Lorens Arne Duus Hansen

Dæknavn(e): Napkin , Table Napkin , "Napkin" , Turnip , NAPLIN, TABLE NAPKIN , "DS" , Henry, DS , Henry , Napkin, Turnip , NAPKIN , Sergeant. Ds. , DS. Henry. Napkin. Sergeant. Table Napkin.
Født 21.10.1901
Død 17.09.1977
Konstruktør, Ingeniør, Radioingeniør, Ingeniør (B&O København), Telegrafist, Ingeniør, Ingeniør, Telegrafist, Chefingeniør (B&O), Chefingeniør, Ingeniør i B & O, ingeniør, Afdelingsleder B&O, Radiokonstruktør, Radiongeniør, Radioingeniør hos B&O i Jernbanegade, Radiotelegrafist, radioingeniør, radio ingeniør, Radiotekniker, Ingeniør ansat i B & O, Telegrafist, Chefingeniør Bang&Olufsen
Region VI (København), Region IV (Fyn), Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland)
Illegal radiooperatør, Leder, leder af SOEs radiotjeneste, Radioinstruktør, Chef for illegal radioforbindelse

Adresser

B & O, Struer
København
Struer
Vestfyn

Biografi

En biografi af Lorens Arne Duus Hansen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42H0000390

Organisationstilknytning

Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådet
Hærens Efterretningstjeneste
SIS
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Andet
Andet (flygtet)
Efterretning
Efterretning (hjælper)
Faldskærmsagent
Militærgruppe
Modtagegruppe
Organisation
Radiosending
Radiosending (hjælper)

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Lorens Arne Duus Hansen er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 - Åge Trommer - kasse 21 omfattende mat. vedr. LDH
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1260 LADH´s privatarkiv

Litteraturhenvisninger

20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 230,231,239
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 138,191
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 212
Bag fjendens linjer (Mark Ryan, 2008), 186,189-195,209-211,214,215,217-219,223,225,227,240,243,248,253,254,258,273,274,276,287,288,302,
Christian Michael Rottbøll - manden bag myten (Gert Jensen, 2007), 45
Da Yankee'erne kom til Danmark (Peer Henrik Hansen, 2008), 73, 95
De danske Faldskærmsfolk (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., s.227
De fem enkle maskiner (Hans Møller Rasmussen, 2008), 225,226
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 13 - 26
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 103,105,108
Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), s. 12, 107f. og111f.
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 97,103.
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 20
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 190
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 123,124,210,218,222,223,226
Et vigitigt 'kodeord'. (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 33
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 20 (Billede),21, 26, 40,49-53,55-58,61,65,66,71,72,77.79,83,87,89,90,96,106,118,128,135,136
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 34,38,135,158-159
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 109
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.179. s. 234. s.238
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 132,171
Fredelig radiotekniker var tyskernes farlige fjende (Peter Lerche, 1955), Pigtraad, 10, 1955., 229
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 173
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 88f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 190
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 38
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13f, 22
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 66-67
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 37, 72, 77, 89, 100-116, 118-122, 173, 274
Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig (Hans Bonnesen, 1992), 42ff, 50, 89f, 110ff, 120ff, 146f, 155ff, 160, 162, 168f, 184ff m.v.
Hilsen til Borghild (Svend Erik Christensen, 1990), 76
Hilsen til Vera. Våbenmodtagelser på Fyn under besættelsen. (Jørgen Hæstrup, 1956), 27,28,29
Hin påskelørdag 1945 (Knud Erik Nielsen, 2001), Hardsyssels Årbog 2001, 173
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 79
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 38
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 98, 102, 134
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 137
Illegale telefon- og radioforbindelser i Helsingørområdet (Børge Hansen, 1980), Helsingør bymuseum årbog 1980, s. 174, 176, 178
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 77, 85, 88, 91, 94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), s. 77, 85, 88, 91, 94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 562,563,564,572,573,574,576,577,578,679,588,596,597
Jane Horney (Erik Nørgaard, 1987), 68,103
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 13
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), ff
Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-45. (Henning Bjørn Larsen, 2008), Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2008., 26, 31
Kontakten med Udlandet (L. A. Duus-Hansen, 1948), København 1888-1945, Passim
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 21
Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943. (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2., 219
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 52, 101, 121, 128-130, 132, 139-141, 198-199, 202-208, 220-221, 223-224, 230-231, 239, 281-282
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 10, 12, 25, 74-80, 93, 154, 187
Man binder os på hånd og mund (Mark Mau, 2005), 38
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 61+102-103+111
Med fup og faldskærm (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede, 145
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 13,15,33,86,266,423
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 29, 59, 101, 274, 287, 298, 300-302, 305, 308, 310, 318, 324, 341
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 108, 109, 115, 122
Mennesker på skærmen (Lis Møller, 1978), 23-26, 28
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 305, 346, 352
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 28, 56, 124, 126, 146-147, 150, 446
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 34
Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943 (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000, 4,12,13
Moses. Den hemmelige telegrafist. (Benny Nielsen, 2016), 17-19-24-40-41-51
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 205,234,235,264,325,342,351,381,385,402
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 251,305,306,313
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 319
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 160
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 189 f.
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 200, 705
Overgaard (, 1997), 192
Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88., 45
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 29
Roland Olsens foredrag 'Fup og faldskærme' (Ove Hoff, 1962), Gestapo-Fangen, nr. 11, 1962, 4
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 25,29,31,225
Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974) (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974), 9,68,71,72,73,76, appendix A/23-27
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 210, 211
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 16-17, 153, 255
Søværnets radiopersonels virke under besættelsen (Knud Søgaard, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 104:1986, 45-47-49
Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie. (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961., 388, 416, 418, 419
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 194
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 18,34-5,44,53-69,72-3,76,79-80
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 103, 110, 111, 132, 133
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 82
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 160,189
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 30, 80, 107
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 12,17,20
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 26-28,50,65
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 254-262.270,271,284
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 21, 28 og 61
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 72, 73, 80, 81, 83, 86, 89, 154, 669
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 68, 69, 83, 84, 89, 95, 328, 329

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 08D-15561
Arkivskaber: Erik Gørlyk - 11C-21147

Udskriften er baseret på 119 registreringer

Lorens Arne Duus Hansen, konstruktør
Radiosending
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 21, 28 og 61
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 - Åge Trommer - kasse 21 omfattende mat. vedr. LDH
2) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1260 LADH´s privatarkiv
Lorens Arne Duus Hansen
Radiosending

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 38
Lorens Arne Duus Hansen
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending

Frihedsrådet, Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 77, 85, 88, 91, 94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
Napkin
Militærgruppe

Frihedsrådet, Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) s. 77, 85, 88, 91, 94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 319
Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 88f
Lorens Duus Hansen, radioingeniør
Efterretning (Hjælper)

Litteratur
1) "Man binder os på hånd og mund" (Mark Mau, 2005) 38
Duus Hansen, ingeniør
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 190
Lorens Arne Duus Hansen, konstruktør
Radiosending (Hjælper)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig" (Hans Bonnesen, 1992) 42ff, 50, 89f, 110ff, 120ff, 146f, 155ff, 160, 162, 168f, 184ff m.v.
Napkin
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 190
A. Duus Hansen
Radiosending

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 34
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør (b&o københavn)
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20
L.A. Duus-Hansen, ingeniør
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 29
L.A. Duus Hansen, telegrafist, ingeniør
Radiosending

SOE
Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13f, 22
Table Napkin
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13f, 22
L.A. Duus, radioingeniør
Andet

Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 79
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør, telegrafist
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 21
Napkin
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 21
L.A. Duus Hansen, ingeniør, illegal radiooperatør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 97,103.
L.A. Duus, ingeniør
Radiosending

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 12,17,20
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 103,105,108
Duus Hansen
Radiosending

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 160
Lorentz Duus Hansen, ingeniør
Radiosending

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 189 f.
Duus-Hansen, radioingeniør
Radiosending
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 66-67
Napkin, radioingeniør
Radiosending
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 66-67
Lorens Arne Duus Hansen, chefingeniør (b&o)
Organisation
Andet
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 34,38,135,158-159
L.A. Duus Hansen, chefingeniør
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 26-28,50,65
L.A. Duus-Hansen
Organisation
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 108, 109, 115, 122
L.A. Duus-Hansen
Organisation
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 108, 109, 115, 122
Lorens A. Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Illegale telefon- og radioforbindelser i Helsingørområdet" (Børge Hansen, 1980), Helsingør bymuseum årbog 1980 s. 174, 176, 178
Napkin, radioingeniør
Efterretning
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Illegale telefon- og radioforbindelser i Helsingørområdet" (Børge Hansen, 1980), Helsingør bymuseum årbog 1980 s. 174, 176, 178
Lorens Arne Duus Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Lorents Arne Duus Hansen

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg,
Lorens Arne Duus Hansen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
L. A. Duus-Hansen, ingeniør i b & o
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 190
Lorens Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 254-262.270,271,284
L. A. Duus Hansen, afdelingsleder b&o
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 82
"Napkin", afdelingsleder b&o
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 82
L.A. Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hin påskelørdag 1945" (Knud Erik Nielsen, 2001), Hardsyssels Årbog 2001 173
Duus-Hansen, leder
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 13
Duus-Hansen, ingeniør
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 30, 80, 107
Duus Hansen
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hilsen til Borghild" (Svend Erik Christensen, 1990), 76
L. A. Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Hilsen til Vera. Våbenmodtagelser på Fyn under besættelsen." (Jørgen Hæstrup, 1956) 27,28,29
Napkin, ingeniør
Radiosending
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Hilsen til Vera. Våbenmodtagelser på Fyn under besættelsen." (Jørgen Hæstrup, 1956) 27,28,29
Duus Hansen
Radiosending
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-45." (Henning Bjørn Larsen, 2008), Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2008. 26, 31
Turnip
Radiosending
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-45." (Henning Bjørn Larsen, 2008), Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2008. 26, 31
Duus Hansen, radiokonstruktør
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 192
Duus-Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 72, 73, 80, 81, 83, 86, 89, 154, 669
Duus Hansen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Roland Olsens foredrag 'Fup og faldskærme'" (Ove Hoff, 1962), Gestapo-Fangen, nr. 11, 1962 4
Lorens Arne Duus Hansen, radiongeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 4,12,13
NAPLIN, TABLE NAPKIN, radiongeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 4,12,13
Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.179. s. 234. s.238
Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør hos b&o i jernbanegade
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Christian Michael Rottbøll - manden bag myten" (Gert Jensen, 2007) 45
"DS", radioingeniør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.179. s. 234. s.238
L.A. Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974)" (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974) 9,68,71,72,73,76, appendix A/23-27
L. A. Duus Hansen, ingeniør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med fup og faldskærm" (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede 145
Duus-Hansen, radioingeniør
Radiosending (Hjælper)
Region VI (København)
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 194
Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "De fem enkle maskiner" (Hans Møller Rasmussen, 2008) 225,226
Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 138,191
L.A.Duus Hansen, ingeniør
Radiosending

SOE
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 61+102-103+111
Duus Hansen, ingeniør
Radiosending

Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 98, 102, 134
Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 200, 705
L.A. Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 205,234,235,264,325,342,351,381,385,402
L.A. Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 251,305,306,313
Lorenz Arne Duus Hansen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 38
Lorens Duus Hansen, chefingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 123,124,210,218,222,223,226
Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Andet
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 103, 110, 111, 132, 133
Napkin, radioingeniør
Radiosending
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 20 (Billede),21, 26, 40,49-53,55-58,61,65,66,71,72,77.79,83,87,89,90,96,106,118,128,135,136
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 305, 346, 352
Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 305, 346, 352
Lorenz Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) ff
Napkin, ingeniør
Radiosending
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) ff
L Duus-Hansen, radiotelegrafist
Radiosending

Litteratur
1) "Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden" (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88. 45
Duus Hansen
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mennesker på skærmen" (Lis Møller, 1978) 23-26, 28
Lorens Arne Duus Hansen
Radiosending

SOE
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Duus Hansen, ingeniør
Efterretning
Radiosending
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 388, 416, 418, 419
Henry, DS, ingeniør
Efterretning
Radiosending
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 388, 416, 418, 419
L.A. Duus Hansen, radioingeniør, leder af soes radiotjeneste
Efterretning
Radiosending

SOE
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 25,29,31,225
L. A. Duus Hansen, ingeniør
Radiosending

Litteratur
1) "Kontakten med Udlandet" (L. A. Duus-Hansen, 1948), København 1888-1945 Passim
Lorens Arne Duus Hansen, radio ingeniør
Radiosending
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 562,563,564,572,573,574,576,577,578,679,588,596,597
Lorens Duus Hansen, ingeniør
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Fredelig radiotekniker var tyskernes farlige fjende" (Peter Lerche, 1955), Pigtraad, 10, 1955. 229
Lorens Duus Hansen, ingeniør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et vigitigt 'kodeord'." (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 33
Hansen L.A. Duus
Radiosending

Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 160,189
Duus Hansen, radiotekniker, radioinstruktør
Radiosending

Litteratur
1) "Søværnets radiopersonels virke under besættelsen" (Knud Søgaard, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 104:1986 45-47-49
Duus Hansen, ingeniør ansat i b & o
Radiosending
Andet (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 132,171
L.A. Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 210, 211
L. A. Duus Hansen
Radiosending

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 37, 72, 77, 89, 100-116, 118-122, 173, 274
Lorens Duus Hansen, ingeniør
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943." (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2. 219
L. A. Duus Hansen, ingeniør
Radiosending (Hjælper)
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 173
Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 29, 59, 101, 274, 287, 298, 300-302, 305, 308, 310, 318, 324, 341
Henry, radioingeniør
Radiosending
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 29, 59, 101, 274, 287, 298, 300-302, 305, 308, 310, 318, 324, 341
Lorens Duus Hansen, ingeniør
Efterretning
Radiosending

Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 73, 95
Duus Hansen, ingeniør
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "De danske Faldskærmsfolk" (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. s.227
Napkin, Turnip, ingeniør
Efterretning
Radiosending

Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 73, 95
Lorens Arne Duus Hansen
Faldskærmsagent
Radiosending
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 13,15,33,86,266,423
NAPKIN
Faldskærmsagent
Radiosending
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 13,15,33,86,266,423
Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 68,103
L. A. Duus Hansen
Radiosending

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 10, 12, 25, 74-80, 93, 154, 187
Sergeant. Ds.
Radiosending

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 10, 12, 25, 74-80, 93, 154, 187
Duus Hansen, telegrafist
Radiosending
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 109
Duus Hansen
Radiosending

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 137
L A Duus Hansen, chefingeniør
Almen illegal aktivitet
Efterretning
Radiosending
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 52, 101, 121, 128-130, 132, 139-141, 198-199, 202-208, 220-221, 223-224, 230-231, 239, 281-282
DS. Henry. Napkin. Sergeant. Table Napkin., chefingeniør
Almen illegal aktivitet
Efterretning
Radiosending
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 52, 101, 121, 128-130, 132, 139-141, 198-199, 202-208, 220-221, 223-224, 230-231, 239, 281-282
Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending
Organisation

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 18,34-5,44,53-69,72-3,76,79-80
Napkin, radioingeniør
Radiosending
Organisation

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 18,34-5,44,53-69,72-3,76,79-80
Duus Hansen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 230,231,239
Lorens Arne Duus Hansen, chefingeniør bang&olufsen
Radiosending
Region VI (København)
SIS, SOE
Litteratur
1) "Bag fjendens linjer" (Mark Ryan, 2008) 186,189-195,209-211,214,215,217-219,223,225,227,240,243,248,253,254,258,273,274,276,287,288,302,
Lorens Dus Hansen, ingeniør, chef for illegal radioforbindelse
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Moses. Den hemmelige telegrafist." (Benny Nielsen, 2016) 17-19-24-40-41-51
Napkin, ingeniør, chef for illegal radioforbindelse
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Moses. Den hemmelige telegrafist." (Benny Nielsen, 2016) 17-19-24-40-41-51
L. A. Duus Hansen, ingeniør
Modtagegruppe

SOE
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 68, 69, 83, 84, 89, 95, 328, 329
Duus Hansen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 212
Napkin, ingeniør
Modtagegruppe

SOE
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 68, 69, 83, 84, 89, 95, 328, 329
L.A. Duus Hansen, ingeniør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 13 - 26
Lorenz Arne Duus Hansen
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 28, 56, 124, 126, 146-147, 150, 446
Arne Duus-Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 12, 107f. og111f.
Lorens Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 16-17, 153, 255

Udviklet af ditmer a/s