Christmas Møller

Dæknavn(e): Christian. Isak. X. Xmas. , Madsen, Mr. Barr, Christian
Født 03.04.1894
Død 13.04.1948
Folketingsmand, Folketingsmand (kons.), minister, Politiker og Folketingsmedlem, minister, Medlem af Folketinget, Minister, Folketingsmand (kons.), Politiker, Konservativ politiker, Partileder (kons.), Minister, konservativ, Handelsminjster, Tidl. kons. minister. Skribent i "Frit Danmark", Rigsdagsmedlem, konservative, Folketingspolitiker, Folketingsmedlem, Medl. af Folketinget, politiker, MF, Menister, Handelsminister, Politiker (konservativ), MF, konservative, Rigsdagsmand, Dansk repræsentant i London, Politiker, konservativ, Fhv. folketingsmedlem (Konservativ), Fhv. minister i samlingsregering. Partileder.., Tidl. medlem af Folketinget, poliitiker, Politiker, folketingsmand, Udenrigsminister, Konservativ politiker, handelsminister i samlingsr, MF Konservative, Politiker. Trafikminister., skribent, journalist, Eksilpolitiker
Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Medlem af Folketinget, Formand for det danske råd i London

Adresser

England, London
London, England
Peder Skramsgade 1, København
Tordenskjoldsgade, København
England
Folketings politiker
København
København
København / London
København. London.
London
Sverige

Biografi

En biografi af Christmas Møller er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42M0000098

Organisationstilknytning

De frie Danske
Frihedsrådet
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Frit Danmark
KU
Ringen

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Andet
Andet (flygtet)
Flugthjælp
Illegal presse
Illegal presse (flygtet)
Logivært
Logivært (flygtet)
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (flygtet)
Radiosending

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis
5. Bataillon (T. Wagn, 1945), Den dansk Brigade, s. 150
65 år med Marx for socialisme og fred. (Alfred Jensen, 1983), s.17. s.20-21
A Gateway to the Free World (Hans Edward Teglers, 1981), 5
Aggersund under besættelsen 1940-45 (Ejgil Bodilsen, 2015), Han Herred Bogen 2015, 46,47,48
Aksel Larsen (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave, 259
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 2
Aksel Larsen og Gestapo (Richard Jensen, u. å.), 24
Amanda fortæller. Tidsbilleder fra det 20. århundrede. (Esther Ammundsen, 1990), 57,59
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 166, 176,179, 182,184,186-188,191, 193,194,199, 200,217,219,221,229.230.232-234,236
Bag fjendens linjer (Mark Ryan, 2008), 10, 171, 276, 296-301, 305-307,318, 321, 325, 327, 331, 334, 335, 337
Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud. (Rolf Slot-Henriksen, 2008), 210,211,214
Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5, 25(sp. 3)
Christmas Møller (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,77
Da "grosserer Bodenhoff" skulle evakueres (Hans Wulff, 1984), FV FRihedskampens Veteraner, 98, 1984, 59
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 34-5, 42, 108, 187-8, 210 (gruppebillede), 235-6, 241-3, 244(+portræt), 245, 250-3, 261, 275, 331, 3
Danmarks Frihedsraad (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2., 220
Danmarks Frihedsraad (Kai Berg Madsen, 1946), 9-10-12-38
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 690,718
Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989., 29
Dansk baptisme og tysk nazisme (Bent Hylleberg, 2021), 81, 82, 147, 148, 437, 517, 518, 525
De danske flygtninge i Sverige (Per Møller & Knud Secher, 1945), 302
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 22 - 27
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 25-31,68-73,81-82,98,101,106,128,13031,135-36,145-46,153,167-68,185,200-02,209,229,270,293-95,344
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 351-53,354,356,360-62,365,371,373,418,424,426
De sejlede bare (H.C. Røder, 1974), 218-221, 368-371, 385-387
De sikrede Danmark en plads blandt de Allierede (H. L. V. Bjarkov, 1985), Propel 42:4, 107
De tændte lys (Jørgen Tved, 2009), 17, 47, 105-106
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 1. Bataljon (Jens Wolff & Jens Johannes Knudsen, 1995), 39
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 3. Bataljon (Erik Tranum Laursen, 1995), s.39
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 5. Bataljon (, 1995), 14
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 4. Kompagni af 5. Bataljon (Mogens Rosenvinge, 1995), 13
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Den danske SAAB B-17 eskadrille (Vagn Holm, 1995), 20, 23
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Marinen i Sverige 1943-1945 (, 1995), s. 24
Den danske modstandsbevægelse (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990, 35, 36
Den danske modstandsbevægelse og efterkrigspolitikken (Aage Trommer, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 431, 433, 436, 439, 440
Den illegale presse (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker, 238
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 22 (Billede), 23, 25
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1) (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1, 201,204,205
Den illegale presse (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte, 103
Den illegale presse (København 1888-1945) (Børge Outze, 1948), København 1888-1945, 538
Den kirkelige illegale presse (, 1945), Den danske kirke under besættelsen, 113
Den röda lågan (Karl Staf, 1997), 96
Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967., s.89-90
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 15 og frem
Det knager i samfundets fuger og bånd (Ib Nørlund, 1972), 192, 197
Det var så det (Georg Langkjer, 1997), 57
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), Passim ml. p. 11 - 318
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 83,86-92,100,106-113,115,116,
Emil fortæller - erindringer fra Haslev og omegn (Emil Jensen, 1999), 45
En bog om Mogens Fog (, 1991), 76-77-78-86-91-102-111-112
En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen. (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4., 333, 334
En kritisk kommentar (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144., s.29
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.41. s.161-163. s.166-168. s.181
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 87
Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998), 142
Et halvt år i Gestapos kløer (Ole Blædel, 2021), 24
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 20, 23, 117, 125
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 108
For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen. (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008, 54, 58, 63
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.144. s. 181-183. s.185. s. 191. s. 197. s. 221. s. 231
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 171
Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag. (Anders Engelbrecht, 2020), s.160 s.
Frihed - historien om et illegalt socialdemokratisk blad (Niels Wium Olesen, 2000), I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen., 164, 165, 177, 179, 180, 201
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221
Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2, 209
Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog) (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2, 284-285
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 17,27,36,41
Frit Danmarks Landbrugsgruppe (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41., 841
Frit Danmarks Lærergruppe (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar., 168+171
Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 9
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 24
Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 75+87+91
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 32-34, 37
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 71
Hannæs. Folk og egn. (Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen, 1995), 90
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 38, 41, 49, 52-61, 68-69, 73, 80, 144-145, 154, 160, 162, 164, 174, 185, 190-198, m. fl.
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim ml. p. 8 - 298
Hilsen til Meta ... (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977, 77
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 45, 67, 82, 252
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 18-19, 40 46, 59, 239, 241
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), 111, 113, 119, 153, 192, 226, 367, 368, 377, 384
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 56,67,75,79,80,93,104,108,126,135,138-140,149,156,158,164,169,218,240,243,246,309
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 20,23,24,25,35,37,42,43,45,49,50,54,55,57,62,73,81,93,94,151,152,156,166,180,223
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 86
I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. Verdenskrig. (Sven Arvid Birkeland, 2013), 302
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 207,234
I sabotagearbejde (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade, 50,56
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 6, 7, 9
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 561,565,569
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 52
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 70, 71, 199, 204, 205, 286
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 217,218,219,227,231,232,236,238,247,253,257,
Kampen mod nazismen (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller, 177-189
Karl Laursen (1920-44). En frihedskæmper fra Framlev Sogn. (Jens Lampe, 1984), FV. Frihedskampens Veteraner, 96, 1984, 15
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 157,158,159,160,161,162,164,165,172,183,189,223,258,263,268,276
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 34, 50-51
Kvinder i modstandskampen (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., s.236
Leg med lynet (Arne Espegaard, 1984), 20
Leve mens man lever (Jørgen Jacobsen, 1991), 51
Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943. (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2., 230
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 96-97, 104, 132, 146, 152, 165-166, 173-180, 187
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 42, 192, 194, 197, 207, 222, 238
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 24+99+104-107+160
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 25,33-7,40,50-4,60,82-3,103,121,125
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 94,110ff,115,119,124,125,135ff,140,190,210,245,277,295ff,327,336,401ff
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 36-37, 105-106, 138, 179-181, 184, 191, 198, 201, 217-246, 284, 308
Medløbere og modløbere (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010), 169,172,174,175
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 30
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 127, 129, 132, 133, 134, 139, 140
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 140, 157, 185, 198, 218, 231-3
Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling. (R. Prytz, 1945), 70
Min tid (Vilhelm Leifer, 1987), 62,63,64,67
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 57, 80, 207, 220, 265, 271, 284, 328, 384, 448, 521
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), Cf.
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 145,190,228,229,234,235,236,243
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1496-1500, 1512-1513, 1526, 1528
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 27,,57,60,112,115
Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske. (Steffen Bülow, 2021), 176
Modstandsorganisationen Ringens oprindelse. (Steffen Høeg, 2007), Biblioteks Historie, 2007., 66,,67,69,70,71,72,75
Mogens Fog (1904-1990) (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000., 69
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 46-49,51,52,54,81,82,87,101,105,112,113,136,137
Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943 (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000, 12
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 103
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 185
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 14,26,58,59,61,105,148,176
Nazismen drejede mit liv. Interview med Frode Jakobsen. (Mads Nissen Styrk, 1985), Politiks Revy, 22:480., 9
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 129
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 122,126,130,131,139,149,215,224
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 186,215,217,279,281,307-309
Norske tilstande var målet (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 21, 23
Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab. (Rolf Bagger, 2009), 52
Odense under den tyske besættelse 1940-45 (Claus Øgendal, 1992), 14-17.
Ole Chievitz - en glemt helt? (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4, 394, 397
Ole Chievitz (, 1956), 21 - 79
Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere. (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985., 95
Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup, 274, 279-282, 284, 285
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 163 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 237 ff.
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 73-75,81,85,88-89,91-92,94
Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. (Andreas Skov, 2003), 48
Ordenspolitiforlægningen (Ejnar Kelnæs, 1945), Den danske Brigade, s. 174
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 12,166, 246, 248, 259-261, 287-289, 301, 314, 331, 334, 336
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 188, 190-193, 199, 330, 332-333, 437, 439, 441, 455, 486, 501, 556h
Politikerne og frihedsbevægelsen (Aage Schoch, 1950), Frit Danmark, 9:6, 1950, 5
Pressen om Holger Danske (, 1947), 8,21,23,27,35,44,45,46,50,64,71,72
På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981, 35
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 73.
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 30
Ringen (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2., s. 289
Ringen (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 205
Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse (Andreas Skov, 2003), 30
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 152, 189, 203
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 30
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 13,36,529
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 174,180,181,184-186,190,192,197,201,205,207,208,225,230,232,238,242,246,248,250,253,254,257,258,260,
Slået med beundring (Bjørn Meidell, 2005), 86,87,122,123,261,308
Slår bro fra kyst til kyst (Regina & Bruno Wechselmann, 1989), 153
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 128, 139-140, 146, 267
Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen. (Magnus Vistisen, 2000), Skivebogen, 2000, 52
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 17,36,68,70,72,77,93-7, m.fl.
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 45, 61, 130, 136-137, 188, 191, 197, 201, 227
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 182
Standpunkter (Frode Jakobsen, 1966), s. 59-62
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 135-138, 148, 153, 157, 245-246, 364, 387, 389, 399, 475 b, 483-484, 486-487, 491, 493 m.fl.
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 28,129,137,175,176,177,178,179,180,187,207,264,339,344,348,350,354
Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. (Torben Bjerg Clausen, 1984), 134
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 19, 21, 24, 41(-1), 49
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 33,45-70,81,101,105,130,131,138
Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie. (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961., 364-367, 375, 384-386, 391, 393, 395-397, 406
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 59, 567
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 83,94
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 96, 104, 107
Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973, 247, 249, 251, 253, 254, 258
Tom Søndergaard. 7. februar 1946. (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1., 35
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 34, 35, 39
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 10,21,32,73,80-81,97,11,116,118-119,129-130,132,139,150-156,163,166,181-182,209,211,213,221-222,232-
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 336
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 44, 58, 372, 572, 624, 625
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 11,18,78
Vi er en lille kreds (Elias Bredsdorff, 1982), Frit Danmark, 40:8, 1982, 12
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 23, 39, 40
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 33
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 35
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 35, 38, 70, 348-351

Frihedsmuseets arkiv

: - 15E-15761
: - 15E-15887
: , "Jeg er taget til England med min Familie paa eget Ansvar og uden at forhandle med nogen herom …" Aflytningsreferat af radiotale af Christmas Møller over BBC. - 07L-25928-1
: , Fotokopi af hemmeligstemplet indberetning til direktøren for det svenske toldvæsen vedr. toldinspektionen af motorgaleasen Argo, med hvilken Christmas Møller og hans familie angiveligt skulle være ankommet til Göteborg. - 12C-11666-1
Arkivskaber: - 15D-21876
Arkivskaber: Frihedsmuseet, BBC, London sender til Danmark. fra midt-slut maj 1942. Tale af Chrsitmas Møller umiddelbart efter ankomsten til London d. 14. maj 1942. Tale fra "en ven af Danmark" af Rodney Gallop. - 15E-15589-1
Arkivskaber: John Christmas Møller - 15E-16218
Arkivskaber: John Christmas Møller - 05K-19730
Arkivskaber: John Christmas Møller - 05K-19737
Arkivskaber: Ole Kiilerich - 03A-23077
Arkivskaber: Søren Wissum - 15A-12231

Udskriften er baseret på 201 registreringer

Christmas Møller
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 71
Christmas Møller, folketingsmand
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Emil fortæller - erindringer fra Haslev og omegn" (Emil Jensen, 1999) 45
John Christmas Møller, folketingsmand (kons.), minister
Andet
Illegal presse

Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 45, 67, 82, 252
Christmas Møller, politiker og folketingsmedlem
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 83,86-92,100,106-113,115,116,
John Christmas Møller, minister
Andet

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 11,18,78
John Christmas Møller
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 59, 567
John Christmas Møller, medlem af folketinget
Illegal presse

Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 33
Christmas Møller, minister
Andet

Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 62,63,64,67
Christmas Møller, folketingsmand (kons.)
Andet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 163 ff.
John Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 25-31,68-73,81-82,98,101,106,128,13031,135-36,145-46,153,167-68,185,200-02,209,229,270,293-95,344,
2) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 351-53,354,356,360-62,365,371,373,418,424,426
John Christmas Møller
Andet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 237 ff.
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Modtagegruppe
Region VI (København)
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 15 og frem
John Christmas Møller, konservativ politiker
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune" (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998) 142
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De tændte lys" (Jørgen Tved, 2009) 17, 47, 105-106
John Christmas Møller, partileder (kons.)
Radiosending

Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 30
J. Christmas Møller, minister
Andet

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 73.
John Christmas Møller, folketingsmand
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 127, 129, 132, 133, 134, 139, 140
John Christmas Møller

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 135-138, 148, 153, 157, 245-246, 364, 387, 389, 399, 475 b, 483-484, 486-487, 491, 493 m.fl.
Christmas Møller

Litteratur
1) "Ordenspolitiforlægningen" (Ejnar Kelnæs, 1945), Den danske Brigade s. 174
Christmas Møller

Litteratur
1) "5. Bataillon" (T. Wagn, 1945), Den dansk Brigade s. 150
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Christmas Møller
Andet (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hannæs. Folk og egn." (Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen, 1995) 90
Christmas Møller, politiker
Andet (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen." (Magnus Vistisen, 2000), Skivebogen, 2000 52
Christmas Møller, politiker
Illegal presse

Litteratur
1) "Aggersund under besættelsen 1940-45" (Ejgil Bodilsen, 2015), Han Herred Bogen 2015 46,47,48
John Christmas Møller, politiker
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 44, 58, 372, 572, 624, 625
Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Hilsen til Meta ..." (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977 77
Christmas Møller
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 86
John Christmas Møller, politiker
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 23, 39, 40
Christmas Møller, politiker
Andet
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden" (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981 35
Christmas Møller, minister, konservativ
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Odense under den tyske besættelse 1940-45" (Claus Øgendal, 1992) 14-17.
John Christmas Møller, politiker
Illegal presse

Litteratur
1) "For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen." (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008 54, 58, 63
Christmas Møller, handelsminjster
Andet

Litteratur
1) "Karl Laursen (1920-44). En frihedskæmper fra Framlev Sogn." (Jens Lampe, 1984), FV. Frihedskampens Veteraner, 96, 1984 15
John Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 185
Christmas Møller, tidl. kons. minister. skribent i "frit danmark"
Illegal presse

Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 103
Christmas Møller
Andet

Litteratur
1) "Slår bro fra kyst til kyst" (Regina & Bruno Wechselmann, 1989) 153
John Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 12
J. Christmas Møller
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 336
John Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Logivært (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.144. s. 181-183. s.185. s. 191. s. 197. s. 221. s. 231
John Christmas Møller, politiker
Andet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 12,166, 246, 248, 259-261, 287-289, 301, 314, 331, 334, 336
Christmas Møller
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 19, 21, 24, 41(-1), 49
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Da "grosserer Bodenhoff" skulle evakueres" (Hans Wulff, 1984), FV FRihedskampens Veteraner, 98, 1984 59
Christmas Møller
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab." (Rolf Bagger, 2009) 52
John Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 57
Christmas Møller, rigsdagsmedlem, konservative
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid." (Torben Bjerg Clausen, 1984) 134
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 34, 35, 39
John Christmas Møller, folketingspolitiker
Andet (Flygtet)
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 24+99+104-107+160
Christmas Møller
Andet (Flygtet)

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 56,67,75,79,80,93,104,108,126,135,138-140,149,156,158,164,169,218,240,243,246,309
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Den röda lågan" (Karl Staf, 1997) 96
John Christmas Møller
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 188, 190-193, 199, 330, 332-333, 437, 439, 441, 455, 486, 501, 556h
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 122,126,130,131,139,149,215,224
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 186,215,217,279,281,307-309
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 129
John Christmas-Møller, folketingsmedlem
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 75+87+91
John Christmas Møller
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 18-19, 40 46, 59, 239, 241
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 8,21,23,27,35,44,45,46,50,64,71,72
Christmas Møller
Illegal presse

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 6, 7, 9
John Christmas Møller, konservativ politiker
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 34, 50-51
John Christmas Møller, politiker
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 182
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Leve mens man lever" (Jørgen Jacobsen, 1991) 51
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet" (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5 25(sp. 3)
Christmas Møller
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Tom Søndergaard. 7. februar 1946." (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1. 35
Christmas Møller
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Amanda fortæller. Tidsbilleder fra det 20. århundrede." (Esther Ammundsen, 1990) 57,59
Christmas Møller, medl. af folketinget
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. s.236
Christmas Møller
Andet

De frie Danske
Litteratur
1) "Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd" (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973 247, 249, 251, 253, 254, 258
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 96, 104, 107
Christmas Møller, politiker
Illegal presse (Flygtet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 96, 104, 107
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog)" (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2 284-285
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2 209
John Christmas Møller, politiker
Organisation
Illegal presse
Almen illegal aktivitet

KU
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det knager i samfundets fuger og bånd" (Ib Nørlund, 1972) 192, 197
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Vi er en lille kreds" (Elias Bredsdorff, 1982), Frit Danmark, 40:8, 1982 12
Christmas Møller
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Lærergruppe" (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar. 168+171
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 73-75,81,85,88-89,91-92,94
Christmas Møller, medlem af folketinget
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "65 år med Marx for socialisme og fred." (Alfred Jensen, 1983) s.17. s.20-21
Chrismas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Aksel Larsen " (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave 259
John Christmas Møller, politiker
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1496-1500, 1512-1513, 1526, 1528
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 87
Christmas Møller, mf
Organisation

Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 690,718
Christmas Møller, folketingsmedlem
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 32-34, 37
Christmas Møller, mf
Illegal presse

Litteratur
1) "Den kirkelige illegale presse" (, 1945), Den danske kirke under besættelsen 113
Chrismas Møller, menister
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 76-77-78-86-91-102-111-112
Christmas Møller, politiker
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 20, 23, 117, 125
John Christmas Møller, handelsminister
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 217,218,219,227,231,232,236,238,247,253,257,
Christmas Møller, mf
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 50,56
John Christmas Møller, folketingsmand
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
John Christmas Møller
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 57, 80, 207, 220, 265, 271, 284, 328, 384, 448, 521
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
De frie Danske, Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 22 (Billede), 23, 25
John Christmas Møller
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 140, 157, 185, 198, 218, 231-3
Christmas Møller, medlem af folketinget
Illegal presse (Flygtet)
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. s.89-90
Christmas Møller, politiker (konservativ)
Organisation

Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse og efterkrigspolitikken" (Aage Trommer, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 431, 433, 436, 439, 440
Christmas Møller
Organisation
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Landbrugsgruppe" (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41. 841
Christmas Møller, politiker (konservativ)
Organisation
Illegal presse

KU, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør" (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup 274, 279-282, 284, 285
Christmas Møller
Organisation
Illegal presse

Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 364-367, 375, 384-386, 391, 393, 395-397, 406
Christmas Møller, mf, konservative
Organisation

Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 14,26,58,59,61,105,148,176
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 9
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse" (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989. 29
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 220
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Norske tilstande var målet" (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 21, 23
Christmas Møller
Andet

Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 30
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 152, 189, 203
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Frihed - historien om et illegalt socialdemokratisk blad" (Niels Wium Olesen, 2000), I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen. 164, 165, 177, 179, 180, 201
Christmas Møller
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "Ringen" (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2. s. 289
Christmas Møller
Andet (Flygtet)

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim ml. p. 8 - 298
J.Christamas Møller, politiker
Andet (Flygtet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "A Gateway to the Free World" (Hans Edward Teglers, 1981), 5
Christmas Møller, politiker
Andet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Ringen" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 205
Christmas Møller
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte 103
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker 238
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 561,565,569
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 2
Christmas Møller, rigsdagsmand
Illegal presse
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1)" (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1 201,204,205
John Christmas Møller, folketingspolitiker
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 10,21,32,73,80-81,97,11,116,118-119,129-130,132,139,150-156,163,166,181-182,209,211,213,221-222,232-
John Christmas Møller, dansk repræsentant i london
Administration

Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 10,21,32,73,80-81,97,11,116,118-119,129-130,132,139,150-156,163,166,181-182,209,211,213,221-222,232-
John Christmas Møller, politiker, konservativ
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221
Christmas Møller, politiker
Andet

Frit Danmark, KU
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 174,180,181,184-186,190,192,197,201,205,207,208,225,230,232,238,242,246,248,250,253,254,257,258,260,
Christmas Møller, fhv. folketingsmedlem (konservativ)
Organisation
Illegal presse

KU, Frit Danmark
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 45, 61, 130, 136-137, 188, 191, 197, 201, 227
Christmas Møller, rigsdagsmand
Andet

Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 171
Christmas Møller
Illegal presse

Litteratur
1) "Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943." (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2. 230
Christmas Møller, rigsdagsmand
Illegal presse (Flygtet)

Litteratur
1) "Den illegale presse (København 1888-1945)" (Børge Outze, 1948), København 1888-1945 538
Christmas Møller, rigsdagsmand
Andet

Litteratur
1) "Politikerne og frihedsbevægelsen" (Aage Schoch, 1950), Frit Danmark, 9:6, 1950 5
John Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 38, 41, 49, 52-61, 68-69, 73, 80, 144-145, 154, 160, 162, 164, 174, 185, 190-198, m. fl.
Christmas Møller, rigsdagsmand
Illegal presse (Flygtet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 17,27,36,41
Christmas Møller
Administration

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Christmas Møller" (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,77
John Christmas Møller, fhv. minister i samlingsregering. partileder..
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
KU, De frie Danske
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 36-37, 105-106, 138, 179-181, 184, 191, 198, 201, 217-246, 284, 308
Christmas Møller, tidl. medlem af folketinget
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "En kritisk kommentar" (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144. s.29
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 30
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Kampen mod nazismen" (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller 177-189
John Christmas Møller, konservativ politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 24
John Christmas Møller, rigsdagsmand
Andet

Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 94,110ff,115,119,124,125,135ff,140,190,210,245,277,295ff,327,336,401ff
Christmas Møller

Litteratur
1) "Standpunkter" (Frode Jakobsen, 1966) s. 59-62
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 27,,57,60,112,115
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ole Chievitz" (, 1956) 21 - 79
Christmas Møller, politiker
Andet (Flygtet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) Passim ml. p. 11 - 318
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere." (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985. 95
Christmas Møller, folketingsmand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Kai Berg Madsen, 1946) 9-10-12-38
Christmas Møller, rigsdagsmand
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 69
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 108
John Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 42, 192, 194, 197, 207, 222, 238
Christian. Isak. X. Xmas., politiker
Andet

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 42, 192, 194, 197, 207, 222, 238
John Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 20,23,24,25,35,37,42,43,45,49,50,54,55,57,62,73,81,93,94,151,152,156,166,180,223
Christmas Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse" (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990 35, 36
John Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 33,45-70,81,101,105,130,131,138
John Christmas-Møller
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt." (Andreas Skov, 2003) 48
John Christmas Møller, politiker
Organisation
Illegal presse

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 96-97, 104, 132, 146, 152, 165-166, 173-180, 187
Christian. Isak. X. Xmas., politiker
Organisation
Illegal presse

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 96-97, 104, 132, 146, 152, 165-166, 173-180, 187
John Christmas Møller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
John Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Bag fjendens linjer" (Mark Ryan, 2008) 10, 171, 276, 296-301, 305-307,318, 321, 325, 327, 331, 334, 335, 337
Christmas Møller, politiker
Organisation (Flygtet)

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 86,87,122,123,261,308
John Christmas Møller, rigsdagsmand
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 83,94
John Christmas Møller, poliitiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse" (Andreas Skov, 2003) 30
Christmas Møller
Illegal presse
Organisation

Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 70, 71, 199, 204, 205, 286
John Christmas Møller, politiker, medlem af folketinget
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.160 s.
Christmas Møller, politiker, folketingsmand
Almen illegal aktivitet
Organisation

Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 166, 176,179, 182,184,186-188,191, 193,194,199, 200,217,219,221,229.230.232-234,236
Madsen, Mr. Barr, Christian, politiker, folketingsmand
Almen illegal aktivitet
Organisation

Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 166, 176,179, 182,184,186-188,191, 193,194,199, 200,217,219,221,229.230.232-234,236
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 35, 38, 70, 348-351
John Christmas Møller
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 111, 113, 119, 153, 192, 226, 367, 368, 377, 384
John Christmas Møller
Illegal presse (Flygtet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 111, 113, 119, 153, 192, 226, 367, 368, 377, 384
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Illegal presse

Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 35
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 22 - 27
Christmas Møller
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 157,158,159,160,161,162,164,165,172,183,189,223,258,263,268,276
John Christmas Møller
Andet

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 52
John Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 46-49,51,52,54,81,82,87,101,105,112,113,136,137
Christmas Møller
Andet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Richard Jensen, u. å.) 24
John Christmas Møller, konservativ politiker
Organisation

KU
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) Cf.
Christmas Møller, politiker
Illegal presse
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 13,36,529
John Christmas Møller, politiker
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "Dansk baptisme og tysk nazisme" (Bent Hylleberg, 2021) 81, 82, 147, 148, 437, 517, 518, 525
Christmas Møller, minister
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region VI (København)
KU
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 145,190,228,229,234,235,236,243
John Christmas Møller, rigsdagsmand
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 17,36,68,70,72,77,93-7, m.fl.
Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Medløbere og modløbere" (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010) 169,172,174,175
Christman Møller, udenrigsminister
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 176
Christmas Møller, konservativ politiker
Andet

Litteratur
1) "En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen." (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4. 333, 334
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "De sikrede Danmark en plads blandt de Allierede" (H. L. V. Bjarkov, 1985), Propel 42:4 107
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nazismen drejede mit liv. Interview med Frode Jakobsen." (Mads Nissen Styrk, 1985), Politiks Revy, 22:480. 9
Christmas Møller
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Ole Chievitz - en glemt helt?" (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4 394, 397
John Christmas Møller, konservativ politiker, handelsminister i samlingsr
Organisation
Illegal presse
Logivært
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 34-5, 42, 108, 187-8, 210 (gruppebillede), 235-6, 241-3, 244(+portræt), 245, 250-3, 261, 275, 331, 3
Christmas Møller, mf konservative
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringens oprindelse." (Steffen Høeg, 2007), Biblioteks Historie, 2007. 66,,67,69,70,71,72,75
Christmas Møller, medl. af folketinget
Illegal presse (Flygtet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.41. s.161-163. s.166-168. s.181
Christmas Møller, politiker. trafikminister.
Organisation
Andet (Flygtet)
Flugthjælp

Frit Danmark
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 128, 139-140, 146, 267
John Christmas Møller, konservativ politiker
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 25,33-7,40,50-4,60,82-3,103,121,125
Christmas Møller, politiker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Et halvt år i Gestapos kløer" (Ole Blædel, 2021) 24
John Christmas Møller, skribent
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
De frie Danske
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 28,129,137,175,176,177,178,179,180,187,207,264,339,344,348,350,354
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 20
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Den danske SAAB B-17 eskadrille" (Vagn Holm, 1995) 20, 23
Christmas Møller, journalist
Illegal presse (Flygtet)

Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 210,211,214
Christmas Møller
Organisation

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 4. Kompagni af 5. Bataljon" (Mogens Rosenvinge, 1995) 13
Christmas-Møller, politiker
Illegal presse

Litteratur
1) "Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling." (R. Prytz, 1945) 70
Christmas Møller
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 1. Bataljon" (Jens Wolff & Jens Johannes Knudsen, 1995), 39
Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 5. Bataljon" (, 1995) 14
J. Christmas Møller
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "De danske flygtninge i Sverige" (Per Møller & Knud Secher, 1945) 302
John Christmass Møller, politiker
Andet

Litteratur
1) "De sejlede bare" (H.C. Røder, 1974) 218-221, 368-371, 385-387
Christmas Møller, formand for det danske råd i london
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 3. Bataljon" (Erik Tranum Laursen, 1995), s.39
Christmas Møller, eksilpolitiker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Marinen i Sverige 1943-1945" (, 1995) s. 24
Christmas Møller, politiker
Organisation

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 207,234
Christmas Møller
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. Verdenskrig." (Sven Arvid Birkeland, 2013) 302

Udviklet af ditmer a/s