Aktive og hjælpere


De organiserede modstandsfolk var afhængige af at modtage hjælp fra omgivelserne, dels som en systematisk understøttelse fra venner eller familie, dels som en spontan håndsrækning i en pludseligt opstået situation. At kortlægge modstandskampen ud i alle dens forgreninger, vil aldrig være muligt. Men i den udstrækning hjælpere er omtalt i litteraturen, er de også blevet registreret i databasen.

Desuden forekommer det af og til i litteraturen, at en person omtales som anholdt af Gestapo eller flygtet til Sverige uden, at det fremgår, om vedkommende faktisk var involveret i modstandsarbejde

Graden af involvering i modstandsarbejdet er angivet på følgende måde:
  • Aktiv – De organiserede modstandsfolk.
  • Hjælper – Personer, som mere systematisk har bistået modstandsfolk uden selv at tage aktiv del, f.eks. ved at stille sit hjem til rådighed eller ved at støtte modstandsbevægelsen med penge.
  • Situationsbetinget hjælper – Personer, som har ydet hjælp spontant i en pludseligt opstået situation, eksempelvis i forbindelse med flugt.
  • Tilknyttet efter befrielsen – Personer, som er blevet optaget på styrkelisterne efter befrielsen som hjælpemandskab eller lignende.
  • Fængslet – Personer, som har været anholdt af dansk eller tysk politi uden, at det fremgår, om vedkommende var involveret i modstandsarbejde.
  • Flygtet – Personer, som er flygtet til Sverige uden, at det fremgår, om vedkommende var involveret i modstandsarbejde.Udviklet af ditmer a/s