Modstandstype fordelt på geografi


Værktøjet gør det muligt at lave et diagram over de modstandstyper der er registreret i databasen fordelt på enten enkelte byer, lokaliteter, regioner eller hele landet.

Det er muligt at vælge et eller flere steder, f.eks. sammenligne forekomsten af jernbanesabotage i Nord-, Midt-, og Sønderjylland og det er muligt at vælge flere modstandstyper af gangen.

På den måde kan man nemt skabe sig et overblik over forekomsten af en eller flere specifikke modstandsformer i et begrænset område – og sammenligne med andre, hvis man ønsker det.

Udregningen sker på baggrund af forekomster af modstandsaktivitet, det vil sige at en modstandsmand som er registreret i databasen som aktiv inden for sabotage og illegal presse vil bidrage med to forekomster til statistikken.

Klik her eller på billedet for at gå til værktøjet.


Udviklet af ditmer a/s