Børge Kruuse Houmann

Dæknavn(e): Nielsen , Revisor Christensen , Nielsen, ingeniør , Finn
Født 26.03.1902
Død 20.01.1994
Redaktør, Redaktør (Land og Folk), Chefredaktør, Forretningsfører, Forretningsfører (Arbejderbladet), Redaktør, forfatter, Dr. phil., Forfatter, forlægger, Forfatter, Forlægger, Forfatter, redaktør, Folketingsmedlem, forfatter, chefredaktør
Region VI (København), Region II (Midtjylland)
Medlem af Frihedsraadet, Medlem af Frihedsrådet, Medlem centralkomite/DKP, Leder, Leder (Frit Danmark), Redaktør, DKP`s repræsentant i Frihedsrådet, Frihedsrådet

Adresser

Fredericia, København
København


Billedkilde: Den Danske Kamp/Stig Sumborg

Notater

Medlem af Frihedsrådet
09.04.1940 til 05.05.1945, Medlem af Danmarks kommunistiske parti
1941 til 01.1945, Mdl. af DKP og allerede kendt af forf. i starten af 1930.
01.1942 til 08.12.1942, gik under jorden ved slutdato, men fortsatte det illegale arbejde
DKP
DKP'er.
Samtaler mellem Herluf Bistrup og Houmann, om at blive medarbejder ved partiets blad efter krigen
Medlem af Danmarks Frihedsråd
Fra 16.09.1943, Dannelsen af Frihedsrådet
16.09.1943 til 05.1945, Medstifter af Frihedsrådet

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

BOPA
Den lille generalstab
DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Frit Danmark

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet
Administration - Politisk leder af Bopa
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Deltog i morgenmøde den 29. august 1943 hos Kate Floren sammen med Frode Jakobsen og Aage Schoch.
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Leder af DkP
Almen illegal aktivitet - Medstifter og medlem af Danmarks Frihedsråd
Andet
Andet - "Politisk" leder af KOPA/BOPA fra efteråret 1942
Andet - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet
Andet - initiativtager til dannelsen af BOPA
Andet - medlem af Frihedsrådet
Andet - Organiserer tværpolitisk organsation "Frit Danmark"
Andet - Var BOPA's kontaktmand til Frihedsrådet.
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Illegal presse
Illegal presse - bl.a. bladet "Frit Danmark"
Illegal presse - Fra starten af 42 med til at stifte "Frit Danmark".
Illegal presse - Grundlægger af det illegale blad Frit Danmark
Illegal presse - Ledelse af tidsskriftet Frit Danmark
Illegal presse - Ledelse i Frit Danmark og Land og Folk.
Illegal presse - Ledende i organiseringen af den illegale presse, eks. Frit Danmark
Illegal presse - Omslagstekst til "Danske Toner"
Illegal presse - Redaktør af Frit Danmark
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Illegal presse - Sendte stof til trykning i det illegale trykkeri i Hundested
Industrisabotage
Industrisabotage - Medstifter af KOPA
Kurer
Lokalkomite - "Frihedrådets" sabotage udvalg
Militærgruppe
Organisation
Organisation - Frihedsrådet
Organisation - Havde ansvar for økonomi og trykkerivirksomhed i DKP fra sommeren 1941
Organisation - I ledelsen af DKP
Organisation - KOPA/BOPA
Organisation - Medlem af DKP's illegale ledelse
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medvirkede til oprettelse af Frihedsrådet
Organisation - Modtog bl.a. penge fra H.C. Hansen til modstandsbevægelsen
Organisation - Sabotageleder i BOPA.Mdl. af ledelse i Frihedsrådet.
Organisation - Sad i DKP centralkomite. Medlem af Frihedsrådet som repr. fior DKP fra sept. 43.
Organisation - Stiftelse af Frihedsrådet
Sabotage
Sabotage - Øverste chef for sabotage

Litteraturhenvisninger

Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 93
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 77, 83
BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2, 286
BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog) (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., s. 328. s. 332
Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 89, 155, 171, 184 ff
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), Hele bogen
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 66, 72, 74
Carl Madsen, en glad kommunist. (Henning Hartmann-Petersen, 1993), 72
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 22
Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944. (Michael Kjeldsen, 1984), 6, 13-14, 18
Da mit hår blev grønt. (Isi Grünbaum, 1988), 60-61, 63, 65, 80
De forvarede - politiske fanger 1941-45 (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994), 73
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 128-29,177,367
De tændte lys (Jørgen Tved, 2009), 38, 44-46
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 82, 84, 113-114, 121, 131, 170
Den röda lågan (Karl Staf, 1997), 99-102
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 19 og frem
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 89, 96, 101, 123, 130, 149
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33,56,71
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 15,87,92,93,95,102-104,110-
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 79,91,95
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 114, 274f
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6
Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret) (Tage Revsgård Andersen, 1972), 6, 21, 31, 34, 35, 42, 47
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 22,209,210,246
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 85,96,110,123,129,133-134,139,145-147,157,161,171,173,176-178,180-181,188-189,210,220,264,274.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 163f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 192
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 6, 7, 13, 26, 48, 91-93, 95-96
Herluf Bidstrup og hans legal-illegale kunst under besættelsesårene (Allan fridericia, 1982), 19, 27
Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994, 80, 96, 103
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 64, 67, 104, 200
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 57, 100, 143, 147
Hvor der handles (Nils Foss, 1977), 36
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 93, 240, 243, 244, 246, 393
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 9,22,23,27,48,50,51,52,56,57,58,71,72
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 15, 21, 56, 87, 127, 130, 273
Ikke noget theselskab (Helda Lundh, 2002), 175
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 80. 92, 121. 191, 193
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), s. 80, 92, 121. 191, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 3-23, 30, 48
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 220
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 122
Legal. Illegal. Legal. Træk af den kommunitiske presses historie, (, 1980), 14, 20
Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45 (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995), 13
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 66
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 74
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 37
Modstandsarbejdet i Slotholmsgade (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004, 52, 60
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 15
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 113
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 16, 17, 85
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 143,209,263,326-328,349,351
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 109,202,203,233,247,284,286,306,318,333
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 115-138
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 240 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 280
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 339
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 39, 77, 337
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 181, 192, 249, 428
Pressen om Holger Danske (, 1947), 14,23,27,28,30
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 145.
Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne (Martin Evald Jensen, 1988), 14
Røde Ras (Torben Bjerg Clausen, 1983), 69, 83, 84, 88, 89
Sabotage (bidrag til København 1888-1945) (Børge Thing, 1948), København 1888-1945, 534-536
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 20, 110
Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974) (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974), 17,36,37,65,73,76
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 16, 21, 25, 27, 33, 43, 48, 66, 82, 152f., 159, 200, 209f., 213-17, 234, 242, 288, 413, 425
Sabotager 1940-1945 (Erik Johannesen, 1985), 73
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 64, 84, 111, 129, 132, 156, 201, 202, 264, 376
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 34,36,43,44,71,73,81,82,84,85,11,111,180
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 474, 475 b, 476, 478, 530 b
Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. (Torben Bjerg Clausen, 1984), 116, 118
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 67, 98
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 52
Tingene sker ikke af sig selv (Villy Karlsson, 1984), 24
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 40
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 337
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 103
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 41
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28
Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 58

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Børge Houmann - 08A-14060
Arkivskaber: Børge Houmann - 03A-19872

Udskriften er baseret på 96 registreringer

Børge Houmann, redaktør
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6
Børge Houmann, redaktør (land og folk)
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 80. 92, 121. 191, 193
Nielsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) s. 80, 92, 121. 191, 193
Børge Houmann, københavn
Organisation - Havde ansvar for økonomi og trykkerivirksomhed i DKP fra sommeren 1941
Illegal presse
Andet - "Politisk" leder af KOPA/BOPA fra efteråret 1942
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet, BOPA
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 163f
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 192
Nielsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 192
Børge Houman, medlem af frihedsraadet
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 89, 155, 171, 184 ff
Nielsen, medlem af frihedsrådet
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 89, 155, 171, 184 ff
Børge Houmann, chefredaktør
Organisation
Region VI (København)
DKP, Den lille generalstab
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 114, 274f
Børge Houmann
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33,56,71
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet - Leder af DkP
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 122
Børge Houmann, forretningsfører, medlem centralkomite/dkp
Illegal presse - Fra starten af 42 med til at stifte "Frit Danmark".
Organisation - Sad i DKP centralkomite. Medlem af Frihedsrådet som repr. fior DKP fra sept. 43.
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 64, 67, 104, 200
Børge Houmann
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 9,22,23,27,48,50,51,52,56,57,58,71,72
Børge Houmann
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 16, 21, 25, 27, 33, 43, 48, 66, 82, 152f., 159, 200, 209f., 213-17, 234, 242, 288, 413, 425
Børge Houmann
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotager 1940-1945" (Erik Johannesen, 1985) 73
Børge Houmann, forretningsfører (arbejderbladet)
Organisation - Medlem af DKP's illegale ledelse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De forvarede - politiske fanger 1941-45" (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994) 73
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 113
Børge Houmann, leder
Andet

Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 89, 96, 101, 123, 130, 149
Nielsen, leder
Militærgruppe

Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 89, 96, 101, 123, 130, 149
Nielsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 9,22,23,27,48,50,51,52,56,57,58,71,72
Børge Kruuse Houmann, redaktør, forfatter, medlem af frihedsrådet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) Hele bogen
Revisor Christensen, redaktør, forfatter, medlem af frihedsrådet
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) Hele bogen
Børge Houmann
Sabotage
Region VI (København)
DKP, BOPA
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 66
2) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 74
Børge Houmann, dr. phil., leder (frit danmark)
Kurer
Illegal presse - Ledelse i Frit Danmark og Land og Folk.
Organisation - Sabotageleder i BOPA.Mdl. af ledelse i Frihedsrådet.
Region VI (København)
BOPA, Frihedsrådet, Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 15,87,92,93,95,102-104,110-
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 67, 98
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 22,209,210,246
Børge Houmann
Illegal presse
Andet - Organiserer tværpolitisk organsation "Frit Danmark"
Industrisabotage - Medstifter af KOPA
Almen illegal aktivitet - Medstifter og medlem af Danmarks Frihedsråd
Region VI (København)
Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 115-138
Børge Houmann
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 103
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 128-29,177,367
Børge Houmann
Andet - medlem af Frihedsrådet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Børge Houmann
Andet - initiativtager til dannelsen af BOPA

BOPA
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 280
Børge Houmann, forfatter, forlægger
Andet - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 339
Børge Houmann, forretningsfører
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 19 og frem
Nielsen, forretningsfører
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 19 og frem
Børge Houmann
Illegal presse - Sendte stof til trykning i det illegale trykkeri i Hundested
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De tændte lys" (Jørgen Tved, 2009) 38, 44-46
Nielsen, ingeniør
Illegal presse
Andet - Organiserer tværpolitisk organsation "Frit Danmark"
Industrisabotage - Medstifter af KOPA
Almen illegal aktivitet - Medstifter og medlem af Danmarks Frihedsråd
Region VI (København)
Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 115-138
Børge Houmann, medlem af frihedsrådet
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45" (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995) 13
Børge Houmann, redaktør
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 145.
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet - Deltog i morgenmøde den 29. august 1943 hos Kate Floren sammen med Frode Jakobsen og Aage Schoch.
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 85,96,110,123,129,133-134,139,145-147,157,161,171,173,176-178,180-181,188-189,210,220,264,274.
Børge Houmann, medlem af frihedsrådet
Organisation

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 474, 475 b, 476, 478, 530 b
Nielsen
Almen illegal aktivitet - Deltog i morgenmøde den 29. august 1943 hos Kate Floren sammen med Frode Jakobsen og Aage Schoch.
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 85,96,110,123,129,133-134,139,145-147,157,161,171,173,176-178,180-181,188-189,210,220,264,274.
Børge Houmann
Industrisabotage
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Houmann, chefredaktør

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 37
Børge Houmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Houmann
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 77, 83
Børge Houmann
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 15
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 15, 21, 56, 87, 127, 130, 273
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 220
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ikke noget theselskab" (Helda Lundh, 2002), 175
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28
Børge Houmann, forfatter, dkp`s repræsentant i frihedsrådet
Administration - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet
Illegal presse - Ledende i organiseringen af den illegale presse, eks. Frit Danmark
Administration - Politisk leder af Bopa
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Herluf Bidstrup og hans legal-illegale kunst under besættelsesårene" (Allan fridericia, 1982) 19, 27
Børge Houmann, forfatter
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 337
Børge Houmann, forlægger
Illegal presse - Grundlægger af det illegale blad Frit Danmark
Organisation - Medvirkede til oprettelse af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 39, 77, 337
Børge Houmann, forretningsfører
Illegal presse
Organisation - KOPA/BOPA
Region VI (København)
BOPA, DKP
Litteratur
1) "Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974)" (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974) 17,36,37,65,73,76
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 52
Børge Houmann
Organisation

Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Slotholmsgade" (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004 52, 60
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Børge Houmann
Illegal presse - Omslagstekst til "Danske Toner"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid." (Torben Bjerg Clausen, 1984) 116, 118
Børge Houmann
Lokalkomite - "Frihedrådets" sabotage udvalg
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne" (Martin Evald Jensen, 1988) 14
Børge Houmann, forfatter, redaktør
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Carl Madsen, en glad kommunist." (Henning Hartmann-Petersen, 1993) 72
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 40
Børge Houmann
Organisation - Stiftelse af Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 79,91,95
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 41
Børge Houmann
Organisation
Illegal presse - Ledelse af tidsskriftet Frit Danmark
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 82, 84, 113-114, 121, 131, 170
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den röda lågan" (Karl Staf, 1997) 99-102
Børge Houmann
Illegal presse - Redaktør af Frit Danmark
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 181, 192, 249, 428
Børge Houmann
Administration
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 93, 240, 243, 244, 246, 393
Nielsen
Illegal presse - Redaktør af Frit Danmark
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 181, 192, 249, 428
Børge Houmann, forfatter
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 64, 84, 111, 129, 132, 156, 201, 202, 264, 376
Børge Houmann, redaktør
Organisation - I ledelsen af DKP
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 93
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 20, 110
Børge Houmann
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 58
Nielsen, forfatter
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 64, 84, 111, 129, 132, 156, 201, 202, 264, 376
Børge Houmann, forretningsfører
Illegal presse - bl.a. bladet "Frit Danmark"
Sabotage
Organisation - Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 143,209,263,326-328,349,351
Børge Houmann
Organisation - Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 109,202,203,233,247,284,286,306,318,333
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 16, 17, 85
Finn
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 16, 17, 85
Børge Houmann
Organisation - Modtog bl.a. penge fra H.C. Hansen til modstandsbevægelsen
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 6, 21, 31, 34, 35, 42, 47
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 6, 7, 13, 26, 48, 91-93, 95-96
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 22
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944." (Michael Kjeldsen, 1984) 6, 13-14, 18
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Røde Ras" (Torben Bjerg Clausen, 1983) 69, 83, 84, 88, 89
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Da mit hår blev grønt." (Isi Grünbaum, 1988) 60-61, 63, 65, 80
Børge Houmann
Illegal presse

Litteratur
1) "Legal. Illegal. Legal. Træk af den kommunitiske presses historie," (, 1980) 14, 20
Nielsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Da mit hår blev grønt." (Isi Grünbaum, 1988) 60-61, 63, 65, 80
Børge Houmann, redaktør
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 57, 100, 143, 147
Børge Houmann, redaktør
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 14,23,27,28,30
Børge Houmann
Organisation

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 3-23, 30, 48
Børge Houmann
Illegal presse

Litteratur
1) "Tingene sker ikke af sig selv" (Villy Karlsson, 1984) 24
Børge Kruse Houmann, folketingsmedlem, forfatter, chefredaktør
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA, Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2 286
Børge Houmann
Andet - Var BOPA's kontaktmand til Frihedsrådet.
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere" (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994 80, 96, 103
Børge Houmann, chefredaktør, frihedsrådet
Sabotage - Øverste chef for sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotage (bidrag til København 1888-1945)" (Børge Thing, 1948), København 1888-1945 534-536
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
BOPA, DKP
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 34,36,43,44,71,73,81,82,84,85,11,111,180
Børge Houmann
Administration
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 66, 72, 74
Børge Houmann, chefredaktør, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog)" (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. s. 328. s. 332

Udviklet af ditmer a/s