Ebbe Gørtz

Født 03.07.1886
Død 30.04.1976
General, Generalløjtnant, generalløjtnant, hærchef, Officer, General/Hærchef, Officer i hæren, hærchef, Generalløjtnant, hærchef, General, chef for Generalkommandoen, general
Region VI (København)
Chef/ill.gen.stab + design. øverstbef., chef væbnede styrker, General, Leder af "Den lille generalstab", general, Chef, Chef for de samlede danske modstandsstyrker, Medlem af den Lille Generalstab, Chef for militærgrupperne

Adresser

Torpenvangen 67, Humlebæk
KBH
Kbhv
København


Billedkilde: Frihedsmuseet 07B-23304

Notater

Ingen konkret angivelse af tidsperiode.

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
K-udvalget

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Andet
Andet - Chef for den illegale generalstab og i okt. 44 designeret øverstbefalende for modstandshæren. Iværksætter i okt. 43 O-gruppedannelsen.
Andet - modtog penge til det illegale militære arbejde
Andet (hjælper) - samarbejdede med modstandsbevægelsen.
Efterretning
Efterretning - EG var leder af Den lille Generalstab
Militærgruppe
Militærgruppe - "Lille generalstab"
Militærgruppe - Sad bag det hele: Den lille generalstab og officersgrupperne, styret af de gamle politikere.
Militærgruppe - Øverstbefalende for danske styrker under SHAEF
Militærgruppe - Øverstbefalende for Den Danske Modstandshær fra sept. 1944
Militærgruppe (hjælper)
Organisation
Organisation - Chef for den opløste hær
Organisation - Danner under interneringen den illegale generalstab. Samarbejder med Frihedsrådet og den afgåede regering og designeres som chef for alle danske væbnede styrker.
Organisation - Den lille generalstab
Organisation - Hærchef
Organisation - Militærleder
Organisation - Oprettede Den lille Generalstab
Organisation - Tog iniativ til og organiserede 'Den lille generalstab'

Litteraturhenvisninger

Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 153
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 68
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 79
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 187
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 105,159,161,164,174-176,197,
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 12
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 153
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 63
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 94,100-105,116,119,130,132-133,136-140,167,171,191,195,198,200,232.
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 63
Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994, 96
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 15,17,29-30,34,41,99,102-103,141,147,156,234,263,340,413,434-435,438,458-459,463,493
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 195, 239, 242, 330
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 109, 110, 146, 149
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 10,14,15,16,20,34,35,36,37,42,106,
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 172, 191, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 17, 36
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9,13,15
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 79,83
Kerteminde Værn (J. C. Bille Brahe, 1985), 21
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 105-106, 110, 116-118, 261-262, 264, 369
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 14, 58, 84, 93, 112, 159, 169, 184
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 39
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 21,44,61
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 26, 137
Nogle blik tilbage på årene 1940-1945 (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976., 47, 49
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 152 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 244 f.
Pressen om Holger Danske (, 1947), 24
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 24
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 24,125,131,138.
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 61
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 247, 263-264, 328-330, 376
Samarbejde og sabotage (Henrik Lundtofte (red.), 2006), 41
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 68
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 172-174,177-179,216,217
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 472
Svitzer-aktionen i 1945 (Jørn Hansen, 2000), 61, 65
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 152-4, 164, 167
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 44
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 48,91

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Carl Hammerich - 05M-19795
Arkivskaber: Steffen Lauge Pedersen, "Politiet i modstandsbevægelsen i Nordre Birk" Fremstilling fra "Nyt om Gammelt fra Københavns Amts Nordre Birk og Politikreds 4 - Lyngby" - 07B-13861-2

Udskriften er baseret på 44 registreringer

Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe - Øverstbefalende for danske styrker under SHAEF

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 12
Ebbe Gørtz
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 172, 191, 193
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Efterretning - EG var leder af Den lille Generalstab

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Samarbejde og sabotage" (Henrik Lundtofte (red.), 2006) 41
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 63
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, chef/ill.gen.stab + design. øverstbef.
Andet - Chef for den illegale generalstab og i okt. 44 designeret øverstbefalende for modstandshæren. Iværksætter i okt. 43 O-gruppedannelsen.

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 105-106, 110, 116-118, 261-262, 264, 369
Ebbe Gørtz, general
Administration
Region VI (København)
K-udvalget
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 68
Ebbe Gørtz, general
Andet

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 24
E. Gørtz, generalløjtnant, hærchef, chef væbnede styrker
Organisation - Danner under interneringen den illegale generalstab. Samarbejder med Frihedsrådet og den afgåede regering og designeres som chef for alle danske væbnede styrker.

Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 15,17,29-30,34,41,99,102-103,141,147,156,234,263,340,413,434-435,438,458-459,463,493
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe - Sad bag det hele: Den lille generalstab og officersgrupperne, styret af de gamle politikere.
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 14, 58, 84, 93, 112, 159, 169, 184
Ebbe Gørtz
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 10,14,15,16,20,34,35,36,37,42,106,
Ebbe Gørtz, officer, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 68
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, leder af "den lille generalstab"
Militærgruppe
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 105,159,161,164,174-176,197,
Ebbe Gørtz

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 44
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61
Ebbe Gørtz, general
Andet

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 152 ff.
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe (Hjælper)

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 244 f.
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, chef
Militærgruppe
Organisation - Militærleder

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 24,125,131,138.
Ebbe Gørtz, general/hærchef
Efterretning
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 94,100-105,116,119,130,132-133,136-140,167,171,191,195,198,200,232.
Ebbe Gørtz, general
Andet - modtog penge til det illegale militære arbejde
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 48,91
Ebbe Gørtz, officer i hæren, hærchef
Organisation - Tog iniativ til og organiserede 'Den lille generalstab'
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 153
Ebbe Gørtz, general

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 472
Gørtz, officer, general
Militærgruppe - "Lille generalstab"
Administration

Den lille generalstab
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, hærchef
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 39
Ebbe Gørtz, general

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ebbe Gørtz, general, chef for de samlede danske modstandsstyrker
Militærgruppe

Litteratur
1) "Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret" (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 153
Ebbe Gørtz, medlem af den lille generalstab
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9,13,15
Ebbe Gørtz, general, chef for generalkommandoen
Militærgruppe - Øverstbefalende for Den Danske Modstandshær fra sept. 1944
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 21,44,61
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kerteminde Værn" (J. C. Bille Brahe, 1985) 21
Gørtz, general
Organisation - Chef for den opløste hær
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 152-4, 164, 167
Gørtz, general
Organisation - Hærchef
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 79,83
Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nogle blik tilbage på årene 1940-1945" (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976. 47, 49
Gørtz, general
Organisation - Den lille generalstab
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 63
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Andet (Hjælper) - samarbejdede med modstandsbevægelsen.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 109, 110, 146, 149
Ebbe Gørtz, general
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svitzer-aktionen i 1945" (Jørn Hansen, 2000) 61, 65
Ebbe Gørtz
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 247, 263-264, 328-330, 376
Gørtz, generalløjtnant
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 26, 137
Gørtz, general
Organisation - Oprettede Den lille Generalstab
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 61
Gørtz, general
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 17, 36
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 24
Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 195, 239, 242, 330
Gørtz, general, chef for militærgrupperne
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 187
Gørtz, general
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere" (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994 96
Gørtz, officer, general
Militærgruppe
Administration
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 79
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 172-174,177-179,216,217

Udviklet af ditmer a/s