Vilhelm la Cour

Egentligt navn(e): Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de La Cour
Født 23.12.1883
Død 22.06.1974
Historiker, Historiker, Dr. Phil., Dr. Phil., Dr., Lektor, Dr. phil., Forfatter, Historiker, arkæolog, Lektor, dr. phil, dr.phil, Dr.phil., Skribent, Lektor, dr. phil., Redaktør. Forfatter., Professor, Rektor
Region VI (København), Region V (Sjælland)

Adresser

Stockholm, Sverige
Birkerød
Birkerød/København
København
Sverige

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade

Biografi

En biografi af Vilhelm la Cour er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet

Notater

Arresteret juni 42
Blev arresteret af tyskerne efter et foredrag i Sønderjylland
Fra 02.1942, Afhørt af tysk krigsret og dansk domstol. Idømt frivillig internering på Vallø Kloster
Fra 07.1941, Idømt 80 dages hæfte
Idømt 80 dages fængsel efteråret 1941 og 7 mdr. i 1942. Fyret som lærer af Undervisningsministeriet.

Lokalitet

København
Birkerød

Organisationstilknytning

Dansk Samling
De frie Danske
DKP
Frit Danmark
Grænsevagten
Hjemmefronten

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Medlem DKP
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - Foredrag
Andet - Foreslår sammen med Munck general Dewing at oprette en dansk besættelseszone i Sydslesvig efter krigen
Andet - Holdt provokerende foredrag, som siden udgaves som pjecer
Andet - Udgav tyskfjendtlige pjecer (bl.a. via Dansk Samling), der blev beslaglagt og gav hæftestraf.
Andet (fængslet) - Holdt taler mod besættelsesmagten
Andet (fængslet) - Illegal litteratur
Illegal presse
Illegal presse - Agitation i illegale pjecer udsendt af Dansk Samling.
Illegal presse - Bidrog bl.a. til "Hjemmefronten" og "Folk og frihed".
Illegal presse - bl.a. "Hjemmefronten" og "Folk og Frihed"
Illegal presse - Idømt 80 dages hæfte i 1941 for udsendelse af illegale pjecer
Illegal presse - Med i Frit Danmark
Illegal presse - medarbejder ved Hjemmefronten
Illegal presse - Udgav illegale skrifter på eget forlag
Illegal presse (flygtet)
Illegal presse (flygtet) - Efter løsladelsen fra Vestre Fængsel, fortsat aktiv. Gik under jorden, først i København siden Sverige.
Illegal presse (fængslet) - Arresteret i 1942 og af dansk domstol idømt 7 måneders fængsel afsonet i Vestre Fængsel.
Illegal presse (fængslet) - Arresteret kortvarigt i efteråret 1941. Længere fængselsstraf i 1942, hvor han en kort tid var tilbageholdt af tyskerne
Militærgruppe
Militærgruppe - Medlem af Den danske Brigade
Organisation

Litteraturhenvisninger

2. verdenskrig - oplevet fra en nordsjællandsk stationsby (Henning Andersen, 1994), 18f, 85
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 233, 234
Dansk Samlings modstandsorganisation (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 216
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 120
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 74,81,186-87,262-63
Det var så det (Georg Langkjer, 1997), 44
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 190, 200-202, 205, 206, 216, 241, 243-246, 248, 249
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 190, 201-202, 205, 206, 216, 241, 243-246, 248, 249
En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 47, 49f, 59, 113
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.183
Erindringer (Viggo Aidt, 2001), 111-113, 115, 116, 126, 127, 139, 214, 222
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 29,36
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 223f
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 48
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 58-59
I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ... (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002, 65-66-67-68-69-71-68-69-71-72-85
Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001, 269
Kampen mod nazismen (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller, 180
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 123, 129, 155
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 98
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 222
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 583-590
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 171, 172, 253-264, 402
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 452-453, 549-550
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 47, 89, 92, 298, 310, 312, 314
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 11,163,180,190,230,255,310
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 18, 20, 25, 32, 34, 374, 490
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland, s. 192
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 124,125,145
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 136
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 280,281
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 88
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 258
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 33
Rødovre Sogn (Jul Pedersen, 1948), 330
Skipper Clements Filmsgruppe præsenterer (Henrik A. Bengtsen, 1986), Nationalmuseets Arbejdsmark, 1986., 134-136
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 7,25,69,103,124-5, m.fl.
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 47, 130-131
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 257, 259-265, 270-271, 277-309, 280 b, 311, 316-318, 320-321, 322, 322 n, 324, 326, 329-332 m.fl.
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 78

Frihedsmuseets arkiv

: - 03A-23089
Arkivskaber: Josef Chr. Søndergaard - 07L-17843
Arkivskaber: Vilhelm La Cour - 07L-17870
Arkivskaber: Vilhelm La Cour - 07B-21796

Udskriften er baseret på 45 registreringer

Vilhelm La Cour, historiker, københavn
Militærgruppe - Medlem af Den danske Brigade
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 18, 20, 25, 32, 34, 374, 490
Vilhelm la Cour, historiker, dr. phil.
Illegal presse - Bidrog bl.a. til "Hjemmefronten" og "Folk og frihed".
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 223f
Vilhelm La Cour, birkerød
Andet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "2. verdenskrig - oplevet fra en nordsjællandsk stationsby" (Henning Andersen, 1994) 18f, 85
Vilhelm la Cour, dr. phil.
Andet - Udgav tyskfjendtlige pjecer (bl.a. via Dansk Samling), der blev beslaglagt og gav hæftestraf.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 48
Wilhelm la Cour, dr., lektor
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 258
Vilhelm La Cour
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 47, 49f, 59, 113
Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de La Cour, dr. phil.
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 74,81,186-87,262-63
Vilhelm la Cour
Andet - Holdt provokerende foredrag, som siden udgaves som pjecer

Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 257, 259-265, 270-271, 277-309, 280 b, 311, 316-318, 320-321, 322, 322 n, 324, 326, 329-332 m.fl.
Vilhelm la Cour, historiker, dr. phil.
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 223f
Vilhelm La Cour

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Vilhelm La Cour

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Vilhelm la Cour, dr. phil.
Andet
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland s. 192
Vilhelm La Cour

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Vilhelm la Cour

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Vilhelm La Cour

Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 98
Vilhelm la Cour, forfatter
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 78
Vilhelm la Cour, historiker, arkæolog
Illegal presse - Udgav illegale skrifter på eget forlag
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret i 1942 og af dansk domstol idømt 7 måneders fængsel afsonet i Vestre Fængsel.
Illegal presse (Flygtet) - Efter løsladelsen fra Vestre Fængsel, fortsat aktiv. Gik under jorden, først i København siden Sverige.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Erindringer" (Viggo Aidt, 2001) 111-113, 115, 116, 126, 127, 139, 214, 222
Vilhelm la Cour
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning" (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001 269
Vilhelm La Cour, lektor, dr. phil
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 44
Vilhelm La Cour
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Rødovre Sogn" (Jul Pedersen, 1948) 330
Wilhelm la Cour, dr.phil
Illegal presse - bl.a. "Hjemmefronten" og "Folk og Frihed"
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 136
Wilhelm la Cour
Illegal presse

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 280,281
Vilhelm la Cour
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 58-59
Vilhelm La Cour
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ..." (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002 65-66-67-68-69-71-68-69-71-72-85
Vilhelm la Cour, historiker
Illegal presse
Andet - Foredrag
Region VI (København)
De frie Danske
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 47, 89, 92, 298, 310, 312, 314
Wilhelm la Cour
Almen illegal aktivitet - Medlem DKP
Illegal presse - medarbejder ved Hjemmefronten
Region VI (København)
DKP, Hjemmefronten
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 88
Vilhelm la Cour
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Skipper Clements Filmsgruppe præsenterer" (Henrik A. Bengtsen, 1986), Nationalmuseets Arbejdsmark, 1986. 134-136
Vilhelm la Cour, dr.phil.
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 123, 129, 155
Vilhelm la Cour, historiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 171, 172, 253-264, 402
Vilhelm de la Cour
Andet (Fængslet) - Illegal litteratur
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 583-590
Vilhelm la Cour, skribent
Illegal presse - Agitation i illegale pjecer udsendt af Dansk Samling.
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret kortvarigt i efteråret 1941. Længere fængselsstraf i 1942, hvor han en kort tid var tilbageholdt af tyskerne
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Dansk Samlings modstandsorganisation" (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 216
Vilhelm La Cour, lektor, dr. phil.
Illegal presse - Idømt 80 dages hæfte i 1941 for udsendelse af illegale pjecer

Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 124,125,145
Vilhelm la Cour, redaktør. forfatter.
Illegal presse

Frit Danmark, Dansk Samling, Grænsevagten
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 47, 130-131
Vilhelm la Cour
Illegal presse - Med i Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 29,36
Vilhelm la Cour, historiker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 222
Vilhelm la Cour
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 33
Vilhelm La Cour
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Kampen mod nazismen" (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller 180
Vilhelm la Cour
Illegal presse

Dansk Samling
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 190, 201-202, 205, 206, 216, 241, 243-246, 248, 249
Vilhelm la Cour
Illegal presse (Flygtet)

Dansk Samling
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 190, 200-202, 205, 206, 216, 241, 243-246, 248, 249
Vilhelm la Cour, professor
Andet - Foreslår sammen med Munck general Dewing at oprette en dansk besættelseszone i Sydslesvig efter krigen

Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 233, 234
Vilhelm la Cour, dr.phil
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 120
Vilhelm la Cour
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 452-453, 549-550
Vilhelm la Cour, forfatter
Andet

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 7,25,69,103,124-5, m.fl.
Vilhelm La Cour
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 11,163,180,190,230,255,310
Wilhelm La Cour, rektor
Andet (Fængslet) - Holdt taler mod besættelsesmagten

Dansk Samling
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.183

Udviklet af ditmer a/s