Svend Aage Poulsgaard Truelsen

Dæknavn(e): David , Doktor Thomsen , Doktoren. Thorkild Jansen. Landsretssagføreren. , David. Doktoren. Dr Thomsen. Torkild Jansen.
Født 23.03.1915
Død 21.01.1997
Løjtnant, Sekretær (Landbrugsrådet), Advokat, Landsretssagfører, Reserveofficer, Premierløjtnant, Sekretær i Landbrugsrådet, Advokat, Reserveofficer, Sekretær i Landbrugsrådet og personalechef i Kødfo, sekretær i LAndbrugsrådet og personalechef i Kødfo, Løjtnant af reserven, løjtnant, Major, Sekretær i Landbrugsministeriet, løjtnant af reserven, Personalechef i Landbrugsrådet, Løjtnant (hær), Sekretær. Cand.polit., Direktionssekretær, Hærofficer, Ansat i Landbrugsrådet,Løjtnant af reserven, reserveofficer, major, Sekretær i Landbrugsrådet, Lt af res., Kaptajn af reserven. Major i den engelske hær., Officer, Kaptajn, cand. jur, officer, Sekretær i Landbrugsrådet, senere landsretssagføre
Region VI (København)
Leder, major, Major, Chef, Efterretnings- og spionagechef, Leder af efterretningstjenesten, Chef for Efterretningstjenesten, Løjtnant af reserven

Adresser

i 1964: Overgaden neden vandet 15, København K
London, England
Stockholm, Sverige
Kbhv
København
København og Ålborg
København. London.
London

Biografi

En biografi af Svend Aage Poulsgaard Truelsen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Asbjørn Fjordside, Gandrup/Stig Sumborg

Organisationstilknytning

Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådet
Hærens Efterretningstjeneste
SIS
SOE
Speditøren

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Andet
Andet (flygtet)
Efterretning
Efterretning (flygtet)
Flugthjælp
Flugthjælp (situationsbetinget)
Militærgruppe
Organisation

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Svend Aage Poulsgaard Truelsen er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra ST og Flemming Juncker om deres arbejde i London samt ST´s beretning fra arbejdet i DK i 1944

Litteraturhenvisninger

Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 138
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 220,236, 241
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 25
Da den dyre benzin gik op i røg (Chr. Houmark Hammer, 1995), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, s. 53
Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959., 5
Da Yankee'erne kom til Danmark (Peer Henrik Hansen, 2008), 67, 69, 96, 238 (Billede) 256 (Billede)
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 15 - 25
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 25
Den hemmelige tjeneste (Bob Ramsing, 1980), 71-74,76,77,81-83
Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), s. 12, 52-59, 133, 166f., og 170f.
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 320, 321
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 117-118
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 105,169,279.
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 89,97 ................
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), 86f, 98f, 103f, 111, 113, 115, 121, 125f, 130f, 134f, 138f, 143, m.v.
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 20,44 - 47.
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 12
En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog., 20
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 92
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 217
Et vigitigt 'kodeord'. (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 33
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 212
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 125
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 184,187
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 96, 109, 119
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 125
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 223
For Danmarks frihed og Polens ære. Den polsk-engelske efterretningstjeneste i Danmark 1940-45 (George Nellemann, 1989), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner, 27
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 144,151,171
Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 9
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 367
Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 240
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 44
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 55
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 73
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 37, 41-42, 78, 103, 118-137, 149, 152, 175-176, 184, 214, 219-221, 254, 261-264, 288
Historisk dato i frihedskampen (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999, 17
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 19
Hvor kunne de? (Erik Lindstrøm, 1990), 157
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 124,125,145,146
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 122
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 169f, 172, 182
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 593,598
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 78
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 220
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 229
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 13, 27, 56, 104, 151
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 54, 63, 82, 220-222, 226-229, 231, 233, 238-239, 252-288, 292, 294-295
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 7-23, 25-32, 35, 36, 42-47, 60-75, 80-90, 100-108, 126-129, m.fl.
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 30
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 30,32ff,64,106,131,142,148ff,177ff,223,225,232,251,253ff,263,268ff,289,293ff,299,306,316,321,m.fl.
Men her skete jo intet (Allan Huglstad, 1993), 61, 108
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 31
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 143
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 21, 98, 102, 137-138, 141-142, 392, 538
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 515, 524, 527
Modstandsarbejde i Jylland (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2, 109-115.
Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2016), 89
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 107
Nogle blik tilbage på årene 1940-1945 (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976., 49
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 84
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 116
Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere. (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985., 93
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 13
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 141-174
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 336
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 79-80,305,338
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 219, 263, 285, 390, 504, 690, 705
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 103
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 35
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 29
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 219 - 225
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 140
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 329-330, 383
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 216, 244, 249, 253, 257
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 4, 137-138, 160, 165, 230, 260-261.
SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995., 29,33
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 16,152,183,197,311,427,471,476
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s.486
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 81,85,226,227,228,242,249,265,269,273,274,275,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,289,291,passim
Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), 123,128,131-132,165,186
That Denmark Might Live (Irwing Werstein, 1967), 95,96,111,112,114,115,119
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 44-5,121,293-8
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 172-173,189,206,224,240,242,281
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 15, 31 45, 52 og frem
Ørums bitre oprør (Hans Ørum & Niels GYrsting, 2013), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2012, 189(+portræt), 190-7

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Svend Truelsen - 10C-17997
Arkivskaber: Svend Truelsen - 10C-18025

Udskriften er baseret på 98 registreringer

Svend Truelsen, løjtnant
Efterretning

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 12
Arkivhenvisninger
1) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra ST og Flemming Juncker om deres arbejde i London samt ST´s beretning fra arbejdet i DK i 1944
Svend Truelsen, løjtnant, leder
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 15, 31 45, 52 og frem
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 367
Svend Truelsen, sekretær (landbrugsrådet)
Efterretning

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 44
Svend Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 44
Svend Truelsen, advokat, major
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 169f, 172, 182
Svend Truelsen, landsretssagfører
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Hvor kunne de?" (Erik Lindstrøm, 1990) 157
David, major
Militærgruppe

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 169f, 172, 182
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 212
David
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 44
Svend Truelsen
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 55
Svend Truelsen, chef
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Men her skete jo intet" (Allan Huglstad, 1993), 61, 108
Svend Truelsen
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 73
Svend Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 89,97 ................
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) 86f, 98f, 103f, 111, 113, 115, 121, 125f, 130f, 134f, 138f, 143, m.v.
Svend Truelsen, premierløjtnant
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SIS
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 123,128,131-132,165,186
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 29
Svend Truelsen, advokat
Efterretning

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13
Svend Truelsen, advokat
Efterretning

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13
Svend Truelsen, advokat, reserveofficer
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 13, 27, 56, 104, 151
David
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 13, 27, 56, 104, 151
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet, efterretnings- og spionagechef
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 20,44 - 47.
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 122
Svend Truelsen, landsretssagfører, major
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 105,169,279.
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet og personalechef i kødfo
Efterretning
Flugthjælp

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 141-174
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet og personalechef i kødfo
Efterretning
Flugthjælp

Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 141-174
Svend Truelsen
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 336
Svend Truelsen, løjtnant af reserven
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 13
Svend Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 35
Svend Truelsen, løjtnant
Efterretning

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 103
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 125
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 223
Svend Truelsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 184,187
Svend Truelsen, major
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s.486
Svend Truelsen
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 31
Svend Aage Poulsgaard Truelsen

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg,
Svend Truelsen, løjtnant af reserven
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst" (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog. 20
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Svend Truelsen
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 25
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2016) 89
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsministeriet
Organisation
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Da den dyre benzin gik op i røg" (Chr. Houmark Hammer, 1995), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995 s. 53
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 19
Svend Truelsen
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 220
Svend Truelsen, løjtnant, leder
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Jylland" (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2 109-115.
Svend Truelsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 107
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 79-80,305,338
Svend Truelsen, løjtnant af reserven
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nogle blik tilbage på årene 1940-1945" (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976. 49
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning
Efterretning (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 138
Svend Aage Poulsgaard Truelsen, personalechef i landbrugsrådet
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 219, 263, 285, 390, 504, 690, 705
Doktor Thomsen, personalechef i landbrugsrådet
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 219, 263, 285, 390, 504, 690, 705
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 329-330, 383
Svend Truelsen, løjtnant (hær)
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 84
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 116
Svend Truelsen, major
Efterretning

Litteratur
1) "Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden" (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959. 5
Svend Truelsen, leder af efterretningstjenesten
Efterretning
Region VI (København)
Speditøren
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 217
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 515, 524, 527
Svend Truelsen, løjtnant
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 92
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning
Efterretning (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den hemmelige tjeneste" (Bob Ramsing, 1980) 71-74,76,77,81-83
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 125
Svend Truelsen, sekretær. cand.polit.
Efterretning

Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 229
Svend Truelsen, premierløjtnant
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Svend Truelsen, direktionssekretær
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 143
Svend Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 9
Svend Truelsen, hærofficer
Efterretning
Efterretning (Flygtet)
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 219 - 225
Svend Aage Poulsgaard Truelsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et vigitigt 'kodeord'." (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 33
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 593,598
Svend Truelsen, ansat i landbrugsrådet,løjtnant af reserven
Efterretning

Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 172-173,189,206,224,240,242,281
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning (Flygtet)

SOE
Litteratur
1) "SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark" (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995. 29,33
Svend Truelsen, løjtnant
Efterretning (Flygtet)
Organisation
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 144,151,171
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet
Efterretning
Efterretning (Flygtet)

Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 216, 244, 249, 253, 257
David, løjtnant
Efterretning (Flygtet)
Organisation
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 144,151,171
Svend Truelsen, major
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "That Denmark Might Live" (Irwing Werstein, 1967) 95,96,111,112,114,115,119
Svend Truelsen, løjtnant
Efterretning

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 37, 41-42, 78, 103, 118-137, 149, 152, 175-176, 184, 214, 219-221, 254, 261-264, 288
Svend Truelsen
Efterretning (Flygtet)

Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 67, 69, 96, 238 (Billede) 256 (Billede)
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet, lt af res., chef for efterretningstjenesten
Efterretning
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 30
2) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 30,32ff,64,106,131,142,148ff,177ff,223,225,232,251,253ff,263,268ff,289,293ff,299,306,316,321,m.fl.
Svend Truelsen, reserveofficer
Efterretning
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere." (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985. 93
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 320, 321
Svend Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 96, 109, 119
Svend Truelsen
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 124,125,145,146
Svend P. Truelsen
Efterretning

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 7-23, 25-32, 35, 36, 42-47, 60-75, 80-90, 100-108, 126-129, m.fl.
Doktoren. Thorkild Jansen. Landsretssagføreren.
Efterretning

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 7-23, 25-32, 35, 36, 42-47, 60-75, 80-90, 100-108, 126-129, m.fl.
Svend P Truelsen, kaptajn af reserven. major i den engelske hær.
Efterretning
Organisation
Militærgruppe

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 54, 63, 82, 220-222, 226-229, 231, 233, 238-239, 252-288, 292, 294-295
David. Doktoren. Dr Thomsen. Torkild Jansen., kaptajn af reserven. major i den engelske hær.
Efterretning
Organisation
Militærgruppe

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 54, 63, 82, 220-222, 226-229, 231, 233, 238-239, 252-288, 292, 294-295
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Historisk dato i frihedskampen" (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999 17
Svend Truelsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 117-118
Svend Truelsen, løjtnant
Militærgruppe

Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 78
Svend Truelsen
Efterretning (Flygtet)
Organisation
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 44-5,121,293-8
Svend Truelsen, officer
Organisation

SOE
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 220,236, 241
Sven Truelsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 15 - 25
Svend Truelsen, reserveofficer
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 25
Sven Truelsen
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "For Danmarks frihed og Polens ære. Den polsk-engelske efterretningstjeneste i Danmark 1940-45" (George Nellemann, 1989), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 27
Svend Truelsen, officer
Flugthjælp
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 140
Svend Truelsen, kaptajn
Efterretning
Organisation
Militærgruppe

Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 21, 98, 102, 137-138, 141-142, 392, 538
Svend Truelsen, cand. jur
Efterretning (Flygtet)

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 16,152,183,197,311,427,471,476
Svend Truelsen, major
Efterretning
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 12, 52-59, 133, 166f., og 170f.
Svend Truelsen
Efterretning
Organisation
Andet (Flygtet)
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 4, 137-138, 160, 165, 230, 260-261.
Svend Truelsen, kaptajn
Efterretning
Organisation

SIS
Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 240
Svend Truelsen, officer
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 81,85,226,227,228,242,249,265,269,273,274,275,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,289,291,passim
Svend Truelsen, sekretær i landbrugsrådet, senere landsretssagføre, løjtnant af reserven
Efterretning
Flugthjælp (Situationsbetinget)

Hærens Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Ørums bitre oprør" (Hans Ørum & Niels GYrsting, 2013), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2012 189(+portræt), 190-7

Udviklet af ditmer a/s