Jutta Regitse Pilegaard Graae

Senere navn(e): Jutta Regitze Pilegaard Juncker , Jutta Regitse Pilegaard Juncker
Dæknavn(e): Storhertuginden
Født 28.04.1906
Død 25.03.1997
Bankfuldmægtig, Fuldmægtig, overassistent, Overassistent, Sekretær, Frøken, Frue, Ansat i Sparekassen f. Kbhn.& Omegn, Sparekasseassistent
Region VI (København)

Adresser

Döbelnsgatan 50,1, c/o Ericsson, Stockholm
Rosenstandsvej, Charlottenlund
Rosenstandsvej, Charlottenlund
Charlottenlund
England
København
Stockholm
Sverige

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade
Den Danske Brigade, Efterretningssektionen


Billedkilde: Hans Chr Bjerg - Ligaen - bd1/Stig Sumborg

Notater

1943 til 1944, Jutta Graae var i perioden 1943-44 tilknyttet efterretningstjenesten ved den danske ambassade i Stockholm.
Var i efterretningstjenesten. Flygtede til Sverige 29-8-43. Kom til London i okt. 44, og arbejdede først for gen. Dewings militærmission, og senere SOE. Fra 3-45 igen efterret. i Stockholm.Blev Flemming Junckers 6. kone.
Fra 07.09.1943, Flygtet til Sverige 7 sep 43 -
I stiftelseskomiteen for Danske Kvinder Hjælpetjeneste (Brigadens lottekorps)
Fra 28.07.1944, Tilknyttet Brigaden
Fra 02.05.1945, Mødt ved Brigaden

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Den Militære Efterretningstjeneste
Frit Danmark
Hærens Efterretningstjeneste
SOE

Modstandsaktivitet

Andet - Den Danske legation Stockholm - flygtningekontoret
Andet - Var bindeled ml. Generalstabens efterretningstj., Ebbe Munck og SOE.
Andet (flygtet) - Var bindeled ml. Generalstabens efterretningstj., Ebbe Munck samt SOE.
Andet (hjælper)
Efterretning
Efterretning - Jutta Graae tog sig af ekspedition af besøgende på ambassaden, regnskaber og sekretærarbejde for Mørck og Nordentoft, ledere af efterretningstjenesten i Stockholm.
Efterretning - til 7.9.1943 i DK, dernæst i Stockholm, fra okt.1944 i London, retur til Sverige ultimo marts 1945, og i DK 5.5.1945
Efterretning - Varetog Ebbe Muncks forbindelser til Det Militære Efterretningsvæsen
Flugthjælp
Illegal presse
Kurer
Logivært
Logivært - har i hele perioden stillet bolig i DK og senere Sverige
Logivært - Jutta Graae stillede sin lejlighed i Stockholm til rådighed for møder og repræsentation, der ikke kunne foregå åbent på den danske ambassade.
Logivært - og mødevært for ledelsen i Frit Danmark
Militærgruppe
Organisation
Radiosending - har foretaget radiokontakt med Sverige sammen med Arne Duus Hansen

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Jutta Regitse Pilegaard Graae er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden, Pakke G-102
Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden., G-102
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-21
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger., G-21

Litteraturhenvisninger

Brigaden (Knud J. V. Jespersen, 1993), 43,45,185
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 140,141.
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 102 mm.
En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 132f, 135, 170f, 181, 218, 222, 231
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 125, 173, 223, 291
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 161
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 82-83.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 120
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 91, 102, 103
Kvinder i modstandskampen (Nina Bisgaard, 1986), 71
Lottekorpset (Ada Goldschmidt, 1945), Den danske Brigade, s. 63
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 29
Overgaard (, 1997), 194
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 108
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 8
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), hele bogen
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), Hele bogen
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 96

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Jutta Regitse Pilegaard Graae - 22-21329

Udskriften er baseret på 27 registreringer

Jutta Juncker f. Graae, bankfuldmægtig
Efterretning - til 7.9.1943 i DK, dernæst i Stockholm, fra okt.1944 i London, retur til Sverige ultimo marts 1945, og i DK 5.5.1945
Logivært - har i hele perioden stillet bolig i DK og senere Sverige
Radiosending - har foretaget radiokontakt med Sverige sammen med Arne Duus Hansen
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) hele bogen
Storhertuginden
Militærgruppe
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) Hele bogen
Jutta Graae
Logivært - Jutta Graae stillede sin lejlighed i Stockholm til rådighed for møder og repræsentation, der ikke kunne foregå åbent på den danske ambassade.
Efterretning - Jutta Graae tog sig af ekspedition af besøgende på ambassaden, regnskaber og sekretærarbejde for Mørck og Nordentoft, ledere af efterretningstjenesten i Stockholm.

Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Nina Bisgaard, 1986) 71
Jutta Graae, fuldmægtig, københavn
Efterretning
Kurer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 120
Jutta Graae
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 102 mm.
Jutta Graae
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 125, 173, 223, 291
Jutta Graae
Logivært - og mødevært for ledelsen i Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 140,141.
Jutta Graae
Logivært - og mødevært for ledelsen i Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 140,141.
Jutta Graa
Illegal presse
Efterretning

Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 132f, 135, 170f, 181, 218, 222, 231
Jutta Graae, overassistent
Kurer
Flugthjælp

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 29
Storhertuginden, overassistent
Kurer
Flugthjælp

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 29
Jutta Juncker
Efterretning

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 8
Jutta Juncker
Efterretning

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 108
Jutta Graae
Andet (Hjælper)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 82-83.
Jutta Graae, sekretær
Andet - Den Danske legation Stockholm - flygtningekontoret
Efterretning

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "Brigaden" (Knud J. V. Jespersen, 1993) 43,45,185
Jutta Graae, frøken
Organisation

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "Lottekorpset" (Ada Goldschmidt, 1945), Den danske Brigade s. 63
Jutta Regitze Pilegaard Juncker, frue
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Efterretningssektionen
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger., G-21
2) Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden., G-102
Jutta Regitze Graae
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-21
2) Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden, Pakke G-102
Jutta Regitse Pilegaard Graae
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Efterretningssektionen
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-21
2) Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden, Pakke G-102
Jutta Regitse Pilegaard Juncker

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR
Jutta Juncker f. Graae

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Jutta Graae
Efterretning - Varetog Ebbe Muncks forbindelser til Det Militære Efterretningsvæsen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 194
Juncker Jutta
Logivært

Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 96
Jutta Graae, ansat i sparekassen f. kbhn.& omegn
Kurer
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 161
Jutta Graae, sparekasseassistent
Andet - Var bindeled ml. Generalstabens efterretningstj., Ebbe Munck og SOE.

Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 91, 102, 103
Jutta Graae, sparekasseassistent
Andet (Flygtet) - Var bindeled ml. Generalstabens efterretningstj., Ebbe Munck samt SOE.

Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 91, 102, 103
Jutta Graae, sparekasseassistent
Andet (Flygtet) - Var bindeled ml. Generalstabens efterretningstj., Ebbe Munck samt SOE.

Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 91, 102, 103

Udviklet af ditmer a/s