Flemming Juncker

Dæknavn(e): Ejlertsen , Faber , Ehlers , Elefanten , Ingeniør Eliasen , Mandarinen , Mandarinen, Elefanten, Faber , Faber/Elefanten , Mandarin , Lillefar , Ingenør Faber , Ingeniør Faber , "Faber" , Juleb , Elefanten. Ingeniør Faber. Mandarinen. , Mandarinen. Faber.
Født 12.09.1904
Død 25.03.2002
Godsejer, Direktør (Aarhus Oliefabrik), Godsejer, Fabrikant, Direktør, Godsejer, Gods- og fabriksejer, Forstkandidat, godsejer, Godsejer, forstmand, godejer, Aarhus Oliemølle
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland), Region IV (Fyn), Region III (Sydjylland), Region VI (København)
Leder, Organisator, Medlem af M-udvalget, Modst.- modtagechef.i Jylland, Leder af modtagergrupperne, leder, so, Chef, Jyllandschef, SOE leder 1942,chef reg Jylland 43, Chef for den jyske modstandsbevægelse, Nedkastningschef, Leder af modtagegrp Jylland, Leder af Jylland, Nedkastningsleder, Jyllandsledelsen, Jysk leder af modstandsbevægelsen, Leder af jysk modstandsbevægelse, Nedkastningschef, Jylland

Adresser

London, England
Overgård Gods, Hadsund
Overgaard Gods, Havndal
Overgård Gods, Mariager
Overgård gods, Randers
Overgaard, Mariager
Overgaard, pr. Havndal
Overgaard, pr. Mariager
Overgaard, Randers
Overgård, Udbyneder
Trinderup, Mariager
"Overgaard"
England
England.
Godset Overgaard
Hadsund
London
Overgård
Overgård ved Mariager Fjord
Overgaard ved Mariager fjord
Randers
Århus
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland) , Jyllandsledelsen


Billedkilde: Frihedsmuseet 42J0000062

Notater

1943 til 1945, Har skrevet erindringsbog: Men morsomt har det været (Gyldendal)
Fra 01.1944, Møde med Aksel E. Petersen i Fredricia for at etablere kontakt mellem jyllandsledelsen og designeret byleder for fredricia.
Flygter til England. Med i ledelsen S.O.E.
Ingen konkrete oplysninger om tidsperiode i bogen.
Havde lederrollen i opbygningen af det illegale arbejde omkring SOE's faldskærmsfolk. Fortrak til Sverige 27.4.1944
Var chef for Jyllandsledelsen.
forflyttet til London i starten af 1944
Var chef for jyllandsledelsen.
1942 til 04.1944, flygtede til Sverige
Til 04.1944, forlod DK ved slutdato
Fra 12.1942, Medlem af Dansk Samling. Måtte tage til England i april 44.
Flemming Juncker flygtede tilSverige 27.4.44
nedkastningschef
Fra 1943, Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Fra 03.1943, Gået under jorden marts 1944 og flygtet via Sverige til England
1943 til 1945, Leder af Jyske modstandsbevægelse frem til april 1944, derefter medlem af Special Forces i London frem til afslutningen af krigen
Fra 1944, Flygtede marts 1944.
Fra 01.1942, Flygtet ud af landet ultimo april.
Fra 1943, Flygtede til London via Sverige
Fra 1943, Aftelte nedkastningen på Trinderup Hede med Ronald Thurnbull, britisk efterretningsofficer i Stockholm
Fra 1942, Modstandsleder i Jylland.
01.1944 til 05.1944, Flygtet til England
Eftersøgt af Gestapo. Flygtede til England via Sverige 1944.

Lokalitet

Aarhus

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådets Lokalkomité
Hvidstengruppen
Hærens Efterretningstjeneste
Modstandsledelsen (Region 1)
M-udvalget
Regionsledelsen (Region 1)
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - chef for modstandsbevægelsen i Jylland
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Ikke specificeret i bogen.
Almen illegal aktivitet - Ledende position i Jylland senere i London
Almen illegal aktivitet - Leder af nedkastninger i Jylland før Toldstrup
Almen illegal aktivitet - Modtagelse af våben
Almen illegal aktivitet - SOE/OSS
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Almen illegal aktivitet (flygtet) - Til Sverige 6/7-1944
Andet
Andet - fra maj 1944 i London. Deltager i ledelse af nedkastninger af våben m.v. og faldskærmsfolk
Andet - Indtrådte i London i "Special Force´s" stab, hvor han havde en meget bred kondtakt med alt, hvad der vedrørte DK, bl.a. udbygning af telegrafitjeneste, tilrettelagde alt omkring forsyninger + samarbejdede med ledende danske i Stockholm.
Andet - Lagde jord til nedkastninger fra SOE.
Efterretning
Flugthjælp - hjælper Jens Toldstrup under jorden
Jernbanesabotage
Kurer
Kurer - fra sommeren 1942 sporadisk kurer for efterretningstjenesten
Logivært - Udlånt sommerhus ved Korsør til familien Muus
Logivært (situationsbetinget)
Militærgruppe
Militærgruppe - Militær ledelse, Jylland
Modtagegruppe
Modtagegruppe - April 1944 flygtet til England
Modtagegruppe - FJ var en ledende skikkelse mht. organiseringen af modtagelsen i Jylland af våben og faldskærmsfol og våben fra England og mht. jernbanesabotage i Jylland. FJ måtte flygte til Sverige.
Modtagegruppe - Ledede og startede modtagearbejdet i Jylland
Modtagegruppe - Modtagechef Jylland - før Toldstrup
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Jylland
Modtagegruppe - Nedkastningsorganisator
Modtagegruppe - opretter modtagegrupper
Modtagegruppe - Udpegede nedkastningssted på Trinderup Hede 11.3.43.
Modtagegruppe - Var leder af modtagearbejdet i Jylland.
Modtagegruppe (flygtet)
Modtagegruppe (flygtet) - Var leder af modtagearbejdet i Jylland.
Organisation
Organisation - Nedkastningschef og modstandsgrupper i Jylland.
Organisation - S.O.E.
Organisation - Chef for den jydske modstandsbevægelse, afløst af oberst V. Bennike.
Organisation - Chef for nedkastningerne
Organisation - Er nævnt en passant som opbygger af modstansbevægelsen i Nordjylland
Organisation - Forbindelsesled til SOE
Organisation - Fra London leder af SOE's nedkastninger
Organisation - Giver briefing i England om modtageforhold i Danmark til de allierede piloter.
Organisation - igangsætter af arbejdet med modtagegrupper og modtagepladser i østjylland
Organisation - Jyllandsleder
Organisation - Kontakt ml. England og lokale modstandsgrupper
Organisation - Leder af den jyske modstandsbevægelse fra 1943 til april 1944 hvor han forlod landet
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Organisation - Leder af modtagearbejdet i Jylland fra jan. 44 til april 44
Organisation - Leder af nedkastning i Jylland
Organisation - Leder af opbygning af den jyske modstandsbevægelse. Planlægning af nedkastningspladser. Genopbygning af det jyske modtagenet (3 regionsledelser) primo 1944. Samarbejde med Bennike og Toldstrup. Forbindelsesled mellem modstandsbevægelsen og Frihedsrådet.
Organisation - Leder af SOE nettet fra starten, ansvr for nedkastn oranisering, senere chef for reg Jylland, i England medlem af SOE ledelsen
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen
Organisation - Medlem af M-udvalget jan. 44. Deltager i opbygningen af modstandsbevægelsen i Jylland.
Organisation - Modstandsleder Jylland
Organisation - Nedkastninger og sabotage.
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Organisation - Organiserede modstandsarbejdet i hele Jylland.
Organisation - Region I og SOE-hovedkvarteret i London
Organisation (flygtet)
Organisation (flygtet) - April 1944 flygtet til England
Organisation (flygtet) - Flygtet til London via Stockholm. I London optaget i den danske stab for SOE
Organisation (flygtet) - Var flygtet, men fortsatte arbejdet fra England.
Ruteaktivitet
Sabotage
Sabotage - April 1944 flygtet til England
Sabotage - Koordinator af sabotagen i Jylland.
Sabotage - Store jyske jernbanesabotage 26.9.43

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Flemming Juncker er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Mogens Højstrup beretning om deltagelse i Holger Danske. Hele beretningen
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.30 registrant over båndarkiv - interview med FJ.
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - diverse mat. fra/om FJ
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra FJ og Svend Truelsen om arbejdet i London 1944-45
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1295/1 udskrevet interview på engelsk med FJ
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1314/1 diverse papirer fra FJ vedr. nedkastning i Jylland 1943-45

Litteraturhenvisninger

13 gode historier (Jørgen Toubro, 1999), 33
Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), 14
Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive. (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000, 146
Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945. (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995, 25
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 99
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 210
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 305
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 25
Brev til mine efterkommere (Niels Aage Skov, 2000), 235
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 146, 149, 183, 205, 217, 256, 257, 272
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 56
De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 72
De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 75
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 733, 735 (Billede), 742, 743, 744
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 194, 195, 197,200, 236
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 14,15,21,28,35,41,42,43,75,80,81,83
Den tyske besættelse - i historisk strejflys (Jørgen Toubro, 1976), Mariager-bogen 1976, 83
Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 30-31
Det nordjyske hovedkvarter (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III, 62-65
Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944 (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001, 37
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 21-23-26
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 31
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 108, 138-141, 143, 166, 173, 175, 178, 190, 254f, 313
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 12,22
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 19,20,28,47.
Erik Jessen (Bare han får sin vilje, 1997), 100
Erindringer fra besættelsestiden (Helvig Åge Andersen, 1986), Vendsyssel Årbog, s. 133
Esbjerg-Neuengamme og retur (Hartvig H. Rambusch, 1990), 22
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 123,131,224,286,287,447,466
Et historisk tilbageblik til besættelsen (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993, 79
Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 66,67,68
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 10, 24, 34, 58
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008)
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 55,71,72,74,136,158,159,160,181,184
Flugtruten fra Sæby til Sverige (Hans Gregersen, 1999), 30
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 188-189. s.202
Fra maskinpistol til symaskine (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964, 41
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 115
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 162
Fredericia - besættelse og modstand (Sven Lundberg, 1990), 33, 35
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 82,87,140,167-168,186,191,245,397.
Færge til friheden (Poul S. Poulsen, 1978), s.41
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 188f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 178
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 55
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), side 9
Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk) (Ejvind Jacobsen, 1993), 26, 37, 42 + suppl. opl. p. 2
Gruppe Lange - dagbogsoptegnelser ((red.) J. Jacobsen, 2000)
Grænselandet i modstandskamp (Hans Mørup, 1961), Liv og virke i vort grænseland, 107
Gudrun og Marius på Hvidsten Kro (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991, 91
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 46 - 258)
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 83, 118, 160
Hjælpen fra England 1940-1945 (Carl Fonager, 1982), Holstebro Museum. Årsskrift 1982, 73.
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 72, 78
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 17, 22, 26, 106,115,118
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 169. 5
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 27, 60
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 7-8, 14
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 93, 94, 134, 189, 190, 246, 304, 342, 366, 388, 390-392
I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ... (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002, 72
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 38,39
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 21-36
I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. (Niels Barfoed, 2001), 142
Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943. (Robert Stærmose, 1979), 5-32
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 192
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 65, 73, 75ff, 78, 82, 94, 102f, 105, 182f
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 574,579,593
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9,11,13,15,17,19
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 74
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 66, 99, 164, 167
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 100, 150, 178, 179
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 68, 222
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 35, 36
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 71.
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 6, 10f, 12, 16ff, 20, 27, 32, 55, 68, 70, 81, 83, 100, 104, 114, 127, 137, 140f, 160, 165
Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943. (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2., 225, 241
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 104+110
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 67, 67A*
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 105-142
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 31
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 204
Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982 (Georg Andrésen, 1982), 52
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 115, 338, 487
Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983, 91,92
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstandsarbejde i Jylland (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2, 110.
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 19, 63, 78f, 125, 127f, 134, 136, 140, 146ff, 151ff,, 156ff, 164, 172, 376ff
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 287,292
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1499, 1522-3
Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45 (Poul Westergaard Jensen, 1985), 12
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 102-104-105
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 183
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 147, 150, 151, 156, 158
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 12,13,15,16,25,28,33,35,36,39,42,44,45,51,52,63,66
Modstandsgruppes kamp i Thorsted (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981., 70, 71, 85
Modstandskampen - det bedste job jeg har haft (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder, 86
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 31-37-42-53-43-80-84
Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945, 48
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 204,205,263,264
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 191,225,251,255,256
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 163 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 288-302
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 309 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 329
Opposition, modstand og modstandsbevægelse (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 125
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 390, 537, 705
Overgaard (, 1997), 192-194
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 104
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 8
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 65
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 55
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 326
På sporet af en anonym modstandsmand (Anders Hauge, 2020), Historisk Årbog for Randers Amt, 26
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13, 56, 73, 95, 104, 109, 114
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13,56,59,73,95,104,109,114,
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 12-15,113
Reservepolitibetjent i modstandskampen (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 163, 172, 176
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 29,30,43,53,70
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 39
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 330, 377
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 30f, 84
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 175,208,209,249,253,257,267
SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995., 27,31,33
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 337, 337-338 n, 340-342, 348, 418, 435-436, 445-446, 460, 477 n, 486, 490
Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland (Erik Lottrup, 2000), 9,23
Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 146-147
Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie. (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961., 382
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 475
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 110, 118
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 79, 80, 82
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 79. s. 81
Tom Søndergaard. 7. februar 1946. (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1., 34
Træk fra modstandskampen 1940-1945 (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956), 13, 14, 15, 28 + C. O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 49-50-57-53-54-58-61/65-67-72-77-91
Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945. (, 1995), 14,16
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151, 156, 159, 161
Vejles første byleder (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV, 6-7
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 29, 60, 70, 85, 91, 105, 109, 125, 139-141, 528, 650
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 17,19,20,21,23,30,39,47,48,49,52,55
Vi kendte betingelserne (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996), s 101
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 32,51,74,80,95
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 9, 157, 160, 255
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 30, 117, 118, 120, 121, 183
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 25, 45, 52 og frem
Weil er das Fraulein kurtisiert hat (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder, 26
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 71
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 40
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 169, 265, 276-77

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Frihedsmuseets projekt om danskere i allieret krigstjeneste, Spørgeskema vedr. danskere i allieret krigstjeneste. - 15B-15302-52
Arkivskaber: Herman J. Estelmann, Interview med Flemming Juncker. - 07B-23202-7
Arkivskaber: Steffen Lauge Pedersen, "Politiet i modstandsbevægelsen i Nordre Birk" Fremstilling fra "Nyt om Gammelt fra Københavns Amts Nordre Birk og Politikreds 4 - Lyngby" - 07B-13861-2

Hjemmesidehenvisninger

www.as-gruppen.dk

Udskriften er baseret på 190 registreringer

Flemming Juncker, godsejer, leder
Kurer - fra sommeren 1942 sporadisk kurer for efterretningstjenesten
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 25, 45, 52 og frem
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.30 registrant over båndarkiv - interview med FJ.
2) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - diverse mat. fra/om FJ
3) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1295/1 udskrevet interview på engelsk med FJ
4) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1314/1 diverse papirer fra FJ vedr. nedkastning i Jylland 1943-45
Flemming Juncker
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 65, 73, 75ff, 78, 82, 94, 102f, 105, 182f
Juncker, direktør (aarhus oliefabrik)
Logivært (Situationsbetinget)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 192
Ejlertsen, aarhus
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 169, 265, 276-77
Faber, aarhus
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 169, 265, 276-77
Ehlers, aarhus
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 169, 265, 276-77
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 33, 35
Flemming Juncker
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 55
Flemming Juncker
Militærgruppe
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 19, 63, 78f, 125, 127f, 134, 136, 140, 146ff, 151ff,, 156ff, 164, 172, 376ff
Elefanten
Militærgruppe

Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 65, 73, 75ff, 78, 82, 94, 102f, 105, 182f
Flemming Juncker, organisator
Organisation - Er nævnt en passant som opbygger af modstansbevægelsen i Nordjylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45" (Poul Westergaard Jensen, 1985) 12
Flemming Juncker, godsejer, fabrikant
Modtagegruppe - Ledede og startede modtagearbejdet i Jylland
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 30f, 84
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Leder af den jyske modstandsbevægelse fra 1943 til april 1944 hvor han forlod landet
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 188f
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 178
Flemming Juncker, godsejer, organisator
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen
Region I (Nordjylland)
Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 210
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 31
Flemming Juncker, direktør, godsejer
Modtagegruppe - Modtagechef Jylland - før Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 56, 73, 95, 104, 109, 114
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 21-23-26
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 108, 138-141, 143, 166, 173, 175, 178, 190, 254f, 313
Flemming Juncker, godsejer
Jernbanesabotage
Modtagegruppe - FJ var en ledende skikkelse mht. organiseringen af modtagelsen i Jylland af våben og faldskærmsfol og våben fra England og mht. jernbanesabotage i Jylland. FJ måtte flygte til Sverige.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 55
Ingeniør Eliasen
Militærgruppe

Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 21-23-26
Flemming Juncker, gods- og fabriksejer
Almen illegal aktivitet

SOE, Den Militære Efterretningstjeneste, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 6, 10f, 12, 16ff, 20, 27, 32, 55, 68, 70, 81, 83, 100, 104, 114, 127, 137, 140f, 160, 165
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000) 235
Flemming Juncker, godsejer , medlem af m-udvalget
Organisation - Medlem af M-udvalget jan. 44. Deltager i opbygningen af modstandsbevægelsen i Jylland.

Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 83, 118, 160
Flemming Juncker, godsejer, modst.- modtagechef.i jylland
Organisation

Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 19,20,28,47.
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet - Ikke specificeret i bogen.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 71.
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

SOE
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 38,39
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) 14
2) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.as-gruppen.dk
Flemming Juncker, godsejer, leder af modtagergrupperne
Organisation
Efterretning

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 326
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 305
Mandarinen, godsejer, leder af modtagergrupperne
Militærgruppe

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 326
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 305
Flemming Juncker, godsejer
Administration

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 17,19,20,21,23,30,39,47,48,49,52,55
Flemming Juncker
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 475
Flemming Juncker, godsejer, leder
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 40
Flemming Juncker
Efterretning

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 163 ff.
Flemming Juncker, godsejer, so
Modtagegruppe - opretter modtagegrupper
Andet - fra maj 1944 i London. Deltager i ledelse af nedkastninger af våben m.v. og faldskærmsfolk

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 288-302
Arkivhenvisninger
1) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra FJ og Svend Truelsen om arbejdet i London 1944-45
Flemming Juncker
Flugthjælp - hjælper Jens Toldstrup under jorden

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 309 ff.
Flemming Juncker
Andet

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 329
Mandarinen, Elefanten, Faber, gods- og fabriksejer
Almen illegal aktivitet

SOE, Den Militære Efterretningstjeneste, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 6, 10f, 12, 16ff, 20, 27, 32, 55, 68, 70, 81, 83, 100, 104, 114, 127, 137, 140f, 160, 165
2) "Gruppe Lange - dagbogsoptegnelser" ((red.) J. Jacobsen, 2000)
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet - Leder af nedkastninger i Jylland før Toldstrup
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 67, 67A*
Elefanten, godsejer
Almen illegal aktivitet - Leder af nedkastninger i Jylland før Toldstrup
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 67, 67A*
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
Elefanten
Organisation

Litteratur
1) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000) 235
Flemming Juncker, godsejer, chef
Administration - chef for modstandsbevægelsen i Jylland

Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 21-36
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 8
Flemming Juncker, forstkandidat
Organisation
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 104
Flemming Juncker, godsejer, leder
Organisation - S.O.E.

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,56,59,73,95,104,109,114,
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Administration

Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 146, 149, 183, 205, 217, 256, 257, 272
Flemming Juncker, leder
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 82,87,140,167-168,186,191,245,397.
Faber/Elefanten, godsejer, chef
Administration - chef for modstandsbevægelsen i Jylland

Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 21-36
Elefanten, godsejer
Almen illegal aktivitet
Administration

Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 146, 149, 183, 205, 217, 256, 257, 272
Flemming Juncker, godsejer, jyllandschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-50-57-53-54-58-61/65-67-72-77-91
Flemming Juncker, godsejer, leder
Organisation - igangsætter af arbejdet med modtagegrupper og modtagepladser i østjylland
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 32,51,74,80,95
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 105-142
Faber, godsejer, jyllandschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-50-57-53-54-58-61/65-67-72-77-91
Mandarin, godsejer, leder
Organisation - igangsætter af arbejdet med modtagegrupper og modtagepladser i østjylland
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 32,51,74,80,95
Flemming Juncker, godsejer, soe leder 1942,chef reg jylland 43
Organisation - Leder af SOE nettet fra starten, ansvr for nedkastn oranisering, senere chef for reg Jylland, i England medlem af SOE ledelsen
Region II (Midtjylland)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 55,71,72,74,136,158,159,160,181,184
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Flemming Juncker
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 337, 337-338 n, 340-342, 348, 418, 435-436, 445-446, 460, 477 n, 486, 490
Lillefar, godsejer, soe leder 1942,chef reg jylland 43
Organisation - Leder af SOE nettet fra starten, ansvr for nedkastn oranisering, senere chef for reg Jylland, i England medlem af SOE ledelsen
Region II (Midtjylland)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 55,71,72,74,136,158,159,160,181,184
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Mogens Højstrup beretning om deltagelse i Holger Danske. Hele beretningen
Juncker, godsejer
Modtagegruppe

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Flemming Juncker, chef for den jyske modstandsbevægelse
Administration
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 12-15,113
Mandarinen, chef for den jyske modstandsbevægelse
Administration
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 12-15,113
Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Erindringer fra besættelsestiden" (Helvig Åge Andersen, 1986), Vendsyssel Årbog s. 133
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Organisation

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 27, 60
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 7-8, 14
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Reservepolitibetjent i modstandskampen" (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Flemming Juncker

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming Juncker
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 31
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 147, 150, 151, 156, 158
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 102-104-105
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Kontakt ml. England og lokale modstandsgrupper
Organisation

Litteratur
1) "Opposition, modstand og modstandsbevægelse" (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 125
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 25
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 99
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 22
Ingenør Faber, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 22
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 287,292
Flemming Juncker

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Grænselandet i modstandskamp" (Hans Mørup, 1961), Liv og virke i vort grænseland 107
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers." (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983 91,92
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe - Udpegede nedkastningssted på Trinderup Hede 11.3.43.
Sabotage - Store jyske jernbanesabotage 26.9.43
Organisation - Leder af modtagearbejdet i Jylland fra jan. 44 til april 44
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 14,15,21,28,35,41,42,43,75,80,81,83
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 9, 157, 160, 255
Ingeniør Eliasen, godsejer
Modtagegruppe - Udpegede nedkastningssted på Trinderup Hede 11.3.43.
Sabotage - Store jyske jernbanesabotage 26.9.43
Organisation - Leder af modtagearbejdet i Jylland fra jan. 44 til april 44
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 14,15,21,28,35,41,42,43,75,80,81,83
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 183
Flemming Juncker

Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 35, 36
Faber, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 9, 157, 160, 255
Flemming Juncker, godsejer
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 13, 14, 15, 28 + C. O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Flemming Juncker, godsejer, nedkastningschef
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Den tyske besættelse - i historisk strejflys" (Jørgen Toubro, 1976), Mariager-bogen 1976 83
Faber, godsejer
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 13, 14, 15, 28 + C. O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 100, 150, 178, 179
Flemming Juncker
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel" (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945 48
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive." (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000 146
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Faber, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Mandarinen, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945." (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995 25
Flemming Juncker, godsejer
Administration
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943." (Robert Stærmose, 1979) 5-32
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Flugtruten fra Sæby til Sverige" (Hans Gregersen, 1999) 30
Elefanten
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Ingeniør Faber
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Mandarinen, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Flugtruten fra Sæby til Sverige" (Hans Gregersen, 1999) 30
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Et historisk tilbageblik til besættelsen" (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993 79
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169. 5
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi kendte betingelserne" (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996) s 101
Flemming Juncker, godsejer, leder af modtagegrp jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 79. s. 81
Flemming Juncker, godsejer
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944" (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001 37
"Faber", godsejer, leder af modtagegrp jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 79. s. 81
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gudrun og Marius på Hvidsten Kro" (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991 91
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Fra London leder af SOE's nedkastninger
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland" (Erik Lottrup, 2000) 9,23
Flemming Juncker, nedkastningschef
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9,11,13,15,17,19
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampen - det bedste job jeg har haft" (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder 86
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Weil er das Fraulein kurtisiert hat" (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder 26
Flemming Juncker
Modtagegruppe - Nedkastningsorganisator
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 146-147
Elefanten
Modtagegruppe - Nedkastningsorganisator
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 146-147
Flemming Juncker
Administration

Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 10, 24, 34, 58
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 66,67,68
Flemming Juncker
Organisation - Organiserede modstandsarbejdet i hele Jylland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 26, 37, 42 + suppl. opl. p. 2
Flemming Juncker
Organisation (Flygtet) - Var flygtet, men fortsatte arbejdet fra England.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 26, 37, 42 + suppl. opl. p. 2
Flemming Juncker
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 65
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 29, 60, 70, 85, 91, 105, 109, 125, 139-141, 528, 650
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Lokalkomité
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 30-31
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 72
Flemming. Junker.
Organisation - Giver briefing i England om modtageforhold i Danmark til de allierede piloter.

Litteratur
1) "Hjælpen fra England 1940-1945" (Carl Fonager, 1982), Holstebro Museum. Årsskrift 1982 73.
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 70, 71, 85
Faber
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 70, 71, 85
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945." (, 1995) 14,16
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Mandarin, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Flemming Juncker, godsejer, leder af jylland
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Erik Jessen" (Bare han får sin vilje, 1997) 100
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Leder af opbygning af den jyske modstandsbevægelse. Planlægning af nedkastningspladser. Genopbygning af det jyske modtagenet (3 regionsledelser) primo 1944. Samarbejde med Bennike og Toldstrup. Forbindelsesled mellem modstandsbevægelsen og Frihedsrådet.
Sabotage - Koordinator af sabotagen i Jylland.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 12,13,15,16,25,28,33,35,36,39,42,44,45,51,52,63,66
Flemming Juncker, nedkastningsleder
Organisation - Chef for nedkastningerne
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 79, 80, 82
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 142
Juncker, godsejer, forstmand
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejles første byleder" (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV 6-7
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 68, 222
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 66, 99, 164, 167
Elefanten, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 66, 99, 164, 167
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 30, 117, 118, 120, 121, 183
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra maskinpistol til symaskine" (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964 41
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Region I og SOE-hovedkvarteret i London
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151, 156, 159, 161
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 194, 195, 197,200, 236
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Jyllandsleder
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 74
Flemming Juncker, chef
Organisation - Chef for den jydske modstandsbevægelse, afløst af oberst V. Bennike.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Jylland" (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2 110.
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 192-194
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "13 gode historier" (Jørgen Toubro, 1999) 33
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 71
Juncker
Organisation

SOE
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 12,22
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 17, 22, 26, 106,115,118
Flemming Juncker, godsejer, jyllandsledelsen
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 188-189. s.202
Flemming Juncker, godsejer, jysk leder af modstandsbevægelsen
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 104+110
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 390, 537, 705
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 93, 94, 134, 189, 190, 246, 304, 342, 366, 388, 390-392
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Modstandsleder Jylland

Dansk Samling
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 204,205,263,264
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 191,225,251,255,256
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 330, 377
Flemming Juncker
Organisation - Leder af nedkastning i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 39
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 72, 78
Mandarinen, leder af jysk modstandsbevægelse
Almen illegal aktivitet (Flygtet) - Til Sverige 6/7-1944

Litteratur
1) "Færge til friheden" (Poul S. Poulsen, 1978) s.41
Flemming Juncker, nedkastningschef, jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 56
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet - Modtagelse af våben
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ..." (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002 72
Flemming Juncker
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 75
Flemming Juncker
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Tom Søndergaard. 7. februar 1946." (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1. 34
Mandarinen
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Tom Søndergaard. 7. februar 1946." (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1. 34
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet - Ledende position i Jylland senere i London
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 123,131,224,286,287,447,466
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Organisation (Flygtet) - April 1944 flygtet til England
Modtagegruppe - April 1944 flygtet til England
Sabotage - April 1944 flygtet til England
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 733, 735 (Billede), 742, 743, 744
Juncker
Organisation
Andet - Lagde jord til nedkastninger fra SOE.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 110, 118
Juleb
Organisation
Andet - Lagde jord til nedkastninger fra SOE.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 110, 118
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Nedkastningschef og modstandsgrupper i Jylland.
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Modtagegruppe (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1499, 1522-3
Elefanten. Ingeniør Faber. Mandarinen., godsejer
Organisation - Nedkastningschef og modstandsgrupper i Jylland.
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 115, 338, 487
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Flemming Juncker, godsejer
Militærgruppe - Militær ledelse, Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 204
Faber, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Juncker
Modtagegruppe - Var leder af modtagearbejdet i Jylland.
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 46 - 258)
Juncker
Modtagegruppe (Flygtet) - Var leder af modtagearbejdet i Jylland.
Organisation (Flygtet)
Andet - Indtrådte i London i "Special Force´s" stab, hvor han havde en meget bred kondtakt med alt, hvad der vedrørte DK, bl.a. udbygning af telegrafitjeneste, tilrettelagde alt omkring forsyninger + samarbejdede med ledende danske i Stockholm.

Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 46 - 258)
Mandarinen
Modtagegruppe (Flygtet) - Var leder af modtagearbejdet i Jylland.
Organisation (Flygtet)
Andet - Indtrådte i London i "Special Force´s" stab, hvor han havde en meget bred kondtakt med alt, hvad der vedrørte DK, bl.a. udbygning af telegrafitjeneste, tilrettelagde alt omkring forsyninger + samarbejdede med ledende danske i Stockholm.

Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 46 - 258)
Flemming Juncker
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 382
Flemming Juncker
Andet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 29,30,43,53,70
Flemming Juncker, godsejer
Organisation - Nedkastninger og sabotage.
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 163, 172, 176
Mandarinen. Faber., godsejer
Organisation - Nedkastninger og sabotage.
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 163, 172, 176
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet - SOE/OSS

Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 31-37-42-53-43-80-84
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "På sporet af en anonym modstandsmand" (Anders Hauge, 2020), Historisk Årbog for Randers Amt 26
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 574,579,593
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 115
Flemming Juncker, godejer
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark" (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995. 27,31,33
Flemming Juncker
Kurer
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Jylland
Organisation - Forbindelsesled til SOE
Organisation (Flygtet) - Flygtet til London via Stockholm. I London optaget i den danske stab for SOE

Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 175,208,209,249,253,257,267
Juncker, aarhus oliemølle
Logivært - Udlånt sommerhus ved Korsør til familien Muus
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 162
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943." (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2. 225, 241

Udviklet af ditmer a/s