Christmas Møller

Født 03.04.1894
Død 13.04.1948
Folketingsmand, Folketingsmand (kons.), minister, Politiker og Folketingsmedlem, minister, Medlem af Folketinget, Minister, Folketingsmand (kons.), Politiker, Konservativ politiker, Partileder (kons.), Minister, konservativ, Handelsminjster, Tidl. kons. minister. Skribent i "Frit Danmark", Rigsdagsmedlem, konservative, Folketingspolitiker, Folketingsmedlem
Region VI (København), Region I (Nordjylland)

Adresser

Peder Skramsgade 1, København
Tordenskjoldsgade, København
England
Folketings politiker
København
København / London
London


Billedkilde: Frihedsmuseet 42M0000098

Notater

1941 til 05.1945, Tvunget til at opgive polit. tillidsposter. Sagførerfuldm. i Skindergade til flugt.
Var med til at stifte Frit Danmark
Til 14.05.1942, ved sludato ankommet til London
flygtet til Sverige fra Aggersund 30 apr 1942 på galeasen "Argo"
Taler i den engelske radio B.B.C.og opfordrer til fysisk modstand mod tyskerne.
Til 1945, Christmas Møller befinder sig i bogen såvel i London, Sverige og København
Fra 01.07.1944, Speaker og dansk politiker i England
Flygtede til England
Medskaber af det illegale blad Frit Danmark
flygtet England 30 apr 42

Organisationstilknytning

Frihedsrådet
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Frit Danmark

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - illigale taler og artikler
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Almen illegal aktivitet (flygtet) - Til England
Andet
Andet - Agitation
Andet - Giver navne og adr. til Frode Jakobsen mhp. på oprettelse af Dansk Studiering efterår 41
Andet - nært samararbejde og venskab med Frode Jakobsen
Andet - Politisk aktiv i London og her blandt flygtninge i Sverige
Andet - Politisk arbejde for Danmark i London og Sverige, siden udenrigsminister
Andet (flygtet)
Andet (flygtet) - Agitation. Flygtet til London
Andet (flygtet) - Flygtet til England for dér at fortsætte sit politiske arbejde bl.a. via BBC
Andet (flygtet) - Påbegyndte sin flugt til England fra Aggersund
Andet (flygtet) - Var medlem af Frihedsrådet.
Illegal presse
Illegal presse - BBC London
Illegal presse - Flygter m. familie til England april 1942.Speaker på BBC`s radio til Danmark.
Illegal presse - grundlagde "Frit Danmark" sammen med Aksel Larsen
Illegal presse - Medinitativtager til det illegale blad "Frit Danmark".
Illegal presse - Tidligt i 42 medstifter og med i ledelsen af "Frit Danmark", der udkom første gang april 42, hvor han tager til England
Illegal presse - var med til dannelsen af bladet Frit Danmark
Illegal presse (flygtet)
Logivært (flygtet) - Til England
Modtagegruppe - var aktiv ved modtagelsen og anbringelse af de 2 første hold faldskærmsfolk
Organisation
Organisation - Medforhandler ang. 10.000 svenske Husquarna-maskinpistoler
Organisation - Opfordring til aKtiv modstand, som svar på Vilhelm Buhl "stikkertale" (2.9.1942).
Organisation (flygtet)
Organisation (flygtet) - Eksil i London
Radiosending - Øh, hvad skal man kalde det?

Litteraturhenvisninger

5. Bataillon (T. Wagn, 1945), Den dansk Brigade, s. 150
Aggersund under besættelsen 1940-45 (Ejgil Bodilsen, 2015), Han Herred Bogen 2015, 46,47,48
Amanda fortæller. Tidsbilleder fra det 20. århundrede. (Esther Ammundsen, 1990), 57,59
Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5, 25(sp. 3)
Da "grosserer Bodenhoff" skulle evakueres (Hans Wulff, 1984), FV FRihedskampens Veteraner, 98, 1984, 59
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 25-31,68-73,81-82,98,101,106,128,13031,135-36,145-46,153,167-68,185,200-02,209,229,270,293-95,344
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 351-53,354,356,360-62,365,371,373,418,424,426
De tændte lys (Jørgen Tved, 2009), 17, 47, 105-106
Den röda lågan (Karl Staf, 1997), 96
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 15 og frem
Det var så det (Georg Langkjer, 1997), 57
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 83,86-92,100,106-113,115,116,
Emil fortæller - erindringer fra Haslev og omegn (Emil Jensen, 1999), 45
Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998), 142
For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen. (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008, 54, 58, 63
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.144. s. 181-183. s.185. s. 191. s. 197. s. 221. s. 231
Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 75+87+91
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 71
Hannæs. Folk og egn. (Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen, 1995), 90
Hilsen til Meta ... (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977, 77
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 45, 67, 82, 252
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 18-19, 40 46, 59, 239, 241
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 56,67,75,79,80,93,104,108,126,135,138-140,149,156,158,164,169,218,240,243,246,309
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 86
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 6, 7, 9
Karl Laursen (1920-44). En frihedskæmper fra Framlev Sogn. (Jens Lampe, 1984), FV. Frihedskampens Veteraner, 96, 1984, 15
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 34, 50-51
Leve mens man lever (Jørgen Jacobsen, 1991), 51
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 24+99+104-107+160
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 30
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 127, 129, 132, 133, 134, 139, 140
Min tid (Vilhelm Leifer, 1987), 62,63,64,67
Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943 (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000, 12
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 103
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 185
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 129
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 122,126,130,131,139,149,215,224
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 186,215,217,279,281,307-309
Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab. (Rolf Bagger, 2009), 52
Odense under den tyske besættelse 1940-45 (Claus Øgendal, 1992), 14-17.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 163 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 237 ff.
Ordenspolitiforlægningen (Ejnar Kelnæs, 1945), Den danske Brigade, s. 174
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 12,166, 246, 248, 259-261, 287-289, 301, 314, 331, 334, 336
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 188, 190-193, 199, 330, 332-333, 437, 439, 441, 455, 486, 501, 556h
Pressen om Holger Danske (, 1947), 8,21,23,27,35,44,45,46,50,64,71,72
På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981, 35
Slår bro fra kyst til kyst (Regina & Bruno Wechselmann, 1989), 153
Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen. (Magnus Vistisen, 2000), Skivebogen, 2000, 52
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 182
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 135-138, 148, 153, 157, 245-246, 364, 387, 389, 399, 475 b, 483-484, 486-487, 491, 493 m.fl.
Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. (Torben Bjerg Clausen, 1984), 134
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 19, 21, 24, 41(-1), 49
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 59, 567
Tom Søndergaard. 7. februar 1946. (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1., 35
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 34, 35, 39
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 44, 58, 372, 572, 624, 625
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 11,18,78
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 23, 39, 40
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 33

Frihedsmuseets arkiv

: - 15E-15761
: - 15E-15887
: , Fotokopi af hemmeligstemplet indberetning til direktøren for det svenske toldvæsen vedr. toldinspektionen af motorgaleasen Argo, med hvilken Christmas Møller og hans familie angiveligt skulle være ankommet til Göteborg. - 12C-11666-1
Arkivskaber: - 15D-21876
Arkivskaber: Frihedsmuseet, BBC, London sender til Danmark. fra midt-slut maj 1942. Tale af Chrsitmas Møller umiddelbart efter ankomsten til London d. 14. maj 1942. Tale fra "en ven af Danmark" af Rodney Gallop. - 15E-15589-1
Arkivskaber: John Christmas Møller - 15E-16218
Arkivskaber: John Christmas Møller - 05K-19730
Arkivskaber: John Christmas Møller - 05K-19737
Arkivskaber: Ole Kiilerich - 03A-23077
Arkivskaber: Søren Wissum - 15A-12231

Udskriften er baseret på 68 registreringer

Christmas Møller
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 71
Christmas Møller, folketingsmand
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Emil fortæller - erindringer fra Haslev og omegn" (Emil Jensen, 1999) 45
John Christmas Møller, folketingsmand (kons.), minister
Andet - Giver navne og adr. til Frode Jakobsen mhp. på oprettelse af Dansk Studiering efterår 41
Illegal presse - Tidligt i 42 medstifter og med i ledelsen af "Frit Danmark", der udkom første gang april 42, hvor han tager til England

Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 45, 67, 82, 252
Christmas Møller, politiker og folketingsmedlem
Illegal presse - Flygter m. familie til England april 1942.Speaker på BBC`s radio til Danmark.
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 83,86-92,100,106-113,115,116,
John Christmas Møller, minister
Andet

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 11,18,78
John Christmas Møller
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 59, 567
John Christmas Møller, medlem af folketinget
Illegal presse

Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 33
Christmas Møller, minister
Andet

Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 62,63,64,67
Christmas Møller, folketingsmand (kons.)
Andet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 163 ff.
John Christmas Møller, politiker
Illegal presse - var med til dannelsen af bladet Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 25-31,68-73,81-82,98,101,106,128,13031,135-36,145-46,153,167-68,185,200-02,209,229,270,293-95,344,
2) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 351-53,354,356,360-62,365,371,373,418,424,426
John Christmas Møller
Andet - nært samararbejde og venskab med Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 237 ff.
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Modtagegruppe - var aktiv ved modtagelsen og anbringelse af de 2 første hold faldskærmsfolk
Region VI (København)
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 15 og frem
John Christmas Møller, konservativ politiker
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune" (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998) 142
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De tændte lys" (Jørgen Tved, 2009) 17, 47, 105-106
John Christmas Møller, partileder (kons.)
Radiosending - Øh, hvad skal man kalde det?

Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 30
John Christmas Møller, folketingsmand
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 127, 129, 132, 133, 134, 139, 140
John Christmas Møller

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 135-138, 148, 153, 157, 245-246, 364, 387, 389, 399, 475 b, 483-484, 486-487, 491, 493 m.fl.
Christmas Møller

Litteratur
1) "Ordenspolitiforlægningen" (Ejnar Kelnæs, 1945), Den danske Brigade s. 174
Christmas Møller

Litteratur
1) "5. Bataillon" (T. Wagn, 1945), Den dansk Brigade s. 150
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller
Andet (Flygtet) - Påbegyndte sin flugt til England fra Aggersund
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hannæs. Folk og egn." (Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen, 1995) 90
Christmas Møller, politiker
Andet (Flygtet) - Flygtet til England for dér at fortsætte sit politiske arbejde bl.a. via BBC
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen." (Magnus Vistisen, 2000), Skivebogen, 2000 52
Christmas Møller, politiker
Illegal presse - grundlagde "Frit Danmark" sammen med Aksel Larsen

Litteratur
1) "Aggersund under besættelsen 1940-45" (Ejgil Bodilsen, 2015), Han Herred Bogen 2015 46,47,48
John Christmas Møller, politiker
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 44, 58, 372, 572, 624, 625
Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Hilsen til Meta ..." (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977 77
Christmas Møller
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 86
John Christmas Møller, politiker
Andet - Agitation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 23, 39, 40
Christmas Møller, politiker
Andet - Agitation
Andet (Flygtet) - Agitation. Flygtet til London

Litteratur
1) "På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden" (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981 35
Christmas Møller, minister, konservativ
Illegal presse - Medinitativtager til det illegale blad "Frit Danmark".
Region VI (København)
Litteratur
1) "Odense under den tyske besættelse 1940-45" (Claus Øgendal, 1992) 14-17.
John Christmas Møller, politiker
Illegal presse

Litteratur
1) "For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen." (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008 54, 58, 63
Christmas Møller, handelsminjster
Andet

Litteratur
1) "Karl Laursen (1920-44). En frihedskæmper fra Framlev Sogn." (Jens Lampe, 1984), FV. Frihedskampens Veteraner, 96, 1984 15
John Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 185
Christmas Møller, tidl. kons. minister. skribent i "frit danmark"
Illegal presse

Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 103
Christmas Møller
Andet - Politisk aktiv i London og her blandt flygtninge i Sverige

Litteratur
1) "Slår bro fra kyst til kyst" (Regina & Bruno Wechselmann, 1989) 153
John Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 12
John Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet (Flygtet) - Til England
Logivært (Flygtet) - Til England
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.144. s. 181-183. s.185. s. 191. s. 197. s. 221. s. 231
John Christmas Møller, politiker
Andet - Politisk arbejde for Danmark i London og Sverige, siden udenrigsminister
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 12,166, 246, 248, 259-261, 287-289, 301, 314, 331, 334, 336
Christmas Møller
Organisation (Flygtet) - Eksil i London
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 19, 21, 24, 41(-1), 49
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Da "grosserer Bodenhoff" skulle evakueres" (Hans Wulff, 1984), FV FRihedskampens Veteraner, 98, 1984 59
Christmas Møller
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab." (Rolf Bagger, 2009) 52
John Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 57
Christmas Møller, rigsdagsmedlem, konservative
Organisation - Opfordring til aKtiv modstand, som svar på Vilhelm Buhl "stikkertale" (2.9.1942).
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid." (Torben Bjerg Clausen, 1984) 134
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 34, 35, 39
John Christmas Møller, folketingspolitiker
Andet (Flygtet)
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 24+99+104-107+160
Christmas Møller
Andet (Flygtet) - Var medlem af Frihedsrådet.

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 56,67,75,79,80,93,104,108,126,135,138-140,149,156,158,164,169,218,240,243,246,309
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Den röda lågan" (Karl Staf, 1997) 96
John Christmas Møller
Organisation
Illegal presse - BBC London
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 188, 190-193, 199, 330, 332-333, 437, 439, 441, 455, 486, 501, 556h
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet - illigale taler og artikler
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 122,126,130,131,139,149,215,224
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 186,215,217,279,281,307-309
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 129
John Christmas-Møller, folketingsmedlem
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 75+87+91
John Christmas Møller
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 18-19, 40 46, 59, 239, 241
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 8,21,23,27,35,44,45,46,50,64,71,72
Christmas Møller
Illegal presse

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 6, 7, 9
John Christmas Møller, konservativ politiker
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 34, 50-51
John Christmas Møller, politiker
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 182
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Leve mens man lever" (Jørgen Jacobsen, 1991) 51
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet" (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5 25(sp. 3)
Christmas Møller
Organisation - Medforhandler ang. 10.000 svenske Husquarna-maskinpistoler
Region VI (København)
Litteratur
1) "Tom Søndergaard. 7. februar 1946." (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1. 35
Christmas Møller
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Amanda fortæller. Tidsbilleder fra det 20. århundrede." (Esther Ammundsen, 1990) 57,59

Udviklet af ditmer a/s