Alfred Jensen

Egentligt navn(e): Peter Alfred Jensen
Dæknavn(e): Petersen
Født 07.07.1903
Død 03.01.1988
Næstformand (DKP), Murerarbejdsmand, Folketingsmand (DKP), Folketingsmedlem (DKP), Medlem af Folketinget, Medl. af Folketinget DKP, Folketingsmedlem, Murerarbejdsmand, politiker, Politiker, Arbejdsmand. Medl. af Folketinget, MF DKP, Trafikminister efter befrielsen, Folketingsmand, Næstformand DKP Centralkommite, Folketingsmedlem. Fhv.
Region VI (København), Region II (Midtjylland)
Medlem centralkomite, Frihedsrådet, Medlem af Frihedsrådet

Adresser

Fredensborggade 1, København
Kronborggade, København
Vester Søgade, København
Vestersøgade 78, København V
Århus, Københavvn
København
Århus
Aarhus

Biografi

En biografi af Alfred Jensen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42J0000163

Notater

1940 til 05.05.1945, Medlem af illegal DKP ledelse fra 1940, medlem af Frihedsrådet
Ingen konkret angivelse af tidsperiode.
Indsat i Horserød-lejren
I slutningen af krigen medlem af Frihedsrådet
Gik under jorden 22. juni 1941 pga udstedt arrestordre om internering.
Medlem af Frihedsrådet -/1-1945
Fra 21.06.1941, Medlem af Frihedsrådet -/1-1945
Fra 1940, Medlem af DKP
01.1945 til 1945, Næstformand for DKP, Trafikminister i Befrielsesregeringen
Fra 1945, Befandt sig sammen med Ole Lippmann i en lejlighed på Hans Knudsens Plads ved razzia i ejendommen
Arresteret, men undslap.

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

BOPA
DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Frit Danmark
Land og Folk

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - DKPs Landsledelse, CK
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - DKP
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - I ledelsen for DKP
Almen illegal aktivitet - Medlem af DKP
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - DKP's medlem i Frihedsrådet fra jan. 1945 (afløste Børge Houmann)
Andet - Med i modstandsbevægelsen
Andet - Medlem af Frihedsrådet fra 01.45.
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Andet (flygtet) - Flygtet fra politiet efter arrestation på Samsø
Andet (situationsbetinget) - Under jorden
Illegal presse
Illegal presse - Efterfulgte Aksel Larsen i Frit Danmark
Illegal presse - Medarbejder ved Land of Folk. Udgav 1944 pjecen "Fagbevægelsens vej", som argumenterede for enhed indenfor arbejderbevægelsen.
Illegal presse (flygtet) - Arresteret på Samsø af dansk politi. Flygtet fra politiet på Kbhn.s Hovedbanegård. Gået under jorden.
Industrisabotage
Militærgruppe
Organisation
Organisation - Forberedte i 1940 DKPs fortsættelse illegalt. Arresteret 22.6.1941, men undslap. Formand for DKP 5.11.42. Medlem af Frihedsrådet for DKP jan.-april 1945 under Børge Houmanns sygdom, medlem af Kontaktudvalget. Trafikminister i Befrielsesregeringen maj 1945..
Organisation - Fra besættelsen medlem af DKP's illegale tremandsledelse, de facto leder i Aksel Larsens fravær fra nov. 1942
Organisation - Frihedsrådet for DKP
Organisation - Generaldebat om politiske og modstandstekniske spørgsmål i Stockholm i frihedsrådsregi
Organisation - Indtræder i Frihedsrådet i januar 1945, på grund af Børge Houmann´s sygdom
Organisation - Indtrådt i Frihedsrådet som afløser for Børge Houmann
Organisation - Medlem af DKP illegale centralkommitté fra nov. 42.
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet som afløser for Børge Houmann
Organisation - Var medlem af Frihedsrådet.
Organisation (flygtet)
Organisation (flygtet) - Undsluppet på hovebanegården
Organisation (fængslet) - Arresteret på Samsø

Litteraturhenvisninger

20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 69
65 år med Marx for socialisme og fred. (Alfred Jensen, 1983), s. 14-21
65 år med Marx for socialisme og fred. (Alfred Jensen, 1983), s.14-21
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 6
Befrielsesnatten - og hvad der gik forud (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 554
Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig. (Kjeld Olesen, 1993), 194
Da mit hår blev grønt. (Isi Grünbaum, 1988), 60-61, 63, 65
Danmarks Frihedsraad (Erling Foss, 1948), København 1888-1945, 531
Danmarks Frihedsraad (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2., 223
Danmarks Frihedsraad (Kai Berg Madsen, 1946), 12-30
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 683,687,689,714,717,718
De forvarede - politiske fanger 1941-45 (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994), 19, 70, 73
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 74, 131
Den illegale kommunistiske presse (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., 298
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 28
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), Passim ml. p. 55 - 286
Efter bedste evne (Vilhelm Andresen, 1985), s. 3. s. 7
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 110.147,154,233,234,238,241-
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 11
Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret) (Tage Revsgård Andersen, 1972), 13, 37, 47
Fallet Horney (Ulf Peyron, 1986), 154
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 161
Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag. (Anders Engelbrecht, 2020), s.166
Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker) (, 1945), Fem Aar i Lænker, 151
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221, 223
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 173,176,178,180-182,188,204,213-214,232,243,266-268,272,274,276-277.
Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 11
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 180
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), s. 26, 29, 36
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 6-7, 26, 48, 91
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 39, 224, 230-232, 234, 235, 257, 266, 268-270, 275, 276, 280, 283, 285, 288, 289, 291, 292, 308
Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994, 98, 100
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 64
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), Passim ml. p. 95 - 402
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 243
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 71,72,92,93,94,95,105,109,160,161,
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 15, 21, 56, 127, 139, 273
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 192
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 230,231,232,234,235,236,237,238,239,240,241,242,249,250,255,256,257
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 74,118,148,186,214,258,270,271,284
Leve mens man lever (Jørgen Jacobsen, 1991), 52
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 402
Medløbere og modløbere (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010), 45,50,66,67,88,106,107,113,211
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 276, 277
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 435, 442-443, 483, 491, 513
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1524
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 60,61,63,148
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 34
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 108,138,140,141,143,144,159,186,245,250,286,412
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 14,23,78,171-177
Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra. (Bjørn Meidell, 1982), 109
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 233,270
Norske tilstande var målet (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 27(foto)
Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere. (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985., 95
Om det illegale Land og Folk (1941-1945) (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994., 94
Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel (Dorte Bennedbæk, 2010), 26
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 93
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 805
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 60,61,73,115,116.
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 60f, 73, 115f
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 413
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 267
Socialdemokrat og rebel. Erindringer. (Holger Eriksen, 1986), s. 182
Som jeg husker det (Aage la Cour, 1998), 92
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 25,48-9,73,79,122,m.fl.
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 475, 478, 497 b, 503, 512, 521, 558
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 147
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 08A-14069
Arkivskaber: - 35F-18929

Udskriften er baseret på 71 registreringer

Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 11
Alfred
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 192
Alfred Jensen, næstformand (dkp), københavn
Organisation - Fra besættelsen medlem af DKP's illegale tremandsledelse, de facto leder i Aksel Larsens fravær fra nov. 1942
Andet - DKP's medlem i Frihedsrådet fra jan. 1945 (afløste Børge Houmann)
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 180
Alfred Jensen, murerarbejdsmand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 60f, 73, 115f
Alfred Jensen, folketingsmand (dkp), medlem centralkomite
Organisation - Medlem af DKP illegale centralkommitté fra nov. 42.

DKP
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 64
Alfred Jensen, folketingsmedlem (dkp)
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 71,72,92,93,94,95,105,109,160,161,
Petersen
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 71,72,92,93,94,95,105,109,160,161,
Alfred Jensen, medlem af folketinget
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "De forvarede - politiske fanger 1941-45" (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994) 19, 70, 73
Alfred Jensen, murerarbejdsmand
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 110.147,154,233,234,238,241-
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60
Alfred Jensen, frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 60,61,73,115,116.
Alfred Jensen
Andet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 173,176,178,180-182,188,204,213-214,232,243,266-268,272,274,276-277.
Alfred Jensen, medlem af frihedsrådet
Organisation

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 475, 478, 497 b, 503, 512, 521, 558
Alfred Jensen
Industrisabotage
Region VI (København)
DKP
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Alfred Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Alfred Jensen

Litteratur
1) "Socialdemokrat og rebel. Erindringer." (Holger Eriksen, 1986) s. 182
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 34
Alfred Jensen
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 15, 21, 56, 127, 139, 273
Alfred Jensen, medl. af folketinget dkp
Andet (Flygtet) - Flygtet fra politiet efter arrestation på Samsø
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efter bedste evne" (Vilhelm Andresen, 1985) s. 3. s. 7
Alfred Jensen, murerarbejdsmand
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra." (Bjørn Meidell, 1982) 109
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel" (Dorte Bennedbæk, 2010) 26
Alfred Jensen, folketingsmedlem
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Som jeg husker det" (Aage la Cour, 1998) 92
Alfred Jensen, folketingsmedlem
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 74, 131
Alfred Jensen
Organisation - Var medlem af Frihedsrådet.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 243
Alfred Jensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 805
Alfred Jensen
Organisation - Frihedsrådet for DKP
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 233,270
Alfred Jensen
Organisation (Fængslet) - Arresteret på Samsø
Organisation (Flygtet) - Undsluppet på hovebanegården
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 13, 37, 47
Alfred Jensen
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 6-7, 26, 48, 91
Alfred Jensen, murerarbejdsmand, politiker
Almen illegal aktivitet - DKP
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 194
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Da mit hår blev grønt." (Isi Grünbaum, 1988) 60-61, 63, 65
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere" (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994 98, 100
Alfred Jensen, politiker
Andet (Situationsbetinget) - Under jorden
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Leve mens man lever" (Jørgen Jacobsen, 1991) 52
Alfred Jensen, politiker
Almen illegal aktivitet - I ledelsen for DKP
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 93
Alfred Jensen, arbejdsmand. medl. af folketinget, medlem af frihedsrådet
Illegal presse (Flygtet) - Arresteret på Samsø af dansk politi. Flygtet fra politiet på Kbhn.s Hovedbanegård. Gået under jorden.
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg, Land og Folk
Litteratur
1) "65 år med Marx for socialisme og fred." (Alfred Jensen, 1983) s.14-21
Alfred Jensen, arbejdsmand. medl. af folketinget, medlem af frihedsrådet
Illegal presse (Flygtet) - Arresteret på Samsø af dansk politi. Flygtet fra politiet på Kbhn.s Hovedbanegård. Gået under jorden.
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg, DKP
Litteratur
1) "65 år med Marx for socialisme og fred." (Alfred Jensen, 1983) s. 14-21
Alfred Jensen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1524
Alfred Jensen
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 683,687,689,714,717,718
Alfred Jensen, murerarbejdsmand
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 230,231,232,234,235,236,237,238,239,240,241,242,249,250,255,256,257
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 276, 277
Alfred Jensen
Illegal presse - Efterfulgte Aksel Larsen i Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 28
Peter Alfred Jensen, mf dkp
Organisation - Forberedte i 1940 DKPs fortsættelse illegalt. Arresteret 22.6.1941, men undslap. Formand for DKP 5.11.42. Medlem af Frihedsrådet for DKP jan.-april 1945 under Børge Houmanns sygdom, medlem af Kontaktudvalget. Trafikminister i Befrielsesregeringen maj 1945..
Illegal presse - Medarbejder ved Land of Folk. Udgav 1944 pjecen "Fagbevægelsens vej", som argumenterede for enhed indenfor arbejderbevægelsen.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 14,23,78,171-177
Alfred Jensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Befrielsesnatten - og hvad der gik forud" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 554
Alfred Jensen, trafikminister efter befrielsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Norske tilstande var målet" (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 27(foto)
Alfred Jensen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 11
Alfred
Organisation - Medlem af Frihedsrådet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 223
Alfred Jensen
Illegal presse
Andet - Medlem af Frihedsrådet fra 01.45.

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 39, 224, 230-232, 234, 235, 257, 266, 268-270, 275, 276, 280, 283, 285, 288, 289, 291, 292, 308
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 6
Alfred Jensen, politiker
Organisation - Indtræder i Frihedsrådet i januar 1945, på grund af Børge Houmann´s sygdom
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221, 223
Alfred Jensen
Organisation - Indtrådt i Frihedsrådet som afløser for Børge Houmann
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 161
Alfred Jensen
Organisation - Generaldebat om politiske og modstandstekniske spørgsmål i Stockholm i frihedsrådsregi
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 267
Alfred Jensen
Administration - DKPs Landsledelse, CK
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Om det illegale Land og Folk (1941-1945)" (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994. 94
Alfred Jensen, folketingsmedlem
Administration
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den illegale kommunistiske presse" (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. 298
Alfred Jensen
Illegal presse

BOPA
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) s. 26, 29, 36
Alfred Jensen, folketingsmand
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 151
Alfred Jensen
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 402
Alfred Jensen
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 60,61,63,148
Alfred Jensen, folketingsmand
Organisation - Medlem af Frihedsrådet som afløser for Børge Houmann
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 531
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere." (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985. 95
Alfred Jensen, folketingsmand
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Kai Berg Madsen, 1946) 12-30
Alfred Jensen
Illegal presse

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) Passim ml. p. 55 - 286
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet - Medlem af DKP

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 147
Alfred Jensen
Organisation

Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 69
Alfred Jensen, næstformand dkp centralkommite
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.166
Alfred Jensen, murerarbejdsmand
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Region II (Midtjylland)
DKP
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Passim ml. p. 95 - 402
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 74,118,148,186,214,258,270,271,284
Alfred Jensen
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 108,138,140,141,143,144,159,186,245,250,286,412
Alfred Jensen
Andet - Med i modstandsbevægelsen

Litteratur
1) "Fallet Horney" (Ulf Peyron, 1986) 154
Alfred Jensen, folketingsmedlem. fhv.
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 435, 442-443, 483, 491, 513
Alfred Jensen, folketingsmedlem
Andet

DKP
Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 25,48-9,73,79,122,m.fl.
Alfred Jensen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Medløbere og modløbere" (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010) 45,50,66,67,88,106,107,113,211
Alfred Jensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 413

Udviklet af ditmer a/s