Søgning i litteratur med lokal tilknytning


Med dette funktion er det muligt at finde litteratur om modstandsfolk i en enkelt by. Ved at taste et bynavn ind, f.eks. ”Randers”, vil programmet generere en litteraturliste, der dækker alle de værker der ligger til grund for modstandsdatabasen. Det vil sige at alle bøger der omtaler modstandsfolk fra Randers vil optræde med henvisning til de sider, de forekommer på. På den måde kan man meget hurtigt danne sig et overblik over hvilke bøger der kunne være relevant for lokale studier af modstandskampen.


Udviklet af ditmer a/s