Biografi af Peter de Hemmer Gudme

Gå tilbage til personvisning

 

Cand. theol., forfatter, journalist, f. 28.9.

1897 i København, d. 30.11.1944 i Shellhuset.

F.: Rektor, cand. theol. Olaf Gudme, f.

16.11.1862 og hustru Anne Kathrine f.

Lindbæk.

Gift (1) 4.10.1926 med Else Grundtvig, f.

26.10.1903, (2) Inger, (3) 16.5.1944 med

Eva Sigismunde f. 24.2.1908. (B.: (1) D.

27.6.1927, (1) P. 24.11.1934, (2) P. 28.8.

1937, (3) D. 5.10.1944).

 

Medlem af Frihedsrådets bladudvalg.

Peter de Hemmer Gudme voksede op i

et traditionsbundet miljø, nationalt såvel

som kristeligt; slægten havde nær tilknytning

til grænselandet. I skoletiden medlem af

KFUM og spejderbevægelsen. Efter studentereksamen

i 1915 fra Marselisborg Skole

begyndte han at studere teologi. Han meldte

sig straks ind i Akademisk Skytteforening.

I 1918 meldte han sig som frivillig i Finlands

frihedskrig og gjorde året efter fronttjeneste

i Dansk-Baltisk Auxiliær-Korps i

Estland. Efter sin hjemkomst færdiggjorde

han studiet i 1922 og studerede derefter

orientalsk filologi i Leipzig, Uppsala og Paris.

De følgende år helligede han sig journalistikken:

Ved Ekstra Bladet 1925-29, Berlingske

Tidende 1929-34 og Nationaltidende

1934-40, for hvilket han var krigskorrespondent

i Finland 1939-40 og 1941. Sideløbende

hermed udgav han en lang række

bøger og oversættelser. Fra sommeren 1940

levede han af foredragsvirksomhed. Allerede

inden krigens start havde han vendt sig

skarpt mod det tyske „Neuropa“ i pjecen,

„Danmarks skæbne under Europas nyordning“.

I september 1942 blev han efter tysk

krav af Højesteret idømt fire måneders hæfte

for antitysk agitation. Efter løsladelsen

helligede han sig helt det illegale arbejde, og

især inden for bladarbejdet indtog han en

fremtrædende plads som medarbejder ved

flere blade og modstandsgrupper: „Hjemmefronten“,

„Dansk Ungdoms Samvirke“,

„Dansk-Nordisk Ungdomsforbund“, „Nordisk

Front“, „Information“ og „Nordens

Frihed“, hans eget blad, hvor han især tog

til orde for forståelse for Finlands vanskelige

stilling. I Frihedsrådets bladudvalg indtrådte

han fra februar 1944 som repræsentant 

for bladgrupperne bag pressebureauet

„Nordisk Nyhedstjeneste“. Fra oktober

1944 ledede han Information efter Børge

Outzes arrestation. Herved kom han på en

meget udsat post; tyskerne havde længe

været ude efter ham, men uden held, og nu

fik de ham indkredset. Han arresteredes den

28.11.1944 og indsattes i Shellhuset. For

ikke at røbe sig for tyskerne under forhørene

tog han sit liv ved at styrte sig ned i trappeskakten.

Tilføjelse: Medlem af Dansk Samling.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER.t 299

CK., 8.933

D.f.U., 31.214/44

UFF., 280

Frihedsmuseets arkiv 1 /62 III.

Litteratur:

Ingen tænder et Lys, s. 177

Kontakt med England, s. 102, 121

Hemmelig Alliance, I, s. 231-233

Peter de Hemmer Gudme. En mindebog 1947.

Redigeret af W. Ryefeldt og Erling Nielsen. (Bl.a. 

fuldstændig fortegnelse over Gudmes forfatterskab)

Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 409

Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour),

III, s. 34, 37, 43, 48, 50, 282

De fem lange Aar, I, s. 328, II, s. 861

Den illegale presse, s. 560

Gjentofte Kommune under Besættelsen, s. 273,

276-277

Danmarks Historie, XIV, s. 198

Besættelsestidens illegale blade og bøger, 1940-45, 

s. 111, 130-132, 175, 178

Mange er kaldede, s. 145

Danmarks Frihedskamp, s. 531, 551, 684, 685

Frit Danmarks Hvidbog, I, s. 32, 52, II, s. 200,

305.

Fængselsdage og Fangenætter, s. 126

Mændene i Danmarks Frihedsråd, s. 152

Pressen under besættelsen, s. 457, 464

Tidsskrifter:

Kirkelig Håndbog, 1947

Danskeren, 12.1.1945

Bogens Verden, 1946

Journalisten, 1945, nr. 1, nr. 6

Friheden, 10.12.1944, nr. 16

Dansk Kirke, 1944, nr. 1

Dansk Ungdom, 1945

Dansk Nordisk Ungdomsforbund, 1945, nr. 5

Marselisborg Gymnasium, Aarhus, 1946, nr. 2

Information, 5.5.1945, nr. 473

Den Danske Parole, 1944, nr. 1

De Frie Danske, 1943, nr. 4.

Avisstof:

Social-Demokraten, 7.7.1945

Information, 27.6., 7.7.1945

Ekstra Bladet, 6.7.1945

Kristeligt Dagblad, 7.7.1945, nekrolog

Nationaltidende, 6.5., 7.5., 27.6.1945

Aarhuus Stiftstidende, 14.5.1945

Vendsyssel Tidende, 9.5.1945

Nordsjælland, 2.6.1945.

Monumenter:

Mindeplade i Sandholmlejren

Mindeplade, Marselisborg Gymnasium, Århus

Mindeplade, Skytteforeningslejren, Høje Sandbjerg

Mindeplade i Ryvangen.

Andet:

Begravet, Ormslev Kirkegård, Århus amt.

Supplerende kildemateriale: Eckart von Hamburg,

Rüdiger: Die politische Struktur der

dänischen Widerstandsbewegung im zweiten

Weltkrieg. Dissertationsdruck Lüdke Hamburg

1969, s. 206.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 134-135.


Udviklet af ditmer a/s