Svend Aage Poulsgaard Truelsen

Dæknavn(e): David , Doktor Thomsen
Født 23.03.1915
Død 21.01.1997
Løjtnant, Sekretær (Landbrugsrådet), Advokat, Landsretssagfører, Reserveofficer, Premierløjtnant, Sekretær i Landbrugsrådet, Advokat, Reserveofficer, Sekretær i Landbrugsrådet og personalechef i Kødfo, sekretær i LAndbrugsrådet og personalechef i Kødfo, Løjtnant af reserven, løjtnant, Major, Sekretær i Landbrugsministeriet, løjtnant af reserven, Personalechef i Landbrugsrådet, Løjtnant (hær)
Region VI (København)
Leder, major, Major, Chef, Efterretnings- og spionagechef, Leder af efterretningstjenesten

Adresser

i 1964: Overgaden neden vandet 15, København K
Kbhv
København
København og Ålborg
London


Billedkilde: Asbjørn Fjordside, Gandrup/Stig Sumborg

Notater

Til 05.1944, Rejst til London i maj 44
Leder af den militære efterretningstjeneste, kom senere til London
09.1943 til 15.01.1944, Flygtet til Sverige ved slutdato
1943 til 05.1945, Må flygte til Sverige i maj 1944, derefter i London
1943 til 05.1945, Flygter i maj 1944 til Sverige, derefter i London
1943 til 21.03.1945, flygtede til England - tidsp uoplyst - og planlagde her hos SOE angrebet på Shell huset 21/3
Fra 29.08.1943, Starter fra næsten bar bund med at etablere en illegal militær efterretningstjeneste, hjulpet af nogle reserveofficerer fra Livgarden samt korpsofficiant S.C.Christensen.
Til 05.1944, Til Sverige, senere England
flygtet til London maj 44
Reserveofficer i Den Kgl Livgarde

Organisationstilknytning

Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådet
SIS
SOE
Speditøren

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Hjalp oberstløjtnant Ørum med at flygte
Andet
Andet - SOE.
Efterretning
Efterretning - chef for Den militære Efterretningstjeneste fra 29. august 1943
Efterretning - chef for den militære ET i Danmark
Efterretning - Genopbygger den militære efterretningstjeneste
Efterretning - leder af den illegale efterretningstjeneste
Efterretning - Leder af den mil. efterretningstjeneste efter "Prinsernes" flugt til Sverige
Efterretning - Leder af den militære efterretningstj. efter opløsning af Generalstabens E-Sektion 29/8 43, herunder kontakt til C.C. Scavenius, Klintholm, Møn
Efterretning - Leder af den militære efterretningstjeneste
Efterretning - Leder af efterretningsarbejdet i Danmark, efterfulgte Otto Kietzner der måtte flygte til Sverige
Efterretning - Leder af Hærens og Marinens efterretningstjeneste i DK fra sept.1943 til maj 1944
Efterretning - Samlede oplysninger til Efterretningstjenesten
Efterretning - ST fik opbygget en ny og effektiv efterretningsorganisation, som rapporterede til "Nielsen & Møller" i Stockholm
Efterretning (flygtet) - Flygtet til England, optaget i Special Forces
Flugthjælp
Militærgruppe
Militærgruppe - militær efterretningstj efter 29/8 43, incl forb til England
Organisation

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Svend Aage Poulsgaard Truelsen er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra ST og Flemming Juncker om deres arbejde i London samt ST´s beretning fra arbejdet i DK i 1944

Litteraturhenvisninger

Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 138
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 25
Da den dyre benzin gik op i røg (Chr. Houmark Hammer, 1995), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, s. 53
Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959., 5
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 105,169,279.
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 89,97 ................
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), 86f, 98f, 103f, 111, 113, 115, 121, 125f, 130f, 134f, 138f, 143, m.v.
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 20,44 - 47.
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 12
En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog., 20
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 92
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 217
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 212
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 184,187
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 125
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 223
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 367
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 44
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 55
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 73
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 19
Hvor kunne de? (Erik Lindstrøm, 1990), 157
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 122
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 169f, 172, 182
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 220
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 13, 27, 56, 104, 151
Men her skete jo intet (Allan Huglstad, 1993), 61, 108
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 31
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 515, 524, 527
Modstandsarbejde i Jylland (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2, 109-115.
Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2016), 89
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 107
Nogle blik tilbage på årene 1940-1945 (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976., 49
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 84
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 116
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 13
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 141-174
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 336
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 79-80,305,338
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 219, 263, 285, 390, 504, 690, 705
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 103
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 35
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 29
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 329-330, 383
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s.486
Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), 123,128,131-132,165,186
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 15, 31 45, 52 og frem

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Svend Truelsen - 10C-17997
Arkivskaber: Svend Truelsen - 10C-18025

Udskriften er baseret på 56 registreringer

Svend Truelsen, løjtnant
Efterretning - leder af den illegale efterretningstjeneste

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 12
Arkivhenvisninger
1) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra ST og Flemming Juncker om deres arbejde i London samt ST´s beretning fra arbejdet i DK i 1944
Svend Truelsen, løjtnant, leder
Efterretning - Leder af Hærens og Marinens efterretningstjeneste i DK fra sept.1943 til maj 1944

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 15, 31 45, 52 og frem
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 367
Svend Truelsen, sekretær (landbrugsrådet)
Efterretning

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 44
Svend Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 44
Svend Truelsen, advokat, major
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 169f, 172, 182
Svend Truelsen, landsretssagfører
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Hvor kunne de?" (Erik Lindstrøm, 1990) 157
David, major
Militærgruppe

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 169f, 172, 182
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 212
David
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 44
Svend Truelsen
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 55
Svend Truelsen, chef
Efterretning - Leder af den militære efterretningstj. efter opløsning af Generalstabens E-Sektion 29/8 43, herunder kontakt til C.C. Scavenius, Klintholm, Møn
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Men her skete jo intet" (Allan Huglstad, 1993), 61, 108
Svend Truelsen
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 73
Svend Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 89,97 ................
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) 86f, 98f, 103f, 111, 113, 115, 121, 125f, 130f, 134f, 138f, 143, m.v.
Svend Truelsen, premierløjtnant
Efterretning - Leder af efterretningsarbejdet i Danmark, efterfulgte Otto Kietzner der måtte flygte til Sverige

Den Militære Efterretningstjeneste, SIS
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 123,128,131-132,165,186
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning - ST fik opbygget en ny og effektiv efterretningsorganisation, som rapporterede til "Nielsen & Møller" i Stockholm
Region VI (København)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 29
Svend Truelsen, advokat
Efterretning - chef for den militære ET i Danmark

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13
Svend Truelsen, advokat
Efterretning - chef for den militære ET i Danmark

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13
Svend Truelsen, advokat, reserveofficer
Efterretning - Leder af den mil. efterretningstjeneste efter "Prinsernes" flugt til Sverige
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 13, 27, 56, 104, 151
David
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 13, 27, 56, 104, 151
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet, efterretnings- og spionagechef
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 20,44 - 47.
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 122
Svend Truelsen, landsretssagfører, major
Efterretning - Genopbygger den militære efterretningstjeneste
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 105,169,279.
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet og personalechef i kødfo
Efterretning - Leder af den militære efterretningstjeneste
Flugthjælp

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 141-174
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet og personalechef i kødfo
Efterretning
Flugthjælp

Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 141-174
Svend Truelsen
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 336
Svend Truelsen, løjtnant af reserven
Efterretning - chef for Den militære Efterretningstjeneste fra 29. august 1943

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 13
Svend Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 35
Svend Truelsen, løjtnant
Efterretning

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 103
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 125
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 223
Svend Truelsen
Militærgruppe - militær efterretningstj efter 29/8 43, incl forb til England
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 184,187
Svend Truelsen, major
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s.486
Svend Truelsen
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 31
Svend Aage Poulsgaard Truelsen

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg,
Svend Truelsen, løjtnant af reserven
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst" (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog. 20
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Svend Truelsen
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 25
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet - Hjalp oberstløjtnant Ørum med at flygte
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2016) 89
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsministeriet
Organisation
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Da den dyre benzin gik op i røg" (Chr. Houmark Hammer, 1995), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995 s. 53
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning - Samlede oplysninger til Efterretningstjenesten
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 19
Svend Truelsen
Andet - SOE.
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 220
Svend Truelsen, løjtnant, leder
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Jylland" (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2 109-115.
Svend Truelsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 107
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 79-80,305,338
Svend Truelsen, løjtnant af reserven
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nogle blik tilbage på årene 1940-1945" (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976. 49
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning
Efterretning (Flygtet) - Flygtet til England, optaget i Special Forces
Region VI (København)
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 138
Svend Aage Poulsgaard Truelsen, personalechef i landbrugsrådet
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 219, 263, 285, 390, 504, 690, 705
Doktor Thomsen, personalechef i landbrugsrådet
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 219, 263, 285, 390, 504, 690, 705
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 329-330, 383
Svend Truelsen, løjtnant (hær)
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 84
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 116
Svend Truelsen, major
Efterretning

Litteratur
1) "Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden" (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959. 5
Svend Truelsen, leder af efterretningstjenesten
Efterretning
Region VI (København)
Speditøren
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 217
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 515, 524, 527
Svend Truelsen, løjtnant
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 92

Udviklet af ditmer a/s