Frode Jakobsen

Dæknavn(e): Peter Ravn, Ravnen,Dr. Knudsen,Magisteren,Andrease , Knudsen , Den lille , Peter Ravn , Doktor Knudsen , Magisteren , Ravn , Peter Ravn , Ravnen, dr. Knudsen , Peter. Ravn, Ravnen, Doktor Knudsen, Den lille, mv
Født 21.12.1906
Død 15.06.1997
Cand. Mag., cand. mag., Magister, cand.mag, Politiker, cand.mag., Politiker (socialdemokratiet), Cand.mag
Region VI (København), Region III (Sydjylland), Region I (Nordjylland)
Leder, Formand, Leder/Ringen, formand Frihedsrådet, Medlem af Frihedsrådet, I led.af RINGEN og FRIHSRÅD, Leder af Ringen, Frihedsrådet

Adresser

Ravnsnæsvej 107, Skodsborg
Vilhelm Birkedalsvej 6, København NV
Øster Jølby, København
København


Billedkilde: Frihedsmuseet/Holt og Madsen 42J0000168

Notater

1943 til 1943, Sommeren 1943 lagde Jutta Juncker hus til nogle møder, der var starten på Danmarks Frihedsråd
Medlem af Frihedsrådet
FJ er født 1906. Startede modstandsorg. Ringen i 1941. Var en af grundlæggerne af Danmarks Frihedråd 16.9.43
Var med til at starte modsytandgrupper for Ringen
1943 til 1943, Udtalte sig kritisk til sabotagen på storebæltsfærgerne
Medlem af Danmarks Frihedsråd
Leder af Ringen, og medlem af Frihedsrådet
Medlem af Danmarks Frihedsråd
Fra 16.09.1943, Dannelsen af Frihedsrådet
16.09.1943 til 05.1945, Medstifter af Frihedsrådet
Stifter af "Dansk Studiering" senere blot kaldet "Ringen", medstiftet af Frihedsrådet aug. 43

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Frihedsrådet
Frihedsrådets Militærudvalg
Holger Danske
K-udvalget
Ringen

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - med i hovedledelsen,og aktionsudvalget/Ringens rerpræsentant i Frihedsrådet fra sept. 1943
Administration - rejste rundt i hele landet for at danne studiegrupper, der for nogles vedkommende senere skulle gå over i illegalitet
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Her kun nævnt i forb. med stiftelse af Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Leder af Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Leder af ringen, stifter af Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Stifter af FR mmm.
Andet
Andet - - i kommando-udvalget
Andet - Centralt medlem af Frihedsrådet
Andet - Formand for Frihedsrådets arrestationsudvalg. Grundlage og gav retningslinier for Centralkartoteket
Andet - Frode Jakobsen indsatte Carsten Høeg som leder af Centralkartoteket. Forinden havde de nært samarbejde.
Illegal presse - opsnusede og viderebragte "nyhederne" til redaktørerne af de illegale blade tilknyttet Ringen
Logivært (hjælper)
Militærgruppe
Organisation
Organisation - Danner efterår 41 Dansk Studiering, senere Ringen. Formand Frihedsrådet sept. 43. Medlem K-udvalget sommer 44.
Organisation - Deltog i oprettelse af Danmarks Frihedsråd
Organisation - Frihedsrådet
Organisation - Grundlægger af Ringen. Ringens repræsentant i Frihedsrådet sept. 1943
Organisation - Kontakt med daværende indenrigsminister Jørgen Jørgensen og drøftelser omkring retsopgøret og love efter befrielsen, samt en ny regering.
Organisation - Leder af Ringen, stiftede Frihedsrådet på adressen Nørrebrogade 156, 2. Sal
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Organisation - Stifter af Studieringen, senere Ringen i efteråret 1941
Radiosending (hjælper)

Kildehenvisninger

Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 interview med FJ fra 1993
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 Åge Trommer - kasse 21 omfattende mat. fra FJ

Litteraturhenvisninger

1944 - en modstandsgruppe (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 270
Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 93
At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft. (Adda Hilden, 2009), 125
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 301
Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig. (Kjeld Olesen, 1993), 227, 242, 243, 245
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 66, 67, 72
Børge Outze 1912-1980 (Leif Blædel, 1999), Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark., 328
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 11, 27
Danmarks modstandskamp (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn, 20
De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 74
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 119, 121, 125, 129, 134, 141, 147-148, 167, 302, 372-373
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 115, 119, 122
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 294,302,306,308,321,345-351,353,354,360,363-368,370,378,391
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33-41,79,122,146,147,171,172,204,205,210,211,215,216,219,220,241-243,246,249-251,274,285-287,290,291
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 101,114,141-143,145,147,154,
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 86,101
Emdrup. Et åndehul i storbyen. (*, 2001), s. 42f.
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 90f, 127, 130, 219f, 235
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 13,19,29,30,35-37,42,45-47,52,53,noter 4,9,10-13,litt 2,Barfod brev 6,7
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 27,28,82.
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 38
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 227,230,232,233,234,235,264,420,429,432,444,445,544,571,579,580,581
Et historisk tilbageblik til besættelsen (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993, 79
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.222
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 178f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 191
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 46
Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943. (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009., 10
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 5, 7, 41, 94-96
Hilsen til Meta ... (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977, 77
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 45, 104, 156, 160-163, 196, 224, 236, 354, 466
Holger Danske (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2., 278
Hvor der handles (Nils Foss, 1977), 36
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 76, 78, 90, 93, 126, 243-246
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 18,27,82,84,85,95,96,97,129,181
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 79, 121, 171, 174, 190f, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 14, 17, 21, 32
Interneringskartoteket (Jens Ege m.fl., 2005), 14,15,22,25,29,41,44,45,57
Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001, 270
Kalundborg i verdenskrigens skygge (, 2008), Årets gang på Kalundborg Museum 2008, 21
Klokken er fem minutter før tolv (Chr. Houmark Hammer, 2002), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2002, s. 128
Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand (Herluf Rasmussen, 2013), s. 213
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 35, 238-239, 241, 253
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 14, 55, 104f, 122, 162
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 107+110
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 124
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Meyer-mordene (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen, 565, 570, 573, 575, 577
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 89
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 37/39/52
Min tid. Erindringer. (Bent A. Koch, 2003), 44,70,72,73,74,89
Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44 (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp, 3
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), 145, 162f, 180, 196, 218ff, 226, 266, 277
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 265
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 105
Modstandsbevægelsen på Stevns, Møn, i Vordingborg og på Lolland-Falster (Esben Kjeldbæk, 1985), 11
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 5,98,108
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), hele bogen
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 122-126,136,137,149
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 233,247,255,269,
Nordjylland under besættelsen (, 1983), 19
Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab. (Rolf Bagger, 2009), 47
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 127
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 234-258
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 77, 128, 159, 270, 289-290, 298, 337
Pige i modstandskampen (Lis Mellemgaard, 1998), 99, 104
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 80
Pressen om Holger Danske (, 1947), passim
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 364
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 29, 55, 60f,64, 73, 120
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 29,55,60,71,73,120,127,129,
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 10
Ringen sluttet (Erik Nørgaard, 1999), 188
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 49, 60-62, 65, 75, 77
Sabotør i Århus (Vagn Olesen, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 108-110, 1987, 2/25
Socialdemokrat og rebel. Erindringer. (Holger Eriksen, 1986), s. 185
Solskin for det sorte muld. Om slægt og folk. (Ove Korsgaard, 2013), s. 152 ff
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 182
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 431, 433, 435, 439, 469, 471, 474-478, 475 b, 480, 482-485, 497 b, 505, 512-515, 521, 530 b, 558
Svend Otto Nielsen (*, 1945), Folkeskolen, 62, 1945., 148
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 59-60, 589
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 52, 144
To heldige og en svipser - modstandsarbejde i Nordthy (Bent Rolighed, 2002), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 2002, 117
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 336
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 42
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28, 30, 159, 181
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 27
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 39

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 35A-20984
Arkivskaber: Frode Jakobsen - 40L-17902
Arkivskaber: Frode Jakobsen - 35F-18942

Udskriften er baseret på 100 registreringer

Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6
2) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 38
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 interview med FJ fra 1993
Frode Jakobsen, cand. mag., leder
Almen illegal aktivitet - Her kun nævnt i forb. med stiftelse af Frihedsrådet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 27
Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 79, 121, 171, 174, 190f, 193
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 Åge Trommer - kasse 21 omfattende mat. fra FJ
Frode Jakobsen
Andet - - i kommando-udvalget

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 46
Frode Jakobsen, formand
Andet - Formand for Frihedsrådets arrestationsudvalg. Grundlage og gav retningslinier for Centralkartoteket
Andet - Frode Jakobsen indsatte Carsten Høeg som leder af Centralkartoteket. Forinden havde de nært samarbejde.
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) 14,15,22,25,29,41,44,45,57
Frode Jakobsen, cand. mag., københavn
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) 145, 162f, 180, 196, 218ff, 226, 266, 277
Frode Jakobsen
Organisation - Stifter af Studieringen, senere Ringen i efteråret 1941
Andet - Centralt medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 178f
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 191
Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 29, 55, 60f,64, 73, 120
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 90f, 127, 130, 219f, 235
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33-41,79,122,146,147,171,172,204,205,210,211,215,216,219,220,241-243,246,249-251,274,285-287,290,291
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 294,302,306,308,321,345-351,353,354,360,363-368,370,378,391
Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet - Leder af ringen, stifter af Frihedsrådet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 14, 55, 104f, 122, 162
Frode Jakobsen, cand. mag., leder/ringen, formand frihedsrådet
Organisation - Danner efterår 41 Dansk Studiering, senere Ringen. Formand Frihedsrådet sept. 43. Medlem K-udvalget sommer 44.

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 45, 104, 156, 160-163, 196, 224, 236, 354, 466
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 27,28,82.
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 18,27,82,84,85,95,96,97,129,181
Peter Ravn, Ravnen,Dr. Knudsen,Magisteren,Andrease, cand. mag.
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 18,27,82,84,85,95,96,97,129,181
Frode Jakobsen, cand. mag., leder
Administration - med i hovedledelsen,og aktionsudvalget/Ringens rerpræsentant i Frihedsrådet fra sept. 1943
Administration - rejste rundt i hele landet for at danne studiegrupper, der for nogles vedkommende senere skulle gå over i illegalitet
Illegal presse - opsnusede og viderebragte "nyhederne" til redaktørerne af de illegale blade tilknyttet Ringen
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) hele bogen
Frode Jacobsen, leder
Andet

Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 115, 119, 122
Frode Jakobsen, cand. mag., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 66, 67, 72
Knudsen, cand. mag., medlem af frihedsrådet
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 66, 67, 72
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Ringen
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Frode Jakobsen, cand. mag., i led.af ringen og frihsråd
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 101,114,141-143,145,147,154,
Frode Jakobsen, leder af ringen
Almen illegal aktivitet
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 364
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 301
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 59-60, 589
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Ringen
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 39
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Logivært (Hjælper)
Radiosending (Hjælper)

Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 234-258
Den lille, cand. mag., i led.af ringen og frihsråd
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 101,114,141-143,145,147,154,
Peter Ravn
Almen illegal aktivitet
Logivært (Hjælper)
Radiosending (Hjælper)

Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 234-258
Frode Jakobsen, magister
Almen illegal aktivitet - Stifter af FR mmm.
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 124
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Frode Jakobsen, frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 29,55,60,71,73,120,127,129,
Doktor Knudsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Frode Jakobsen
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 5,98,108
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 431, 433, 435, 439, 469, 471, 474-478, 475 b, 480, 482-485, 497 b, 505, 512-515, 521, 530 b, 558
Frode Jakobsen, leder
Administration
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 10
Frode Jakobsen

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand" (Herluf Rasmussen, 2013) s. 213
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 37/39/52
Frode Jakobsen, cand.mag, formand
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kalundborg i verdenskrigens skygge" (, 2008), Årets gang på Kalundborg Museum 2008 21
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet - Leder af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Stevns, Møn, i Vordingborg og på Lolland-Falster" (Esben Kjeldbæk, 1985) 11
Magisteren
Almen illegal aktivitet - Leder af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Stevns, Møn, i Vordingborg og på Lolland-Falster" (Esben Kjeldbæk, 1985) 11
Frode Jakobsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Frode Jakobsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Frode Jakobsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Frode Jakobsen
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 105
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 265
Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Solskin for det sorte muld. Om slægt og folk." (Ove Korsgaard, 2013) s. 152 ff
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordjylland under besættelsen" (, 1983) 19
Frode Jakobsen

Ringen
Litteratur
1) "Klokken er fem minutter før tolv" (Chr. Houmark Hammer, 2002), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2002 s. 128
Frode Jakobsen
Organisation - Medlem af Frihedsrådet

Litteratur
1) "Et historisk tilbageblik til besættelsen" (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993 79
Frode Jakobsen
Organisation - Frihedsrådet

Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 20
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 3
Frode Jakobsen
Organisation - Deltog i oprettelse af Danmarks Frihedsråd
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "To heldige og en svipser - modstandsarbejde i Nordthy" (Bent Rolighed, 2002), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 2002 117
Frode Jakobsen, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Hilsen til Meta ..." (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977 77
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 74
Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Socialdemokrat og rebel. Erindringer." (Holger Eriksen, 1986) s. 185
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotør i Århus" (Vagn Olesen, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 108-110, 1987 2/25
Frode Jakobsen
Organisation - Grundlægger af Ringen. Ringens repræsentant i Frihedsrådet sept. 1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 89
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28, 30, 159, 181
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943." (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009. 10
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Pige i modstandskampen " (Lis Mellemgaard, 1998) 99, 104
Frode Jakobsen, cand.mag
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 336
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 13,19,29,30,35-37,42,45-47,52,53,noter 4,9,10-13,litt 2,Barfod brev 6,7
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.222
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 77, 128, 159, 270, 289-290, 298, 337
Frode Jakobsen
Organisation
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 270
Frode Jakobsen
Administration
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning" (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001 270
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab." (Rolf Bagger, 2009) 47
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 52, 144
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft." (Adda Hilden, 2009) 125
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Ravn
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Frode Jakobsen, politiker
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 107+110
Frode Jakobsen
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 86,101
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 42
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 119, 121, 125, 129, 134, 141, 147-148, 167, 302, 372-373
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 76, 78, 90, 93, 126, 243-246
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Emdrup. Et åndehul i storbyen." (*, 2001) s. 42f.
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ringen sluttet" (Erik Nørgaard, 1999) 188
Peter Ravn
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ringen sluttet" (Erik Nørgaard, 1999) 188
Frode Jakobsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Børge Outze 1912-1980" (Leif Blædel, 1999), Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark. 328
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation - Leder af Ringen, stiftede Frihedsrådet på adressen Nørrebrogade 156, 2. Sal
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 93
Frode Jakobsen, frihedsrådet
Organisation - Kontakt med daværende indenrigsminister Jørgen Jørgensen og drøftelser omkring retsopgøret og love efter befrielsen, samt en ny regering.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svend Otto Nielsen" (*, 1945), Folkeskolen, 62, 1945. 148
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 122-126,136,137,149
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 233,247,255,269,
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min tid. Erindringer." (Bent A. Koch, 2003), 44,70,72,73,74,89
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 5, 7, 41, 94-96
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 11, 27
Frode Jakobsen, cand.mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 227, 242, 243, 245
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 49, 60-62, 65, 75, 77
Ravnen, dr. Knudsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 49, 60-62, 65, 75, 77
Peter. Ravn, Ravnen, Doktor Knudsen, Den lille, mv, cand.mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 227, 242, 243, 245
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Meyer-mordene" (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen 565, 570, 573, 575, 577
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) passim
Frode Jakobsen
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 14, 17, 21, 32
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske" (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2. 278
Frode Jakobsen, politiker (socialdemokratiet)
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 35, 238-239, 241, 253
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 182
Frode Jakobsen, cand.mag
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frihedsrådet

Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 227,230,232,233,234,235,264,420,429,432,444,445,544,571,579,580,581

Udviklet af ditmer a/s