H.C. Andersen

Født 20.02.1890
Død 19.05.1965
Kriminalassistent, Kriminalbetjent, Overpolitibetjent
Region VI (København)
Medlem af landsledelse

Adresser

København

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro) , Politiet, Kriminalpolitiet


Billedkilde: Frihedsmuseet 42A.00.00.021

Notater

Fra 09.1944, Medlem af det illegale politikorps landsledelse.
Fra 19.09.1944, Gik under jorden ifbm. interneringen af polititet og blev derefter chef for det illegale kriminalpoliti i København

Lokalitet

København
Frederiksberg: Howitzvej

Organisationstilknytning

Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Kriminalpolitiet

Modstandsaktivitet

Administration - Chef for det illegale kriminalpoliti i København, herunder opbyggekseb af Centralkartoteket
Almen illegal aktivitet
Andet
Andet - Er anført som "utrættelig leder af det illegale kriminalpoliti"
Andet - H.C.Andersen havde tæt kontakt til Carsten Høeg og Frode Jakobsen vedr. det Centralekartotek
Andet - Inden sep. 1944 leder af gruppe der registrerede stikkere.
Andet - Medlem af Frihedsrådets arrestationsudvalg
Efterretning
Illegal presse
Militærgruppe

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Lønningsfortegnelse: pr. 16.06.45 for Howitzvej: Kriminalpolitiet (perioden 05.-13.05.45), Pakke 29

Litteraturhenvisninger

5 Aar. Besættelsen i billeder (, 2000), Billede 291
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 69,243,244,246,251,260,261
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 113,156,235
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 13f
Gruppen "Gorm" (Carlo Andersen, 1945), 82, 85, 93, 101, 115, 146, 152, 182.
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 11,30
Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943. (Robert Stærmose, 1979), 31
Interneringskartoteket (Jens Ege m.fl., 2005), 14,22,25,30,42,45

Udskriften er baseret på 9 registreringer

H.C. Andersen, kriminalassistent, medlem af landsledelse
Andet - Inden sep. 1944 leder af gruppe der registrerede stikkere.
Andet - H.C.Andersen havde tæt kontakt til Carsten Høeg og Frode Jakobsen vedr. det Centralekartotek
Region VI (København)
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) 14,22,25,30,42,45
Hans Christian Andersen, kriminalassistent, københavn
Administration - Chef for det illegale kriminalpoliti i København, herunder opbyggekseb af Centralkartoteket
Andet - Medlem af Frihedsrådets arrestationsudvalg
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 13f
H. C. Andersen, kriminalassistent
Andet - Er anført som "utrættelig leder af det illegale kriminalpoliti"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gruppen "Gorm"" (Carlo Andersen, 1945) 82, 85, 93, 101, 115, 146, 152, 182.
H.C. Andersen, kriminalassistent
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 69,243,244,246,251,260,261
H.C. Andersen, kriminalassistent
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 11,30
H.C. Andersen, kriminalbetjent
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 113,156,235
H.C. Andersen, kriminalassistent
Efterretning
Region VI (København)
Kriminalpolitiet
Litteratur
1) "5 Aar. Besættelsen i billeder" (, 2000) Billede 291
H.C. Andersen, kriminalassistent, frederiksberg: howitzvej
Militærgruppe
Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro)
Politiet, Kriminalpolitiet
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningsfortegnelse: pr. 16.06.45 for Howitzvej: Kriminalpolitiet (perioden 05.-13.05.45), Pakke 29
H.C. Andersen, overpolitibetjent
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943." (Robert Stærmose, 1979) 31

Udviklet af ditmer a/s