesker på skærmen (Lis Møller, 1978), 28
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 120
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 166
Meyer-mordene (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen, 575
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 31
Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982 (Georg Andrésen, 1982), 52
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 87, 136, 478
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 32,33,34,47,74
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 78f, 86, 127, 134ff, 146, 156, 164, 167, 198, 384, 386, 388
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 287,292
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1502, 1508, 1515, 1520
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 149
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 12,14,15,24,25,28,36,60,63
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 66,77,89
Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943 (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000, 5,9,10,12,13
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 111-113. s. 116-117. s.120-121. s.126-127. s.137-138. s.141-143. s.150-151. s. 166.
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 152,153, 159-161, 170
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 13,40,85
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 36-37-40-41-42-65-79-95-96
Nogle blik tilbage på årene 1940-1945 (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976., 51
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 141,142,186,187,193,199,205,207-210,212,216,228,232-234,243,256,262-264,285,323-328,330,337,339,341+
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 9,10,12,38,39,49,58,59,62,92,106,108-111,113,116-118,152,206,218,224-227,233,247,251,254,255,283+
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 254,255,316,320
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 13
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 131
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 160
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 250
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 296, 299
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 73,74,76,90
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 145, 247-248,331, 335, 337
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 203, 249, 276, 296, 316, 331, 428, 439, 706
Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88., 45
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 21
Pressen om Holger Danske (, 1947), 21
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 291
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 17, 34f
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 17,34,35.
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 10-12,29-32,80,94-95,108,114,149
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 163, 166, 180, 189
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 29,31,42,49
Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974) (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974), 9,34,35,36,37,71,72,73,75,77
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 21, 152, 157-161, 169, 189, 207, 242, 288, 299, 343
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 14, 45, 48-51, 64, 84
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 186, 311-312, 379
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 112, 135
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 208,209,227,228,234,235,253,263,265,267,269
SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995., 31
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 69-71
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 338, 343-344, 433, 437, 439, 481
Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland (Erik Lottrup, 2000), 10
Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 99
Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie. (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961., 357, 358, 405, 415
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 62, 195, 221, 229
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 52
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 109, 110, 116, 118, 130, 131, 133
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 80
Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973, 250, 253, 259-261
Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob (Lars Peter Sørensen, 1985), 5,6,8,40
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 79
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 57-78
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 170,236
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 161
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 66, 91, 117
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 17,19-21,23,30,39,47-49,52,55,90
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 28,51,66,72-77,82-885,88-101
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 17 og 28
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), s. 17 og 28
Weil er das Fraulein kurtisiert hat (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder, 29
Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 54
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 74-95, 154, 667
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 39,40

Frihedsmuseets arkiv

: - 15B-15522
Arkivskaber: Frihedsmuseets projekt om danskere i allieret krigstjeneste, Spørgeskema vedr. danskere i allieret krigstjeneste. - 15B-15302-73
Arkivskaber: Dyveke Reumert - 11A-19393
Arkivskaber: Flemming B. Muus - 07C-14755
Arkivskaber: Flemming B. Muus - 11A-16217
Arkivskaber: Flemming B. Muus - 10C-18023
Arkivskaber: Flemming B. Muus - 11A-19337
Arkivskaber: Flemming B. Muus - 11A-20234
Arkivskaber: Folmer Jagd, "Erindringsskrift fra Folmer Jagd nedfældet 1974-76 om hans illegale arbejde under krigen." - 07B-14137-3
Arkivskaber: Herman J. Estelmann, Interview med Flemming B. Muus. - 07B-23202-23
Arkivskaber: Herman J. Estelmann, Interviews med Jens Toldstrup om "Det jyske hovedkvarter" samt Flemming B. Muus om hans indsættelse i Danmark. - 07B-23202-37
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Materiale vedr. Flemming B. Muus og Varinka Muus. - 11A-24796-56
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Materiale vedr. Flemming B. Muus. - 11A-24796-44
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Papirer fra ringbind. Øjensynlig materiale vedr. Flemming B. Muus og Preben Lok-Lindblad. - 11A-24796-23
Arkivskaber: Varinka Muus - 21A-20612
Arkivskaber: Varinka Wichfeld Muus - 11A-21931
Arkivskaber: Varinka Wichfeld Muus, Falsk pas udstedt til Flemming B. Muus i Stockholm 1943 lydende på "Carl Møller". - 07H-15404-1
Arkivskaber: Vivi Jørstad - 15B-21619

Udskriften er baseret på 215 registreringer

Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - chef faldskærmsfolk

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 12
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm." (Jørgen H. Barfod, 1976) 93
Flemming B. Muus, chef
Faldskærmsagent - SOE London 1942 til marts 1943, dernæst DK

SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 17 og 28
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Fem år - der varede længe " (Jørgen Nielsen, 2007) 91
Top, chef
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) s. 17 og 28
Flemming B. Muus, forfatter, major (soe)
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark 1943-44

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 200 steder
Table Top, major (soe)
Militærgruppe

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 200 steder
Flemming B. Muus, leder
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "For anstændighedens skyld. Modstandsbevægelsens sundruter fra Snekkersten og Espergærde" (Birger Mikkelsen, 1994), 24,25
Flemming B. Muus
Almen illegal aktivitet - Modstandstype faldskærmsagent afvises af systemet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 35
Flemming B. Muus, major (soe)
Faldskærmsagent
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 78f, 86, 127, 134ff, 146, 156, 164, 167, 198, 384, 386, 388
Flemming B. Muus, major
Almen illegal aktivitet

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 112, 135
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - SOE chef

Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 254,255,316,320
Flemming B. Muus, major (soe), faldskærmschef
Faldskærmsagent
Andet - Repræsentant for De frie Danske i Frihedsrådet fra sep. 1943
Organisation - Akitiv i etableringen af modstandsregionerne i Danmark
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 259f
Flemming Bruun Muus
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) Bogen
Flemming B. Muus
Administration
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 32,33,34,47,74
Flemming B. Muus, soe-chef i danmark
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 59,64,65,66,72,73,74,76,81,82,85,89,107,115,116,136,143,152,155
Flemming B. Muus, soe-leder (danmark), major
Administration - Chef for SOE-Danmark
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 17, 34f
Flemming Bruun Muus
Faldskærmsagent - Fungerede som faldskærmschef i Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 206
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - SOEs repræsentant i Danmark
Organisation - SOEs repræsentant i Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 21-36
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Et håndtryk i en fodgængerovergang" (Anders Bjørnvad, 2001) s. 21, 58
Flemming B. Muus
Organisation
Faldskærmsagent - SOE's første faldskærmschef
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 103f, 109, 11, 128, 153, 179ff, 187, 195f, 198, 200, 211, 216, 219ff, 225f
Flemming B. Muus, major
Almen illegal aktivitet - SOE-chef i Danmark 1943-44
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13, 61f, 102
Flemming B. Muus
Administration

SOE
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 19,359
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - SOE-chef i danmark 1943-44, observatør i FR
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5, 11f, 16f, 19, 22, 27ff, 32, 49, 51f, 54f, 58, 68, 74, 82f, 86, 91f, 100, 112, 131
Hr. Møller
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5, 11f, 16f, 19, 22, 27ff, 32, 49, 51f, 54f, 58, 68, 74, 82f, 86, 91f, 100, 112, 131
Flemming B. Muus, leder af soe i danmark.
Faldskærmsagent - Faldskærmschef.
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 46,69,73,75,80,126,132,142,173.
Flemming Muus
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 112,115,119
Flemming Muus, faldskærmschef s.o.e.
Organisation

Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 56.
Flemming B. Muus
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,20,22,26,48,82,87,121,122,
Flemming B. Muus
Administration
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 21, 152, 157-161, 169, 189, 207, 242, 288, 299, 343,
Flemming B. Muus, nedkastningschef
Administration

SOE
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 66,77,89
Hr. Holm
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 112,115,119
Mikkelsen
Militærgruppe
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,20,22,26,48,82,87,121,122,
Flemming B. Muus, major i soe, chef
Faldskærmsagent - Landede ved Nibe natten til 12/3 43 og herefter til KBH som SOE chef i DK. Medlem af Frihedsrådet. 7/10 43 retur til England via Sverige og tilbage igen 11/12 43. Medlem af K-udvalget som all. repr.
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 82-85, 89, 104, 117, 124, 157-161, 167, 239, 262, 382, 481
Flemming B. Muus, soe repræsentant i danmark
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 66
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 120
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 166
Flemming B. Muus, major, faldskærmschef
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, K-udvalget, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 95,103-105,141,147,148,154,
Flemming Muus, leder af undergundshæren
Faldskærmsagent
Organisation

Frihedsrådet, SOE
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 291
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 322,323
Jørgen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) Bogen
Flemming Muus
Administration
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 17,19-21,23,30,39,47-49,52,55,90
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 62, 195, 221, 229
Flemming Muus, faldskærmschef
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 39,40
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 131
Møller
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 131
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 160
Flemming Muus
Andet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 250
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 296, 299
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark (marts 1943 - december 1944)

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 13
Flemming B. Muus
Almen illegal aktivitet - faldskærmschef
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 76
Flemming B. Muus
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 21
Flemming B. Muus, major, leder
Organisation - S.O.E`s leder i Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 17,34,35.
Flemming B. Muus, major
Organisation - SOE leder i DK

Litteratur
1) "For flaget og flåden - om marinens personel og dets virke 1943-45" (Søren Laub, Svend Kieler, Hans Chr. Berg, 1995) 47,73,96
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - Faldskærmschef
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 57-78
Flemming B. Muus, faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 28,51,66,72-77,82-885,88-101
Flemming B. Muus, plantagebestyrer
Organisation - chef for SOE Danmark, medlem af Frihedsrådet fra start 16/9 43
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 67,118,120,157,186,206
Mandarin, faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 28,51,66,72-77,82-885,88-101
Julep, plantagebestyrer
Organisation - chef for SOE Danmark, medlem af Frihedsrådet fra start 16/9 43
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 67,118,120,157,186,206
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 338, 343-344, 433, 437, 439, 481
Flemming B. Muus, leder af soe i hele danmark
Administration
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 10-12,29-32,80,94-95,108,114,149
Møller, leder af soe i hele danmark
Administration
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 10-12,29-32,80,94-95,108,114,149
Flemming B. Muus
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

SOE
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg, , 15404-3
Flemming Muus, leder af soe i danmark.
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 31
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B Muus, soe-chef i danmark
Organisation
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Frihedskampen på Lolland-Falster" (Palle Mørch, 1995), Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog 1995 67
Flemming B. Muus

Litteratur
1) "Frey besøgte sine hjælpere" (Erik Sinding, 1985), FV-Bladet s. 51-53
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming Muus, major
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 149
Flemming B. Muus, faldskærmschef
Almen illegal aktivitet - Flemming B.Muus blev i København kontaktet af Johnn M. Böge under dennes flugt fra Reg. III til Sverig
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur" (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger 273
Flemming B. Muus
Organisation
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 10 - 12, 25
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming Muus, kaptajn, soe-chef i danmark
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 287,292
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus, faldskærmschef s.o.e.
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 190-191
Flemming B Muus, major
Administration - SOE-leder for Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Jeg ville i krig med tyskerne" (Erling Læbel Madsen, 2003), Det gamle Løjt, 23 104
Table Top, major
Administration - SOE-leder for Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Jeg ville i krig med tyskerne" (Erling Læbel Madsen, 2003), Det gamle Løjt, 23 104
MØLLER
Faldskærmsagent - Faldskærmschef
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 57-78
Flemming B. Muus
Organisation - SOE-leder i Danmark
Modtagegruppe
Sabotage - Optrappede sabotagen i Danmark i august 43.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 15,16,25,26,28,33,34,35
Flemming B. Muus
Administration
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 100, 106
Flemming B. Muus, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob" (Lars Peter Sørensen, 1985) 5,6,8,40
Møller, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob" (Lars Peter Sørensen, 1985) 5,6,8,40
Flemming B. Muus
Administration
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943." (Robert Stærmose, 1979) 1-32
Flemming B. Muus
Organisation
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen." (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7 8
Flemming B Muus
Administration
Faldskærmsagent
Organisation

SOE
Litteratur
1) "En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede" (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004 80
Flemming B. Muus
Modtagegruppe - Nedkastet 11.3.43 ved Mariager, Chef for SOE's faldskærmsorganisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland" (Erik Lottrup, 2000) 10
Flemming Muus, leder
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 13
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Weil er das Fraulein kurtisiert hat" (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder 29
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - SOE´s leder i Danmark

Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 36
Flemming B Muus
Almen illegal aktivitet - Chef for S.O.E. Danmark
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 99
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 60
Flemming B. Muus
Organisation - SOE-chef i Danmark
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 66
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 66, 91, 117
Flemming B. Muus

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
3) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming B. Muus, chefagent for danmark
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Jørgen Møller, chefagent for danmark
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Flemming B., muus
Faldskærmsagent
Organisation - SOE ledelse, planlægge decentraliserede militærgrupper og ventegrupper i Jylland. Sept. i London. Nedkastet 12.12.43 over Sjælland. Jan. 1944 flygtet til København.
Sabotage - 8.4.44 tilladelse fra London til iværksættelse af jyske M-gruppers sabotage af en række sabotagemål.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 12,14,15,24,25,28,36,60,63
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den længste luftalarm i Aarhus - og nogle andre tildragelser i 1944" (Niels Anker Thorn, 1995), Dansk Medicinhistorisk Årbog 1995 107
Flemming Muus, chef s.o.e.
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 80
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 87, 224
F Muus
Administration - SOE's repræsentant i Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En læges dagbogsblade under besættelsestiden" (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5 39
Jørgen
Administration - SOE's repræsentant i Danmark

SOE
Litteratur
1) "En læges dagbogsblade under besættelsestiden" (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5 39
Flemming Muus
Almen illegal aktivitet
Organisation - Landschef for faldskærmsfolkene
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Hele Fyn irriterede fjenden efter bedste evne" (Poul Jung-Jensen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogen om modstandsbevægelsen skrevet af aktivister. 246
Jørgen
Almen illegal aktivitet
Organisation - Landschef for faldskærmsfolkene
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Hele Fyn irriterede fjenden efter bedste evne" (Poul Jung-Jensen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogen om modstandsbevægelsen skrevet af aktivister. 246
Flemming Muus
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Fra maskinpistol til symaskine" (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964 39, 41
Flemming Muus
Organisation - SOE's førstemand i Danmark

SOE
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 161
Flemming B Muus
Organisation - SOE chef for Danmark

SOE
Litteratur
1) "Andy og Grethe" (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen 41, 44-48, 51
Flemming B. Muus, major
Organisation - SOE's regionsleder i Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 73
Flemming B. Muus, faldskærmschef i danmark
Organisation - Sørgede for materiel også til den kommunistiske modstandsbevægelse
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Forsvundet på dødsmarch. En ung modstandsmands skæbne." (Ann Ammons, 2010), Odensebogen 2010 83
Flemming B Muus
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-45." (Henning Bjørn Larsen, 2008), Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2008. 19
Flemming B. Muus
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "13 gode historier" (Jørgen Toubro, 1999) 30, 34
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - Chef for "Special Forces" Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 152,153, 159-161, 170
Flemming B. Muus, faldskærmschef
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Linz - en sabotageepisode" (Jørgen Hæstrup, 1956), Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren rigsarkivar, dr. pil. Axel Linvald 163
Jørgen Møller
Faldskærmsagent - Chef for "Special Forces" Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 152,153, 159-161, 170
Flemming B. Muus, faldskærmsmand. chef for soe i dk. medl. af frihed
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 111-113. s. 116-117. s.120-121. s.126-127. s.137-138. s.141-143. s.150-151. s. 166.
"Hr. Møller", faldskærmsmand. chef for soe i dk. medl. af frihed
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 111-113. s. 116-117. s.120-121. s.126-127. s.137-138. s.141-143. s.150-151. s. 166.
Flemming Muus, major/faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 5,9,10,12,13
JAM, major/faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 5,9,10,12,13
Flemming B. Muus
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74-95, 154, 667
Flemming Muus
Organisation

SOE
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 29,39, noter 4, Barfod brev 1,4,5,6,7, Muus brev
Jørgen Muus, faldskærms folkenes landschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 174
Flemming B Muus, soe leder for østdanmark
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 16, 24 51, 72, 74, 76, 88, 239, 240, 311
Flemming B. Muus, major
Organisation - Anføres som chef for faldskærmsagenterne i Danmark
Faldskærmsagent
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 145, 247-248,331, 335, 337
Jørgen, soe leder for østdanmark
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 16, 24 51, 72, 74, 76, 88, 239, 240, 311
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974)" (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974) 9,34,35,36,37,71,72,73,75,77
Flemming Muus, chef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med fup og faldskærm" (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede 145-155-158
Flemming Muus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 52
Flemming Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Nogle blik tilbage på årene 1940-1945" (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976. 51
Josef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Nogle blik tilbage på årene 1940-1945" (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976. 51
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 79
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 176
Flemming Muus, soe-chef i dk
Militærgruppe
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 189, 190, 241, 242, 244-246, 283, 304, 361, 362, 388-394
Flemming B Muus
Organisation - Nedkastningschef
Region VI (København)
Frihedsrådet, SOE
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 203, 249, 276, 296, 316, 331, 428, 439, 706
Flemming B. Muus, faldskærmschef
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Da bomben sprang på Frederiksberg mellem hænderne på frihedskæmperne" (Erik Heimann Olsen, 2007), FV. Frihedskampens Veteraner, 188, 2007. 24
Flemming Muus, leder af soe i dk.
Andet - Leder af SOE i Danmark.
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 16, 259, 260
Jam, soe-chef i dk
Militærgruppe
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 189, 190, 241, 242, 244-246, 283, 304, 361, 362, 388-394
Flemming B. Muus, kaptajn
Faldskærmsagent - Nedkastet over Sjælland
Organisation - Leder af Special Forces i Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 94
Flemming Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 141,142,186,187,193,199,205,207-210,212,216,228,232-234,243,256,262-264,285,323-328,330,337,339,341+
Flemming Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 9,10,12,38,39,49,58,59,62,92,106,108-111,113,116-118,152,206,218,224-227,233,247,251,254,255,283+
Flemming B Muus
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 186, 311-312, 379
Flemming B. Muus, soe faldskærmschef
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 54
Jam - Gossip - Jørgen Møller
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 141,142,186,187,193,199,205,207-210,212,216,228,232-234,243,256,262-264,285,323-328,330,337,339,341+
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 94-95
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 19
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944." (Michael Kjeldsen, 1984) 21
Flemming Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 14, 45, 48-51, 64, 84
Flemming Muus, major
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 97+124
Flemming B. Muus
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "I. M. Thielesvej Revisited - Kontakten med BOPA og offensiven mod stikkerne." (Peter Edelberg, 2005), Venner af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Årsskrift 2005 59
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Meyer-mordene" (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen 575
Flemming B Muus
Organisation - Faldskærmschef
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 49, 52, 60, 222-223, 240, 245, 247, 251, 260, 263, 395
Flemming Muus
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 21
Flemming Muus
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 11-14, 19, 21, 29, 34
Flemming B. Muus
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 40
Flemming Muus, chef soe, danmark
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 54, 66-68, 105, 129-131
Flemming B Muus
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 113
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 69-71
Flemming B. Muus, major, leder soe danmark
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 12,131-133,165,210-212,214-216,218-227,230,231,286,287,292,293,415,556,571
Flemming Muus, chef for faldskærmsjægerne
Faldskærmsagent - Chef for faldskærmsjægerne
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 726, 732, 739
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - Chef for faldskærmsfolkene
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd" (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973 250, 253, 259-261
Flemming B. Muus, leder af soe i dk.
Sabotage
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 109, 110, 116, 118, 130, 131, 133
Flemming Muus, major
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 73,74,76,90
Flemming B Muus
Faldskærmsagent - Faldskærmschef. Nedkastet 11. marts 1943 ved Hornum Sø, Himmerland.
Organisation - Chef SOE-Danmark. Leder i marken.
Flugthjælp

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Flemming Muus, major
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1502, 1508, 1515, 1520
Table Gossip. Jam. Jørgen Møller.
Faldskærmsagent - Faldskærmschef. Nedkastet 11. marts 1943 ved Hornum Sø, Himmerland.
Organisation - Chef SOE-Danmark. Leder i marken.
Flugthjælp

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Flemming Muus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 98
Flemming B. Muus
Organisation - SOE leder i Danmark, medlem af Frihedsrådet 1943-1944
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 689,700,706,713,718
Flemming Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 76-106
Flemming B Muus
Organisation

Frihedsrådet, De frie Danske, SOE
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 245,248
Flemming Bruun Muus, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent - Leder af faldskærmsfolkene i Danmark, nedkastet ved Støvring 12. marts 1943.
Organisation - Oktober 1943-12.december 1943 ophold i England, kaldt til England igen 11. december 1944 og taget ud af tjenesten
Likvidering - Hvis ikke Muus selv likviderede faldskærmsagenten Hans Henrik Larsen, var han den ansvarlige i DK for handlingen
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 43, 45 (Billede), 46-53, 55-58, 61,65,66,69-72, 76-81, 83-87, 89, 90,92-94, 96, 111, 116,
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - Faldskærmschef i Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 53
Flemming B. Muus
Faldskærmsagent - Chef for Faldskærmsagenterne
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Den hemmelige tjeneste" (Bob Ramsing, 1980) 74
Table Gossip, Jam, Mint, Jørgen Møller, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent - Leder af faldskærmsfolkene i Danmark, nedkastet ved Støvring 12. marts 1943.
Organisation - Oktober 1943-12.december 1943 ophold i England, kaldt til England igen 11. december 1944 og taget ud af tjenesten
Likvidering - Hvis ikke Muus selv likviderede faldskærmsagenten Hans Henrik Larsen, var han den ansvarlige i DK for handlingen
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 43, 45 (Billede), 46-53, 55-58, 61,65,66,69-72, 76-81, 83-87, 89, 90,92-94, 96, 111, 116,
Flemming B Muus, officer. major.
Faldskærmsagent - Faldskærmschef. Nedkastet ved Hornum 12. maj 1943. Forlod landet midlertid 7. oktober 1943.
Organisation - Kontakt fra SOE til hæren, flåden, politiet og modstandsgrupper.
Efterretning - Kontakt til officerernes efterretningssektion.
Sabotage - Koordination
Modtagegruppe - Koordination
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) ff
Table Gossip. Jam, officer. major.
Faldskærmsagent - Faldskærmschef. Nedkastet ved Hornum 12. maj 1943. Forlod landet midlertid 7. oktober 1943.
Organisation - Kontakt fra SOE til hæren, flåden, politiet og modstandsgrupper.
Efterretning - Kontakt til officerernes efterretningssektion.
Sabotage - Koordination
Modtagegruppe - Koordination
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) ff
Flemming B Muus
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Flemming B. Muus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 87, 136, 478
Flemming B. Muus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 30
Muus
Organisation

Litteratur
1) "Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden" (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88. 45
Flemming B. Muus
Organisation - Faldskærmschef i Jylland

Litteratur
1) "Fox, Tiger og Lion - om de allierede standardleverancer til modstandsbevægelsen" (Peter Birkelund & Henrik Dethlefsen, 1985), Nationalmuseets Arbejdsmark 1985 95
Muus
Faldskærmsagent
Organisation
Andet - Etablerede radioforbindelse København - London

Frihedsrådet, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 311)
Muus
Faldskærmsagent (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Andet - Etablerede radioforbindelse København - London.
Region V (Sjælland)
Frihedsrådet, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 311)
Muus
Faldskærmsagent (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Andet (Flygtet) - Etablerede radioforbindelse København - London.

Frihedsrådet, Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 311)
Mint, Møller, Juleb, 22
Faldskærmsagent (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Andet (Flygtet) - Etablerede radioforbindelse København - London.

Frihedsrådet, Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 311)
Flemming Muus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mennesker på skærmen" (Lis Møller, 1978) 28
Flemming Muus
Faldskærmsagent - Nedkastet i Jylland marts 1943.
Organisation - "Table Top" fra april 1943.
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 357, 358, 405, 415
Table Top.
Faldskærmsagent - Nedkastet i Jylland marts 1943.
Organisation - "Table Top" fra april 1943.
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 357, 358, 405, 415
Jørgen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 30
Flemming B. Muus, major
Organisation - Medlem af Frihedsrådet for Faldskærmsfolkene til marts 1945
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 13,40,85
Flemming Muus, major
Faldskærmsagent
Organisation - Englændernes repræsentant i Frihedsrådet
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 220, 223
Flemming B. Muus, landsleder
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 29,31,42,49
Flemming B Muus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 95
Flemming Muus, major
Organisation - Instruktions- og forbindelsesofficer for efterretningstjeneste og sabotører.
Sabotage
Efterretning
Faldskærmsagent - Faldskærmschef
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 163, 166, 180, 189
Jørgen, major
Organisation - Instruktions- og forbindelsesofficer for efterretningstjeneste og sabotører.
Sabotage
Efterretning
Faldskærmsagent - Faldskærmschef
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 163, 166, 180, 189
Flemming B. Muus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fredelig radiotekniker var tyskernes farlige fjende" (Peter Lerche, 1955), Pigtraad, 10, 1955. 229
Flemming B. Nuus
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et vigitigt 'kodeord'." (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 31
Flemming B. Muus, soe/oss
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 36-37-40-41-42-65-79-95-96
Flemming B Muus
Almen illegal aktivitet
Faldskærmsagent (Flygtet)
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 571,572,573,574,579,580,581,582,584,585,586,592,593,594,595,596
Table talk, Carl Møller
Almen illegal aktivitet
Faldskærmsagent (Flygtet)
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 571,572,573,574,579,580,581,582,584,585,586,592,593,594,595,596
Flemming B. Muus, faldskærmscheef
Faldskærmsagent
Administration

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 170,236
Flemming, B. Muus, major (special forces)
Faldskærmsagent - Leder af "Danske faldskærmsagenter", De frie danske i udlandet
Region VI (København)
De frie Danske, Frihedsrådet, SOE, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221, 222
Flemming Muus, major i soe, chef for faldskærmsagenterne i danmark
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 105ff.
Flemming B. Muus
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark" (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995. 31
hr. Møller, Jørgen, major i soe, chef for faldskærmsagenterne i danmark
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 105ff.
Flemming B. Muus, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent - Nedkastet forår 1943
Organisation - Chef for faldskærnsfolkene i Danmark.
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 208,209,227,228,234,235,253,263,265,267,269
Flemming B Muus, major
Faldskærmsagent - Faldskærmschef
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943." (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2. cf.
Jam, major
Faldskærmsagent - Faldskærmschef
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943." (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2. cf.

Udviklet af ditmer a/s