Knud Nordentoft

Senere navn(e): Knud Nordentoft, Knud Nordentoft
Født 01.11.1896
Død 01.12.1944
Læge, Læge, dr., Overlæge
Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland)
Hjælper

Adresser

Arresten, Esbjerg
Lægeboligen, Varde
Vestre Fængsel, København
Frøslevlejren
Husum-Schwesing
KZ
KZ Neuengamme
Neuengamme
Varde

Biografi

En biografi af Knud Nordentoft er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42N0000059

Notater

Fra 25.08.1944, Deporteret denne dag fra Frøslev til Neuengamme, hvor han døde
01.11.1886 til 01.06.1945, Anholdt 1944 på sin bopæl. Afgået ved døden grundet sygdom i lejr udstationeret ved Husum i Tyskland.
Bistod Viggo Hansensens modstandsgruppe som læge; fungerede som depotforvalter vedr. våben og sprængstof.
Død i Aussenkommando Svesing 1.12.44
Til 09.02.1944, Fængslet og via Esbjerg-arrest, Vestre Fængsel, Frøslev til Tyskland
Var tilknyttet Viggo Hansens sabotagegruppe, døde i tysk koncentrationslejr.
Blev arresteret februar 1944.
Fra 1943, Arrangeret 1943 eller 44 sendt i KZ
Fra 09-02-1944: Fange i Arresten, Esbjerg
Til 15-09-1944: Fange i Frøslevlejren
Fra 15-09-1944: Fange i Neuengamme
Til 01-12-1944: Fange i Husum-Schwesing
12.12.1943 til 12.12.1943, Sprængning af Varde Staalværk
arresteret 9 feb 1944 senere deporteret til KZ lejr Husum hvor han døde dec 44
Fra 06.1943, Knud Nordentoft blev arresteret af gestapo og døde 1944-45 i tysk konzentrationslejr ved Husum.
Fra 1944, Arresteret 4.2.44 efter mislykket sabotage i Åbenrå
Fra 1944, Opererede en til Varde flygtet såret modstandsmand. Arresteret og depoteret til tysk koncentrationslejr, hvor hn døde

Lokalitet

Varde

Organisationstilknytning

Frit Danmark
Holger Danske

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (situationsbetinget) - Transport af personer, våben og meddelelser.
Andet - Senere død i tysk KZ-lejr.
Andet (fængslet)
Efterretning
Flugthjælp
Illegal presse
Industrisabotage
Logivært
Logivært (situationsbetinget) - Skjul af agenter og andre eftersøgte på sin bopæl
Modtagegruppe
Ruteaktivitet (fængslet) - Anholdt efter stikkeri vdr. sabotage af Callesens maskinfabr. i Åbenrå. Varetægt i Esbjerg, Fængsel Vestre, Lejr Frøslev, overført til Neungamme, derfra udstationeret til Husum hvor han bliver syg og dør.
Sabotage
Sabotage - Deltog og var læge og depotforvalter for sabotagegruppen
Sabotage - I nærv. bog kun beskrevet som læge i Schwesinglejren (Husum?)
Sabotage - medl. af Viggo Hansens gruppe i Varde
Sanitet (situationsbetinget) - Ydede lægehjælp til eftersøgte.

Frøslevlejrens fangekartotek

Knud Nordentoft var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

Atter krig og besættelse 1939-45 (C. J. Bech, 1945), Aabenraabogen. Byen som lever i mindet 1945 , 145
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 228
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 62
Den hvide brigade (Aage Svenstroph, 1946), 290-291
Esbjerg-Neuengamme og retur (Hartvig H. Rambusch, 1990), 22
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 333
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 333-334
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 333
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 127 - billedtekst, 155
Fra arbejdet i modstandsbevægelsen i midtjyske distrikt (Buch, Christensen, Jensen & Rohde, 1968-71), Fra Ribe Amt, bd. 18, s. 435
Historisk oversigt over modstandsbevægelsens arbejde i Varde 1940-45 (Ellen Bøgh Lundorf, 1985), 15,18,22,29,30
I tysk fangenskab (Anders Georg , 1945), 93, 96
Kære Far (Birthe Nordentoft Feilberg, 1995), Hele bogen er til Birthe's far. (s minde og hyldest).
Kære Far (Birthe Nordentoft Feilberg, 1995), Hele bogen.
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 124
Nogle småtræk fra slutningen af besættelsen (Frederik Larsen, 2000), FV-Bladet, marts 1986, 97, 99
Om drengeleg og min flugt til Sverige (Håkon Bennike Jakobsen, 1997), Vardeminder, 111
Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11, 187
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 331,392
Sabotagen mod Varde Stålværk (Niels Hjorth m.fl., 1992), Vestjyske Fortællere, side 59
Tilbageblik på besættelsen og befrielsen - om modstandsarbejdet i Tistrup (Gunnar Pallesen, 1994), Ølgod Museum 1994, s. 11
Træk af modstandsbevægelsens arbejde i Varde (Viggo Schantz, 1998), Besættelseshistorier fra Ribe Amt, Side 26
Varde 1940-45 (Claus Friisberg, 1992), Varde 1920-1990. Fra købstad til storkommune., 413,414,417,427
Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010, s. 20

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Henning Schlanbusch, Kopi af interview i Sydvestjylland 15.05.1945 - 30C-10694-1
Arkivskaber: Knud Nordentoft - 30C-10570
Arkivskaber: Knud Nordentoft - 36F-18987
Arkivskaber: Knud Nordentoft, Fotokopi af Kronik, Jyske Tidende - 30C-10570-2
Arkivskaber: Knud Nordentoft, Fotokopi af nekrolog - 30C-10570-1

Udskriften er baseret på 30 registreringer

Knud Nordentoft, læge, varde
Industrisabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 333
Knud Nordentoft, læge
Sabotage - I nærv. bog kun beskrevet som læge i Schwesinglejren (Husum?)
Region III (Sydjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "I tysk fangenskab" (Anders Georg , 1945), 93, 96
Knud Nordentoft Fejlberg, læge, hjælper
Almen illegal aktivitet (Situationsbetinget) - Transport af personer, våben og meddelelser.
Logivært (Situationsbetinget) - Skjul af agenter og andre eftersøgte på sin bopæl
Sanitet (Situationsbetinget) - Ydede lægehjælp til eftersøgte.
Ruteaktivitet (Fængslet) - Anholdt efter stikkeri vdr. sabotage af Callesens maskinfabr. i Åbenrå. Varetægt i Esbjerg, Fængsel Vestre, Lejr Frøslev, overført til Neungamme, derfra udstationeret til Husum hvor han bliver syg og dør.
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Kære Far" (Birthe Nordentoft Feilberg, 1995) Hele bogen er til Birthe's far. (s minde og hyldest).
2) "Kære Far" (Birthe Nordentoft Feilberg, 1995) Hele bogen.
Knud Nordentoft, læge
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Historisk oversigt over modstandsbevægelsens arbejde i Varde 1940-45" (Ellen Bøgh Lundorf, 1985) 15,18,22,29,30
Knud Nordentoft, læge
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 331,392
Knud Nordentoft, læge
Sabotage
Modtagegruppe
Region III (Sydjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 290-291
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 333-334
Knud Nordentoft, læge
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 62
Knud Nordentoft, læge
Sabotage - Deltog og var læge og depotforvalter for sabotagegruppen
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 124
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 333
Nordentoft, læge
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 228
Knud Nordentoft, læge
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
Knud Nordentoft, læge
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 127 - billedtekst, 155
Knud Nordentoft
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Knud Nordentoft
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Knud Nordentoft
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Knud Nordentoft
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Knud Nordentoft
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Knud Nordentoft

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Knud Nordentoft

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Nordentoft, læge, dr.
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Sabotagen mod Varde Stålværk" (Niels Hjorth m.fl., 1992), Vestjyske Fortællere side 59
Knud Nordentoft, læge
Illegal presse
Efterretning
Logivært
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Varde 1940-45" (Claus Friisberg, 1992), Varde 1920-1990. Fra købstad til storkommune. 413,414,417,427
Knud Nordentoft, læge
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Træk af modstandsbevægelsens arbejde i Varde" (Viggo Schantz, 1998), Besættelseshistorier fra Ribe Amt Side 26
Knud Nordentoft, læge
Sabotage
Flugthjælp
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 22
Knud Nordentoft, overlæge
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Atter krig og besættelse 1939-45" (C. J. Bech, 1945), Aabenraabogen. Byen som lever i mindet 1945 145
Knud Nordentoft, læge
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Om drengeleg og min flugt til Sverige" (Håkon Bennike Jakobsen, 1997), Vardeminder 111
Knud Nordentoft, læge
Sabotage - medl. af Viggo Hansens gruppe i Varde
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Nogle småtræk fra slutningen af besættelsen" (Frederik Larsen, 2000), FV-Bladet, marts 1986 97, 99
Knud Nordentoft, læge
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Tilbageblik på besættelsen og befrielsen - om modstandsarbejdet i Tistrup" (Gunnar Pallesen, 1994), Ølgod Museum 1994 s. 11
Knud Nordentoft, læge
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Tilbageblik på besættelsen og befrielsen - om modstandsarbejdet i Tistrup" (Gunnar Pallesen, 1994), Ølgod Museum 1994 s. 11
Knud Nordentoft, læge
Andet (Fængslet)

Litteratur
1) "Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd" (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11 187
Nordentoft, læge

Litteratur
1) "Fra arbejdet i modstandsbevægelsen i midtjyske distrikt" (Buch, Christensen, Jensen & Rohde, 1968-71), Fra Ribe Amt, bd. 18 s. 435
Knud Nordentoft, læge
Andet - Senere død i tysk KZ-lejr.
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt" (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010 s. 20

Udviklet af ditmer a/s