Carl-Gustav Grüner Schøller

Dæknavn(e): Blad , Lind , Blad, Lind , Lind, Blad, Lind, Blad
Født 22.05.1903
Død 25.08.1981
Kaptajn af Linjen, Kaptajn, Oberstløjtnant, Officer, officer, soldat, kaptajn, Militær rådgiver, Kaptajn i militæret, officer, ingeniør, Kaptajn, chef militære bygningsdistrikt, Ingeniør, Oberst, Kaptajn (hær)
Region I (Nordjylland), Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland)
Regionsleder, Bennikes stedfortræder, Kaptajn, Chef Region I, Kaptajn, kaptajn, Regionschef, Leder, leder, Chef, Leder af Region 1, Regionsleder/Byleder, Regionschef for region Nordjylland, Regionschef Nordjylland

Adresser

Vesterbrogade 17, Viborg
Kolding
Viborg
Aalborg

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland) , Regionsledelsen (Region 1)


Billedkilde: Viborg-Egnen under anden verdenskrig bd.2 s.85 1984/Stig Sumborg

Notater

Toldstrups forgænger som chef for Region I, og fra 7-2-45 igen chef for region I.
Tog initiativ til dannelse af aktive modstandsgrupper i Viborg; blev senere chef for Region I.
Var medlem af staben for Region I, skulle som sprængningsekspert instruere i jernbanesabotage.
Blev medio februar 1945 leder af Region I.
Flygter til Sverige og tilknyttet Brigaden fra denne dato.
03.1944 til 1945, Gik under jorden i maj 1944, men fra feb. 1945 var han atter regionsleder Nordjylland
22.10.1943 til 04.05.1945, Blev regionschef v. årsskiftet 43/44. Måtte gå under jorden 26.05.1944, men fortsatte arbejdet trods en omflakkende tilværelse.
Foreslået som Jyllandsleder af Toldstrup
Fra 1943, Gik under jorden 1944
Fra 1943, Gik under jorden en periode
Schøller stavet i bogen "Schiøller"
I bogen stavet som Schiøller
Gik under jorden 26.05.44, men blev igen regionsleder 21.02.45.

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Modstandsledelsen (Region 1)
Regionsledelsen (Region 1)

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Regionschef efter Toldstrup
Administration - Souschef i jyllandsledelsen
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Terrænsport
Andet
Andet - Opbyggede M-grupper.
Andet - Regionschef underlagt Vagn Bennike
Efterretning
Efterretning - Eftersøgt for at indsamle oplysninger om bærefrekvente telefonledninger, der førte fra pejlestationerne til Gedehusbunkeren.
Efterretning - Kaserner, skoler, terræn mm i Jylland, hvor tyske enheder var indkvarteret.
Jernbanesabotage
Militærgruppe
Militærgruppe - #Free lance# rådgiver Jyllandsledelsen.
Militærgruppe - Medlem af regionsledelsen (regionleder) fra februar- maj 1945
Militærgruppe - militær leder i region I
Militærgruppe - Militær rådgiver for modstandsbevægelsen april-maj 1944
Militærgruppe - Tilforordnet den nordjyske region, anvist af Den Lille Generalstab
Militærgruppe - Var først toldstrups næstkommanderende, senere sluttede han sig til Bennike og blev militærleder i Nordjylland
Organisation
Organisation - Chef for modstandsbevægelsens Region I i Jylland
Organisation - Leder af jernbanesabotagen i Jylland fra sommeren 44
Organisation - Leder af Region 1
Organisation - Modstandschef i Nordjylland. "Under jorden" i maj 1944.
Organisation - Regionsledelse
Organisation - Regionsleder for Region 1 i to perioder
Organisation - Regionsleder for region 1, Nordjylland foråret 1944.
Organisation - Regionsleder i Region I
Organisation - Tilbage igen. Genoptog ledelsen af region 1 21. februar 1945.
Organisation - Vendte tilbage som regionsleder, region 1 nytår 1945
Organisation (flygtet) - Flugt maj 1944
Organisation (flygtet) - Regionsleder region 1, under jorden ultimo maj 1944
Radiosending
Ruteaktivitet
Sabotage - Chef for modstandsbevægelsens region I

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion, Løst indlæg: Region I, Staben
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21-22
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance m.v. med J. Kromann
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - beretning fra Carl Gustav G Schøller med påførte kommentarer
Landsarkivet for Nørrejylland, Diverse, , På arkiv henligger under Håndskriftssamlingen,dk, 1940-45 Schøllers rapport fra 1956: Træk af modstandskampen 1940-45 med særligt henblik på region I med diverse bilag fra andre. Mat. er klausuleret
Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 31-32, 39, 53
Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 53
Rigsarkivet, 0990, Region I, Viborg, Styrkeliste pr. 7/5 1945, Pakke 39

Litteraturhenvisninger

Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 210
Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 121
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 185
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 257
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 272
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 743 (Billede), 744
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 196, 235, 236
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 63,67,78
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 131, 140, 142, 143, 144
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 86, 101, 103,105, 107f, 112 ff, 124.
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 60
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 113-115, 126
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 163,181,182
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 327
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 137-149
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 114, 144, 145, 193, 203, 205-210, 215
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 78
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 60-61,88
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 35
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 11, 16, 70, 76ff, 86, 94, 98, 116, 118, 126, 129f, 133, 136f, 143f, 146, 149ff, 160, 164, 173f
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 115
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 442
Modstand i svøb. Et mini-arkiv. (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt , 168
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 173,267,344,390,423,451
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 102
Modstandsarbejde i Jylland (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2, 111.
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 166, 275
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 44,92
Overgaard (, 1997), 193
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13,16,26,34,38,43,70,128,
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 15-17,22
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 56ff.
Sprængningsforsøget ved Lunderskov (C. G. Schøller, 1961), Går til modstand, 137
Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob (Lars Peter Sørensen, 1985), 19
Træk fra modstandskampen 1940-1945 (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956), Alle. Er forfatter til bogen.
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 49-59-66
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151, 156, 160, 162
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 61, 88, 124, 125, 128, 144, 254-256, 469, 617, 645, 650, 651
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 50,51,93
Viborg by og egn: Under besættelsen 1940-45. (Helmuth Spanggaard, 2000), 76
Viborg i august 1943 (Henrik Gjøde Nielsen, 1993), Fra Viborg Amt 1993, s. 135 f
Viborg under besættelsen (Helmuth Spanggaard Pedersen, 1971), 64
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 29, 30, 112, 113,117, 118, 120, 121
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 74, 104, 223

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Carl-Gustav Grüner Schøller - 07H-11082
Arkivskaber: Carl-Gustav Grüner Schøller - 07B-11439
Arkivskaber: Carl-Gustav Grüner Schøller - 07B-11440
Arkivskaber: Richard Bach, "Min fars erindringer. Richard Bach - 01.06.1917 - 21.02.2005." Fotokopi. - 07B-12584-1

Udskriften er baseret på 70 registreringer

Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn af linjen, regionsleder
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Staben
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion, Løst indlæg: Region I, Staben
2) Rigsarkivet, 0990, Region I, Viborg, Styrkeliste pr. 7/5 1945, Pakke 39
3) Frihedsmuseet, DokReg,
4) Frihedsmuseet, DokReg, 11438
5) Frihedsmuseet, DokReg,
6) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - beretning fra Carl Gustav G Schøller med påførte kommentarer
7) Landsarkivet for Nørrejylland, Diverse, , På arkiv henligger under Håndskriftssamlingen,dk, 1940-45 Schøllers rapport fra 1956: Træk af modstandskampen 1940-45 med særligt henblik på region I med diverse bilag fra andre. Mat. er klausuleret
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn
Militærgruppe - Militær rådgiver for modstandsbevægelsen april-maj 1944
Militærgruppe - Medlem af regionsledelsen (regionleder) fra februar- maj 1945
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 121
C. G. Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 166, 275
Carl-Gustav Schöller, kaptajn
Efterretning
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 327
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 210
C. G. Schøller, oberstløjtnant, bennikes stedfortræder
Administration - Souschef i jyllandsledelsen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 86, 101, 103,105, 107f, 112 ff, 124.
Blad, bennikes stedfortræder
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 86, 101, 103,105, 107f, 112 ff, 124.
C. G. Schøller, kaptajn, chef region i
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 131, 140, 142, 143, 144
Lind, kaptajn, chef region i
Ruteaktivitet
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 131, 140, 142, 143, 144
C.G.I. Schøller, kaptajn
Militærgruppe - militær leder i region I
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
Blad, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
Lind, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
C.G. Schøller, kaptajn
Militærgruppe - Var først toldstrups næstkommanderende, senere sluttede han sig til Bennike og blev militærleder i Nordjylland
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 11, 16, 70, 76ff, 86, 94, 98, 116, 118, 126, 129f, 133, 136f, 143f, 146, 149ff, 160, 164, 173f
Blad
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 11, 16, 70, 76ff, 86, 94, 98, 116, 118, 126, 129f, 133, 136f, 143f, 146, 149ff, 160, 164, 173f
C. G. Schøller, officer
Administration

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 50,51,93
C. G. Schøller, officer
Administration

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 50,51,93
C.G.I. Schøller, soldat, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 115
Blad, Lind, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 115
C. G. Schøller, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 185
C. G. Schøller, kaptajn, regionschef
Administration - Regionschef efter Toldstrup
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 60-61,88
Schøller, kaptajn, leder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 257
Schøller, kaptajn, leder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 272
C.G.G. Schøller, kaptajn, chef
Organisation - Modstandschef i Nordjylland. "Under jorden" i maj 1944.
Militærgruppe - #Free lance# rådgiver Jyllandsledelsen.
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,16,26,34,38,43,70,128,
Blad, Lind, kaptajn, chef
Organisation - Modstandschef i Nordjylland. "Under jorden" i maj 1944.
Militærgruppe - #Free lance# rådgiver Jyllandsledelsen.
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,16,26,34,38,43,70,128,
C. G. Schøller
Sabotage - Chef for modstandsbevægelsens region I
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 137-149
Schøller, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Arkivhenvisninger
1) Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 31-32, 39, 53
Lind
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 53
Blad
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 53
C.G. Schøller, militær rådgiver, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-59-66
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn i militæret, leder af region 1
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21-22,
Lind, militær rådgiver, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-59-66
Blad, kaptajn i militæret, leder af region 1
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-59-66
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21-22
Carl-Gustav Grüner Schøller, officer, ingeniør, kaptajn
Organisation - Leder af jernbanesabotagen i Jylland fra sommeren 44
Jernbanesabotage

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 163,181,182
Lind, Blad, officer, ingeniør, kaptajn
Organisation - Leder af jernbanesabotagen i Jylland fra sommeren 44
Jernbanesabotage

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 163,181,182
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance m.v. med J. Kromann
Carl Gustav Schøller, kaptajn, regionsleder/byleder
Administration
Region I (Nordjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 15-17,22
C. G. Schøller
Region III (Sydjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Carl-Gustav Grüner Schøller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
C.G. Schøller
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sprængningsforsøget ved Lunderskov" (C. G. Schøller, 1961), Går til modstand 137
Schøller, kaptajn, chef militære bygningsdistrikt
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Viborg under besættelsen" (Helmuth Spanggaard Pedersen, 1971) 64
C. G. Schøller, kaptajn, regionschef for region nordjylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Viborg by og egn: Under besættelsen 1940-45." (Helmuth Spanggaard, 2000) 76
Schøller
Organisation - Leder af Region 1
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 63,67,78
Carl-Gustav Schøller
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand i svøb. Et mini-arkiv." (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt 168
Carl-Gustav Grüner Schøller, ingeniør
Efterretning
Jernbanesabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) Alle. Er forfatter til bogen.
Carl-Gustav Grüner Schøller, ingeniør, regionschef
Efterretning
Jernbanesabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) Alle. Er forfatter til bogen.
Carl-Gustav Grüner Schøller

Litteratur
1) "Viborg i august 1943" (Henrik Gjøde Nielsen, 1993), Fra Viborg Amt 1993 s. 135 f
Schøller
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob" (Lars Peter Sørensen, 1985) 19
Blad
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob" (Lars Peter Sørensen, 1985) 19
Schøller, kaptajn
Andet

Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 60
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 61, 88, 124, 125, 128, 144, 254-256, 469, 617, 645, 650, 651
Blad, Lind, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 61, 88, 124, 125, 128, 144, 254-256, 469, 617, 645, 650, 651
Schøller, kaptajn
Militærgruppe - Tilforordnet den nordjyske region, anvist af Den Lille Generalstab
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 44,92
C. G. Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 29, 30, 112, 113,117, 118, 120, 121
Blad, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 29, 30, 112, 113,117, 118, 120, 121
CG Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Organisation - Regionsleder i Region I
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151, 156, 160, 162
CG Schøller, kaptajn
Organisation - Regionsleder for Region 1 i to perioder
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151, 156, 160, 162
C. G. Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 196, 235, 236
C.G.G. Schøller, kaptajn
Efterretning - Eftersøgt for at indsamle oplysninger om bærefrekvente telefonledninger, der førte fra pejlestationerne til Gedehusbunkeren.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Jylland" (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2 111.
Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 193
C. G. Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74, 104, 223
Lind, Blad, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74, 104, 223
Carl Gustav Schøller, oberst
Organisation - Chef for modstandsbevægelsens Region I i Jylland
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 78
Schøller, oberstløjtnant
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 35
Carl-Gustav Schøller, kaptajn
Efterretning
Organisation - Regionsleder for region 1, Nordjylland foråret 1944.
Organisation (Flygtet) - Flugt maj 1944
Organisation - Vendte tilbage som regionsleder, region 1 nytår 1945
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 743 (Billede), 744
Car-Gustav Schøller, kaptajn
Efterretning - Kaserner, skoler, terræn mm i Jylland, hvor tyske enheder var indkvarteret.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 102
C.G. Schøller, kaptajn, regionsleder
Organisation (Flygtet) - Regionsleder region 1, under jorden ultimo maj 1944
Organisation - Tilbage igen. Genoptog ledelsen af region 1 21. februar 1945.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 113-115, 126
Carl-Gustav Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet - Terrænsport
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 442
Schøller, officer, regionschef nordjylland
Andet - Regionschef underlagt Vagn Bennike
Region I (Nordjylland)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 56ff.
Schøller, kaptajn, regionsleder
Organisation
Andet - Opbyggede M-grupper.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 114, 144, 145, 193, 203, 205-210, 215
Lind, Blad, kaptajn, regionsleder
Organisation
Andet - Opbyggede M-grupper.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 114, 144, 145, 193, 203, 205-210, 215
Carl-Gustav Schøller, kaptajn (hær)
Militærgruppe
Organisation - Regionsledelse
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 173,267,344,390,423,451
Lind, kaptajn (hær)
Militærgruppe
Organisation - Regionsledelse
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 173,267,344,390,423,451

Udviklet af ditmer a/s