H.C. Andersen

Dæknavn(e): H.C.
Født 20.02.1890
Død 19.05.1965
Kriminalassistent, Kriminalbetjent, Overpolitibetjent
Region VI (København)
Medlem af landsledelse

Adresser

København

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro) , Politiet, Kriminalpolitiet


Billedkilde: Frihedsmuseet 42A.00.00.021

Notater

Fra 09.1944, Medlem af det illegale politikorps landsledelse.
Fra 19.09.1944, Gik under jorden ifbm. interneringen af polititet og blev derefter chef for det illegale kriminalpoliti i København
24.09.1944 til 05.05.1945, Få dage efter 19/9 1944 overtog H.C. Andersen det illegale kriminalpoliti i Storkøbenhavn.

Lokalitet

København
Frederiksberg: Howitzvej

Organisationstilknytning

Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Kriminalpolitiet

Modstandsaktivitet

Administration - Chef for det illegale kriminalpoliti i København, herunder opbyggekseb af Centralkartoteket
Almen illegal aktivitet
Andet
Andet - Er anført som "utrættelig leder af det illegale kriminalpoliti"
Andet - H.C.Andersen havde tæt kontakt til Carsten Høeg og Frode Jakobsen vedr. det Centralekartotek
Andet - Inden sep. 1944 leder af gruppe der registrerede stikkere.
Andet - Kartoteksarbejde
Andet - Medlem af Frihedsrådets arrestationsudvalg
Efterretning
Illegal presse
Militærgruppe
Organisation
Organisation - H.C. Andersen havde imellem tiden været i kontakt med bestyrelsen i Dansk Kriminalpolitiforening,den illegale politiledelse og justitsministeriet. Der blev oprettet et illegalt politikontor i en lejlighed på Vesterbrogade 63, der havde forbindelse til ledende politikere, samt udførte kurertjeneste og andre vigtige opgaver. På opfordring fra politisk side oprettelse af en efterretningstjeneste og kartotek omkring tyskerne og deres danske håndlangere, da det eksisterende kartotek var beslaglagt af tyskerne. Der blev åbnet en forretning på H.C. Ørstedsvej 10, som var camouflage for kartoteket i baglokalet. Kontakt med de lokale politiledelser i hele landet og Frihedrådet stikker kartotek. Daglig kontakt med sabotagegrupperne "Holger Danske","Bopa" og "Gorm" om sabotage auktioner, stikker undersøgelser og likvideringer. Endvidere oprettelse af undersøgelse hold på 20 mand. Et informations hold på 6 mand holdt til i en lejlighed på Hesseløgade 31, der havde forbindelse til brandvæsenet, redningskorpsene, hospitalerne og "Retsmedicinsk Institut". Nyhedstoffet for døgnet, blev om morgenen redigeret til et lille informationblad ved navn "Meddelelser". Bladet blev kun fremstillet i 7 eksemplarer, hvor de 4 gik til politikere, 1 til det illegale "Information" og 1 til den militære efterretningtjeneste.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Lønningsfortegnelse: pr. 16.06.45 for Howitzvej: Kriminalpolitiet (perioden 05.-13.05.45), Pakke 29

Litteraturhenvisninger

5 Aar. Besættelsen i billeder (, 2000), Billede 291
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 119
Det illegale kriminalpoliti (Frank Madsen, 1984), FV Frihedskampens Veteraner, 98, 1984, 39-41-43-45-47
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 69,243,244,246,251,260,261
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 113,156,235
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 13f
Gruppen "Gorm" (Carlo Andersen, 1945), 82, 85, 93, 101, 115, 146, 152, 182.
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 11,30
Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943. (Robert Stærmose, 1979), 31
Interneringskartoteket (Jens Ege m.fl., 2005), 14,22,25,30,42,45
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 390
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 620

Udskriften er baseret på 14 registreringer

H.C. Andersen, kriminalassistent, medlem af landsledelse
Andet - Inden sep. 1944 leder af gruppe der registrerede stikkere.
Andet - H.C.Andersen havde tæt kontakt til Carsten Høeg og Frode Jakobsen vedr. det Centralekartotek
Region VI (København)
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) 14,22,25,30,42,45
Hans Christian Andersen, kriminalassistent, københavn
Administration - Chef for det illegale kriminalpoliti i København, herunder opbyggekseb af Centralkartoteket
Andet - Medlem af Frihedsrådets arrestationsudvalg
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 13f
H. C. Andersen, kriminalassistent
Andet - Er anført som "utrættelig leder af det illegale kriminalpoliti"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gruppen "Gorm"" (Carlo Andersen, 1945) 82, 85, 93, 101, 115, 146, 152, 182.
H.C. Andersen, kriminalassistent
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 69,243,244,246,251,260,261
H.C. Andersen, kriminalassistent
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 11,30
H.C. Andersen, kriminalbetjent
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 113,156,235
H.C. Andersen, kriminalassistent
Efterretning
Region VI (København)
Kriminalpolitiet
Litteratur
1) "5 Aar. Besættelsen i billeder" (, 2000) Billede 291
H.C. Andersen, kriminalassistent, frederiksberg: howitzvej
Militærgruppe
Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro)
Politiet, Kriminalpolitiet
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningsfortegnelse: pr. 16.06.45 for Howitzvej: Kriminalpolitiet (perioden 05.-13.05.45), Pakke 29
H.C. Andersen, overpolitibetjent
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943." (Robert Stærmose, 1979) 31
H. C. Andersen, kriminalassistent
Andet - Kartoteksarbejde
Region VI (København)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 620
H.C. Andersen, kriminalassistent
Organisation - H.C. Andersen havde imellem tiden været i kontakt med bestyrelsen i Dansk Kriminalpolitiforening,den illegale politiledelse og justitsministeriet. Der blev oprettet et illegalt politikontor i en lejlighed på Vesterbrogade 63, der havde forbindelse til ledende politikere, samt udførte kurertjeneste og andre vigtige opgaver. På opfordring fra politisk side oprettelse af en efterretningstjeneste og kartotek omkring tyskerne og deres danske håndlangere, da det eksisterende kartotek var beslaglagt af tyskerne. Der blev åbnet en forretning på H.C. Ørstedsvej 10, som var camouflage for kartoteket i baglokalet. Kontakt med de lokale politiledelser i hele landet og Frihedrådet stikker kartotek. Daglig kontakt med sabotagegrupperne "Holger Danske","Bopa" og "Gorm" om sabotage auktioner, stikker undersøgelser og likvideringer. Endvidere oprettelse af undersøgelse hold på 20 mand. Et informations hold på 6 mand holdt til i en lejlighed på Hesseløgade 31, der havde forbindelse til brandvæsenet, redningskorpsene, hospitalerne og "Retsmedicinsk Institut". Nyhedstoffet for døgnet, blev om morgenen redigeret til et lille informationblad ved navn "Meddelelser". Bladet blev kun fremstillet i 7 eksemplarer, hvor de 4 gik til politikere, 1 til det illegale "Information" og 1 til den militære efterretningtjeneste.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det illegale kriminalpoliti" (Frank Madsen, 1984), FV Frihedskampens Veteraner, 98, 1984 39-41-43-45-47
H.C., kriminalassistent
Organisation - H.C. Andersen havde imellem tiden været i kontakt med bestyrelsen i Dansk Kriminalpolitiforening,den illegale politiledelse og justitsministeriet. Der blev oprettet et illegalt politikontor i en lejlighed på Vesterbrogade 63, der havde forbindelse til ledende politikere, samt udførte kurertjeneste og andre vigtige opgaver. På opfordring fra politisk side oprettelse af en efterretningstjeneste og kartotek omkring tyskerne og deres danske håndlangere, da det eksisterende kartotek var beslaglagt af tyskerne. Der blev åbnet en forretning på H.C. Ørstedsvej 10, som var camouflage for kartoteket i baglokalet. Kontakt med de lokale politiledelser i hele landet og Frihedrådet stikker kartotek. Daglig kontakt med sabotagegrupperne "Holger Danske","Bopa" og "Gorm" om sabotage auktioner, stikker undersøgelser og likvideringer. Endvidere oprettelse af undersøgelse hold på 20 mand. Et informations hold på 6 mand holdt til i en lejlighed på Hesseløgade 31, der havde forbindelse til brandvæsenet, redningskorpsene, hospitalerne og "Retsmedicinsk Institut". Nyhedstoffet for døgnet, blev om morgenen redigeret til et lille informationblad ved navn "Meddelelser". Bladet blev kun fremstillet i 7 eksemplarer, hvor de 4 gik til politikere, 1 til det illegale "Information" og 1 til den militære efterretningtjeneste.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det illegale kriminalpoliti" (Frank Madsen, 1984), FV Frihedskampens Veteraner, 98, 1984 39-41-43-45-47
H C Andersen, kriminalassistent
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 119
HC Andersen, kriminalassistent
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 390

Udviklet af ditmer a/s