Carl Viggo Hjalf

Dæknavn(e): Lille Viggo
Født 13.07.1900
Død 28.03.1985
Kaptajn, Generalløjtnant, Officer, Kaptajn i hæren
Region VI (København)
stabschef/hærens illegale stab, medl. K-udvalget, Kaptajn, Chef

Adresser

København
Skodsborg


Billedkilde: Asbjørn Fjordside, Gandrup/Stig Sumborg

Notater

1943 til 1960, Hærchef. Fratræder som øverstkom. 1960.
Ingen konkret angivelse af periode.
Anføres som chef for "Den lille Generalstab"

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Den lille generalstab
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Frihedsrådets Militærudvalg
K-udvalget

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Våbenfordeling
Andet
Andet - - i kommandoudvalget
Andet - leder af "Lille Generalstab"
Efterretning
Efterretning - CVH arbejdede bl.a. på at skaffe våben til Modstandsbevægelsen fra Sverige - udover udover sit arbejde med efterretningstjenesten
Militærgruppe
Militærgruppe - Medlem af "Den lille generalstab"
Militærgruppe - tilknyttet den lille generalstab
Organisation
Organisation - Chef for "Den lille generalstab".
Organisation - Chef for Den lille Generalstab
Organisation - Den lille generalstab
Organisation - Medlem af den 'lille generalstab'
Organisation - Medlem af Den Lille Generalstab
Organisation - Medlem af Den lille Genralstab og Frihedsrådets kontaktudvalg
Organisation - Stabschef for den illegale Danske hær
Organisation - Stabschef for den lille stab, gen. Gørtz opretter under interneringen. Sommer 44 medlem af K-udvalget.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Lønningslister 5/5-16/5, pk. 229

Litteraturhenvisninger

Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), ½174,193, 243
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 79
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 163,174-176.
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 112ff, 257
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 15
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 94,101-102,104-105,116,119,130,133,136,138-141,166,170,303.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 153
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 46
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 141, 161, 459
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 239-245, 330
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 10,15,16,35,37,38,43,49,125,140,171
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 171f, 184, 191, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 31, 32
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 86
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 26, 38, 41f, 45, 72, 86, 91, 93, 134f, 140, 151, 153, 172, 179f
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 21,45
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 137
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 704-708
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 32
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 9, 36
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 9,36,125,132,134,142.
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 57-59, 61
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 247, 328-331, 334-335, 376
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 152

Udskriften er baseret på 27 registreringer

Hjalf, kaptajn
Andet - leder af "Lille Generalstab"

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 15
Viggo Hjalf, kaptajn
Andet
Administration
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 171f, 184, 191, 193
C. V. Hjalf, kaptajn
Andet - - i kommandoudvalget
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 46
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation - Medlem af Den lille Genralstab og Frihedsrådets kontaktudvalg
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg, Den lille generalstab
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 153
Viggo Hjalf, kaptajn
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 9, 36
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation - Chef for Den lille Generalstab
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 112ff, 257
C. V. Hjalf, kaptajn
Efterretning - CVH arbejdede bl.a. på at skaffe våben til Modstandsbevægelsen fra Sverige - udover udover sit arbejde med efterretningstjenesten
Region VI (København)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 32
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe - tilknyttet den lille generalstab
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 26, 38, 41f, 45, 72, 86, 91, 93, 134f, 140, 151, 153, 172, 179f
Viggo Hjalf, kaptajn, stabschef/hærens illegale stab, medl. k-udvalget
Organisation - Stabschef for den lille stab, gen. Gørtz opretter under interneringen. Sommer 44 medlem af K-udvalget.

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 141, 161, 459
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation - Den lille generalstab
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 10,15,16,35,37,38,43,49,125,140,171
C. V. Hjalf, kaptajn
Organisation - Stabschef for den illegale Danske hær
Region VI (København)
K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 163,174-176.
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61
Viggo Hjalf, generalløjtnant, chef
Militærgruppe
Organisation - Chef for "Den lille generalstab".

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 9,36,125,132,134,142.
Viggo Hjalf, kaptajn
Efterretning
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 94,101-102,104-105,116,119,130,133,136,138-141,166,170,303.
Carl Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe

Generalkommandoen
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningslister 5/5-16/5, pk. 229
Hjalf, kaptajn
Militærgruppe - Medlem af "Den lille generalstab"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 21,45
Hjalf, kaptajn
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 152
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation - Medlem af Den Lille Generalstab
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 86
Hjalf, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) ½174,193, 243
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Organisation - Medlem af den 'lille generalstab'
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 704-708
Viggo Hjalf
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 247, 328-331, 334-335, 376
Hjalf, officer
Almen illegal aktivitet - Våbenfordeling
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 137
Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab, Dansk Samling
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 57-59, 61
Lille Viggo, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab, Dansk Samling
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 57-59, 61
Hjalf, kaptajn i hæren
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 31, 32
Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 239-245, 330
Hjalf, officer, kaptajn
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 79

Udviklet af ditmer a/s