Peter de Hemmer Gudme

Dæknavn(e): Lassen
Født 28.09.1897
Død 30.11.1944
Cand. Theol., Redaktør, Cand. Theol., Forfatter, Journalist, Cand.Theol., forfatter og journalist, Greve, journalist, Journalist, forfatter, Teolog, journalist,korrespondent, Journalist, teolog, Stud. theol., Redaktør af Nordens Frihed, Cand. Theol. Udenrigsredaktør Nationaltidende, Grosserer, Udlandsredaktør på Nationaltidende, Redaktør. Journalist. Cand.theol.
Region VI (København), Region III (Sydjylland)

Adresser

Østbanegade, København
københavn
København
Shellhuset

Biografi

En biografi af Peter de Hemmer Gudme er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42G.00.00.027

Notater

Fra 28.11.1944, Arresteret og placeret i Shellhuset, begik selvmord to dage senere.
Fra 31.11.1944, Døde ifbm. flugtforsøg fra Shellhuset
Var medarbejder ved det illegale blad "Danske Tidende" og senere "Nordens Frihed". Begik selvmord i Shell-huset.
Ingen konkrete oplysninger om tidsperioden i Bogen.
10.1943 til 28.11.1944, anholdt ved slutdato, begik selvmord i Shellhuset
Satte livet til
Selvmord i Shellhuset for ikke at opgive gruppekammerater
Arresteret, herunder selvmord ved spring i trappeskakt
Fra 1944, Begik selvmord i Shellhuset
Fra 04.1940, Kaldes for det meste kun for Peter Gudme
Fra 03.1943, Arresteret af Gestapo. Indsat og torteret i Shell-huset, København, død efter spring fra 5. sal.
selvmord Shellhuset nov 44
selvmord Shellhuset
Fra 1943, Foråret 1943
Fra 1942, Arresteret oktober 1942. Idømt 4 mdrs hæfte ved Københavns Byret. Løsladt 2. april 1943
Aktiv i Akademisk Skytteforening, Terrænsport, Finlandsfrivillig
1943 til 1945, November 1944 arresteres af Gestapo, på vej til forhør springer han ud i trappeskakten 5. sal Shellhuset - bliver dræbt på stedet
14.10.1944 til 27.11.1944, Arresteret af Gestapo begik selvmord i Shellhuset
Arresteret af Gestapo 28. november 1944. Torteret i Shellhuset. Begik her selvmord, kastede sig ud i trappeskakt.

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Danske Tidende
Frihedsrådets Bladudvalg
Hjemmefronten
Information
Nationalt Værn
Nordens Frihed
Nordisk Front
Nordisk nyhedstjeneste
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Administration - Plan for financielle transaktioner ved møde i Stockholm
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Blev fængslet af Gestapo november 1944.
Almen illegal aktivitet - Dræbt af tyskerne
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Efterretning
Flugthjælp
Flugthjælp - Hjælp ved Jødeflugt og våbentransporter
Illegal presse
Illegal presse - "Nordens Frihed"
Illegal presse - "Nordisk Front"
Illegal presse - arbejdede under jorden i København Medstifter af Nordisk Nyhedstjeneste og Frihedsrådets Bladudvalg
Illegal presse - Arresteret den 28. november 1944, begik selvmord i Shellhuset
Illegal presse - bl.a. "Nordens frihed"
Illegal presse - bl.a. "Nordens Frihed"
Illegal presse - Illegale Information
Illegal presse - Information - Nordisk Nyhedstjeneste
Illegal presse - Medlem af Bladudvalget
Illegal presse - Medlem af Frihedsrådets Bladudvalg, ledte bl.a. "Information" fra oktober 1944
Illegal presse - Nordisk Nyhedstjeneste, Medlem af Frihedsrådets Bladudvalg af februar 1944
Illegal presse - Nyhedsbureauet Information
Illegal presse - Red. Danske Tidende
Illegal presse - Red. Nordens Frihed
Illegal presse - Skabte "Nordens Frihed"
Illegal presse - Skabte nyhedsbureauet "Nordisk Nyhedstjeneste"
Illegal presse - Udgiver af Nordens Frihed
Illegal presse (flygtet) - Under jorden som Lassen og ændret udseende, men fortsat på samme adresse
Illegal presse (fængslet) - Arresteret 1943, løsladt efter 2 måneder
Illegal presse (fængslet) - Arresteret oktober 1944. Selvmord i Shellhuset
Illegal presse (fængslet) - begik selvmord i Shellhuset
Illegal presse (fængslet) - Begik selvmord i Shellhuset
Illegal presse (fængslet) - Indsat i Shellhuset, selvmord da han styrtede sig ud fra 5. sals højde
Illegal presse (fængslet) - Overtog ledelsen af Information efter Børge Outze
Illegal presse (fængslet) - Redaktør for "Nordens Frihed".
Kurer - mellem Ebbe Minck og Per Federspiel
Kurer - Overdrog Grundtvigsplanen fra Ebbe Munck til Federspiel
Organisation
Organisation - Financiering af SOE i Danmark via "Grundtvigplanen"
Organisation (fængslet) - Død ved bombardementet af Shellhuset
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet (fængslet) - Arresteret maj 1944
Sabotage - Død i Tyskernes varetægt selvmord

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere"

Litteraturhenvisninger

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 111
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 130
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 131
Bornholm i invasionssommeren (Jørgen H. Barfod, 1984), FV Frihedskampens Veteraner, hft. 97, 1984, 41
Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959., 5
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 707
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 267,294-96,339
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 34, 36, 37 (Billede), 43, 48, 50, 51
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1) (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1, 201-02
Den illegale presse (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte, 108, 111
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 206, 207, 262, 281
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 83.
Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm. (Jørgen H. Barfod, 1976), 143
Et mandfolk (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar, 133-139
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 134
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 134-135
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 134
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 106
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 28,37,39,40,43,52,54,76,93,99,121,122,126-130,133,149,212,215,218,247,271.
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.235
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 222
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 120f
Gjentofte kommune under besættelsen (Red. L. Gotfredsen og J. H. Landt, 1947), side 273,277
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 231-233
Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen. (Jørgen Nielsen, 2017), 115,116
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 55
Information - den illegale Øresundsbro (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986, s. 21
Information (Børge Outze, 1946), 305
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 177
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 102, 121
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 116
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 46
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 163
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 580, 581, 592
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 100
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 84, 233-235, 238, 254-255, 549-550
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 99,193,363-365,547,
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 89-90, 298, 311-312, 443
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 124,152
Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 9-10, 13-14,16, 21, 23-24, 26-28, 32-34, 36, 38, 53, 111, 169
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 31,120,153,223
Nordisk Shipping (Jørgen H. Barfod, 1984), Maritim Kontakt, 7, 1984, 140
Og derfor lever vi (Arne Sejr, 1946), 12
Ole Chievitz (, 1956), 86
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 83,86,92
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 0, 95, 117-118. 120, 136, 190, 273, 336
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 200, 232-233, 261, 316, 325-329, 408
Peter de Hemmer Gudme. En mindebog. (, 1947), 11
Pressen om Holger Danske (, 1947), 48,49,50-52
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 268
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 33
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 124
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 323-325, 466
Sønderjylland 1920-1945 (P. Tolderlund-Hansen, 1945), 7
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 12
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 68-71
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 89
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 64
Vor tids Reitzel. En pionerforlægger og hans samtid 1949-99. (Hans Hertel, 1999), 10
Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 34

Frihedsmuseets arkiv

: - 15E-15853
Arkivskaber: P. M. Wichmann Ryefelt - 42-21649
Arkivskaber: Peter de Hemmer Gudme - 36F-16535
Arkivskaber: Peter de Hemmer Gudme - 06D-17802

Udskriften er baseret på 68 registreringer

Peter de Hemmer Gudme, cand. theol., københavn
Illegal presse - Medlem af Frihedsrådets Bladudvalg, ledte bl.a. "Information" fra oktober 1944
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 134
Peter de Hemmer Gudme, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm." (Jørgen H. Barfod, 1976) 143
Peter de Hemmer Gudme, cand. theol., forfatter
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg, Dansk Samling
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 177
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 134
Peter de Hemmer Gudme, journalist, københavn
Illegal presse
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 120f
Peter Gudme, københavn
Almen illegal aktivitet - Blev fængslet af Gestapo november 1944.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 116
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjentofte kommune under besættelsen" (Red. L. Gotfredsen og J. H. Landt, 1947) side 273,277
Peter de Hemmer Gudme
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 46
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 134-135
Peter de Hemmer Gudme, redaktør
Almen illegal aktivitet - Dræbt af tyskerne

Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 83.
Peter de Hemmer Gudme
Andet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 268
Peter Hemmer de Gudme
Illegal presse - Arresteret den 28. november 1944, begik selvmord i Shellhuset
Region VI (København)
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 68-71
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 134
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 28,37,39,40,43,52,54,76,93,99,121,122,126-130,133,149,212,215,218,247,271.
Peter de Hemmer Gudme, cand.theol., forfatter og journalist
Flugthjælp
Region VI (København)
Hjemmefronten
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 267,294-96,339
Peter de Hemmer Gudme, greve
Illegal presse - Information - Nordisk Nyhedstjeneste
Region VI (København)
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 111
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse - "Nordens Frihed"

Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 130
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse - "Nordisk Front"

Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 131
Peter de Hemmer Gudme, redaktør
Kurer - mellem Ebbe Minck og Per Federspiel
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 64
Peter de Hemmer Gudme

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 323-325, 466
Lassen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",
Peter De Hemmer Gudme, journalist
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",
Peter De Hemmer Gudme, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Hjemmefronten
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",
Peter De Hemmer Gudme, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",
Peter de Hemmer Gudme

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Peter de Hemmer Gudme, cand. theol.
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Peter de Hemmer Gudme

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Peter de Hemmer Gudme

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Peter de Hemmer Gudme
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 100
Peter Gudme
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Bornholm i invasionssommeren" (Jørgen H. Barfod, 1984), FV Frihedskampens Veteraner, hft. 97, 1984 41
Peter de Hemmer Gudme
Organisation (Fængslet) - Død ved bombardementet af Shellhuset
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sønderjylland 1920-1945" (P. Tolderlund-Hansen, 1945) 7
Peter de Hemmer Gudme
Organisation - Financiering af SOE i Danmark via "Grundtvigplanen"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordisk Shipping" (Jørgen H. Barfod, 1984), Maritim Kontakt, 7, 1984 140
Peter de Hemmer Gudme
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.235
Peter de Hemmer Gudme, journalist
Illegal presse (Fængslet) - begik selvmord i Shellhuset
Region VI (København)
Litteratur
1) "Peter de Hemmer Gudme. En mindebog." (, 1947) 11
Peter de Hemmer Gudme, journalist, forfatter
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et mandfolk" (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar 133-139
Peter de Hemmer Gudme, teolog, journalist,korrespondent
Ruteaktivitet
Illegal presse - arbejdede under jorden i København Medstifter af Nordisk Nyhedstjeneste og Frihedsrådets Bladudvalg
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret oktober 1944. Selvmord i Shellhuset
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 0, 95, 117-118. 120, 136, 190, 273, 336
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse - Illegale Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 12
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret 1943, løsladt efter 2 måneder
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet (Fængslet) - Arresteret maj 1944
Region VI (København)
Nordens Frihed
Litteratur
1) "Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen" (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 9-10, 13-14,16, 21, 23-24, 26-28, 32-34, 36, 38, 53, 111, 169
Peter de Hemmer Gudme, journalist, teolog
Illegal presse
Ruteaktivitet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 200, 232-233, 261, 316, 325-329, 408
Lassen, journalist, teolog
Illegal presse
Ruteaktivitet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 200, 232-233, 261, 316, 325-329, 408
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse - Nyhedsbureauet Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vor tids Reitzel. En pionerforlægger og hans samtid 1949-99." (Hans Hertel, 1999) 10
Peter de Hemmer Gudme, journalist
Illegal presse - bl.a. "Nordens frihed"
Almen illegal aktivitet

Nationalt Værn
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 31,120,153,223
Peter de Hemmer Gudme, journalist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 34
Peter de Hemmer Gudme
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 48,49,50-52
Peter de Hemmer Gudme
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden" (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959. 5
Peter de Hemmer Gudme, redaktør
Illegal presse (Fængslet) - Begik selvmord i Shellhuset
Region VI (København)
Litteratur
1) "Information - den illegale Øresundsbro" (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986 s. 21
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste
Litteratur
1) "Information" (Børge Outze, 1946) 305
Peter de Hemmer Gudme, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 89-90, 298, 311-312, 443
Peter de Hemmer Gudme, stud. theol.
Illegal presse - Red. Danske Tidende
Illegal presse - Red. Nordens Frihed
Region VI (København)
Danske Tidende, Nordens Frihed
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 83,86,92
Peter de Hemmer Gudme, redaktør af nordens frihed
Illegal presse - Medlem af Bladudvalget
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 707
Peter de Hemmer Gudme, redaktør
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 102, 121
Peter de Hemmer Gudme, journalist
Illegal presse - bl.a. "Nordens Frihed"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 99,193,363-365,547,
Peter de Hemmer Gudme, cand. theol. udenrigsredaktør nationaltidende
Efterretning
Illegal presse - Nordisk Nyhedstjeneste, Medlem af Frihedsrådets Bladudvalg af februar 1944
Illegal presse (Flygtet) - Under jorden som Lassen og ændret udseende, men fortsat på samme adresse
Illegal presse (Fængslet) - Indsat i Shellhuset, selvmord da han styrtede sig ud fra 5. sals højde
Region VI (København)
Hjemmefronten, Nordisk Front, Nordisk nyhedstjeneste, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 34, 36, 37 (Billede), 43, 48, 50, 51
Lassen, cand. theol. udenrigsredaktør nationaltidende
Efterretning
Illegal presse - Nordisk Nyhedstjeneste, Medlem af Frihedsrådets Bladudvalg af februar 1944
Illegal presse (Flygtet) - Under jorden som Lassen og ændret udseende, men fortsat på samme adresse
Illegal presse (Fængslet) - Indsat i Shellhuset, selvmord da han styrtede sig ud fra 5. sals højde
Region VI (København)
Hjemmefronten, Nordisk Front, Nordisk nyhedstjeneste, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 34, 36, 37 (Billede), 43, 48, 50, 51
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse (Fængslet) - Redaktør for "Nordens Frihed".
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 580, 581, 592
Peter de Hemmeer Gudme, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 124,152
Peter de Hemmer Gudme
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 115,116
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte 108, 111
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse - Skabte "Nordens Frihed"
Illegal presse - Skabte nyhedsbureauet "Nordisk Nyhedstjeneste"
Region VI (København)
Nordens Frihed, Nordisk nyhedstjeneste
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1)" (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1 201-02
Peter de Hemmer Gudme, redaktør
Flugthjælp - Hjælp ved Jødeflugt og våbentransporter
Illegal presse - Udgiver af Nordens Frihed
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg, Nordens Frihed
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 222
Peter de Hemmer Gudme
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 231-233
Peter de Hemmer Gudme, redaktør
Administration - Plan for financielle transaktioner ved møde i Stockholm

Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 163
Peter de Hemmer Gudme
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 33
Peter de Hemmer Gudme
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ole Chievitz" (, 1956) 86
Peter de Hemmer Gudme, journalist
Illegal presse

Danske Tidende, Nordens Frihed
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 206, 207, 262, 281
Peter de Hemmer Gudme
Kurer - Overdrog Grundtvigsplanen fra Ebbe Munck til Federspiel
Region VI (København)
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 106
Peter de Hemmer Gudme, grosserer
Illegal presse

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 55
Peter de Hemmer Gudme, udlandsredaktør på nationaltidende
Illegal presse (Fængslet) - Overtog ledelsen af Information efter Børge Outze

Information
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 89
Peter De Hemmer Gudme, redaktør
Sabotage - Død i Tyskernes varetægt selvmord
Region VI (København)
Litteratur
1) "Og derfor lever vi" (Arne Sejr, 1946) 12
Peter de Hemmer Gudme, redaktør. journalist. cand.theol.
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 84, 233-235, 238, 254-255, 549-550
Peter de Hemmer Gudme
Efterretning

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 124

Udviklet af ditmer a/s